Dnes je štvrtok 9. februára 2023, meniny má Zdenko, zajtra Gabriela.

Súbory

Všeobecné záväzné nariadenia

Názov VeľkosťDátum 
Všeobecné záväzné nariadenia 2022
application/pdf  VZN č.3/2022 ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ,
výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v ŠKD a v ŠJ
2.68 MB15. 12. 2022
application/pdf  VZN č.2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpoč.
obce na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany
1.96 MB15. 12. 2022
application/pdf  VZN č.1/2022 ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ
2.7 MB21. 9. 2022
Všeobecné záväzné nariadenia 2021
application/pdf  VZN č.4/2021
O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany v územnej pôsobnosti Obce Horné Orešany
1.95 MB7. 12. 2021
application/pdf  VZN č. 3/2021
o určovaní názvu ulíc a iných verejný priestranstiev na území obce Horné Orešany
3.06 MB26. 10. 2021
Všetky súbory z kategórie všeobecné záväzné nariadenia ›

Uznesenia OZ

Názov VeľkosťDátum 
Uznesenia OZ 2022
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 14. 12. 2022
840 kB22. 12. 2022
application/pdf  Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ
691 kB9. 12. 2022
application/pdf  Oprava Uznesenia OZ č. 47/4.OZ/2022
V zápisnici OZ č. 4 zo dňa 28.11.2022 sa doplnil v uznesení siedmy člen komisie finančnej a verejného obstarávania
99 kB9. 12. 2022
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 19. 09. 2022
455 kB29. 9. 2022
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27. 6. 2022
835 kB6. 7. 2022
Všetky súbory z kategórie uznesenia oz ›

Zápisnice zo zasadnutia OZ

Názov VeľkosťDátum 
Zápisnice zo zasadnutia OZ 2022
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14. 12. 2022
2.01 MB22. 12. 2022
application/pdf  Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ 28.11.2022
2.3 MB8. 12. 2022
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 19. 09. 2022
1.47 MB10. 10. 2022
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27. 06. 2022
2.76 MB8. 7. 2022
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 21. 03. 2022
2.01 MB28. 3. 2022
Všetky súbory z kategórie zápisnice zo zasadnutia oz ›

Zámery

Názov VeľkosťDátum 
Zámery 2022
application/pdf  Zámer previesť nehnuteľný majetok - manželia Šinkoví
319 kB16. 11. 2022
Zámery 2021
application/pdf  Chemolak Smolenice - skládka smutná II.
Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
552 kB17. 2. 2021
Všetky súbory z kategórie zámery ›

Zámery predaja majetku

Názov VeľkosťDátum 
Zámery predaja majetku 2021
application/pdf  Zámer predať nehnuteľný majetok obce zo dňa 27.10.2021
350 kB27. 10. 2021
application/pdf  Zámer predaja nehnuteľného majetku
Obec má zámer predať pozemok z dôvodu hodných osobitného zreteľa
209 kB30. 4. 2021
application/pdf  Zámer predaja nehnuteľného majetku
Obec má zámer predať pozemok z dôvodu hodných osobitného zreteľa
211 kB30. 4. 2021
application/pdf  Zámer previesť nehnuteľný majetok - Alexandra Adamcová
349 kB16. 2. 2021
Zámery predaja majetku 2020
application/pdf  Zámer predať nehnuteľný majetok - Ing. Marek Korytár
195 kB20. 8. 2020
Všetky súbory z kategórie zámery predaja majetku ›

Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa

Názov VeľkosťDátum 
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2022
application/pdf  Zámer prenájmu nehnuteľného majetku
520 kB4. 5. 2022
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2021
application/pdf  Zámer prenajať nehnuteľný majetok
122 kB27. 7. 2021
application/pdf  Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok
170 kB30. 4. 2021
application/pdf  Zámer prenajať nehnuteľný majetok
134 kB30. 4. 2021
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2019
application/pdf  Zverejnenie zámeru - TJ Iskra Horné Orešany
Prenajať nehnuteľný majetok obce
153 kB4. 3. 2019
Všetky súbory z kategórie prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa ›

Rozpočet obce

Názov VeľkosťDátum 
Rozpočet obce 2022
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2023
s výhľadom na roky 2024-2025
11.55 MB15. 12. 2022
application/pdf  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na roku 2023-2025
3.21 MB30. 11. 2022
Rozpočet obce 2021
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2
3.1 MB7. 12. 2021
Rozpočet obce 2020
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2021 s výhľadom na roky 22-23
3.01 MB8. 12. 2020
Rozpočet obce 2019
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022
1.62 MB10. 12. 2019
Všetky súbory z kategórie rozpočet obce ›

Záverečný účet obce

Názov VeľkosťDátum 
Záverečný účet obce 2022
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2021
2.98 MB28. 6. 2022
application/pdf  Návrh záverečného účtu Obce Horné Orešany za rok 2021
2.83 MB18. 5. 2022
Záverečný účet obce 2021
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2020
2.94 MB7. 7. 2021
application/pdf  NÁVRH-Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2020
2.97 MB11. 5. 2021
Záverečný účet obce 2020
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2019
4.33 MB21. 7. 2020
Všetky súbory z kategórie záverečný účet obce ›

