Dnes je štvrtok 18. júla 2024, meniny má Kamila, zajtra Dušana.

Zelená aleja

Našim zámerom bolo vytvoriť zelenú aleju 

popri ceste k Benediktínskemu kláštoru zvýrazniť duchovno-krajinný prvok a zároveň vytvoriť oddychovú zónu pre obyvateľov a návštevníkov. Zameranie, vyčistenie od náletových drevín, ktoré zasahujú do cesty, výsadba drevín, zabezpečenie proti poškodeniu a následná údržba.

 

Projekt Zelená aleja Horné Orešany (pdf)

 

Kláštor benediktínok sa nachádza mimo centra obce. Vedie k nemu spevnená cesta. Po obidvoch stranách zarastala náletovými drevinami a rastlinami (trnka obyčajná, ruža šípová, ostružina černicová atď.), ktoré boli prehustené a výrazne zasahovali do cesty. Cesta je denno-denne využívaná na prechádzky rodín, nakoľko poskytuje jedinečné výhľady na Malé Karpaty. Zároveň  slúži ako prístupová ku kláštoru a je využívaná tunajšími ale aj cudzími návštevníkmi. 

    

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy.

Počas korony v mesiacoch marec a apríl sa začali  práce na zelenej aleji

Už na jar tohto roku sa začala príprava k výsadbe zelenej aleje k benediktínskemu Kláštoru najsvätejšej Bohorodičky. Ešte počas zimných mesiacov sme zmapovali terén, čiastočne vymerali trasy a orientačne rozložili výsadbu.

Prvá časť komunitnej činnosti, čistenie náletových drevín a úprava terénu, začala už v čase korony. Zmluvu sme podpísali 19.5.2020 a následne potom bola vyčistená ľavá časť cesty smerom na kláštor. Odstránili sme veľký objem náletových drevín, ktoré zasahovali až do stredu cesty. Zhotovili sme z nich ako keby živý plot. Počas leta sme ho museli niekoľkokrát zostrihať. Rastú tam trnky ,šípky, hloh atď., ktoré vytvorili zaujímavú stenu. Predpokladáme, že na jar túto  scenériu doplnia kvety. 

Zelena alej Zelena alej

Medzi jednotlivými brigádami sme objednali stromy a iný výsadbový a doplnkový materiál .Informácie pre miestne komunity o konaní brigád a jednotlivé aktivity sme oznamovali na stránke obce ale aj v miestnom časopise.Termíny brigád boli vyhlásené v miestnom rozhlase.

Druhá etapa brigád, na ktorých sa podarilo vyčistiť časť pravej strany, bola počas leta. Boli veľmi horúce dni, ale práce šli od ruky. Počas večerov nás prišli potešiť deti s členmi našich rodín, s ktorými sme sa potešili aj spoločne občerstvili. Zúčastnili sa členovia Greenline, spolku vinárov, niektorí poslanci a členovia občianskych združení Lomoz a FidliCanti.

 

Zelena alej Zelena alej Zelena alej

 

Prípravné práce pokračovali

Prípravné práce na zelenej aleji pokračovali brigádami počas augusta. V horúcom letnom počasí sa nás zišlo sedem. Práce na oboch stranách cesty išli výborne, no po chvíli nás prerušila búrka. Po lejaku sa nám ešte podarilo  naložiť malinčie a haluzovina  a odviesť na zberné miesto. Zúčastnili sa členovia občianskych združení Lomoz a FidliCanti, členovia Greenline, spolku vinárov, niektorí poslanci.

 

Brigády v auguste a septembri

V mesiacoch august a september pokračovala príprava priestoru na výsadbu aleje ku Kláštoru Najsvätejšej Bohorodičky - klauzúrnej komunite mníšok benediktínok.

Pokračovalo sa v čistení a úprave terénu po oboch stranách cesty a zároveň sa  realizovalo vytyčovanie polohy umiestnenia budúcich stromov. V najbližších dňoch nás čaká kopanie jám a ako posledný krok samotná výsadba.

