Dnes je pondelok 26. augusta 2019, meniny má Samuel, zajtra Silvia. Význam mien.

Súbory

Všeobecné záväzné nariadenia

Názov VeľkosťDátum 
Všeobecné záväzné nariadenia 2019
application/pdf  Návrh VZN č. 6/2019 - o udeľovaní čestného občianstva Obce Horné Orešany
Návrh VZN č. 6/2019 o udeľovaní čestného občianstva Obce Horné Orešany, Ceny Obce Horné Orešany a Ceny starostu obce Horné Orešany
229 kB7. 8. 14:46
application/pdf  VZN č. 5/2019
ktorým sa upravuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v školskom klube detí a v školskej jedálni
1.52 MB27. 6. 14:42
application/pdf  VZN č. 4/2019 o pamätihodnostiach obce Horné Orešany
4.59 MB16. 4. 13:48
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č. 3/2019
ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ
770 kB16. 4. 13:15
Všeobecné záväzné nariadenia 2018
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č.2/2019
ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠKD a v ŠJ
810 kB12. 12. 2018
Všetky súbory z kategórie všeobecné záväzné nariadenia ›

Uznesenia OZ

Názov VeľkosťDátum 
Uznesenia OZ 2019
application/pdf  Uznesenia OZ zo dňa 24. 6. 2019
321 kB2. 7. 15:00
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 03.06.2019
328 kB13. 6. 8:31
application/pdf  Uznesenia OZ zo dňa 15. 4. 2019
625 kB25. 4. 13:36
application/pdf  Uznesenia OZ zo dňa 25.2. 2019
640 kB6. 3. 15:57
Uznesenia OZ 2018
application/pdf  Uznesenia OZ zo dňa 10. 12. 2018
717 kB20. 12. 2018
Všetky súbory z kategórie uznesenia oz ›

Zápisnice zo zasadnutia OZ

Názov VeľkosťDátum 
Zápisnice zo zasadnutia OZ 2019
application/pdf  Zápisnica č. 4 zo zasadnutia OZ zo dňa 24.6. 2019
1.18 MB2. 7. 14:59
application/pdf  Zápisnica č. 3 zo zasadnutia OZ, dňa 03.06.2019
1.56 MB13. 6. 8:33
application/pdf  Zápisnica č. 2 zo zasadnutia OZ, zo dňa 15. 4. 2019
1.68 MB25. 4. 13:38
application/pdf  Zápisnica č. 1 zo zasadnutia OZ, zo dňa 25. 2. 2019
1.84 MB14. 3. 7:54
Zápisnice zo zasadnutia OZ 2018
application/pdf  Zápisnica č. 8 zo zasadnutia OZ zo dňa 10.12. 2018
2.28 MB20. 12. 2018
Všetky súbory z kategórie zápisnice zo zasadnutia oz ›

Zámery

Názov VeľkosťDátum 
Zámery 2019
application/pdf  Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa ZSD, a. s. Bratislava
220 kB19. 8. 14:11
application/pdf  Zverejnenie zámeru - TJ Iskra Horné Orešany
Prenajať nehnuteľný majetok obce
153 kB4. 3. 7:53
application/pdf  Zverejnenie zámeru - predať nehnuteľný majetok obce
dôvodu hodného osobitného zreteľa Pavlína Blažová, Dana Sedláková, Dáša Chovanová
197 kB13. 2. 8:17
Zámery 2018
application/pdf  Zámer previesť nehnuteľný majetok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa Štefan Pašek
173 kB5. 10. 2018
application/pdf  Zámer previesť nehnuteľný majetok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa Martin Plichta a manž.
177 kB5. 10. 2018
Všetky súbory z kategórie zámery ›

Rozpočet obce

Názov VeľkosťDátum 
Rozpočet obce 2018
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021
1.71 MB12. 12. 2018
application/pdf  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na roky 2019 - 2021
1.52 MB15. 10. 2018
Rozpočet obce 2017
application/pdf  Rozpočet obce Horné Orešany na roky 2018-2020
1.65 MB12. 12. 2017
application/pdf  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na roky 2018-2020
1.52 MB15. 11. 2017
Rozpočet obce 2016
application/pdf  Rozpočet obce Horné Orešany na roky 2017-2019
1.6 MB16. 12. 2016
Všetky súbory z kategórie rozpočet obce ›