Plán kontrolnej činnosti

Názov VeľkosťDátum 
Plán kontrolnej činnosti 2022
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023
Návrh plánu
155 kB21. 12. 2022
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022
124 kB1. 7. 2022
application/pdf  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
127 kB9. 6. 2022
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
121 kB23. 3. 2022
application/pdf  Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
126 kB23. 2. 2022
Všetky súbory z kategórie plán kontrolnej činnosti ›

Územný plán obce

Názov VeľkosťDátum 
Územný plán obce 2022
application/pdf  Širšie vzťahy
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020 - návrh 09/2022
3.71 MB14. 9. 2022
application/pdf  Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020 - návrh 09/2022
5.16 MB14. 9. 2022
application/pdf  Verejné dopravné vybavenie
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020 - návrh 09/2022
5.25 MB14. 9. 2022
application/pdf  Verejné technické vybavenie - energetika a spoje
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020 - návrh 09/2022
4.32 MB14. 9. 2022
application/pdf  Verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020 - návrh 09/2022
4.3 MB14. 9. 2022
Všetky súbory z kategórie územný plán obce ›

Verejné vyhlášky

Názov VeľkosťDátum 
Verejné vyhlášky 2023
application/pdf  Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole
435 kBv piatok 11:19
application/pdf  Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
Vodovod IBV NIVA II - Horné Orešany vetva B6 -1
306 kBv piatok 7:27
application/pdf  Africký mor ošípaných - zvyšovanie povedomia verejnosti
Odporúčané postupy na zabezpečenie biologickej ochrany chovov ošípaných
316 kB25. 1. 10:11
application/pdf  Verejná vyhláška, územné rozhodnutie
Vodovod IBV NIVA II - Horné Orešany vetva B6 -1
4.85 MB19. 1. 10:20
application/pdf  Oznámenie miesta uloženia písomnosti
110 kB9. 1. 8:17
Všetky súbory z kategórie verejné vyhlášky ›

Hornoorešan

Názov VeľkosťDátum 
Hornoorešan 2022
application/pdf  Hornoorešan - číslo 4/2022
2.46 MB22. 12. 2022
application/pdf  Hornoorešan - číslo 3/2022
1.76 MB26. 10. 2022
application/pdf  Hornoorešan - číslo 2/2022
1.47 MB15. 7. 2022
application/pdf  Hornoorešan - číslo 1/2022
1.59 MB26. 4. 2022
Hornoorešan 2021
application/pdf  Hornoorešan - číslo 4/2021
2.5 MB23. 12. 2021
Všetky súbory z kategórie hornoorešan ›

Voľby

Názov VeľkosťDátum 
Voľby 2022
application/pdf  Zverejnenie elektronickej adresy REFERENDUM
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre vykonanie REFERENDA dňa 21. 1. 2023
112 kB2. 12. 2022
application/pdf  Určenie volebných okrskov a volebných miestností
REFERENDUM 2023
121 kB14. 11. 2022
application/pdf  Zverejnenie elektronickej adresy na voľbu poštou z cudziny
REFERENDUM 2023
142 kB14. 11. 2022
application/pdf  REFERENDUM 2023
Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda, ktoré sa bude konať dňa 21. 1. 2023
264 kB14. 11. 2022
application/pdf  Zápisnica OVK č. 2 - Trnavský samosprávny kraj výsledky
1.86 MB2. 11. 2022
Všetky súbory z kategórie voľby ›

Rôzne

Názov VeľkosťDátum 
Rôzne 2023
application/pdf  Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole
5.05 MBv pondelok 7:59
application/pdf  Prerušenie distribúcie elektriny dňa 3.02. 2023
Dňa 3.02.2023, t. j. v piatok v čase od 8.45 hod. do 14.30 hod. budú bez dodávky elektriny domácnosti uvedené v prílohe
167 kB30. 1. 9:22
Rôzne 2022
application/pdf  Bezpečne pri adventnom venci
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave informuje
451 kB5. 12. 2022
application/pdf  Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s.
ZSD, a. s. vyzýva vlastníkov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 15. 01. 2023
288 kB22. 11. 2022
application/pdf  Vykurovacie obdobie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
645 kB11. 11. 2022
Všetky súbory z kategórie rôzne ›

Malokarpatský posol

Názov VeľkosťDátum 
Malokarpatský posol 2021
application/pdf  Malokarpatský posol 2021 / 2
344 kB4. 7. 2021
application/pdf  Malokarpatský posol 2021 / 1
273 kB3. 4. 2021
Malokarpatský posol 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/12
258 kB31. 12. 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/11
253 kB13. 11. 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/10
355 kB18. 10. 2020
Všetky súbory z kategórie malokarpatský posol ›

Pozvánky

Názov VeľkosťDátum 
Pozvánky 2015
application/pdf  Pozvánka a propozície behu Cez Hornoorešanské vŕšky 2015
393 kB18. 6. 2015
application/pdf  Ochutnávka vín Horné Orešany 2015
596 kB2. 2. 2015
Pozvánky 2014
application/pdf  Ochutnávka vín Horné Orešany 2014
582 kB12. 3. 2014
application/pdf  Posedenie pri Orešanskom vínku
29 kB8. 1. 2014
Pozvánky 2013
application/pdf  Pozvanie na druhý ročník futbalového turnaja U-11
594 kB27. 2. 2013
Všetky súbory z kategórie pozvánky ›