Dnes je piatok 10. apríla 2020, meniny má Igor, zajtra Július. Význam mien.

Súbory

Všeobecné záväzné nariadenia

Názov VeľkosťDátum 
Všeobecné záväzné nariadenia 2019
application/pdf  VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany
936 kB10. 12. 2019
application/pdf  Dodatok č. 1 k VZN č. 5/20158 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
631 kB10. 12. 2019
application/pdf  Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o daniach z nehnuteľností
230 kB10. 12. 2019
application/pdf  VZN č. 5/2019
ktorým sa upravuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v školskom klube detí a v školskej jedálni
1.52 MB27. 6. 2019
application/pdf  VZN č. 4/2019 o pamätihodnostiach obce Horné Orešany
4.59 MB16. 4. 2019
Všetky súbory z kategórie všeobecné záväzné nariadenia ›

Uznesenia OZ

Názov VeľkosťDátum 
Uznesenia OZ 2020
application/pdf  Dodatok č.1 k výpisu z uznesenia OZ č.70/8.OZ/2019
552 kB2. 4. 13:49
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 3.3. 2020
7.63 MB13. 3. 11:07
application/pdf  Uznesenia OZ zo dňa 9.12. 2019
1.35 MB7. 1. 12:24
Uznesenia OZ 2019
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 28. 10. 2019
528 kB13. 11. 2019
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 9. 9. 2019, oprava č. 55/6.OZ/2019
112 kB30. 9. 2019
Všetky súbory z kategórie uznesenia oz ›

Zápisnice zo zasadnutia OZ

Názov VeľkosťDátum 
Zápisnice zo zasadnutia OZ 2020
application/pdf  Zápisnica č. 1
zo zasadnutia OZ dňa 03.03.2020
8.06 MB23. 3. 8:40
application/pdf  Zápisnica č. 8 zo zasadnutia OZ zo dňa 9.12. 2019
2.27 MB15. 1. 15:16
Zápisnice zo zasadnutia OZ 2019
application/pdf  Zápisnica č. 7 zo zasadnutia OZ zo dňa 28. 10. 2019
1.35 MB18. 11. 2019
application/pdf  Zápisnica č. 6 zo zasadnutia OZ zo dňa 9. 9. 2019
1.17 MB3. 10. 2019
application/pdf  Zápisnica č. 5 zo zasadnutia OZ zo dňa 19.8. 2019
572 kB30. 8. 2019
Všetky súbory z kategórie zápisnice zo zasadnutia oz ›

Zámery

Názov VeľkosťDátum 
Zámery 2020
application/pdf  Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného
252 kB10. 2. 8:12
application/pdf  Zámer predaja nehnuteľného majetku
372 kB17. 1. 8:48
Zámery 2019
application/pdf  Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Peter Hečko a manž.
168 kB8. 10. 2019
application/pdf  Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa ZSD, a. s. Bratislava
220 kB19. 8. 2019
application/pdf  Zverejnenie zámeru - TJ Iskra Horné Orešany
Prenajať nehnuteľný majetok obce
153 kB4. 3. 2019
Všetky súbory z kategórie zámery ›

Rozpočet obce

Názov VeľkosťDátum 
Rozpočet obce 2019
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022
1.62 MB10. 12. 2019
application/pdf  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na roky 2020-2022
1.66 MB20. 11. 2019
Rozpočet obce 2018
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021
1.71 MB12. 12. 2018
application/pdf  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na roky 2019 - 2021
1.52 MB15. 10. 2018
Rozpočet obce 2017
application/pdf  Rozpočet obce Horné Orešany na roky 2018-2020
1.65 MB12. 12. 2017
Všetky súbory z kategórie rozpočet obce ›

Záverečný účet obce

Názov VeľkosťDátum 
Záverečný účet obce 2019
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2018
4.63 MB25. 6. 2019
application/pdf  Návrh záverečného účtu Obce Horné Orešany za rok 2018
4.91 MB30. 5. 2019
Záverečný účet obce 2018
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2017
3.11 MB13. 6. 2018
application/pdf  Návrh záverečného účtu Obce Horné Orešany za rok 2017
3.07 MB22. 5. 2018
Záverečný účet obce 2017
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2016
2.81 MB16. 6. 2017
Všetky súbory z kategórie záverečný účet obce ›

