Dnes je pondelok 26. októbra 2020, meniny má Demeter, zajtra Sabína. Význam mien.

Súbory

Všeobecné záväzné nariadenia

Názov VeľkosťDátum 
Všeobecné záväzné nariadenia 2019
application/pdf  VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany
936 kB10. 12. 2019
application/pdf  Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2015
o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
631 kB10. 12. 2019
application/pdf  Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 o daniach z nehnuteľností
230 kB10. 12. 2019
application/pdf  VZN č. 5/2019
ktorým sa upravuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v školskom klube detí a v školskej jedálni
1.52 MB27. 6. 2019
application/pdf  VZN č. 4/2019 o pamätihodnostiach obce Horné Orešany
4.59 MB16. 4. 2019
Všetky súbory z kategórie všeobecné záväzné nariadenia ›

Uznesenia OZ

Názov VeľkosťDátum 
Uznesenia OZ 2020
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 21. 9. 2020
970 kB29. 9. 15:05
application/pdf  Uznesenie OZ zo dňa 16. 9. 2020
171 kB17. 9. 14:43
application/pdf  Dodatok k uzneseniu č. 10/1.OZ/2020
368 kB6. 7. 13:48
application/pdf  Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 22. 6. 2020
1.45 MB1. 7. 16:03
application/pdf  Dodatok k uzneseniu č. 08/1.OZ/2020
688 kB19. 5. 14:10
Všetky súbory z kategórie uznesenia oz ›

Zápisnice zo zasadnutia OZ

Názov VeľkosťDátum 
Zápisnice zo zasadnutia OZ 2020
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 21.9. 2020
3.06 MB29. 9. 15:04
application/pdf  Zápisnica z Per rollam zo dňa 16. 9. 2020
131 kB17. 9. 14:41
application/pdf  Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 22.6. 2020
5.3 MB2. 7. 7:33
application/pdf  Dodatok k Zápisnici č. 2
1.93 MB4. 5. 14:19
application/pdf  Zápisnica č. 2 zo zasadnutia OZ zo dňa 27.4. 2020
4.29 MB29. 4. 17:00
Všetky súbory z kategórie zápisnice zo zasadnutia oz ›

Zámery

Názov VeľkosťDátum 
Zámery 2020
application/pdf  Zámer predať nehnuteľný majetok - Ing. Marek Korytár
195 kB20. 8. 8:48
Všetky súbory z kategórie zámery ›

Zámery predaja majetku

Názov VeľkosťDátum 
Zámery predaja majetku 2020
application/pdf  Zámer predať nehnuteľný majetok TTSK
214 kB1. 7. 16:18
application/pdf  Zámer predať nehnuteľný majetok - Ing. Marko Novák
Predaj nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
177 kB25. 5. 14:59
application/pdf  Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného
252 kB10. 2. 8:12
application/pdf  Zámer predaja nehnuteľného majetku
372 kB17. 1. 8:48
Zámery predaja majetku 2019
application/pdf  Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Peter Hečko a manž.
168 kB8. 10. 2019
Všetky súbory z kategórie zámery predaja majetku ›

Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa

Názov VeľkosťDátum 
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2019
application/pdf  Zverejnenie zámeru - TJ Iskra Horné Orešany
Prenajať nehnuteľný majetok obce
153 kB4. 3. 2019
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2018
application/pdf  Zverejnenie zámeru - FIDLIKANTI, OZ
104 kB9. 4. 2018
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2017
application/pdf  Zverejnenie zámeru - Slovenský rybársky zväz
164 kB25. 10. 2017
application/pdf  Zverejnenie zámeru GOLEMTECH, s. r. o.
139 kB24. 8. 2017
Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa 2015
application/pdf  Vyhlásenie verejnej ponuky na prenájom nebytových priestorov majetku obce Horné Orešany - zverejnenie zámeru prenájmu
361 kB16. 6. 2015
Všetky súbory z kategórie prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa ›

Rozpočet obce

Názov VeľkosťDátum 
Rozpočet obce 2019
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022
1.62 MB10. 12. 2019
application/pdf  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na roky 2020-2022
1.66 MB20. 11. 2019
Rozpočet obce 2018
application/pdf  Rozpočet Obce Horné Orešany na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021
1.71 MB12. 12. 2018
application/pdf  Návrh rozpočtu Obce Horné Orešany na roky 2019 - 2021
1.52 MB15. 10. 2018
Rozpočet obce 2017
application/pdf  Rozpočet obce Horné Orešany na roky 2018-2020
1.65 MB12. 12. 2017
Všetky súbory z kategórie rozpočet obce ›

Záverečný účet obce

Názov VeľkosťDátum 
Záverečný účet obce 2020
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2019
15.83 MB21. 7. 14:04
application/pdf  NÁVRH-Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2019
11.44 MB1. 6. 14:00
Záverečný účet obce 2019
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2018
4.63 MB25. 6. 2019
application/pdf  Návrh záverečného účtu Obce Horné Orešany za rok 2018
4.91 MB30. 5. 2019
Záverečný účet obce 2018
application/pdf  Záverečný účet Obce Horné Orešany za rok 2017
3.11 MB13. 6. 2018
Všetky súbory z kategórie záverečný účet obce ›

