Dnes je piatok 14. mája 2021, meniny má Bonifác, zajtra Žofia. Význam mien.

Úradná tabuľa

›› Oznámenie o doručení a uložení listovej zásielky


Vývoz plastov v m.č. Majdánske

Obecný úrad oznamuje občanom, že v m.č. Majdánske sa vývoz plastov a papiera z technických príčin uskutoční dňa 15.05.2021, t.j. v sobotu v dopoludňajších hodinách.

 

application/pdf Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Súbor na stiahnutie (PDF): Zámer prenajať nehnuteľný majetok (kategória: Zámery)

application/pdf Chemolak Smolenice - skládka smutná II.

Súbor na stiahnutie (PDF): Chemolak Smolenice - skládka smutná II. (kategória: Zámery)

application/pdf Rozhodnutie SIŽP Nitra

Súbor na stiahnutie (PDF): Rozhodnutie SIŽP Nitra (kategória: Verejné vyhlášky)

Oznam Trnavskej vodárenskej spoločnosti - Odstávka pitnej vody

Oznam Trnavskej vodárenskej spoločnosti - Odstávka pitnej vody

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že dňa 16.10.2020, t,j, dnes od 23.00 hod. do 6.00 hod. rannej bude odstávka pitnej vody v celej obci z dôvodu poruchy na vodovodnom zriadení. 

Nočná odstávka sa bude opakovať až do odstránenia poruchy.

application/pdf Uznesenie OZ zo dňa 16. 9. 2020

Súbor na stiahnutie (PDF): Uznesenie OZ zo dňa 16. 9. 2020 (kategória: Uznesenia OZ)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21. 9. 2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21. 9. 2020

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  21. 9.  2020, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.   

   

     Program

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 22.06.2020
 5. Úprava rozpočtu 2/2020
 6. Schválenie prevodu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemnej komunikácie v miestnej časti Majdánske  - Trnavský samosprávny kraj
 7. Žiadosť o schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ing. Marek Korytár, PhD.
 8. Žiadosť o zámenu častí pozemkov a kúpu časti pozemku – Alexandra Adamcová, Martin Pinček
 9. Návrh na schválenie udelenia čestného občianstva obce Horné Orešany Mons. Miloslavovi Mrvovi
 10. Návrh na schválenie udelenia čestného občianstva obce Horné Orešany in memoriam prof. Doc. Ing. Dr. Františkovi Hégerovi, PhP.
 11. Odsúhlasenie predprojektovej štúdie vodozádržných opatrení
 12. Návrh na schválenie vypracovania PD na rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie v časti obce IBV-NIVA II
 13. Vymenovanie komisie na pomenovanie ulíc v obci
 14. Návrh na vyradenie z evidencie hasičského vozidla AVIA
 15. Diskusia
 16. Záver

application/pdf Dodatok k uzneseniu č. 10/1.OZ/2020

Súbor na stiahnutie (PDF): Dodatok k uzneseniu č. 10/1.OZ/2020 (kategória: Uznesenia OZ)