Dnes je piatok 20. mája 2022, meniny má Bernard, zajtra Zina. Význam mien.

Súbory

Všeobecné záväzné nariadenia

Názov VeľkosťDátum 
Všeobecné záväzné nariadenia 2021
application/pdf  VZN č.4/2021
O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany v územnej pôsobnosti Obce Horné Orešany
1.95 MB7. 12. 2021
application/pdf  VZN č. 3/2021
o určovaní názvu ulíc a iných verejný priestranstiev na území obce Horné Orešany
3.06 MB26. 10. 2021
application/pdf  VZN č. 2/2021
o spôsobe číslovania stavieb v obci Horné Orešany
629 kB13. 10. 2021
application/pdf  VZN č. 1/2021
o ochrannom pásme pohrebiska Horné Orešany
395 kB8. 4. 2021
Všeobecné záväzné nariadenia 2020
application/pdf  VZN ZRUŠENÉ - VZN č.1/2020
O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany v územnej pôsobnosti Obce Horné Orešany
1.94 MB8. 12. 2020
Všetky súbory z kategórie všeobecné záväzné nariadenia ›

Uznesenia OZ

Názov VeľkosťDátum 
Uznesenia OZ 2022
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 21. 03. 2022
788 kB28. 3. 11:20
Uznesenia OZ 2021
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 6. 12. 2021
809 kB13. 12. 2021
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 25. 10. 2021
283 kB4. 11. 2021
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27. 9. 2021
921 kB5. 10. 2021
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 28. 6. 2021
933 kB7. 7. 2021
Všetky súbory z kategórie uznesenia oz ›

Zápisnice zo zasadnutia OZ

Názov VeľkosťDátum 
Zápisnice zo zasadnutia OZ 2022
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 21. 03. 2022
2.01 MB28. 3. 11:21
Zápisnice zo zasadnutia OZ 2021
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 06. 12. 2021
2.18 MB16. 12. 2021
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25. 10. 2021
979 kB5. 11. 2021
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.9. 2021
2.25 MB11. 10. 2021
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.6. 2021
2.89 MB7. 7. 2021
Všetky súbory z kategórie zápisnice zo zasadnutia oz ›

Zámery

Názov VeľkosťDátum 
Zámery 2022
application/pdf  Zámer prenájmu nehnuteľného majetku
520 kB4. 5. 9:41
Zámery 2021
application/pdf  zámer predať nehnuteľný majetok obce zo dňa 27.10.2021
350 kB27. 10. 2021
application/pdf  Zámer prenajať nehnuteľný majetok
122 kB27. 7. 2021
application/pdf  Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok
170 kB30. 4. 2021
application/pdf  Zámer prenajať nehnuteľný majetok
134 kB30. 4. 2021
Všetky súbory z kategórie zámery ›

Zámery predaja majetku

Názov VeľkosťDátum 
Zámery predaja majetku 2021
application/pdf  Zámer predaja nehnuteľného majetku
Obec má zámer predať pozemok z dôvodu hodných osobitného zreteľa
209 kB30. 4. 2021
application/pdf  Zámer predaja nehnuteľného majetku
Obec má zámer predať pozemok z dôvodu hodných osobitného zreteľa
211 kB30. 4. 2021
application/pdf  Zámer previesť nehnuteľný majetok - Alexandra Adamcová
349 kB16. 2. 2021
Zámery predaja majetku 2020
application/pdf  Zámer predať nehnuteľný majetok - Ing. Marek Korytár
195 kB20. 8. 2020
application/pdf  Zámer predať nehnuteľný majetok TTSK
214 kB1. 7. 2020
Všetky súbory z kategórie zámery predaja majetku ›

Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa

Názov VeľkosťDátum 
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2019
application/pdf  Zverejnenie zámeru - TJ Iskra Horné Orešany
Prenajať nehnuteľný majetok obce
153 kB4. 3. 2019
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2018
application/pdf  Zverejnenie zámeru - FIDLIKANTI, OZ
104 kB9. 4. 2018
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2017
application/pdf  Zverejnenie zámeru - Slovenský rybársky zväz
164 kB25. 10. 2017
application/pdf  Zverejnenie zámeru GOLEMTECH, s. r. o.
139 kB24. 8. 2017
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2015
application/pdf  Vyhlásenie verejnej ponuky na prenájom nebytových priestorov majetku obce Horné Orešany - zverejnenie zámeru prenájmu
361 kB16. 6. 2015
Všetky súbory z kategórie prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa ›

Rozpočet obce

Názov VeľkosťDátum 
Rozpočet obce 2021
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2
11.36 MB7. 12. 2021
application/pdf  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na roky 2022-2024
3.14 MB19. 11. 2021
Rozpočet obce 2020
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2021 s výhľadom na roky 22-23
3.01 MB8. 12. 2020
application/pdf  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na rok 2021-2023
3.01 MB20. 11. 2020
Rozpočet obce 2019
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022
1.62 MB10. 12. 2019
Všetky súbory z kategórie rozpočet obce ›

Záverečný účet obce

Názov VeľkosťDátum 
Záverečný účet obce 2022
application/pdf  Návrh záverečného účtu Obce Horné Orešany za rok 2021
11.07 MBv stredu 8:37
Záverečný účet obce 2021
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2020
11.4 MB7. 7. 2021
application/pdf  NÁVRH-Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2020
2.97 MB11. 5. 2021
Záverečný účet obce 2020
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2019
4.33 MB21. 7. 2020
application/pdf  NÁVRH-Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2019
3.03 MB1. 6. 2020
Všetky súbory z kategórie záverečný účet obce ›

