Dnes je štvrtok 9. februára 2023, meniny má Zdenko, zajtra Gabriela.

Aktuality

Fašiangový sprievod, pochovávanie basy

Fašiangový sprievod, pochovávanie basy

OcÚ Horné Orešany a OZ FIDLICANTI srdečne pozývajú všetky MAŠKARY aj CIVILOV na fašiangové popoludnie plné hudby, tanca a pravej fašiangovej zábavy, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 19. februára v uliciach našej obce a v kultúrnom dome.

O 15.00 sa od kultúrneho domu vyberie fašiangový sprievod s muzikou, do ktorého srdečne pozývame všetky masky - dospelých aj deti. Po návrate do kultúrneho domu Vás bude čakať zábava a pohostenie.

Od 16.30 sa predstaví DĽS Čerešenka a CĽH FidliCanti, ktorí Vám zahrajú do spevu i do tanca a okolo 18.00 ukončíme fašiangy tradičným pochovávaním basy.

Oznam Jednoty dôchodcov, MO Horné Orešany

Oznam Jednoty dôchodcov,  MO Horné Orešany

Výbor JD v Horných Orešanoch pozýva svojich členov do Divadla Jána Palárika v Trnave na divadelné predstavenie Búrlivé výšiny, ktoré sa uskutoční dňa 4.marca 2023-sobota o 19,00hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 13.2.2023 (v pondelok) o 10,00 hod. v KD,  kde zároveň  uhradia príspevok na  vstupné 8,00 €. Dopravu si zabezpečí účastník sám. Tešíme sa na Vašu účasť.

Oznam SČK, MO Horné Orešany

Oznam SČK, MO Horné Orešany

Slovenský červený kríž, miestna organizácia v Horných Orešanoch pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 11. 2. 2023, t. j. v sobotu o 16.00 hod. v KD v Horných Orešanoch. SČK, MO zároveň pozýva občanov na mobilný odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 15.2.2023, t.j. v stredu od 8.00 - 10.00 hod. v KD v Horných Orešanoch 

Dovolenka obvodného lekára od 13.2. - 24.2.2023

Dovolenka obvodného lekára od 13.2. - 24.2.2023

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje  občanom, že od 13.2. do 24.2.2023 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude ambulancia lekára v Suchej nad Parnou.

2% z daní z príjmov pre organizácie z Horných Orešian

2% z daní z príjmov pre organizácie z Horných Orešian

Zoznam poberateľov 2% z daní z príjmov nájdete na nižšie uvedenom linku oficiálnej stránky Notárskej komory Slovenskej republiky: https://www.notar.sk/prijimatelia/...

Oznam Slovenskej pošty, prevádzka Horné Orešany

Oznam Slovenskej pošty, prevádzka Horné Orešany

Dňa 7.2.2023, t. j. v utorok  bude POŠTA v Horných Orešanoch otvorená do 10.30 hod.

Oznam Jednoty dôchodcov, MO Horné Orešany

Oznam Jednoty dôchodcov,  MO Horné Orešany

Výbor Jednoty dôchodcov  MO v Horných Orešanoch oznamuje svojim členom, ktorí sa nezúčastnili Výročnej členskej schôdze dňa 2.2. 2023, neuhradili členský príspevok 5,- € a chcú zostať aj v budúcnosti členmi organizácie, aby tak urobili do 17.2.2023. Členský príspevok vyberá pani Marika Gregušová, Stará domovina č. 310/25, u ktorej sa môžu zároveň prihlásiť aj noví záujemcovia o členstvo v organizácii. 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2023 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.HOR-11/2023 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks náletové dreviny rastúce na pozemku registra "C" parc. č. 1139/34 v k. ú. Dolné Orešany z dôvodu: “Náletové dreviny sú zarastené v oplotení, ktoré je pokazené a treba urobiť nové oplotenie. Zároveň uvedené kroviny sú preschnuté., padajú na štátnu cestu III. triedy, kroviny zabraňujú viditeľnosti na prechod pre chodcov z výjazdu na štátnu cestu.”
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešany.

Tip na doplnenie knižného fondu

Tip na doplnenie knižného fondu

Ak máte tip na knihu, ktorú by ste odporučili obstarať do knižničného fondu našej obecnej knižnice, môžete nám dať vedieť prostredníctvom emailu kniznica@horneoresany.sk. Vyplňte prosíme aj vaše celé meno.

Dane a poplatok za komunálny odpad na rok 2023

Dane a poplatok za komunálny odpad na rok 2023

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že OD 15.02.2023 do 31.3. 2023  je potrebné uhradiť komunálny odpad za rok 2023 na obecnom úrade v Horných Orešanoch priamo v pokladni obecného úradu v hotovosti, kde zároveň občania obdržia novú nálepku na smetnú nádobu.

Úhradu môžete realizovať aj cez internetbankig, treba si požiadať o zaslanie rozhodnutia na daň a komunálny odpad mailom na duchonova@horneoresany.sk alebo o zaslanie rozhodnutia do elektronickej schránky cez slovensko.sk.

  • poplatky či dane sa od 1.1.'23 nezvyšujú
  • nálepky na r. 2022 platia až do konca marca '23
  • do žltých vriec zbierame tetrapaky + plasty + kovy (konzervy, plechovky)
  • zber vianočných stromčekov prebieha do 19.1.2023
« predošlá | 1 2 3 4 5 .. 127 | ďalšia »