Dnes je pondelok 2. októbra 2023, meniny má Levoslav, zajtra Stela.

Úradná tabuľa

›› Oznámenie o doručení a uložení listovej zásielky


Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.8.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. HOR-157/2023 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks jedle, 1 ks smreka rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1540/53 v k. ú Horné Orešany, z dôvodu "Stromy sa nachádza 1 meter od domu a v tesnej blízkosti domu a elektrického vedenia, narážajú vetvami o okno a obíjajú omietku. Pri veternom počasí spôsobuje prudké nárazy, môžu poškodiť elektrické vedenie."
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešany.

Návšteva termálneho kúpaliska

Návšteva termálneho kúpaliska

Jednota dôchodcov v spolupráci s miestnym spolkom SČK v Horných Orešanoch poriada celodenné kúpanie v termálnom kúpalisku Dunajská Streda dňa 09.08.2023 t.j./streda/.

Cena dopravy je 15,00 € / osoba.

Odchod autobusu v stredu  09.08.2023 v ranných hodinách o 8,00 hod z Lázna.

Vstup na kúpalisko si hradí každý sám v pokladni /skupinové zľavnené vstupné/. Členom Jednoty dôchodcov bude vstupné preplatené. Záujemcovia z Jednoty dôchodcov sa môžu prihlásit dňa 1.08.2023, t.j. v utorok  o 10,00 hod. v miestnom KD osobne, kde zároveň prinesú príspevok na dopravu. Ostatní záujemcovia  sa môžu hlásiť u pani Kataríny Pagáčovej telefonicky 0905/400 217, prípadne osobne na čísle domu 384/7 do 04.08.2023.

application/pdf Verejná vyhláška

Súbor na stiahnutie (PDF): Verejná vyhláška (kategória: Verejné vyhlášky)

application/pdf Verejná vyhláška

Súbor na stiahnutie (PDF): Verejná vyhláška (kategória: Verejné vyhlášky)

application/pdf Zápisnica OZ z "Per rollam"

Súbor na stiahnutie (PDF): Zápisnica OZ z "Per rollam" (kategória: Zápisnice zo zasadnutia OZ)

application/pdf VZN č.2/2023

Súbor na stiahnutie (PDF): VZN č.2/2023 (kategória: Všeobecné záväzné nariadenia)

application/pdf Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Súbor na stiahnutie (PDF): Verejná vyhláška - Rozhodnutie (kategória: Verejné vyhlášky)

application/pdf VZN č. 2 - 2023

Súbor na stiahnutie (PDF): VZN č. 2 - 2023 (kategória: Územný plán obce)

application/pdf Príloha c.2 k VZN c.2-2023

Súbor na stiahnutie (PDF): Príloha c.2 k VZN c.2-2023 (kategória: Územný plán obce)

application/pdf Príloha c.1 k VZN c.2-2023

Súbor na stiahnutie (PDF): Príloha c.1 k VZN c.2-2023 (kategória: Územný plán obce)

application/pdf Verejná vyhláška

Súbor na stiahnutie (PDF): Verejná vyhláška (kategória: Verejné vyhlášky)

Napúšťanie bazénov

Napúšťanie bazénov

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka majiteľom bazénov dovoz pitnej vody na napúšťanie bazénov cisternou. Pri dovoze vody cisternou zákazníci nezaťažujú nárazovo vodovodnú sieť vysokým odberom vody.

Napúšťanie bazéna z verejného vodovodu pri väčších bazénoch je časovo náročné, dlhotrvajúci veľký odber vody môže spôsobiť v potrubí verejného vodovodu uvoľnenie inkrustov a zákal.

Žiadame zákazníkov, aby pri napúšťaní bazénov z verejného vodovodu napúšťali bazény pomaly a  počas nočných hodín, aby nárazový odber nespôsobil zníženie tlaku v potrubí, prípadne prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu.

Pre bližšie informácie a objednávku cisterny kontaktujte našu spoločnosť e-mailom na adresu: doprava@tavos.sk

 

application/pdf Verejná vyhláška

Súbor na stiahnutie (PDF): Verejná vyhláška (kategória: Verejné vyhlášky)

application/pdf Verejná vyhláška

Súbor na stiahnutie (PDF): Verejná vyhláška (kategória: Verejné vyhlášky)