Záverečný účet obce

Názov VeľkosťDátum 
Záverečný účet obce 2019
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2018
4.63 MB25. 6. 14:18
application/pdf  Návrh záverečného účtu Obce Horné Orešany za rok 2018
4.91 MB30. 5. 14:47
Záverečný účet obce 2018
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2017
3.11 MB13. 6. 2018
application/pdf  Návrh záverečného účtu Obce Horné Orešany za rok 2017
3.07 MB22. 5. 2018
Záverečný účet obce 2017
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2016
2.81 MB16. 6. 2017
Všetky súbory z kategórie záverečný účet obce ›

Plán kontrolnej činnosti

Názov VeľkosťDátum 
Plán kontrolnej činnosti 2019
application/pdf  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
293 kB6. 6. 11:01
application/pdf  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
116 kB15. 1. 14:19
Plán kontrolnej činnosti 2018
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
118 kB3. 7. 2018
application/pdf  Návrh plánu kontrolnej činnosti - II. polrok 2018
296 kB8. 6. 2018
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
103 kB27. 2. 2018
Všetky súbory z kategórie plán kontrolnej činnosti ›

Územný plán obce

Názov VeľkosťDátum 
Územný plán obce 2017
application/pdf  Verejná vyhláška, prerokovanie ÚPN 02/2016
182 kB19. 5. 2017
application/pdf  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-2
1.04 MB20. 2. 2017
application/pdf  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-3
1.21 MB20. 2. 2017
application/pdf  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-4
1.11 MB20. 2. 2017
application/pdf  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-5
1.21 MB20. 2. 2017
Všetky súbory z kategórie územný plán obce ›

Hornoorešan

Názov VeľkosťDátum 
Hornoorešan 2019
application/pdf  Hornoorešan - číslo 2/2019
5.67 MB18. 7. 7:32
application/pdf  Hornoorešan - číslo 1/2019
5.84 MB25. 4. 11:56
Hornoorešan 2018
application/pdf  Hornoorešan - číslo 4/2018
1.84 MB28. 12. 2018
application/pdf  Hornoorešan - číslo 3/2018
4.73 MB22. 10. 2018
application/pdf  Hornoorešan - číslo 2/2018
5.53 MB17. 7. 2018
Všetky súbory z kategórie hornoorešan ›

Voľby

Názov VeľkosťDátum 
Voľby 2019
application/pdf  Zápisnica výsledkov hlasovania vo voľbách prezidenta SR zo dňa 30.03.2019
468 kB1. 4. 8:04
application/pdf  Zápisnica výsledkov hlasovania vo voľbách prezidenta SR zo dňa 16.03.2019
948 kB18. 3. 7:20
application/pdf  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK
134 kB30. 1. 12:48
application/pdf  Voľby prezidenta SR
98 kB30. 1. 12:44
Voľby 2018
application/pdf  Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10. 11. 2018
506 kB11. 11. 2018
Všetky súbory z kategórie voľby ›

Rôzne

Názov VeľkosťDátum 
Rôzne 2019
application/pdf  Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
88 kB15. 8. 13:08
application/pdf  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
119 kB18. 7. 18:10
application/pdf  Vystúpenie komorného speváckeho zboru, dňa 9. 6. 2019 v kostole Mena Panny Márie
1.74 MB30. 5. 11:39
application/pdf  Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia
531 kB9. 4. 14:44
application/pdf  Deratizácia živočíšnych škodcov od 08. 04. 2019 do 17. 05. 2019
385 kB1. 4. 14:40
Všetky súbory z kategórie rôzne ›

Malokarpatský posol

Názov VeľkosťDátum 
Malokarpatský posol 2019
application/pdf  Malokarpatský posol 2019/08
1.92 MB31. 7. 8:15
application/pdf  Malokarpatský posol 2019/07
1.2 MB4. 7. 10:08
application/pdf  Malokarpatský posol 2019/06
1.13 MB4. 6. 22:42
application/pdf  Malokarpatský posol 2019/05
312 kB7. 5. 11:57
application/pdf  Malokarpatský posol 2019/04
357 kB8. 4. 8:36
Všetky súbory z kategórie malokarpatský posol ›

Pozvánky

Názov VeľkosťDátum 
Pozvánky 2015
application/pdf  Pozvánka a propozície behu Cez Hornoorešanské vŕšky 2015
393 kB18. 6. 2015
application/pdf  Ochutnávka vín Horné Orešany 2015
596 kB2. 2. 2015
Pozvánky 2014
application/pdf  Ochutnávka vín Horné Orešany 2014
582 kB12. 3. 2014
application/pdf  Posedenie pri Orešanskom vínku
29 kB8. 1. 2014
Pozvánky 2013
application/pdf  Pozvanie na druhý ročník futbalového turnaja U-11
594 kB27. 2. 2013
Všetky súbory z kategórie pozvánky ›