Dnes je streda 27. októbra 2021, meniny má Sabína, zajtra Dobromila, Kevin. Význam mien.

Zverejňovanie informácií

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad Horné Orešany.

Podateľňa pre žiadosti o sprístupnenie informácií je Obecný úrad Horné Orešany počas stránkových hodín, alebo poštou na adresu: 

Obecný úrad Horné Orešany
Horné Orešany 190
919 03 Horné Orešany

telefonicky: + 421/33 55 88 109,
mailom: ocuhoresany@stonline.sk