Revitalizácia Náučného Chodníka Majdán

2. etapa – Obnova zariadení

Úvod

Altánky a náučné tabule na trase chodníka boli budované od roku 2002. Najstarší altánok na Husom stoku je pravdepodobne z roku 1993, čo je už 23 rokov. Altánok pri Olšovskom mlyne a rázcestí Jágera majú 14 rokov. Najstaršie tabule (5 ks) sú z roku 2002, novšie z rokov 2006 a 2007. Najnovšie tabule o krase a geológii územia z roku 2011. Všetky ešte dobré tabule sa budú natierať ochrannou lazúrou na drevo Chemolux S-klasik v odtieni 0221 červený smrek. Časť prác vykoná v rámci spoločnej akcie Speleoklub Trnava, ostatné v rámci réžie Lesov SR, časť so sponzorským darom Chemolaku Smolenice. Tento súbor je aktualizovaný v čase priebehu a ukončenia 2. etapy, požiadavky zapísané/zadané 15.7.2016, posledný zápis 22.8.2016 (preformulovaný čas budúci na minulý).

Druhá etapa – Obnova zariadení

V rámci druhej etapy boli demontované informačné panely na všetkých tabuliach. Obnovenie náterov bolo vykonané na zachovalých tabuliach z roku 2011 a 2007 (fáza A). V druhej fáze (B) boli opravené alebo vymenené striešky na ešte zachovalých tabuliach. V tretej fáze (C) boli vymenené najstaršie tabule z roku 2002. Vo štvrtej fáze (D) boli odstránené staré altánky a nahradené novými na lokalitách Olšovský mlyn, Husí stok a Jágerka. Fáza A bola rozdelená na časť prác Speleoklubu Trnava a časť v réžii Lesov SR. Posledné drevené náučné tabule boli obnovené náterom 6.8.2016.

Fáza A – obnovenie náterov na zachovalých tabuliach

Obr. 1. Tabule budované z roku 2011 v rámci projektu SPP Spoločne, budú obnovené novým náterom v dňoch 6.-7.8.2016, zabezpečí Speleoklub TT (už hotové)

Obr. 1. Tabule budované z roku 2011 v rámci projektu SPP Spoločne, boli obnovené novým náterom

Obr. 2. Tabule na Husom stoku (Speleoklub/LSR) pred a s obnoveným náterom (25.7.2016 a 6.8.2016)

Obr. 2. Tabule na Husom stoku (Speleoklub/LSR) pred a s obnoveným náterom (25.7.2016 a 6.8.2016)

Fáza B – obnovenie striešok na poškodených tabuliach

Časť informačných tabúľ má ochrannú striešku pokrytú asfaltovým/kanadským šindľom (z roku 2002) a na časti je strieška z dreveného impregnovaného šindľa (z roku 2007, obr. 3a). Striešky s dreveným šindľom boli očistené, drôtenou kefou bol odstránený nárast machu, lišajníkov a boli natreté lazúrou Chemolux. Oprava striešky s kanadským šindľom bola urobená dodávateľsky pri VN Parina.

Obr. 3a. Strieška s kanadským šindľom (naľavo) a strieška s dreveným šindľom (napravo)

Obr. 3a. Strieška s kanadským šindľom (naľavo) a strieška s dreveným šindľom (napravo)

Obr. 3b. Strieška s kanadským šindľom nového typu s odkvapovými lištami

Obr. 3b. Strieška s kanadským šindľom nového typu s odkvapovými lištami

Zladené a štýlovo zjednotené zastrešenie altánku a drevenej obojstrannej tabule po obnovení (obr. 3c).

Obr. 3c. Novo osadená tabuľa a altánok na rázcestí Jágerka

Obr. 3c. Novo osadená tabuľa a altánok na rázcestí Jágerka

Fáza C – výmena 2 ks zchátraných tabúľ – dodávateľsky, cenová kalkulácia (cca 400 €)

Na výmenu 2 ks tabúľ, najviac poškodených poveternostnými vplyvmi, je vypísaná požiadavka pre cenovú kalkuláciu, ktorá bude obsahovať dodávku „na kľúč“. Obsahom bude demontáž starej tabule na lokalite Rázcestie Jágerka a na rybárni Parina. Obe tabule budú mať obojstranne umiestnené informačné hliníkoplastové panely s UV ochrannou fóliou, rozmerov panela 120 x 100 cm (nie sú súčasťou dodávky drevenej tabule). Rozmer tabúľ je 174 x 258 cm (obr. 5). Na ukotvenie v zemi budú použité existujúce zabetónované železné konzoly.

