Dnes je pondelok 17. júna 2024, meniny má Adolf, zajtra Vratislav(a).

Súbory

Všeobecné záväzné nariadenia

Názov VeľkosťDátum 
Všeobecné záväzné nariadenia 2024
application/pdf  Návrh VZN č. 1 - 2024
ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni
155 kB31. 5. 12:36
Všeobecné záväzné nariadenia 2023
application/pdf  VZN č.5/2023
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany v územnej pôsobnosti obce Horné Orešany
217 kB13. 12. 2023
application/pdf  VZN č.4/2023
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Orešany
336 kB13. 12. 2023
application/pdf  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Orešany č. 3/2023
o poskytovaní dávok v hmotnej núdzi a jednorazových sociálnych dávok občanom Horných Orešian
180 kB5. 10. 2023
application/pdf  VZN č.2/2023
Vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2020 ÚPN obce Horné Orešany
299 kB31. 5. 2023
Všetky súbory z kategórie všeobecné záväzné nariadenia ›

Uznesenia OZ

Názov VeľkosťDátum 
Uznesenia OZ 2024
application/pdf  Uznesenia OZ zo dňa 29.4.2024
214 kB2. 5. 9:28
application/pdf  Uznesenia OZ zo dňa 18. 3. 2023
207 kB22. 3. 9:16
Uznesenia OZ 2023
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2023
235 kB14. 12. 2023
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 25.9.2023
505 kB29. 9. 2023
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 29.5.2023
4.65 MB1. 6. 2023
Všetky súbory z kategórie uznesenia oz ›

Zápisnice zo zasadnutia OZ

Názov VeľkosťDátum 
Zápisnice zo zasadnutia OZ 2024
application/pdf  Zápisnica OZ č.2/2024 zo dňa 29.4.2024
863 kB6. 5. 13:01
application/pdf  Zápisnica OZ č.1/2024 zo dňa 18.3.2024
1.3 MB26. 3. 9:33
Zápisnice zo zasadnutia OZ 2023
application/pdf  Zápisnica OZ č.5/2023 zo dňa 11.012.2023
933 kB21. 12. 2023
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25. 09. 2023
1.71 MB29. 9. 2023
application/pdf  Zápisnica OZ z "Per rollam"
237 kB23. 6. 2023
Všetky súbory z kategórie zápisnice zo zasadnutia oz ›

Zámery

Názov VeľkosťDátum 
Zámery 2021
application/pdf  Chemolak Smolenice - skládka smutná II.
Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky
552 kB17. 2. 2021
Všetky súbory z kategórie zámery ›

Zámery predaja majetku

Názov VeľkosťDátum 
Zámery predaja majetku 2023
application/pdf  zámer predaja nehnuteľného majetku - manželia Šimončičoví
286 kB31. 8. 2023
Zámery predaja majetku 2022
application/pdf  Zámer previesť nehnuteľný majetok - manželia Šinkoví
319 kB16. 11. 2022
Zámery predaja majetku 2021
application/pdf  Zámer predať nehnuteľný majetok obce zo dňa 27.10.2021
350 kB27. 10. 2021
application/pdf  Zámer predaja nehnuteľného majetku
Obec má zámer predať pozemok z dôvodu hodných osobitného zreteľa
209 kB30. 4. 2021
application/pdf  Zámer predaja nehnuteľného majetku
Obec má zámer predať pozemok z dôvodu hodných osobitného zreteľa
211 kB30. 4. 2021
Všetky súbory z kategórie zámery predaja majetku ›

Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa

Názov VeľkosťDátum 
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2024
application/pdf  Zverejnenie zámeru - TJ Iskra Horné Orešany
Prenajať nehnuteľný majetok obce
222 kB31. 5. 12:46
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2022
application/pdf  Zámer prenájmu nehnuteľného majetku
520 kB4. 5. 2022
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2021
application/pdf  Zámer prenajať nehnuteľný majetok
122 kB27. 7. 2021
application/pdf  Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok
170 kB30. 4. 2021
application/pdf  Zámer prenajať nehnuteľný majetok
134 kB30. 4. 2021
Všetky súbory z kategórie prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa ›

Rozpočet obce

Názov VeľkosťDátum 
Rozpočet obce 2023
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2024
s výhľadom na roky 2025-2026
501 kB13. 12. 2023
Rozpočet obce 2022
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2023
s výhľadom na roky 2024-2025
11.55 MB15. 12. 2022
Rozpočet obce 2021
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2
3.1 MB7. 12. 2021
Rozpočet obce 2020
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2021 s výhľadom na roky 22-23
3.01 MB8. 12. 2020
Rozpočet obce 2019
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022
1.62 MB10. 12. 2019
Všetky súbory z kategórie rozpočet obce ›

Záverečný účet obce

Názov VeľkosťDátum 
Záverečný účet obce 2024
application/pdf  Návrh záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2023
Návrh záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2023
481 kB29. 5. 17:01
Záverečný účet obce 2023
application/pdf  Záverečný účet obce Horné Orešany 2022
10.09 MB31. 5. 2023
Záverečný účet obce 2022
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2021
2.98 MB28. 6. 2022
Záverečný účet obce 2021
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2020
2.94 MB7. 7. 2021
Záverečný účet obce 2020
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2019
4.33 MB21. 7. 2020
Všetky súbory z kategórie záverečný účet obce ›

