Dnes je pondelok 4. decembra 2023, meniny má Barbora, zajtra Oto.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Horné Orešany s výhľadom do roku 2025 (PHRSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horné Orešany sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Horné Orešany, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horné Orešany s výhľadom do roku 2025

 Výpis uznesenia OZ v Horných Orešanoch zo dňa 14.06.2016