Plán kontrolnej činnosti

Názov VeľkosťDátum 
Plán kontrolnej činnosti 2022
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
121 kB23. 3. 13:43
application/pdf  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
126 kB23. 2. 16:55
Plán kontrolnej činnosti 2021
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
125 kB1. 7. 2021
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
124 kB8. 6. 2021
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
122 kB15. 4. 2021
Všetky súbory z kategórie plán kontrolnej činnosti ›

Územný plán obce

Názov VeľkosťDátum 
Územný plán obce 2021
application/pdf  Oznámenie o strategickom dokumente ÚPN - Zmeny a doplnky 03/20
131 kB14. 7. 2021
Územný plán obce 2019
application/pdf  Zmena územného plánu Obce Horné Orešany
181 kB15. 10. 2019
Územný plán obce 2017
application/pdf  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-2
1.04 MB20. 2. 2017
application/pdf  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-3
1.21 MB20. 2. 2017
application/pdf  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-4
1.11 MB20. 2. 2017
Všetky súbory z kategórie územný plán obce ›

Verejné vyhlášky

Názov VeľkosťDátum 
Verejné vyhlášky 2021
application/pdf  verejná vyhláška - pozvánka
520 kB16. 7. 2021
application/pdf  Protokol č. 05109/2020 o odovzdaní pozemkov pod stavbami
Slovenský pozemkový fond odovzdáva Obci Horné Orešany vlastníctvo
303 kB18. 1. 2021
application/pdf  Rozhodnutie SIŽP Nitra
1.62 MB18. 1. 2021
Verejné vyhlášky 2020
application/pdf  Voľba na funkciu hlavný kontrolór obce H. Orešany
347 kB4. 3. 2020
Verejné vyhlášky 2019
application/pdf  Rozhodnutie ( Verejná vyhláška )
scválenie návrhu programu o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019 - 2028
3.79 MB21. 10. 2019
Všetky súbory z kategórie verejné vyhlášky ›

Hornoorešan

Názov VeľkosťDátum 
Hornoorešan 2022
application/pdf  Hornoorešan - číslo 1/2022
1.59 MB26. 4. 10:01
Hornoorešan 2021
application/pdf  Hornoorešan - číslo 4/2021
2.5 MB23. 12. 2021
application/pdf  Hornoorešan - číslo 3/2021
935 kB26. 10. 2021
application/pdf  Hornoorešan - číslo 1-2/2021
2.78 MB16. 7. 2021
Hornoorešan 2020
application/pdf  Hornoorešan - číslo 4/2020
2.71 MB29. 12. 2020
Všetky súbory z kategórie hornoorešan ›

Voľby

Názov VeľkosťDátum 
Voľby 2020
application/pdf  Výsledky volieb do NR SR 2020 - volebný okrsok II.
v obci Horné Orešany, Zápisnica
503 kB2. 3. 2020
application/pdf  Výsledky volieb do NR SR 2020 - volebný okrsok I.
v obci Horné Orešany, Zápisnica
522 kB2. 3. 2020
Voľby 2019
application/pdf  Zápisnica výsledkov hlasovania vo voľbách prezidenta SR zo dňa 30.03.2019
468 kB1. 4. 2019
application/pdf  Zápisnica výsledkov hlasovania vo voľbách prezidenta SR zo dňa 16.03.2019
948 kB18. 3. 2019
application/pdf  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK
134 kB30. 1. 2019
Všetky súbory z kategórie voľby ›

Rôzne

Názov VeľkosťDátum 
Rôzne 2022
application/pdf  Prerušenie distribúcie elektriny v m. č. Majdánske
Dňa 10. 5. 2022 v čase od 7,30 hod. do 16. 00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na určených odberných miestach v zmysle oznámenia ZSD, a. s.
377 kB20. 4. 15:12
application/pdf  Oznámenie pre odberateľov pitnej vody
338 kB20. 4. 8:30
application/pdf  Ochutnávka vín H. Orešany 2022
Výsledky odbornej degustácie
907 kB11. 4. 21:22
application/pdf  Výzva na vykonanie deratizácie
Jarná deratizácia je naplánovaná na začiatok apríla, potrvá až do mája
716 kB29. 3. 11:37
application/pdf  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave apeluje na občanov, aby v jarných mesiacoch dodržiavali pokyny na zabránenie vzniku požiarov. Bližšie informácie nájdete v prílohe.
314 kB28. 3. 8:18
Všetky súbory z kategórie rôzne ›

Malokarpatský posol

Názov VeľkosťDátum 
Malokarpatský posol 2021
application/pdf  Malokarpatský posol 2021 / 2
344 kB4. 7. 2021
application/pdf  Malokarpatský posol 2021 / 1
273 kB3. 4. 2021
Malokarpatský posol 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/12
258 kB31. 12. 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/11
253 kB13. 11. 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/10
355 kB18. 10. 2020
Všetky súbory z kategórie malokarpatský posol ›

Pozvánky

Názov VeľkosťDátum 
Pozvánky 2015
application/pdf  Pozvánka a propozície behu Cez Hornoorešanské vŕšky 2015
393 kB18. 6. 2015
application/pdf  Ochutnávka vín Horné Orešany 2015
596 kB2. 2. 2015
Pozvánky 2014
application/pdf  Ochutnávka vín Horné Orešany 2014
582 kB12. 3. 2014
application/pdf  Posedenie pri Orešanskom vínku
29 kB8. 1. 2014
Pozvánky 2013
application/pdf  Pozvanie na druhý ročník futbalového turnaja U-11
594 kB27. 2. 2013
Všetky súbory z kategórie pozvánky ›