Plán kontrolnej činnosti

Názov VeľkosťDátum 
Plán kontrolnej činnosti 2024
application/pdf  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024
47 kB31. 5. 12:31
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na I. polrok 2024
35 kB19. 3. 9:25
Plán kontrolnej činnosti 2023
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023
122 kB28. 9. 2023
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023
140 kB8. 9. 2023
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023
124 kB28. 2. 2023
Všetky súbory z kategórie plán kontrolnej činnosti ›

Územný plán obce

Názov VeľkosťDátum 
Územný plán obce 2023
application/pdf  Širšie vzťahy
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020
10.51 MB2. 8. 2023
application/pdf  Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020
12.13 MB2. 8. 2023
application/pdf  Verejné dopravné vybavenie
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020
12.78 MB2. 8. 2023
application/pdf  Verejné technické vybavenie - energetika a spoje
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020
11.29 MB2. 8. 2023
application/pdf  Verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo
ÚPNO Horné Orešany - ZaD 03/2020
11.28 MB2. 8. 2023
Všetky súbory z kategórie územný plán obce ›

Verejné vyhlášky

Názov VeľkosťDátum 
Verejné vyhlášky 2024
application/pdf  Verejná vyhláška- Výzva
Odstránenie drevín, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení
126 kB17. 5. 11:14
application/pdf  Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia
Chemolak a.s. Smolenice, prevádzka Skládka odpadov Smutná II
648 kB29. 1. 10:02
application/pdf  Skládka priemyselných odpadov SMUTNÁ II a biodegradačná plocha
zverejnenie údajov a informácií podľa § 11 zákona o IPKZ, výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania
790 kB29. 1. 9:36
application/pdf  Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia
Chemolak a.s. Smolenice, prevádzka Skládka odpadov Smutná II
1.61 MB29. 1. 9:35
Verejné vyhlášky 2023
application/pdf  Zmeny a doplnky územného plánu obce Horné Orešany
204 kB13. 12. 2023
Všetky súbory z kategórie verejné vyhlášky ›

Hornoorešan

Názov VeľkosťDátum 
Hornoorešan 2024
application/pdf  Hornoorešan - číslo 1/2024
3.51 MB18. 4. 7:51
Hornoorešan 2023
application/pdf  Hornoorešan - číslo 4/2023
1.11 MB23. 12. 2023
application/pdf  Hornoorešan - číslo 3/2023
1.6 MB23. 10. 2023
application/pdf  Hornoorešan - číslo 2/2023
2.03 MB13. 7. 2023
application/pdf  Hornoorešan - číslo 1/2023
2.01 MB17. 4. 2023
Všetky súbory z kategórie hornoorešan ›

Voľby

Názov VeľkosťDátum 
Voľby 2024
application/pdf  Zápisnice z volieb do Európskeho parlamentu 2024
2.68 MB10. 6. 8:35
application/pdf  Voľby prezidenta 2024 - I. kolo, zápisnica OVK 2
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovanie vo voľbách prezidenta SR Horné Orešany
237 kB24. 3. 8:23
application/pdf  Voľby prezidenta 2024 - I. kolo, zápisnica OVK 1
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovanie vo voľbách prezidenta SR Horné Orešany
236 kB24. 3. 8:22
application/pdf  Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do EÚ
Adresa na dorečenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre voľby do Európskeho parlamentu
88 kB14. 3. 12:02
application/pdf  Určenie volebných okrskov a volebných miestností do EP
160 kB6. 3. 8:30
Všetky súbory z kategórie voľby ›

Rôzne

Názov VeľkosťDátum 
Rôzne 2024
application/pdf  Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 24.4.2024
V uvedenom termíne bude prerušená dodávka elektrickej energie do domácností podľa prílohy z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy
229 kB20. 4. 7:34
application/pdf  Oznámenie o začatí obstarávania
Zmien a doplnkov 04/2024 Územného plánu obce Horné Orešany
238 kB28. 3. 10:34
application/pdf  Miera vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
38 kB28. 2. 8:09
Rôzne 2023
application/pdf  Rozhodnutie o chove kurčiat
2.58 MB14. 11. 2023
application/pdf  Výzva ZSD, a.s.
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.
279 kB10. 11. 2023
Všetky súbory z kategórie rôzne ›

Malokarpatský posol

Názov VeľkosťDátum 
Malokarpatský posol 2021
application/pdf  Malokarpatský posol 2021 / 2
344 kB4. 7. 2021
application/pdf  Malokarpatský posol 2021 / 1
273 kB3. 4. 2021
Malokarpatský posol 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/12
258 kB31. 12. 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/11
253 kB13. 11. 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/10
355 kB18. 10. 2020
Všetky súbory z kategórie malokarpatský posol ›

Pozvánky

Názov VeľkosťDátum 
Pozvánky 2015
application/pdf  Pozvánka a propozície behu Cez Hornoorešanské vŕšky 2015
393 kB18. 6. 2015
application/pdf  Ochutnávka vín Horné Orešany 2015
596 kB2. 2. 2015
Pozvánky 2014
application/pdf  Ochutnávka vín Horné Orešany 2014
582 kB12. 3. 2014
application/pdf  Posedenie pri Orešanskom vínku
29 kB8. 1. 2014
Pozvánky 2013
application/pdf  Pozvanie na druhý ročník futbalového turnaja U-11
594 kB27. 2. 2013
Všetky súbory z kategórie pozvánky ›