Dnes je utorok 25. júna 2024, meniny má Tadeáš, zajtra Adriána.

Aktuality

Bežecká pozvánka do Horných Orešian

Bežecká pozvánka do Horných Orešian

Bežecký klub Viktoria Horné Orešany srdečne pozýva všetkých vyznávačov rekreačného behu na 42.ročník tradičného krosu„ Cez hornoorešanské vŕšky – Memoriál Františka Hečka“, ktorý sa uskutoční dňa 29.6.2024  v areáli  TJ Iskra Horné Orešany.

Toto podujatie sa dlhodobo radí medzi známe bežecké lahôdky v malokarpatskom prostredí. Aj tento rok organizátori pripravili pre účastníkov beh na 10 300m, ako aj rekreačný beh na 4 300m.

čítať celú správu

Memoriál Jakuba Hodulíka

Memoriál Jakuba Hodulíka

TJ ISKRA Horné Orešany pozýva na memoriál Jakuba Hodulíka.

Pri tejto príležitosti sa uskutočnia tri zápasy kde sa predstaví aj naše A mužstvo, hráči FC Slovan Častá a tím Galo Trnava.

Začiatok je naplánovaný o 14:00.
 

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha od 1.7. - 12. 7. 2024

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha od 1.7. - 12. 7. 2024

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že od 1.7. do 12.7. 2024 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zatvorená bude aj lekáreň.

Zastupovať bude ambulancia lekára v Suchej nad Parnou.

Zberné miesto otvorené v sobotu 15.júna, v stredu 19.júna 2024

Zberné miesto otvorené v sobotu 15.júna, v stredu 19.júna 2024

Zberné miesto na vývoz haluzoviny, dreveného odpadu a drobného stavebného odpadu (v primeranom množstve na jednu osobu) bude otvorené v sobotu 15.6.2024 v čase od 9:00 do 13:00 a v stredu 19. júna 2024 v čase od 14:00 do 17:00.

čítať celú správu

Zasadnutie OZ v Horných Orešanoch, dňa 17.6.2024

Zasadnutie OZ v Horných Orešanoch, dňa 17.6.2024

V zmysle zákona o obecnom zriadení starosta obce zvoláva zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  17. 06. 2024, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch s nasledovným programom:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 29.04.2024
 5. Úprava rozpočtu I./2024
 6. Správa nezávislého audítora za rok 2023
 7. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2023
 8. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2023
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2024
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Ing. Patrik Kováč
 11. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Maroš Hečko
 12. TJ Iskra Horné Orešany – predĺženie zmluvy o prenájme majetku obce
 13. Návrh VZN č.1/2024, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, výška a spôsob úhrady na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni
 14. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu, predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva a kronikára obce - novelizácia
 15. Regulatívy záväznej časti územného plánu obce Horné Orešany
 16. Modernizácia chodníka v obci Horné Orešany – I a II etapa (dolný koniec) schválenie projektu, schválenie zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a prípadných neoprávnených výdavkov projektu
 17. Diskusia
 18. Záver

Skúška sirén 15.6.2024

Skúška sirén 15.6.2024

Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia a ochrany obyvateľstva oznamuje občanom, že dňa 14. 6. 2024, t.j. v piatok o 12. hod. bude vykonané akustické preskúšanie elektronických sirén hlasitou skúškou: "skúška sirén  - 2 min. stály tón". Preskúšanie vykonajú diaľkovo Atómové elektrárne J. Bohunice zo svojho dispečingu.

Rodinné popoludnie Táčkocup

Rodinné popoludnie Táčkocup

OZ FidliCanti pozýva všetkých v sobotu 15.6.2024 na rodinné popoludnie Táčkocup, ktoré sa uskutoční o 16.00 na ihrisku v Horných Orešanoch. Od tejto hodiny budú pretekať najmenší pretekári  po ktorých nastúpia na trať dvojice a celé preteky ukončia tí najodvážnejší pretekári na prekážkovej dráhe. Celý večer následne ukončí DJ Zety, ktorý do neskorých hodín zahrá hity rokov 80., 90.,a 00.

Vstup je pre všetkých voľný.

Nová známka na smetnú nádobu 2024

Nová známka na smetnú nádobu 2024

Obecný úrad upozorňuje občanv, že na najbližší vývoz TKO, v stredu 12. júna 2024, bude potrebná nová známka na smetnú nádobu s označením 2024.

Rozhodnutia o výške poplatku za komunálny odpad a dane za psa boli automaticky zaslané cez elektronickú schránku (slovensko.sk) občanom, ktorí majú túto schránku aktivovanú prostredníctvom IS DCOM (nadrezortný informačný systém pre samosprávu).

Ak ste tieto poplatky už platili osobne na obecnom úrade, alebo prevodom cez internet banking, považujte tieto rozhodnutia za vybavené.

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha od 13. - 14. 06. 2024

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha od 13. - 14. 06. 2024

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že od 13.06.2024 do 14.06.2024 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje  ambulancia lekára v Suchej nad Parnou.

Zatvorená bude aj lekáreň.

ISKRA CUP U11 a majstrovský futbalový zápas

ISKRA CUP U11 a majstrovský futbalový zápas

TJ ISKRA Horné Orešany pozýva na ISKRA CUP U11 a majstrovský futbalový zápas proti OFK Drahovce.

čítať celú správu
« predošlá | 1 2 3 4 5 .. 156 | ďalšia »