Revitalizácia Náučného Chodníka Majdán

3. etapa – Obnova informačných panelov

Úvod

Náučný chodník Majdán z roku 2002 má, vzhľadom na vtedajšiu technológiu lepených písmen, všetky texty tabúľ stručné. Obnovené infopanely v roku 2007 už obsahovali viac textu, ale tiež už niektoré údaje nie sú platné, resp. sú viackrát prečítané návštevníkmi a teda nie zaujímavé. Prvé tabule dokonca neobsahovali žiadne obrazové informácie. Okrem tabúľ z roku 2011 sa rozhodlo (hlavne v rámci časti LSR), že texty budú zmenené, resp. doplnené o nové údaje a obrazové informácie.

Tretia etapa – Obnova informačných panelov

V rámci tretej etapy budú všetky infopanely rozmerov 100 x 120 cm vytlačené nové, na materiál DIBOND (hliníkoplast), naviac laminované ochrannou UV fóliou proti vyblednutiu potlače. Texty na infopaneloch náučných tabúľ budú revidované (hlavne z roku 2011) alebo úplne nové (tabule z roku 2002 a 2007), kde časť textov týkajúcich sa krasu a geológii územia zabezpečí Speleoklub Trnava vo svojej réžii a čiastočne v spolupráci s SCHKO MK v Modre, jedna tabuľa bude v réžii samotnej Správy CHKO a ostatné zabezpečí OZ Smolenice v rámci réžie LSR. Ukončenie sa predpokladá do 31.8.2016, v čítane montáže do 15.9.2016.

Tretia zastávka, tabuľa 3 – Olšovský mlyn (jeden infopanel)

Zastávku 3 financujú LSR, Odštepný závod Smolenice. V rámci druhej etapy bola drevená tabuľa očistená a ošetrená novým náterom Luxolu. Infopanel bol vytlačený na materiál DIBOND vo firme Peter Šmičko – TEGRA, Trnava. Infopanel tabule bol namontovaný 9.8.2016.

01a 01b

Obr. 1. Tretia tabuľa – zastávka 3 – Olšovský mlyn s novým infopanelom

Štvrtá zastávka, tabuľa 4A Kuchynsko-orešanský kras a 4B Horniny pod našimi nohami

Obnovu so svojej réžii zabezpečil Speleoklub Trnava. Nové infopanely budú namontované tesne pred otvorením revitalizovaného NCH Majdán 15.8.2016.

Obr. 2. Finálna verzia tabule 4A a 4B

Piata zastávka, tabuľa 5A Husí stok a 5B Les a voda

Piata zastávka obsahuje 2 drevené náučné tabule, na každej je jeden infopanel. Je spoločným umiestnením tabule/infopanela Speleoklubu TT (5A) z roku 2011 a LSR (5B) z roku 2007 a novým textom (2016). Text na tabuľu LSR bol doplnený v spolupráci s SHMÚ Bratislava o údaje z meraní prameňa, preto je na nej aj logo SHMÚ.

Obr. 3. Finálna verzia tabule 5A a 5B

Šiesta zastávka, tabuľa 6 – Priepasť Priehyba

Šiesta zastávka obsahuje 1 drevenú náučnú tabuľu a 1 infopanel, je v réžii  Speleoklubu TT (2011).

04Obr. 4. Finálna verzia tabule 6

Siedma zastávka, 1 tabuľa obojstranná – 7A – Vtáčie územie, 7B Rázcestie Jágerka

Prvý, predný infopanel, je vyrobený v réžii Správy CHKO Malé Karpaty v Modre a zadný v réžii LSR.

Obr. 5. Finálna verzia tabule 7A a 7B

Ôsma zastávka, 1 tabuľa obojstranná – 8A – Rybáreň Parina, 8B Chované druhy rýb

Oba panely sú vyhotovené v réžii LSR, predný má spresnené a doplnené údaje o rybárni, zadný má namiesto kresieb fotografie živých rýb.

Obr. 6. Finálna verzia tabule 8A a 8B

Deviata zastávka,  tabuľa – 9 Vodná nádrž Parina

K tabule prispel časťou o plazoch Ing. M. Kánya.

Obr. 7, Obr. 8

Desiata zastávka, tabuľa – 10 Orešanská sonda
Zastávka obsahuje 1 drevenú náučnú tabuľu a 1 infopanel, je v réžii Speleoklubu TT. Obrázok 8.
Zapísal Ing. Jozef Blažo dňa 15.7.2016, posledn 23.8.2016