Dnes je štvrtok 23. mája 2024, meniny má Želmíra, zajtra Ela.

Farský kostol

Kostol sv. Mikuláša

Kostol sv. Mikuláša bol najstarší hornoorešanský kostol, o ktorom vieme že stál už v roku 1390. Patrón sv. Mikuláš bol braný ako ochranca obchodníkov, ľudí pracujúcich s peniazmi a cestujúcich.

Kostol bol už podľa vizitácie z roku 1561 vo veľmi zlom stave. V roku 1634 podľa vizitácie J. Draškoviča bola veža znamenitá, no ešte nedokončená. Takže kostol bol pravdepodobne renovovaný. Bol klenutý s tromi oltármi. Ku kostolu tiež patrila krsteľnica, sakristia a kaplnka s kryptou, kde sa pochovávali páni Smolenického hradu.

V roku 1714 mal kostol tri oltáre, na hlavnom boli obrazy sv. Mikuláša a sv. Martina. Mal drevenú kazateľnicu a chór s organom. Neskôr, v roku 1731, bolo v kostole až päť oltárov a chór mal hlavnú časť už kamennú.

Počas vizitácie v roku 1756 bol kostol už vo veľmi zlom stave, sakristia bola vlhká, takže v nej nemohla byť ani uschovaná sviatosť oltárna. Poškodená bola aj drevená kazateľnica.

Vizitácia z roku 1761 uvádza, že kostol bol v dezolátnom stave, klenba bola v ruinách a múry sa zosúvali. Gróf Juraj Erdödy dal z týchto dôvodov 27. júla 1758 postaviť nový kostol. V stavbe pokračoval po jeho smrti syn Krištof.

Kostol Mena Panny Márie

Kostol mena Panny Márie, Horné OrešanyPodľa kanonickej, tzv. „baťániovskej“, vizitácie z roku 1782 bol nový kostol postavený na vyvýšenom mieste, mimo radu domov a z pevných materiálov (kameňa a pálených tehál), pokrytý škridlou, čím bol chránený pred nebezpečenstvom požiaru. Mal tri oltáre: hlavný oltár bol zasvätený sv. Mikulášovi, biskupovi, umiestnený v strede svätyne. Pred oltárom a kazeteľnicou stálo šestnásť stolíc z dubového dreva, umelecky vypracovaných. Krstná voda bola umiestnená v medenej nádobe v drevenej skrinke. Svätená voda bola uložená v striebornej nádobe v sakristii. Nad sakristiou bolo postavené oratórium, slúžiace patrónom kostola.

V prvej polovici 19. storočia pri rozsiahlejšej prestavbe farského kostola v roku 1844 sa zmenilo patrocínium kostola na nové, Meno Panny Márie.

V roku 1847 veža kostola stále chýbala. Po jej vystavaní v roku 1859 bol kostol slávnostne vysvätený v roku 1861 kardinálom Jánom Scitovským, ostrihomským arcibiskupom.

Kazateľnica kostola je rokoková z druhej polovice 18. storočia, na rečništi a baldachýne zdobená rokokovou ornamentikou.

Počas 19. a 20. storočia bol kostol postupne opravovaný a dostavovaný.

Kostol Mena Panny Márie, Horné OrešanyV roku 1980 boli pri maľovke kostola vykonané nasledovné práce: reštauračné práce na freskách stropu, namaľovaný nový obraz sv. rodiny na strope, vymaľovanie stropu a stien celého kostola , fresky – imitácia mramoru na pilieroch sien, reštaurovanie a pozlátenie obrazov. V roku 1992 boli na veži kostola osadené nové hodiny. V roku 1998 sa dali namaľovať dva obrazy – s vianočnou a veľkonočnou tematikou, ktoré sa v príslušnom liturgickom období zvyknú vymieňať s pôvodným obrazom Panny Márie Nanebovzatej na hlavnom oltári.

Kostol Mena Panny Márie Horné Orešany
Kostol Mena Panny Márie Horné Orešany
Kostol Mena Panny Márie Horné Orešany
Kostol Mena Panny Márie Horné Orešany
Kostol Mena Panny Márie Horné Orešany
Kostol Mena Panny Márie Horné Orešany
Kostol Mena Panny Márie Horné Orešany
Kostol Mena Panny Márie Horné Orešany
Kostol Mena Panny Márie Horné Orešany
Kostol Mena Panny Márie Horné Orešany
Kostol Mena Panny Márie Horné Orešany
Kostol Mena Panny Márie Horné Orešany
Kostol Mena Panny Márie Horné Orešany
Kostol Mena Panny Márie Horné Orešany
Kostol Mena Panny Márie Horné Orešany
Kostol Mena Panny Márie Horné Orešany

Z miestnej kroniky

I napriek tomu, že značnú časť nákladov na výstavbu kostola niesli zemepáni mestečka Erdödyovci, obetovali sa veľa aj naši predkovia. Zo štyroch vinohradov, ktoré vlastnil kostol sa za roky 1755 - 1760 získalo 510 zlatých a za predanú raž dorobenú na kostolných poliach sa zarobilo 102 zlatých. Časť peňažných prostriedkov získali aj z milodarov veriacich a fundačných sv. omší.


Pri budovaní tak náročnej stavby bolo treba pomôcť aj manuálnou prácou. Napríklad drevo na krov objednal tesársky majster u obchodníkov na "hornákoch". Toto drevo malo byť dopravené po Váhu do Hlohovca. No plte ostali z neznámych príčin stáť v Novom Meste nad Váhom. Pre toto drevo potom išlo na dva razy 44 furmanov.


Na stavbu bolo nalámaných 240 siah kameňa, čo bolo asi 880 m3 Taktiež bolo treba i množstvo pálenej tehly, piesku a iného stavebného materiálu. Pri stavbe pomáhali aj furmani z okolitých dedín.

Píšťalový organ

  • staviteľ: Jan Tuček ml.
  • rok stavby: 1948
  • opusové číslo: 499
  • 2. manuály s pedálom
  • 19. znejúcich registrov
  • pneumatické traktúry, kuželkové vzdušnice

zdroj: Michal Sloboda, Horné Orešany - Historicko - národopisná monografia 2006, organista.wbl.sk, foto: M.Boháček