Dnes je piatok 7. októbra 2022, meniny má Eliška, zajtra Brigita. Význam mien.

Súbory

Všeobecné záväzné nariadenia

Názov VeľkosťDátum 
Všeobecné záväzné nariadenia 2022
application/pdf  VZN č.1/2022 ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ
2.7 MB21. 9. 14:13
Všeobecné záväzné nariadenia 2021
application/pdf  VZN č.4/2021
O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany v územnej pôsobnosti Obce Horné Orešany
1.95 MB7. 12. 2021
application/pdf  VZN č. 3/2021
o určovaní názvu ulíc a iných verejný priestranstiev na území obce Horné Orešany
3.06 MB26. 10. 2021
application/pdf  VZN č. 2/2021
o spôsobe číslovania stavieb v obci Horné Orešany
629 kB13. 10. 2021
application/pdf  VZN č. 1/2021
o ochrannom pásme pohrebiska Horné Orešany
395 kB8. 4. 2021
Všetky súbory z kategórie všeobecné záväzné nariadenia ›

Uznesenia OZ

Názov VeľkosťDátum 
Uznesenia OZ 2022
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 19. 09. 2022
455 kB29. 9. 13:37
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27. 6. 2022
835 kB6. 7. 15:45
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 21. 03. 2022
788 kB28. 3. 11:20
Uznesenia OZ 2021
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 6. 12. 2021
809 kB13. 12. 2021
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 25. 10. 2021
283 kB4. 11. 2021
Všetky súbory z kategórie uznesenia oz ›

Zápisnice zo zasadnutia OZ

Názov VeľkosťDátum 
Zápisnice zo zasadnutia OZ 2022
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27. 06. 2022
2.76 MB8. 7. 11:34
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 21. 03. 2022
2.01 MB28. 3. 11:21
Zápisnice zo zasadnutia OZ 2021
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 06. 12. 2021
2.18 MB16. 12. 2021
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25. 10. 2021
979 kB5. 11. 2021
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.9. 2021
2.25 MB11. 10. 2021
Všetky súbory z kategórie zápisnice zo zasadnutia oz ›

Zámery

Názov VeľkosťDátum 
Zámery 2021
application/pdf  Chemolak Smolenice - skládka smutná II.
Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
552 kB17. 2. 2021
Všetky súbory z kategórie zámery ›

Zámery predaja majetku

Názov VeľkosťDátum 
Zámery predaja majetku 2021
application/pdf  Zámer predať nehnuteľný majetok obce zo dňa 27.10.2021
350 kB27. 10. 2021
application/pdf  Zámer predaja nehnuteľného majetku
Obec má zámer predať pozemok z dôvodu hodných osobitného zreteľa
209 kB30. 4. 2021
application/pdf  Zámer predaja nehnuteľného majetku
Obec má zámer predať pozemok z dôvodu hodných osobitného zreteľa
211 kB30. 4. 2021
application/pdf  Zámer previesť nehnuteľný majetok - Alexandra Adamcová
349 kB16. 2. 2021
Zámery predaja majetku 2020
application/pdf  Zámer predať nehnuteľný majetok - Ing. Marek Korytár
195 kB20. 8. 2020
Všetky súbory z kategórie zámery predaja majetku ›

Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa

Názov VeľkosťDátum 
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2022
application/pdf  Zámer prenájmu nehnuteľného majetku
520 kB4. 5. 9:41
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2021
application/pdf  Zámer prenajať nehnuteľný majetok
122 kB27. 7. 2021
application/pdf  Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok
170 kB30. 4. 2021
application/pdf  Zámer prenajať nehnuteľný majetok
134 kB30. 4. 2021
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2019
application/pdf  Zverejnenie zámeru - TJ Iskra Horné Orešany
Prenajať nehnuteľný majetok obce
153 kB4. 3. 2019
Všetky súbory z kategórie prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa ›

Rozpočet obce

Názov VeľkosťDátum 
Rozpočet obce 2021
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2
11.36 MB7. 12. 2021
application/pdf  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na roky 2022-2024
3.14 MB19. 11. 2021
Rozpočet obce 2020
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2021 s výhľadom na roky 22-23
3.01 MB8. 12. 2020
application/pdf  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na rok 2021-2023
3.01 MB20. 11. 2020
Rozpočet obce 2019
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022
1.62 MB10. 12. 2019
Všetky súbory z kategórie rozpočet obce ›

Záverečný účet obce

Názov VeľkosťDátum 
Záverečný účet obce 2022
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2021
2.98 MB28. 6. 14:36
application/pdf  Návrh záverečného účtu Obce Horné Orešany za rok 2021
2.83 MB18. 5. 8:37
Záverečný účet obce 2021
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2020
2.94 MB7. 7. 2021
application/pdf  NÁVRH-Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2020
2.97 MB11. 5. 2021
Záverečný účet obce 2020
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2019
4.33 MB21. 7. 2020
Všetky súbory z kategórie záverečný účet obce ›

Plán kontrolnej činnosti

Názov VeľkosťDátum 
Plán kontrolnej činnosti 2022
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
124 kB1. 7. 11:30
application/pdf  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
127 kB9. 6. 8:14
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
121 kB23. 3. 13:43
application/pdf  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
126 kB23. 2. 16:55
Plán kontrolnej činnosti 2021
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
125 kB1. 7. 2021
Všetky súbory z kategórie plán kontrolnej činnosti ›

