Dnes je utorok 29. novembra 2022, meniny má Vratko, zajtra Ondrej, Andrej.

Úradná tabuľa

›› Oznámenie o doručení a uložení listovej zásielky


Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2022

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2022

POZVÁNKA

V zmysle zákona o obecnom zriadení týmto

zvolávam

  u s t a n o v u j ú c e

zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  28. 11. 2022,

t. j. v pondelok o 18.00 hod.

v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
  1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
  3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi          
  4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
  5. Príhovor novozvoleného starostu
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 3. Voľba  mandátovej a volebnej komisie 
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Poverenie zástupcu starostu obce
 6. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ   
 7. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov   
 8. Návrh na zriadenie komisií OZ
 9. Voľba predsedu a členov komisií
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Diskusia
 12. Záver

Jarmila Petrovičová
starostka obce

Dňa 28.11.2022 (pondelok) pošta zatvorená

Dňa 28.11.2022 (pondelok) pošta zatvorená

Oznamujeme občanom, že dňa 28.11. 2022, t. j. v pondelok bude Pošta v Horných Orešanoch z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Podaj zásielok Vám zrealizuje pošta Trnava 1.

application/pdf REFERENDUM 2023

Súbor na stiahnutie (PDF): REFERENDUM 2023 (kategória: Voľby)

application/pdf Verejná vyhláška

Súbor na stiahnutie (PDF): Verejná vyhláška (kategória: Verejné vyhlášky)

application/pdf Verejná vyhláška

Súbor na stiahnutie (PDF): Verejná vyhláška (kategória: Verejné vyhlášky)

application/pdf Verejná vyhláška

Súbor na stiahnutie (PDF): Verejná vyhláška (kategória: Verejné vyhlášky)

application/pdf Verejná vyhláška

Súbor na stiahnutie (PDF): Verejná vyhláška (kategória: Verejné vyhlášky)

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Padúcha

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Padúcha

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že od 15.8.2022 do 19.8.2022 nebude ordinovať z dôvodu dovolenky. Zastupovať bude ambulancia v Suchej nad Parnou.

V rovnakom termíne je zatvorená aj lekáreň Orešanka.

Obecný úrad Horné Orešany

Obecný úrad Horné Orešany

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov:

 • 23.12.2021 - zatvorené 24.12.2021 - sviatok
 • 25.12.2021 - 1.sviatok vianočný
 • 26.12.2021 - 2.sviatok vianočný
 • 27.12.2021 - od 08.00 hod. - do 12.00 hod.
 • 28.12.2021 - zatvorené
 • 29.12.2021 - od 08.00 hdo. - do 12.00 hod.
 • 30.12.2021 - zatvorené
 • 31.12.2021 - zatvorené
 • 01.01.2022 - sviatok
 • 02.01.2022 - nedeľa
 • 03.01.2022 - od 08.00 hod. - do 12.00 hod.
 • 04.01.2022 - zatvorené
 • 05.01.2022 - od 08.00 hod. - do 12.00 hod.
 • 06.01.2022 - sviatok
 • 07.01.2022 - zatvorené

V súrnych prípadoch volajte na t.č. 0911 266 060 alebo 0911 388 565. 

application/pdf VZN č.4/2021

Súbor na stiahnutie (PDF): VZN č.4/2021 (kategória: Všeobecné záväzné nariadenia)