Dnes je utorok 23. januára 2018, meniny má Miloš, zajtra Timotej. Význam mien.

Zasadnutie OZ dňa 15. 5. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. 05.  2017, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

  1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu OZ
  4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 28. 3. 2017
  5. Úprava priestranstva pri kostole
  6. Úprava rozpočtu 3/2017
  7. Diskusia
  8. Záver

Ďalšie aktuality