Obr. 5 Vizualizácia informačnej tabule (zošikmenie koncov vodorovných trámov bude zachované)

Obr. 5 Vizualizácia informačnej tabule (zošikmenie koncov vodorovných trámov bude zachované)

Technická špecifikácia informačnej tabule (nastojato), (naucnetabule.sk)

Textová časť (panel) má rozmer 100 x 120 cm. Rozmer vnútornej časti dreveného rámu je prispôsobený jeho veľkosti. Umiestnenie infopanelu je na výšku. Informačná tabuľa má masívny rám z impregnovaného dreva (sušené drevo, smrekový hranol, masívna nosná časť rámu a stojky z hranolu s prierezom 90 x 80 mm, okrasná časť (1 trám hore, 2 trámy v spodnej časti z hranolu s prierezom 100 x 40 mm), drevené nosné stojky sú ukotvené v oceľových konzolách a kovovou časťou zabetónované do pôdy. V nosnom ráme sú sušené hobľované dosky. Na prednej strane bude samoreznými nehrdzavejúcimi skrutkami pripevnená textovo – grafická časť (hliníkoplast, nie je súčasťou dodávky), kde treba počítať s určitou rezervou. Zvrchu sú infopanel a rám chránené drevenou (drevený šindeľ) impregnovanou strieškou. Tabuľa je natretá ochranným náterom (proti drevokazným hubám) +  2x lazúrou na drevo podľa požiadaviek objednávateľa. Celkový rozmer tabule je cca 2,5 x 1,7 m.

Alternatíva obojstrannej tabule je možná a technicky jednoduchšia podľa pôvodných obojstranných tabúľ a to tak, že stredom sú umiestnené okrasné trámy a výplň a nosné stojky sú zdvojené z oboch strán oceľových konzol (obr. 6).

Obr. 6. Stará a nová konštrukcia informačnej tabule na rázcestí Jágerka a Rybárni Parina (napravo)

Obr. 6. Stará a nová konštrukcia informačnej tabule na rázcestí Jágerka a Rybárni Parina (napravo)

Fáza D – výmena 3 ks altánkov – dodávateľsky, cenová kalkulácia (cca 2100 €)

Altánky je potrebné vymeniť na lokalite Olšovský mlyn, Husí stok a Rázcestie Jágerka (obr. 7 a 8). Typ altánku bude jednotný. Staré altánky boli rozobraté a odstránené a na ich miesto boli osadené altánky nové. Na osadenie v teréne boli použité existujúce betónové platne 50x50x10 cm. V okolí altánkov bude potrebné dosypať kamenivo zrnitosť 4-8, tmavšie (Lošonec).

Altánky boli rozmerovo odkopírované, plus odtokové hrany striech opatrené odkvapovou lištou a bočnými lištami proti zatekaniu vody do drevenej konštrukcie strechy.

Obr. 7 Altánok pri Olšovskom mlyne (vľavo, stav 2002-2016) a pri Husom stoku (vpravo 1993-2016)

Obr. 7 Altánok pri Olšovskom mlyne (vľavo, stav 2002-2016) a pri Husom stoku (vpravo 1993-2016)

Obr. 8 Altánok na rázcestí Jágerka, (2002-2016) Obr. 9 Nový altánok pri Olšovskom mlyne 18.8.2016

Obr. 8 Altánok na rázcestí Jágerka, (2002-2016) Obr. 9 Nový altánok pri Olšovskom mlyne 18.8.2016

Demontáž starých a montáž nových altánkov bolo vykonané v dňoch 17. a 18.8.2016, demontáž starých a montáž nových tabúľ dňa 22.8.2016 (WOODTECH). Na rybárni bolo potrebné narovnať železné konzoly. Tieto boli zarezané uhlovou brúskou, vyrovnané a opätovne zavarené.

Obr. 10. Nový altánok pri Husom stoku (vľavo) a na rázcestí Jágerka (vpravo)

Obr. 10. Nový altánok pri Husom stoku (vľavo) a na rázcestí Jágerka (vpravo)

Po dohode bol zdemontovaný aj drevený kryt betónovej zdrže prameňa (búdka).

Po dohode bol zdemontovaný aj drevený kryt betónovej zdrže prameňa (búdka).

Revitalizácia Náučného chodníka Majdán v 3. etape bude obnova informačných panelov, zmena textovej a grafickej časti, materiál hliníkoplast, UV fólia. Náklady cca 500 €.

Zapísal Ing. Jozef Blažo dňa 15.7.2016, posledný zápis 23.8.2016.

Postup činností: Obhliadka na tvare miesta, Olšovský mlyn, Husí stok, rázcestie Jágerka, rybáreň Parina, VN Parina dňa 19.7.2016 so stolárom WOODTECH – Karol Jurkas. Uvažovaná možná oprava prístrešku nad prameňom. Objednávka vystavená 22.7.2016 na 2 obojstranné náučné tabule (2×200) a tri altánky (3×700) spolu na 2500€ bez DPH, včítane povrchovej úpravy lazúrou a demontáže starých zariadení. Úpravy terénu, dosypanie štrku bude v réžii LSR. Natreté drevené tabule 25.7.2016 (Staráček, Šesták) lazúrou Chemolux S-Klasik, 2x pri Olšovskom mlyne, 1x pri Husom stoku, 1x pri VN Parina. Tabule na rázcestí Jágerka a rybárni Parina budú nové (obojstranné), neobnovuje sa náter.