Dnes je pondelok 28. septembra 2020, meniny má Václav, zajtra Michal, Michaela. Význam mien.

Aktuality

Dňa 25. 9. 2020 - pošta Horné Orešany zatvorená

Dňa 25. 9. 2020 - pošta Horné Orešany zatvorená

Oznamujeme občanom, že dňa 25. 9. 2020, t. j. v piatok bude Pošta v Horných Orešanoch z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Počas uzatvorenia pošty zrealizuje podaj zásielok Pošta Smolenice.

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Kaderovej v Smoleniciach

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Kaderovej v Smoleniciach

Detská lekárka v Smoleniciach MUDr. Kaderová oznamuje rodičom detí, že od 28. 9. 2020 do 2. 10. 2020 nebude ordinovať. Zastupovať bude detská lekárka MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou. 

Výdaj kompostérov do domácností

Výdaj kompostérov do domácností

Obec Horné Orešany informuje občanov, ktorí si nevyzdvihli kompostér, že kompostéry na biologický odpad je potrebné si vyzdvihnúť počas úradných hodín na OcÚ Horné Orešany. Platí pre rodinné domy so súpisným číslom (aj bez trvalého pobytu, neplatí pre chaty).

Dňa 21. 9. 2020 obecný úrad zatvorený

Dňa 21. 9. 2020 obecný úrad zatvorený

Obec Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 21. 9. 2020, t. j. v pondelok bude obecný úrad zatvorený z dôvodu školenia pracovníčok.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21. 9. 2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21. 9. 2020

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  21. 9.  2020, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.   

   

     Program

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 22.06.2020
 5. Úprava rozpočtu 2/2020
 6. Schválenie prevodu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemnej komunikácie v miestnej časti Majdánske  - Trnavský samosprávny kraj
 7. Žiadosť o schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ing. Marek Korytár, PhD.
 8. Žiadosť o zámenu častí pozemkov a kúpu časti pozemku – Alexandra Adamcová, Martin Pinček
 9. Návrh na schválenie udelenia čestného občianstva obce Horné Orešany Mons. Miloslavovi Mrvovi
 10. Návrh na schválenie udelenia čestného občianstva obce Horné Orešany in memoriam prof. Doc. Ing. Dr. Františkovi Hégerovi, PhP.
 11. Odsúhlasenie predprojektovej štúdie vodozádržných opatrení
 12. Návrh na schválenie vypracovania PD na rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie v časti obce IBV-NIVA II
 13. Vymenovanie komisie na pomenovanie ulíc v obci
 14. Návrh na vyradenie z evidencie hasičského vozidla AVIA
 15. Diskusia
 16. Záver

Platenie daní a komunálneho odpadu za rok 2020

Platenie daní a komunálneho odpadu za rok 2020

Obecný úrad v Horných Orešanoch oznamuje občanom, ktorí ešte nezaplatili dane a poplatok za odpady v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že je tak možné urobiť prostredníctvom internet bankingu, alebo osobne na obecnom úrade.

Výmeru dane za rok 2020 pre zaplatenie cez internet banking si požiadajte mailom (duchonova@horneoresany.sk). Prípadne je dane možné zaplatiť počas úradných hodín na obecnom úrade:

Pondelok: 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Utorok: 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Streda: 7:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 – 13:00


Vývoz komunálneho odpadu (TKO):

 • domácnosť 1 - 4 osoby: 1ks 120 L nádoba
 • domácnosť 5 - 8 osôb: 2 ks 120 L nádoba (resp.:1x240L)
 • domácnosť nad 8 osôb: 3 ks 120 L nádoby (resp.:1x240L + 1x120L))
 • ak domácnosť používa viac nádob ako je pridelené podľa počtu osôb: vývoz ďalšej 120 L nádoby: 30 € / rok

Dňa 14. 9. 2020 obecný úrad zatvorený

Dňa 14. 9. 2020 obecný úrad zatvorený

Obecný úrad v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že dňa 14. 9. 2020, t. j. v pondelok bude obecný úrad z a t v o r e n ý. V súrnych prípadoch ( úmrtie osoby ) volajte na t. č. 0911 266 060, alebo 0911 388 565.

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Korčekovej v Suchej nad Parnou

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Korčekovej v Suchej nad Parnou

Detská lekárka MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou oznamuje, že od 14. 9. do 18. 9. 2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupe detská lekárka MUDr. Kaderová v Smoleniciach.

Vstup na ihrisko

Vstup na ihrisko

Na Základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/6848/2020 zo dňa 28.08.2020 žiadame občanov aby pri vstupe na ihrisko dodržiavali nasledovné:

 

 

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
 • odporúča sa zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m.
« predošlá | 1 2 3 4 5 .. 92 | ďalšia »