Plán kontrolnej činnosti

Názov VeľkosťDátum 
Plán kontrolnej činnosti 2020
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
130 kB30. 6. 13:50
application/pdf  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
294 kB9. 6. 7:48
application/pdf  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
274 kB11. 3. 14:37
application/pdf  Návrh plánu kontrol. činnosti hlavného kontrolóra
104 kB27. 1. 11:21
Plán kontrolnej činnosti 2019
application/pdf  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
293 kB6. 6. 2019
Všetky súbory z kategórie plán kontrolnej činnosti ›

Územný plán obce

Názov VeľkosťDátum 
Územný plán obce 2019
application/pdf  Zmena územného plánu Obce Horné Orešany
181 kB15. 10. 2019
Územný plán obce 2017
application/pdf  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-2
1.04 MB20. 2. 2017
application/pdf  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-3
1.21 MB20. 2. 2017
application/pdf  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-4
1.11 MB20. 2. 2017
application/pdf  ÚPNO Horné Orešany - zmeny a doplnky 02/2016
komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia 02b-5
1.21 MB20. 2. 2017
Všetky súbory z kategórie územný plán obce ›

Verejné vyhlášky

Názov VeľkosťDátum 
Verejné vyhlášky 2020
application/pdf  Voľba na funkciu hlavný kontrolór obce H. Orešany
347 kB4. 3. 11:39
Verejné vyhlášky 2019
application/pdf  Rozhodnutie ( Verejná vyhláška )
scválenie návrhu programu o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019 - 2028
3.79 MB21. 10. 2019
application/pdf  Verejná vyhláška Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy
pre Lesný celok Majdán 2019 2028 / lehota predĺžená do 30.9.
779 kB16. 9. 2019
Verejné vyhlášky 2018
application/pdf  Verejná vyhláška, výzva/oznámenie o vstupe
216 kB17. 1. 2018
Verejné vyhlášky 2017
application/pdf  Verejná vyhláška, prerokovanie ÚPN 02/2016
182 kB19. 5. 2017
Všetky súbory z kategórie verejné vyhlášky ›

Hornoorešan

Názov VeľkosťDátum 
Hornoorešan 2020
application/pdf  Hornoorešan - číslo 3/2020
3.37 MB11. 10. 21:05
application/pdf  Hornoorešan - číslo 1-2/2020
3.95 MB21. 9. 16:54
Hornoorešan 2019
application/pdf  Hornoorešan - číslo 4/2019
4.13 MB11. 12. 2019
application/pdf  Hornoorešan - číslo 3/2019
4.01 MB9. 10. 2019
application/pdf  Hornoorešan - číslo 2/2019
5.67 MB18. 7. 2019
Všetky súbory z kategórie hornoorešan ›

Voľby

Názov VeľkosťDátum 
Voľby 2020
application/pdf  Výsledky volieb do NR SR 2020 - volebný okrsok II.
v obci Horné Orešany, Zápisnica
503 kB2. 3. 21:46
application/pdf  Výsledky volieb do NR SR 2020 - volebný okrsok I.
v obci Horné Orešany, Zápisnica
522 kB2. 3. 21:44
Voľby 2019
application/pdf  Zápisnica výsledkov hlasovania vo voľbách prezidenta SR zo dňa 30.03.2019
468 kB1. 4. 2019
application/pdf  Zápisnica výsledkov hlasovania vo voľbách prezidenta SR zo dňa 16.03.2019
948 kB18. 3. 2019
application/pdf  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK
134 kB30. 1. 2019
Všetky súbory z kategórie voľby ›

Rôzne

Názov VeľkosťDátum 
Rôzne 2020
application/pdf  Zber objemového komunálneho odpadu od 16.10 do 26.10. 2020
V termíne od 16.10. 2020 do 26. 10 2020 budú v našej obci postupne rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber objemového komunálneho odpadu podľa usmernení v prílohe.
172 kB9. 10. 11:29
application/pdf  Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
319 kB20. 8. 9:00
application/pdf  Chov brojlerových kurčiat
Zmena integrovaného povolenia
3.84 MB17. 8. 16:15
application/pdf  Pozvánka na prednášku: Slováci apoštoli Slovanov
Cyrilometodské tradície – odkaz pre Slovákov, Dekanát Smolenice a Farský úrad Trstín vás srdečne pozývajú
472 kB7. 8. 12:45
application/pdf  Prerušenie distribúcie elektriny v m. č. Majdánske 18. 08. 2020
715 kB24. 7. 15:04
Všetky súbory z kategórie rôzne ›

Malokarpatský posol

Názov VeľkosťDátum 
Malokarpatský posol 2020
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/10
355 kB18. 10. 8:49
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/09
270 kB8. 9. 9:37
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/08
285 kB14. 8. 8:22
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/07
352 kB6. 7. 12:00
application/pdf  Malokarpatský posol 2020/06
282 kB8. 6. 8:47
Všetky súbory z kategórie malokarpatský posol ›

Pozvánky

Názov VeľkosťDátum 
Pozvánky 2015
application/pdf  Pozvánka a propozície behu Cez Hornoorešanské vŕšky 2015
393 kB18. 6. 2015
application/pdf  Ochutnávka vín Horné Orešany 2015
596 kB2. 2. 2015
Pozvánky 2014
application/pdf  Ochutnávka vín Horné Orešany 2014
582 kB12. 3. 2014
application/pdf  Posedenie pri Orešanskom vínku
29 kB8. 1. 2014
Pozvánky 2013
application/pdf  Pozvanie na druhý ročník futbalového turnaja U-11
594 kB27. 2. 2013
Všetky súbory z kategórie pozvánky ›