Obec Horné Orešany a okolie

Náučný chodník Majdán

01-rybaren-parina

Možnosti turistiky v okolí obce

V katastrálnom území obce sa nachádza niekoľko chránených území. Predovšetkým CHKO Malé Karpaty, Prírodná rezervácia Lošonský háj, Chránený areál Všivavec a Chránené vtáčie územie Malé Karpaty. Medzi turistami najnavštevovanejšie lokality patria VN Horné Orešany, prameň Husí Stok, Rybáreň, VN Parina a Chránené územie Všivavec.

Cez obec prechádzajú tri cyklotrasy. Najkratšia žltá vedie zo stredu obce na Majdán (3 km). Modrou cyklotrasou sa dostanete z Majdánu cez Olšovský mlyn, Zabité, Doľany až do Trnavy (42 km). Zelená cyklotrasa sa tiahne popod Malé Karpaty  od Modry do Trstína (31 km).

nchm_1

Vydajte sa Majdánskou dolinou a objavujte krásy našej prírody. Chodník sa dá prejsť nenáročnou chôdzou za necelé dve hodiny. To, čo na prvý pohľad nevidieť alebo sa plynutím času pominulo, sa dočítate na informačných paneloch, na ktorých je zachytená časť histórie regiónu, geológia územia, fauna a flóra oblasti, a informácie o chove pstruhov na rybárni. Náučný chodník zároveň prechádza časťou Kuchynsko-orešanského krasu, ktorý je charakteristický pestrým zastúpením takmer všetkých povrchových aj podpovrchových krasových javov.

Prosíme pri prechádzke choníkom, zachovajte ticho v lese, psíkov majte na vôdzke a udržujte čistotu. Ďakujeme.

Foto: letecký pohľad, A – H, J – M: Marek Boháček