Dnes je streda 24. apríla 2024, meniny má Juraj, zajtra Marek.

Sobášne dni, matrika

Harmonogram sobášnych dní občianskych obradov matričného úradu obce Horné Orešany.

Sobášne dni - podľa potreby

Sobášna miestnosť – sobášna miestnosť na obecnom úrade Horné Orešany

 

Matričné poplatky

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2€
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzina do osobitnej matriky 10€
Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi 10€
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným  matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20€
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20€
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 €
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200€
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200€

Všetky poplatky sa platia do pokladne Obce Horné Orešany. Pri predložení dokladov k sobášu najneskôr dva týždne pred termínom sobáša, pres. Vkladom na účet Obce Horné Orešany č účtu: SK89 0200 0000 0000 0362 7212 - VÚB.

 

VS: dátum sobáša
Sobášiaci:  Ing. Marek Boháček – starosta obce
 Juraj Krajčovič - zástupca starostu obce
Matrikár: Júlia Borutová