Dnes je utorok 26. januára 2021, meniny má Tamara, zajtra Bohuš. Význam mien.

Súbory

Všeobecné záväzné nariadenia

Názov VeľkosťDátum 
Všeobecné záväzné nariadenia 2020
application/pdf  Všeobecné záväzné nariadenie č.12020
1.94 MB8. 12. 2020
application/pdf  Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2015
1.48 MB8. 12. 2020
application/pdf  Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 5/2015
473 kB20. 11. 2020
application/pdf  Návrh VZN č.12020 o určení výšky dotácie na prevádzku MŠ, ŠKD,ŠJ
566 kB20. 11. 2020
Všeobecné záväzné nariadenia 2019
application/pdf  VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany
936 kB10. 12. 2019
Všetky súbory z kategórie všeobecné záväzné nariadenia ›

Uznesenia OZ

Názov VeľkosťDátum 
Uznesenia OZ 2020
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 7. 12. 2020
466 kB16. 12. 2020
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 21. 9. 2020
970 kB29. 9. 2020
application/pdf  Uznesenie OZ zo dňa 16. 9. 2020
171 kB17. 9. 2020
application/pdf  Dodatok k uzneseniu č. 10/1.OZ/2020
368 kB6. 7. 2020
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 22. 6. 2020
1.45 MB1. 7. 2020
Všetky súbory z kategórie uznesenia oz ›

Zápisnice zo zasadnutia OZ

Názov VeľkosťDátum 
Zápisnice zo zasadnutia OZ 2020
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 7.12. 2020
1.27 MB18. 12. 2020
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 21.9. 2020
3.06 MB29. 9. 2020
application/pdf  Zápisnica z Per rollam zo dňa 16. 9. 2020
131 kB17. 9. 2020
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.6. 2020
5.3 MB2. 7. 2020
application/pdf  Dodatok k Zápisnici č. 2
1.93 MB4. 5. 2020
Všetky súbory z kategórie zápisnice zo zasadnutia oz ›

Zámery

Názov VeľkosťDátum 
Zámery 2020
application/pdf  Zámer predať nehnuteľný majetok - Ing. Marek Korytár
195 kB20. 8. 2020
Všetky súbory z kategórie zámery ›

Zámery predaja majetku

Názov VeľkosťDátum 
Zámery predaja majetku 2020
application/pdf  Zámer predať nehnuteľný majetok TTSK
214 kB1. 7. 2020
application/pdf  Zámer predať nehnuteľný majetok - Ing. Marko Novák
Predaj nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
177 kB25. 5. 2020
application/pdf  Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného
252 kB10. 2. 2020
application/pdf  Zámer predaja nehnuteľného majetku
372 kB17. 1. 2020
Zámery predaja majetku 2019
application/pdf  Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Peter Hečko a manž.
168 kB8. 10. 2019
Všetky súbory z kategórie zámery predaja majetku ›

Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa

Názov VeľkosťDátum 
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2019
application/pdf  Zverejnenie zámeru - TJ Iskra Horné Orešany
Prenajať nehnuteľný majetok obce
153 kB4. 3. 2019
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2018
application/pdf  Zverejnenie zámeru - FIDLIKANTI, OZ
104 kB9. 4. 2018
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2017
application/pdf  Zverejnenie zámeru - Slovenský rybársky zväz
164 kB25. 10. 2017
application/pdf  Zverejnenie zámeru GOLEMTECH, s. r. o.
139 kB24. 8. 2017
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2015
application/pdf  Vyhlásenie verejnej ponuky na prenájom nebytových priestorov majetku obce Horné Orešany - zverejnenie zámeru prenájmu
361 kB16. 6. 2015
Všetky súbory z kategórie prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa ›

Rozpočet obce

Názov VeľkosťDátum 
Rozpočet obce 2020
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2021 s výhľadom na roky 22-23
10.88 MB8. 12. 2020
application/pdf  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na rok 2021-2023
3.01 MB20. 11. 2020
Rozpočet obce 2019
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022
1.62 MB10. 12. 2019
application/pdf  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na roky 2020-2022
1.66 MB20. 11. 2019
Rozpočet obce 2018
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021
1.71 MB12. 12. 2018
Všetky súbory z kategórie rozpočet obce ›

Záverečný účet obce

Názov VeľkosťDátum 
Záverečný účet obce 2020
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2019
15.83 MB21. 7. 2020
application/pdf  NÁVRH-Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2019
11.44 MB1. 6. 2020
Záverečný účet obce 2019
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2018
4.63 MB25. 6. 2019
application/pdf  Návrh záverečného účtu Obce Horné Orešany za rok 2018
4.91 MB30. 5. 2019
Záverečný účet obce 2018
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2017
3.11 MB13. 6. 2018
Všetky súbory z kategórie záverečný účet obce ›

Plán kontrolnej činnosti

Názov VeľkosťDátum 
Plán kontrolnej činnosti 2020
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
130 kB30. 6. 2020
application/pdf  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
294 kB9. 6. 2020
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
274 kB11. 3. 2020
application/pdf  Návrh plánu kontrol. činnosti hlavného kontrolóra
104 kB27. 1. 2020
Plán kontrolnej činnosti 2019
application/pdf  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
293 kB6. 6. 2019
Všetky súbory z kategórie plán kontrolnej činnosti ›

