História chodníka

1993

Altánok na Husom Stoku

Vybudovanie najstaršieho altánku na pri prameni Husí Stok.
2002

Prvý lesnícky náučný chodník

Lesy SR, OZ Smolenice vybudovali Náučný chodník Majdán, prvý lesnícky náučný chodník v rámci štruktúry štátnych lesov.

Trasa: 5,5 km, Olšovský mlyn – Lokalita močiar

2011

Doplnenie o krasové javy

Chodník bol Speleoklubom Trnava doplnený o päť zastávok venujúcim sa krasovým formám Kuchynsko-orešanského krasu.

Trasa: 5,5 km, Olšovský mlyn – Lokalita močiar

2016

Kompletná revitalizácia a rozšírenie chodníka

Ošetrenie a náter jestvujúcich drevených náučných tabúľ, doplnenie a zjednotenie informačných panelov a výroba troch nových altánkov.

Trasa: 5,9 km, Námestie Majdánske – Orešanská sonda

Príroda nehovorí ani anglicky, ani žiadnym iným jazykom, ale hovorí. Kľúčom je rozpoznať, čo nám hovorí.

Boyd Bushman

Príroda nehovorí ani anglicky, ani žiadnym iným jazykom, ale hovorí. Kľúčom je rozpoznať, čo nám hovorí.

Boyd Bushman

Na projekte spolupracovali

obec-horne-oresany

Obec Horné Orešany

Lesy SR, OZ Smolenice

Speleoklub Trnava

Štátna ochrana prírody SR

CHKO Malé Karpaty

Trnavský samosprávny kraj

Translata

Náučné tabule

0
km
Trasa
0
Zastávok
0
Info panelov
0
Altánky