Plán kontrolnej činnosti

Názov VeľkosťDátum 
Plán kontrolnej činnosti 2020
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
274 kB11. 3. 14:37
application/pdf  Návrh plánu kontrol. činnosti hlavného kontrolóra
104 kB27. 1. 11:21
Plán kontrolnej činnosti 2019
application/pdf  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
293 kB6. 6. 2019
application/pdf  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
116 kB15. 1. 2019
Plán kontrolnej činnosti 2018
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
118 kB3. 7. 2018
Všetky súbory z kategórie plán kontrolnej činnosti ›

Územný plán obce

Názov VeľkosťDátum 
Územný plán obce 2019
application/pdf  Zmena územného plánu Obce Horné Orešany
181 kB15. 10. 2019
Územný plán obce 2017
application/pdf  Verejná vyhláška, prerokovanie ÚPN 02/2016
182 kB19. 5. 2017
application/pdf  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-2
1.04 MB20. 2. 2017
application/pdf  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-3
1.21 MB20. 2. 2017
application/pdf  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-4
1.11 MB20. 2. 2017
Všetky súbory z kategórie územný plán obce ›

Hornoorešan

Názov VeľkosťDátum 
Hornoorešan 2019
application/pdf  Hornoorešan - číslo 4/2019
4.13 MB11. 12. 2019
application/pdf  Hornoorešan - číslo 3/2019
4.01 MB9. 10. 2019
application/pdf  Hornoorešan - číslo 2/2019
5.67 MB18. 7. 2019
application/pdf  Hornoorešan - číslo 1/2019
5.84 MB25. 4. 2019
Hornoorešan 2018
application/pdf  Hornoorešan - číslo 4/2018
1.84 MB28. 12. 2018
Všetky súbory z kategórie hornoorešan ›

Voľby

Názov VeľkosťDátum 
Voľby 2020
application/pdf  Výsledky volieb do NR SR 2020 - volebný okrsok II.
v obci Horné Orešany, Zápisnica
503 kB2. 3. 21:46
application/pdf  Výsledky volieb do NR SR 2020 - volebný okrsok I.
v obci Horné Orešany, Zápisnica
522 kB2. 3. 21:44
Voľby 2019
application/pdf  Zápisnica výsledkov hlasovania vo voľbách prezidenta SR zo dňa 30.03.2019
468 kB1. 4. 2019
application/pdf  Zápisnica výsledkov hlasovania vo voľbách prezidenta SR zo dňa 16.03.2019
948 kB18. 3. 2019
application/pdf  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK
134 kB30. 1. 2019
Všetky súbory z kategórie voľby ›

Rôzne

Názov VeľkosťDátum 
Rôzne 2020
application/pdf  Prerušenie distribúcie elektriny v m. č. Majdánske
Dňa 6.4. 2020 bude v chatovej oblasti m. č. Majdánske prerušená dodávka elektrickej energie
158 kB23. 3. 14:58
application/pdf  Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky
v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
306 kB19. 3. 13:54
application/pdf  Nové opatrenie úradu verejného zdravotníctva
od 19.3.2020 od 6:00 hod - karanténne opatrenia; ruší opatrenie zo dňa 12.3.2020
907 kB19. 3. 12:20
application/pdf  Prerušenie distribúcie elektriny do domácností
Dňa 6. 4. 2020 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie do domácností v obci Horné Orešany podľa priloženého oznamu zo ZSD, a.s.
124 kB10. 3. 9:37
application/pdf  Voľba na funkciu hlavný kontrolór obce H. Orešany
347 kB4. 3. 11:39
Všetky súbory z kategórie rôzne ›

Malokarpatský posol

Názov VeľkosťDátum 
Malokarpatský posol 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/04
286 kBv stredu 14:11
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/03
1.15 MB13. 3. 9:47
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/02
341 kB2. 2. 10:26
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/01
321 kB12. 1. 8:38
Malokarpatský posol 2019
application/pdf  Malokarpatský posol 2019/12
333 kB10. 12. 2019
Všetky súbory z kategórie malokarpatský posol ›

Pozvánky

Názov VeľkosťDátum 
Pozvánky 2015
application/pdf  Pozvánka a propozície behu Cez Hornoorešanské vŕšky 2015
393 kB18. 6. 2015
application/pdf  Ochutnávka vín Horné Orešany 2015
596 kB2. 2. 2015
Pozvánky 2014
application/pdf  Ochutnávka vín Horné Orešany 2014
582 kB12. 3. 2014
application/pdf  Posedenie pri Orešanskom vínku
29 kB8. 1. 2014
Pozvánky 2013
application/pdf  Pozvanie na druhý ročník futbalového turnaja U-11
594 kB27. 2. 2013
Všetky súbory z kategórie pozvánky ›