Dnes je pondelok 4. decembra 2023, meniny má Barbora, zajtra Oto.

Súbory

Všeobecné záväzné nariadenia

Názov VeľkosťDátum 
Všeobecné záväzné nariadenia 2023
application/pdf  Návrh VZN č. 5/2023
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany v územnej pôsobnosti obce Horné Orešany
167 kB24. 11. 12:52
application/pdf  Návrh VZN č.4/2023
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Orešany
313 kB24. 11. 12:39
application/pdf  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Orešany č. 3/2023
o poskytovaní dávok v hmotnej núdzi a jednorazových sociálnych dávok občanom Horných Orešian
180 kB5. 10. 7:45
application/pdf  VZN č.2/2023
Vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2020 ÚPN obce Horné Orešany
299 kB31. 5. 16:23
application/pdf  VZN č.1/2023, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ
2.71 MB28. 2. 14:23
Všetky súbory z kategórie všeobecné záväzné nariadenia ›

Uznesenia OZ

Názov VeľkosťDátum 
Uznesenia OZ 2023
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 25.9.2023
505 kB29. 9. 9:31
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 29.5.2023
4.65 MB1. 6. 14:16
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27.2.2023
365 kB14. 3. 10:31
Uznesenia OZ 2022
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 14. 12. 2022
840 kB22. 12. 2022
application/pdf  Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ
691 kB9. 12. 2022
Všetky súbory z kategórie uznesenia oz ›

Zápisnice zo zasadnutia OZ

Názov VeľkosťDátum 
Zápisnice zo zasadnutia OZ 2023
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25. 09. 2023
1.71 MB29. 9. 8:47
application/pdf  Zápisnica OZ z "Per rollam"
237 kB23. 6. 11:43
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29. 05. 2023
2.29 MB2. 6. 13:21
application/pdf  Zápisnica č. 1 zo zasadnutia OZ zo dňa 27.2.2023
1.74 MB14. 3. 10:30
Zápisnice zo zasadnutia OZ 2022
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14. 12. 2022
2.01 MB22. 12. 2022
Všetky súbory z kategórie zápisnice zo zasadnutia oz ›

Zámery

Názov VeľkosťDátum 
Zámery 2023
application/pdf  zámer predaja nehnuteľného majetku - manželia Šimončičoví
286 kB31. 8. 13:05
Zámery 2022
application/pdf  Zámer previesť nehnuteľný majetok - manželia Šinkoví
319 kB16. 11. 2022
Zámery 2021
application/pdf  Chemolak Smolenice - skládka smutná II.
Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
552 kB17. 2. 2021
Všetky súbory z kategórie zámery ›

Zámery predaja majetku

Názov VeľkosťDátum 
Zámery predaja majetku 2021
application/pdf  Zámer predať nehnuteľný majetok obce zo dňa 27.10.2021
350 kB27. 10. 2021
application/pdf  Zámer predaja nehnuteľného majetku
Obec má zámer predať pozemok z dôvodu hodných osobitného zreteľa
209 kB30. 4. 2021
application/pdf  Zámer predaja nehnuteľného majetku
Obec má zámer predať pozemok z dôvodu hodných osobitného zreteľa
211 kB30. 4. 2021
application/pdf  Zámer previesť nehnuteľný majetok - Alexandra Adamcová
349 kB16. 2. 2021
Zámery predaja majetku 2020
application/pdf  Zámer predať nehnuteľný majetok - Ing. Marek Korytár
195 kB20. 8. 2020
Všetky súbory z kategórie zámery predaja majetku ›

Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa

Názov VeľkosťDátum 
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2022
application/pdf  Zámer prenájmu nehnuteľného majetku
520 kB4. 5. 2022
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2021
application/pdf  Zámer prenajať nehnuteľný majetok
122 kB27. 7. 2021
application/pdf  Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok
170 kB30. 4. 2021
application/pdf  Zámer prenajať nehnuteľný majetok
134 kB30. 4. 2021
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2019
application/pdf  Zverejnenie zámeru - TJ Iskra Horné Orešany
Prenajať nehnuteľný majetok obce
153 kB4. 3. 2019
Všetky súbory z kategórie prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa ›

Rozpočet obce

Názov VeľkosťDátum 
Rozpočet obce 2023
application/pdf  Návrh rozpočtu obce Horné Orešany na r. 2024
s výhľadom na roky 2025-2026
992 kB24. 11. 11:59
Rozpočet obce 2022
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2023
s výhľadom na roky 2024-2025
11.55 MB15. 12. 2022
Rozpočet obce 2021
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2
3.1 MB7. 12. 2021
Rozpočet obce 2020
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2021 s výhľadom na roky 22-23
3.01 MB8. 12. 2020
Rozpočet obce 2019
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022
1.62 MB10. 12. 2019
Všetky súbory z kategórie rozpočet obce ›

Záverečný účet obce

Názov VeľkosťDátum 
Záverečný účet obce 2023
application/pdf  Záverečný účet obce Horné Orešany 2022
10.09 MB31. 5. 15:17
application/pdf  Návrh záverečného účtu Obce Horné Orešany za rok 2022
11.56 MB12. 5. 11:47
Záverečný účet obce 2022
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2021
2.98 MB28. 6. 2022
Záverečný účet obce 2021
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2020
2.94 MB7. 7. 2021
Záverečný účet obce 2020
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2019
4.33 MB21. 7. 2020
Všetky súbory z kategórie záverečný účet obce ›