Územný plán obce

Názov VeľkosťDátum 
Územný plán obce 2019
application/pdf  Zmena územného plánu Obce Horné Orešany
181 kB15. 10. 2019
Územný plán obce 2017
application/pdf  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-2
1.04 MB20. 2. 2017
application/pdf  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-3
1.21 MB20. 2. 2017
application/pdf  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-4
1.11 MB20. 2. 2017
application/pdf  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-5
1.21 MB20. 2. 2017
Všetky súbory z kategórie územný plán obce ›

Verejné vyhlášky

Názov VeľkosťDátum 
Verejné vyhlášky 2021
application/pdf  Protokol č. 05109/2020 o odovzdaní pozemkov pod stavbami
Slovenský pozemkový fond odovzdáva Obci Horné Orešany vlastníctvo
303 kB18. 1. 10:55
application/pdf  Rozhodnutie SIŽP Nitra
1.62 MB18. 1. 9:29
Verejné vyhlášky 2020
application/pdf  Voľba na funkciu hlavný kontrolór obce H. Orešany
347 kB4. 3. 2020
Verejné vyhlášky 2019
application/pdf  Rozhodnutie ( Verejná vyhláška )
scválenie návrhu programu o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019 - 2028
3.79 MB21. 10. 2019
application/pdf  Verejná vyhláška Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy
pre Lesný celok Majdán 2019 2028 / lehota predĺžená do 30.9.
779 kB16. 9. 2019
Všetky súbory z kategórie verejné vyhlášky ›

Hornoorešan

Názov VeľkosťDátum 
Hornoorešan 2020
application/pdf  Hornoorešan - číslo 4/2020
2.71 MB29. 12. 2020
application/pdf  Hornoorešan - číslo 3/2020
3.37 MB11. 10. 2020
application/pdf  Hornoorešan - číslo 1-2/2020
3.95 MB21. 9. 2020
Hornoorešan 2019
application/pdf  Hornoorešan - číslo 4/2019
4.13 MB11. 12. 2019
application/pdf  Hornoorešan - číslo 3/2019
4.01 MB9. 10. 2019
Všetky súbory z kategórie hornoorešan ›

Voľby

Názov VeľkosťDátum 
Voľby 2020
application/pdf  Výsledky volieb do NR SR 2020 - volebný okrsok II.
v obci Horné Orešany, Zápisnica
503 kB2. 3. 2020
application/pdf  Výsledky volieb do NR SR 2020 - volebný okrsok I.
v obci Horné Orešany, Zápisnica
522 kB2. 3. 2020
Voľby 2019
application/pdf  Zápisnica výsledkov hlasovania vo voľbách prezidenta SR zo dňa 30.03.2019
468 kB1. 4. 2019
application/pdf  Zápisnica výsledkov hlasovania vo voľbách prezidenta SR zo dňa 16.03.2019
948 kB18. 3. 2019
application/pdf  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK
134 kB30. 1. 2019
Všetky súbory z kategórie voľby ›

Rôzne

Názov VeľkosťDátum 
Rôzne 2020
application/pdf  Protokol o skúške vzorky vody v m. č. Majdánske
857 kB29. 12. 2020
application/pdf  Štatistické zisťovanie v domácnostiach od 7. 12. 2020
V termíne od 7.12.2020 do 11. 1. 2022 sa uskutoční v našej obci štatistické zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov v zmysle vyhlášky SR č. 292/2020
274 kB9. 12. 2020
application/pdf  Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 6. a 9. 11. 2020
V termíne 6. 11. a 9. 11. 2020 budú bez dodávky elektrickej energie domácnosti uvedené v prílohe listu ZSD, a.s.
330 kB30. 10. 2020
application/pdf  Stanovisko k výsledku štátnej odbornej kontroly
Kontrola v subjekte AGROLET, spol. s. r. o. spôsobené aplikáciou hnoja v auguste 2020
698 kB27. 10. 2020
application/pdf  Zber objemového komunálneho odpadu od 16.10 do 26.10. 2020
V termíne od 16.10. 2020 do 26. 10 2020 budú v našej obci postupne rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber objemového komunálneho odpadu podľa usmernení v prílohe.
172 kB9. 10. 2020
Všetky súbory z kategórie rôzne ›

Malokarpatský posol

Názov VeľkosťDátum 
Malokarpatský posol 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/12
258 kB31. 12. 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/11
253 kB13. 11. 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/10
355 kB18. 10. 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/09
270 kB8. 9. 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/08
285 kB14. 8. 2020
Všetky súbory z kategórie malokarpatský posol ›

Pozvánky

Názov VeľkosťDátum 
Pozvánky 2015
application/pdf  Pozvánka a propozície behu Cez Hornoorešanské vŕšky 2015
393 kB18. 6. 2015
application/pdf  Ochutnávka vín Horné Orešany 2015
596 kB2. 2. 2015
Pozvánky 2014
application/pdf  Ochutnávka vín Horné Orešany 2014
582 kB12. 3. 2014
application/pdf  Posedenie pri Orešanskom vínku
29 kB8. 1. 2014
Pozvánky 2013
application/pdf  Pozvanie na druhý ročník futbalového turnaja U-11
594 kB27. 2. 2013
Všetky súbory z kategórie pozvánky ›