Dnes je utorok 28. septembra 2021, meniny má Václav, zajtra Michal, Michaela. Význam mien.

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 9. 2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 9. 2021

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  27.09.2021, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 28.06.2021
 5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Orešany č.2/2021 o spôsobe číslovania stavieb v obci Horné Orešany- schvaľovanie
 6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Orešany č.3/2021 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Horné Orešany- schvaľovanie
 7. Schválenie prenájmu nehnuteľnosti majetku obce – Zásielkovňa, s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 803 01 Bratislava - Petržalka
 8. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti od Slovenského pozemkového fondu, Bratislava
 9. Žiadosť o odpustenie nájomného za nebytové priestory z dôvodu uzavretia prevádzky pre šírenie COVID – 19 za obdobie od 01. 01. 2021 – 31. 03. 2021 – Gipsfix, s. r. o. Horné Orešany
 10. Schválenie žiadosti  o predĺženie nájmu nebytových priestorov – Gipsfix, s. r. o. Horné Orešany          
 11. Žiadosť o odpustenie nájomného za obdobie od 01. 01. 2021 – 30. 06. 201 – Kristína Kovarská, Smolenice
 12. Schválenie  spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod – Ing. Ľubomír Hulala a manželka Ing. Eva Hulalová
 13. Návrh na úpravu rozpočtu č. 1/2021
 14. Diskusia
 15. Záver

Rekonštrukcia autobusovej zastávky na Dolnom konci.

Rekonštrukcia autobusovej zastávky na Dolnom konci.

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že od 25. 9. 2021, t. j. od soboty do 5. 11. 2021 bude autobusová zastávka na Dolnom konci pri súpisnom čísle 138 z dôvodu rekonštrukcie posunutá k rodinnému domu so súpisným číslom 144. Uvedená zastávka je označená dopravnou značkou a platí len pre jeden smer na Dolné Orešany. Zastávka od Dolných Orešian smerom do Horných Orešian zostáva nezmenená pri s. č. 85.

Dovolenka očnej lekárky v Smoleniciach

Dovolenka očnej lekárky v Smoleniciach

Očná lekárka v Smoleniciach MUDr. Štipanicová, oznamuje občanom, že od 24. 9. 2021  do 01. 10. 2021 nebude ordinovať z dôvodu dovolenky. 

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Kaderovej v Smoleniciach

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Kaderovej v Smoleniciach

Detská lekárka MUDr. Kaderová v Smoleniciach oznamuje matkám detí, že v dňoch 23. 9. a 24. 9. 2021, t. j. vo štvrtok a v piatok nebude ordinovať. Zastupovať bude detská lekárka MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou. 

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Korčekovej v Suchej nad Parnou

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Korčekovej v Suchej nad Parnou

Detská lekárka v Suchej nad Parnou MUDr. Korčeková, oznamuje rodičom detí, že od 06.09. do 10.09. 2021 nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Kaderová v Smoleniciach. 

Separovaný zber - plasty, TetraPaky, plechovky, konzervy a papier v modrých vreciach

Separovaný zber - plasty, TetraPaky, plechovky, konzervy a papier v modrých vreciach

Dňa 2. 9. 2021, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber - plasty, vypláchnuté TetraPaky, plechovky, konzervy od potravín a papier v modrých vreciach.

čítať celú správu

Rozlúčka s prázdninami

Rozlúčka s prázdninami

Komisia kultúry a športu pozýva všetky deti a mládež na športový deň. Tešíme sa na vás 1. septembra (12:00 - 15:30) v areáli TJ Iskra.

Môžete sa tešiť aj na jazdu na koni, jazdu policajným autom a skúšku paintballových pištolí.

Viac informácií na plagáte.

Oznam ZŠ s MŠ: Slávnostné otvorenie školského roka

Oznam ZŠ s MŠ: Slávnostné otvorenie školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci, slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021.

8:00 hod. sa uskutoční sv. omša v miestnom kostole (účasť dobrovoľná).

9:00 hod. sa všetci žiaci našej školy stretnú v triedach so svojimi  pani učiteľkami.

čítať celú správu

Oznam ZŠ s MŠ: Informácie k fungovaniu škôl od septembra 2021

Oznam ZŠ s MŠ: Informácie k fungovaniu škôl od septembra 2021

Vážení rodičia, milí žiaci, prinášame vám informácie k fungovaniu škôl od 2. septembra 2021. 

Pravidlá fungovania upravuje dokument Školský semafor vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom manuálu je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.“ Manuál bude ministerstvo podľa potreby upravovať. 

čítať celú správu

« predošlá | 1 2 3 4 5 .. 107 | ďalšia »