Plán kontrolnej činnosti

Názov VeľkosťDátum 
Plán kontrolnej činnosti 2023
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023
122 kB28. 9. 14:39
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023
140 kB8. 9. 12:37
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023
124 kB28. 2. 11:35
Plán kontrolnej činnosti 2022
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
124 kB1. 7. 2022
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
121 kB23. 3. 2022
Všetky súbory z kategórie plán kontrolnej činnosti ›

Územný plán obce

Názov VeľkosťDátum 
Územný plán obce 2023
application/pdf  Širšie vzťahy
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020
10.51 MB2. 8. 7:55
application/pdf  Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020
12.13 MB2. 8. 7:53
application/pdf  Verejné dopravné vybavenie
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020
12.78 MB2. 8. 7:50
application/pdf  Verejné technické vybavenie - energetika a spoje
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020
11.29 MB2. 8. 7:46
application/pdf  Verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020
11.28 MB2. 8. 7:42
Všetky súbory z kategórie územný plán obce ›

Verejné vyhlášky

Názov VeľkosťDátum 
Verejné vyhlášky 2023
application/pdf  Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie
Povolenie užívania stavby - Stavebník ZSD, a. s., zastúpená ELSPOL - SK, s. r. o. Bratislava
680 kB3. 10. 9:32
application/pdf  Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavba L.13.0302.18.0007TA_Horné Orešany VN 217, odb.TS10, VNK
457 kB23. 8. 12:10
application/pdf  Verejná vyhláška
Mgr. Mária Babinčáková - zmena stavby rekreačnej chaty prístavbou
1.5 MB27. 6. 14:30
application/pdf  Verejná vyhláška
IBV OHLAJTY Horné Orešany, Komunikácia
417 kB27. 6. 14:03
application/pdf  Verejná vyhláška - Rozhodnutie
" Rekonštrukcia chodníka v obci Horné Orešany - II. etapa"
527 kB29. 5. 8:54
Všetky súbory z kategórie verejné vyhlášky ›

Hornoorešan

Názov VeľkosťDátum 
Hornoorešan 2023
application/pdf  Hornoorešan - číslo 3/2023
1.6 MB23. 10. 16:47
application/pdf  Hornoorešan - číslo 2/2023
2.03 MB13. 7. 21:35
application/pdf  Hornoorešan - číslo 1/2023
2.01 MB17. 4. 10:32
Hornoorešan 2022
application/pdf  Hornoorešan - číslo 4/2022
2.46 MB22. 12. 2022
application/pdf  Hornoorešan - číslo 3/2022
1.76 MB26. 10. 2022
Všetky súbory z kategórie hornoorešan ›

Voľby

Názov VeľkosťDátum 
Voľby 2023
application/pdf  Zápisnica OVK 2 o priebehu volieb do NR SR 2023
6.97 MB1. 10. 3:09
application/pdf  Zápisnica OVK 1 o priebehu volieb do NR SR 2023
5.39 MB1. 10. 2:59
application/pdf  Zverejnenie elektronickej adresy na delegovanie člena OVK
157 kB19. 7. 9:07
application/pdf  Zverejnenie elektronickej adresy na voľbu poštou z cudziny
154 kB19. 7. 9:06
application/pdf  Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
Voľby NR SR sobota 30. septembra 2023
168 kB23. 6. 10:24
Všetky súbory z kategórie voľby ›

Rôzne

Názov VeľkosťDátum 
Rôzne 2023
application/pdf  Rozhodnutie o chove kurčiat
2.58 MB14. 11. 8:11
application/pdf  Výzva ZSD, a.s.
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.
279 kB10. 11. 12:34
application/pdf  Vykurovacie obdobie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
399 kB24. 10. 12:57
application/pdf  Ponuka pre občanov 4-ka - SWAN, a.s.
504 kB18. 10. 9:32
application/pdf  Ponuka služieb, SWAN, a.s.
2.24 MB18. 10. 9:28
Všetky súbory z kategórie rôzne ›

Malokarpatský posol

Názov VeľkosťDátum 
Malokarpatský posol 2021
application/pdf  Malokarpatský posol 2021 / 2
344 kB4. 7. 2021
application/pdf  Malokarpatský posol 2021 / 1
273 kB3. 4. 2021
Malokarpatský posol 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/12
258 kB31. 12. 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/11
253 kB13. 11. 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/10
355 kB18. 10. 2020
Všetky súbory z kategórie malokarpatský posol ›

Pozvánky

Názov VeľkosťDátum 
Pozvánky 2015
application/pdf  Pozvánka a propozície behu Cez Hornoorešanské vŕšky 2015
393 kB18. 6. 2015
application/pdf  Ochutnávka vín Horné Orešany 2015
596 kB2. 2. 2015
Pozvánky 2014
application/pdf  Ochutnávka vín Horné Orešany 2014
582 kB12. 3. 2014
application/pdf  Posedenie pri Orešanskom vínku
29 kB8. 1. 2014
Pozvánky 2013
application/pdf  Pozvanie na druhý ročník futbalového turnaja U-11
594 kB27. 2. 2013
Všetky súbory z kategórie pozvánky ›