Dnes je nedeľa 21. júla 2019, meniny má Daniel, zajtra Magdaléna. Význam mien.

História obce

História Horných Orešian od roku 1296

Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Administratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava.

Via Magna, Via Bohemica

Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta. Kráľovské mýto sa vyberalo pri osade Biksard - Buková. Kráľ Karol Róbert vydal v r. 1336 osobitný spis o zvláštnej úlohe a ochrane tohto priesmyku. Platnosť spisu sa vzťahovala aj na hrad Korlát, pod ktorý Horné Orešany patrili.

Vinohrady od kolonistov

Margita, vdova po kráľovi Ľudovítovi dostala v r. 1356 Horné Orešany a pozvala kolonistov z Nemecka, z Lotrinska - od Rýna. Kolonisti vysádzali na našich svahoch vinohrady. Obec na konci 14. a v 15. stor. patrila k Smolenickému panstvu. V r. 1363 dal kráľ Ľudovít súhlas aby kráľovské mesto malo právo lámať kameň a rúbať drevo v horách patriacich pod panstvá Dobrá Voda, Korlátov Kameň, Chtelnica, Smolenice a Orešany. Túto donáciu znovu potvrdil listinou palatína Uhorska Mikuláša z Gory.

Villa Regáli - kráľovská dedina

V r.1388 daroval kráľ Žigmund Modru, Smolenice a Horné Orešany poľskému šľachticovi Stiborovi. Tieto obce sa v darovacej listine uvádzali ako Villa Regáli - kráľovská dedina.

V r. 1547 sa tu usadili anabaptisti (habáni), vybudovali si tu habánsky dvor a zaoberali sa hrnčiarstvom. V 16. stor. získala obec ráz mestečka v súvislosti s trhovými privilégiami Rudolfa II. z r.1582. V mestečku boli cechy mlynárov a ševcov. V 18. stor. tu bolo sedem múčnych mlynov. Koncom 18. stor. tu bola manufaktúra na vínny ocot a vínny kameň. V r. 1872 tu Pálffyovci postavili továreň na farby a laky (dnešný Chemolak). V rokoch 1936-1952 bolo na letisku pri obci stredisko bezmotorového lietania. Panstvo malo v chotári obce tri rybníky.

Obyvateľstvo

Obyvatelia boli vinohradníci, poľnohospodári, drevorubači. Vyvážali drevo z panských lesov a obchodovali s múkou.

V roku 1823 tu žilo 1306 obyvateľov v 189 domoch. V roku 1869 - 1213 obyvateľov, 1900 – 1605, 1921 – 1686, 1940 – 1915, 1970 – 2160 a v roku 1991 – 1909 obyvateľov (pozri sekciu demografia).

Historický erb Horných Orešian

zdroj: Michal Sloboda, História Trnavy, Okresný úrad v Trnave, Horné Orešany – monografia (2006)