Dnes je piatok 14. júna 2024, meniny má Vasil, zajtra Vít.

VZN

Názov VeľkosťDátum 
Všeobecné záväzné nariadenia 2024
application/pdf  Návrh VZN č. 1 - 2024
ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni
155 kB31. 5. 12:36
Všeobecné záväzné nariadenia 2023
application/pdf  VZN č.5/2023
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany v územnej pôsobnosti obce Horné Orešany
217 kB13. 12. 2023
application/pdf  VZN č.4/2023
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Orešany
336 kB13. 12. 2023
application/pdf  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Orešany č. 3/2023
o poskytovaní dávok v hmotnej núdzi a jednorazových sociálnych dávok občanom Horných Orešian
180 kB5. 10. 2023
application/pdf  VZN č.2/2023
Vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2020 ÚPN obce Horné Orešany
299 kB31. 5. 2023
application/pdf  VZN č.1/2023, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ
2.71 MB28. 2. 2023
Všeobecné záväzné nariadenia 2022
application/pdf  VZN č.3/2022 ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ,
výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠKD a v ŠJ
2.68 MB15. 12. 2022
application/pdf  VZN č.2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpoč.
obce na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany
1.96 MB15. 12. 2022
application/pdf  VZN č.1/2022 ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ
2.7 MB21. 9. 2022
Všeobecné záväzné nariadenia 2021
application/pdf  VZN č.4/2021
O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany v územnej pôsobnosti Obce Horné Orešany
1.95 MB7. 12. 2021
application/pdf  VZN č. 3/2021
o určovaní názvu ulíc a iných verejný priestranstiev na území obce Horné Orešany
3.06 MB26. 10. 2021
application/pdf  VZN č. 2/2021
o spôsobe číslovania stavieb v obci Horné Orešany
629 kB13. 10. 2021
application/pdf  VZN č. 1/2021
o ochrannom pásme pohrebiska Horné Orešany
395 kB8. 4. 2021
Všeobecné záväzné nariadenia 2020
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č.1/2020
O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany v územnej pôsobnosti Obce Horné Orešany
1.94 MB8. 12. 2020
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2015
o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavební odpady na území obce Horné Orešany
1.48 MB8. 12. 2020
Všeobecné záväzné nariadenia 2019
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 6/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany
936 kB10. 12. 2019
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015
o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
631 kB10. 12. 2019
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015
o daniach z nehnuteľností
230 kB10. 12. 2019
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 5/2019
ktorým sa upravuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v školskom klube detí a v školskej jedálni
1.52 MB27. 6. 2019
application/pdf  VZN č. 4/2019 o pamätihodnostiach obce Horné Orešany
4.59 MB16. 4. 2019
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 3/2019
ktorým sa upravuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v školskom klube detí a v školskej jedálni
770 kB16. 4. 2019
Všeobecné záväzné nariadenia 2018
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č.2/2019
ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠKD a v ŠJ
810 kB12. 12. 2018
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č.1/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, na dieťa ŠKD, na dieťa ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany
678 kB12. 12. 2018
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č.1/2018
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ
1.18 MB27. 2. 2018
Všeobecné záväzné nariadenia 2017
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č.04/2017
ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy
807 kB12. 12. 2017
application/pdf  VZN č. 3/2017, Príloha č. 1, Zmeny a doplnky
Zmeny a doplnky územného plánu obce
4.4 MB10. 11. 2017
application/pdf  VZNč.2/2017
O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania na území obce Horné Orešany
105 kB25. 10. 2017
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č.01/2017
4.46 MB22. 8. 2017
Všeobecné záväzné nariadenia 2016
application/pdf  VZN č.4/2016 Prevádzkovy poriadok pohrebiska Obce Horné Orešany
218 kB16. 12. 2016
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č.3/2016
, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob príspevkov
729 kB7. 9. 2016
application/pdf  VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
1.27 MB15. 6. 2016
application/pdf  VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Obce Horné Orešany
360 kB16. 2. 2016
Všeobecné záväzné nariadenia 2015
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 5/2015
o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2.95 MB9. 12. 2015
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 4/2015 o miestnych daniach
7.98 MB9. 12. 2015
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 3/2015 o dani z nehnuteľností
4.11 MB9. 12. 2015
application/pdf  VZN č.2/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Horné Orešany
2.97 MB23. 11. 2015
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č.1/2015
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Orešany
682 kB12. 5. 2015
Všeobecné záväzné nariadenia 2013
application/pdf  VZN č.23/2013 o zmenách a doplnkoch územného plánu
392 kB5. 9. 2013
application/pdf  VZN č. 23/2013 príloha 1
440 kB5. 9. 2013
application/pdf  VZN č. 23/2013 príloha 2
210 kB5. 9. 2013
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 22/2013
O určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ na dieťa školského výchovno - vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia na rok 2013 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce H. Orešany
1.3 MB19. 4. 2013
Všeobecné záväzné nariadenia 2012
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 21/2012
o prijímaní detí do MŠ
148 kB18. 12. 2012
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 20/2012 o miestych daniach
546 kB16. 12. 2012
application/pdf  VZN č. 19/2012 ktorým sa upravujú podmienky držania psov
102 kB3. 5. 2012
Všeobecné záväzné nariadenia 2011
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č.18/2011
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1.84 MB16. 12. 2011
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 17/2011
o prijímaní detí do MŠ
148 kB11. 9. 2011
application/pdf  VZN č. 16/2011 ktorým sa upravujú podmienky držania psov
44 kB19. 8. 2011
application/pdf  VZN č. 15/2011 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na úzení Obce Horné Orešany
2.22 MB14. 6. 2011
application/msword  VZN ZRUŠENÉ - VZN č.14/2011
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
52 kB17. 3. 2011
application/pdf  VZN č. 13/2011 o zneškodňovaní odpadových vôd na území Horné Orešany
276 kB16. 2. 2011
Všeobecné záväzné nariadenia 2010
application/pdf  VZN č. 12/2010 - Územný plán obce
Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce
140 kB24. 8. 2010
application/pdf  VZN č. 12/2010 - príloha č.1
Zásady a regulatívy územného rozvoja
385 kB24. 8. 2010
application/pdf  VZN č. 12/2010 - zverejnenie záväznej časti
255 kB24. 8. 2010
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 11/2009
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
193 kB12. 3. 2010
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 10/2009
spôsob prijímania detí do materskej školy a školských poplatkoch
192 kB12. 3. 2010
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 9/2009
O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Horné Orešany
361 kB12. 3. 2010
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 8/2009
o miestnych daniach
264 kB12. 3. 2010
application/pdf  VZN č. 7/2009 o poskytovaní a vykonávaní sociálnych služieb
438 kB12. 3. 2010
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 6/2008
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
412 kB12. 3. 2010
application/pdf  VZN č. 4/2008 o vodách a vodovodných prípojkách m.č. Majdánske
214 kB12. 3. 2010
application/pdf  VZN č. 4/2007 o určení školského obvodu základnej školy s materskou školou v Horných Orešanoch
215 kB12. 3. 2010
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 2/2007
O poskytovaní jednorazových sociálnych dávok, návratných finančných príspevkov a dávok v hmotnej núdzi občanom Horných Orešian
215 kB12. 3. 2010
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 1/2007
o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk
249 kB12. 3. 2010
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 1/2005
o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
277 kB12. 3. 2010