Dnes je streda 27. októbra 2021, meniny má Sabína, zajtra Dobromila, Kevin. Význam mien.

Informácie

Spravodajca pre občanov Horných Orešian.

Regionálne, miestne vydanie novín. Nepredajné.

Štvrťročník, ISSN 1338-9505

Archív: archív vo formáte PDF

 

Materiály môžete posielať na: saskova@horneoresany.sk

 

Termíny uzávierok: 25. 3., 25. 6.,  25. 9., 10.12.

Hornoorečan 1/2021 sa spája s číslom 2/2021.

 

Redakcia: Obecný úrad Horné Orešany

Redakčná rada:

  • Jana Sasková (tajomník)
  • Jarmila Petrovičová
  • Marek Boháček, Ing.
  • Martin Korch, Mgr.
  • Marko Novák, Ing.