Územný plán obce

Názov VeľkosťDátum 
Územný plán obce 2022
application/pdf  Širšie vzťahy
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020 - návrh 09/2022
3.71 MB14. 9. 10:56
application/pdf  Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020 - návrh 09/2022
5.16 MB14. 9. 10:56
application/pdf  Verejné dopravné vybavenie
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020 - návrh 09/2022
5.25 MB14. 9. 10:55
application/pdf  Verejné technické vybavenie - energetika a spoje
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020 - návrh 09/2022
4.32 MB14. 9. 10:55
application/pdf  Verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020 - návrh 09/2022
4.3 MB14. 9. 10:55
Všetky súbory z kategórie územný plán obce ›

Verejné vyhlášky

Názov VeľkosťDátum 
Verejné vyhlášky 2022
application/pdf  Verejná vyhláška
Splašková kanalizácia II. etapa v Obci Dolné Orešany
437 kB28. 9. 8:10
application/pdf  Verejná vyhláška
stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu Rekreačná chata
2.68 MB14. 9. 14:34
application/pdf  Verejná vyhláška
Kolaudačné rozhodnutie
534 kB23. 8. 8:06
application/pdf  Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti dňa 17. 8. 2022
Chemolak Smolenice - SKLÁDKA SMUTNÁ II, Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky- zaslanie správy o hodnotení. Správa bude k nahliadnutiu verejnosti na OÚ v Horných Orešanoch v termíne od 25. 7. 2022 do 25. 8. 2022 počas úradných hodín.
125 kB24. 7. 18:30
application/pdf  Pozemkové úpravy v k. ú. Horné Orešany
Návrh usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav, lokalita Holý vrch a Dolné Pole
344 kB13. 7. 9:08
Všetky súbory z kategórie verejné vyhlášky ›

Hornoorešan

Názov VeľkosťDátum 
Hornoorešan 2022
application/pdf  Hornoorešan - číslo 2/2022
1.47 MB15. 7. 15:39
application/pdf  Hornoorešan - číslo 1/2022
1.59 MB26. 4. 10:01
Hornoorešan 2021
application/pdf  Hornoorešan - číslo 4/2021
2.5 MB23. 12. 2021
application/pdf  Hornoorešan - číslo 3/2021
935 kB26. 10. 2021
application/pdf  Hornoorešan - číslo 1-2/2021
2.78 MB16. 7. 2021
Všetky súbory z kategórie hornoorešan ›

Voľby

Názov VeľkosťDátum 
Voľby 2022
application/pdf  Zoznam zaregistrovaných kandidátov vo voľbách samosprávy obcí
Zoznam zaregistrovaných kandidátov v obci Horné Orešany pre voľby do samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022
187 kB14. 9. 7:15
application/pdf  Zverejnenie adresy na doručenie oznámení do MVK a OVK
95 kB4. 8. 13:30
application/pdf  Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich volených
92 kB3. 8. 16:11
application/pdf  Určenie volebných okrskov a volebných miestností
Voľby do samosprávy obcí a samosprávnych krajov 29. 10. 2022
125 kB3. 8. 15:21
application/pdf  Delegovanie členov a náhradníkov do MVK a OVK -
Zverejnenie adresy na doručenie oznámení
106 kB3. 8. 15:19
Všetky súbory z kategórie voľby ›

Rôzne

Názov VeľkosťDátum 
Rôzne 2022
application/pdf  Vykurovacie obdobie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
1.39 MB27. 9. 7:24
application/pdf  Zmeny cestovných poriadkov 2022/2023 - výzva na pripomienkovanie
784 kB12. 9. 9:36
application/pdf  Záznám z verejného prerokovania zo dňa 17.08.2022
Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky Smutná II
247 kB23. 8. 13:14
application/pdf  Opatrenia proti šíreniu COVID - 19
295 kB1. 8. 12:45
application/pdf  Zoznam súpisných, orientačných čísiel a ulíc v Hor. Orešanoch
1.89 MB4. 7. 12:52
Všetky súbory z kategórie rôzne ›

Malokarpatský posol

Názov VeľkosťDátum 
Malokarpatský posol 2021
application/pdf  Malokarpatský posol 2021 / 2
344 kB4. 7. 2021
application/pdf  Malokarpatský posol 2021 / 1
273 kB3. 4. 2021
Malokarpatský posol 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/12
258 kB31. 12. 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/11
253 kB13. 11. 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/10
355 kB18. 10. 2020
Všetky súbory z kategórie malokarpatský posol ›

Pozvánky

Názov VeľkosťDátum 
Pozvánky 2015
application/pdf  Pozvánka a propozície behu Cez Hornoorešanské vŕšky 2015
393 kB18. 6. 2015
application/pdf  Ochutnávka vín Horné Orešany 2015
596 kB2. 2. 2015
Pozvánky 2014
application/pdf  Ochutnávka vín Horné Orešany 2014
582 kB12. 3. 2014
application/pdf  Posedenie pri Orešanskom vínku
29 kB8. 1. 2014
Pozvánky 2013
application/pdf  Pozvanie na druhý ročník futbalového turnaja U-11
594 kB27. 2. 2013
Všetky súbory z kategórie pozvánky ›