Husí Stok

Náučný chodník Majdán

Na začiatku doliny Dolná Parina, sa nachádza po pravej strane vyvieračka Husí stok – krasový prameň, ktorým voda vychádza na povrch. Nad vyvieračkou sa vo vápencových horninách vytvorila horizontálna jaskyňa s rovnomenným názvom – Husí stok 1, ktorá je odkrytá v dĺžke 31metrov (obr. 1). Keďže sa vchod do jaskyne nachádza v blízkosti lesnej cesty, dá sa predpokladať, že jaskyňa je známa od nepamäti. Prvý opis jaskyne je známy z pera Pavla Nemčeka (1967), ktorý jaskyňu po prvý raz aj orientačne zmapoval (obr. 2). V nej sa v minulosti tiež nachádzal vodný tok. So zahlbovaním doliny sa však dno toku zarezalo nižšie a v súčasnosti vyviera z vyvieračky na Husom stoku. V úvodnej sienke sa na strope nachádzajú erózne hrnce – priehlbeniny kotlovitého tvaru (obr. 3), ktoré vymodelovala voda vírivým pohybom (obr. 4).

Taktiež malé valúniky a zrniečka piesku donesené vodným tokom svedčia o aktívnej účasti vody na vzniku tejto jaskyne (obr. 5). Jej ukončenie si môžeme predstaviť ako starý zanesený sifón – zúžené miesto, za ktorým jaskyňa možno pokračuje voľnými priestormi (obr. 6). V roku 2011 prišlo k objavu nových voľných priestorov jaskyniarmi zo Speleoklubu Trnava. V hĺbke 10 m dominujú veľmi úzke priestory (obr. 7). V iných častiach jaskyne zasa dominuje pestrá krasová výzdoba (obr. 8). Časť jaskyne s úzkymi priestormi je pre bezpečnosť uzamknutá. V jaskyni aj naďalej prebieha jaskyniarsky prieskum, pretože je tu možné objaviť ďalšie voľné jaskynné priestory.