Dnes je pondelok 22. apríla 2019, meniny má Slavomír, zajtra Vojtech. Význam mien.

Ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 3.12. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 03. 12.  2018, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
  a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do Obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení
  c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
  d) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  e) Vystúpenie starostky
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 3. Zriadenie a voľba  mandátovej a volebnej komisie 
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátnej komisie
 5. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia OZ   
 6. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
 7. Návrh na zriadenie komisií
 8. Návrh na zvolenie predsedov komisií
 9. Diskusia
 10. Záver

Ďalšie aktuality