Náš cieľ, zatraktívniť priestor a vybudovať zelenú zónu pre ľudí a zvieratá sa pomaly začína napĺňať.

 

  

 

Brigády v septembri

Prekvapujúco sa urobilo kus práce na Zelenej aleji. Ďakujeme všetkým účastníkom brigády. Milo nás prekvapili sestričky, ktoré sa veľmi rady pridali k nám a pracovali ako včeličky. Mladšia aj najmenšia generácia bola tiež zastúpená. 

 

Zelená alej Zelená alej Zelená alej Zelená alej

 

Náletové dreviny sú v októbri vyčistené

Ďalšia brigáda na ktorej sme sa zišli v peknom počte sa konala v sobotu 3. októbra. Zastúpené boli skoro všetky členské  organizácie. S orezávaním náletových drevín sme predbežne  skončili. Čakajú nás ešte menšie úpravy a môžeme začať s výsadbou. Krásne počasie, ktoré sme na 100% využili sprevádzala dobrá nálada. Rozišli sme sa vo večerných hodinách. Pomáhali nám ďalší nadšenci.

 

  

Realizáciu skutočnej výsadby sme naplánovali na 24.10.2020. Vyzvali sme príslušné organizácie na realizáciu brigády podľa vopred dohodnutého termínu. Informovanie miestnych komunít o konaní výsadby sa uskutočnilo prostredníctvom miestneho rozhlasu  a web-stránkou obce.

 

Hĺbenie jám a výsadba stromov

Dňa 23.10.2020 sme realizovali výkopové práce, hĺbenie jám do svahovitého terénu a následné úpravy pre výsadbu. Práce začali už v ranných hodinách aby sme všetko stihli do 24.10., nakoľko prišlo k verejným obmedzeniam. Následne  začala výsadba spolu s odborným poradenstvom ako to treba robiť.  Pomaly prichádzali dobrovoľníci, vystriedali sa takmer všetci, ktorí nám pomoc prisľúbili. Stalo sa, že sme robili prácu -výsadbu aj dvakrát. Bolo úžasné počasie, vykopali a vysadili sme všetky lipy , ovocné stromy a podrastové dreviny.

Alej Alej Alej Alej

Zostávajú nám vysadiť  orechy, nakoľko obmedzenia nám nedovoľujú pokračovať. Dokončiť musíme oplotenie, zhotoviť chráničky, zatĺcť koly a uviazať stromy.  Práce je ešte veľa, dúfame, že do zimy bude všetko hotové. Všetci odchádzali vo večerných hodinách, nadšení prácou, ktorú sme vykonali.

 

Zatĺkanie kolov a inštalácia chráničiek

Na ostatnej brigáde 02.11.2020 sme za nepriaznivého počasia zatĺkali koly. Napriek tomu, že sme pracovali do tmy, sme vďaka obetavej práci dobrovoľníkov urobili všetku prácu, ktorú sme mali naplánovanú. Čaká nás ešte zhotovenie chráničiek a výsadba orechov.

 

Zelena Alej Horne Oresany Zelena Alej Horne Oresany Zelena Alej Horne Oresany Zelena Alej Horne Oresany Zelena Alej Horne Oresany

V dňoch 04. a 05.11.2020 sme pracovali na inštalácii chráničiek na zabránenie ohryzovaniu vysadenej zelene divou zverou. Čakáme ešte na orechy, ktoré treba ešte vysadiť a zabezpečiť ako ostatné stromy. Ak všetko pôjde dobre a počasie bude priať, začiatkom decembra bude zelená aleja vysadená.

 

Alej  Alej

 

Výsadbou orechov ,21.11.2020 sme dokončili stanovené ciele, výsadbu Zelenej aleje. Na jej realizácii sa podieľalo okolo 20 dobrovoľníkov. Orechy sme ukotvili a  zabezpečili chráničkami tak ako aj ostatné stromy. Uprednostnili sme prírodné materiály ako juta. Postupovali sme šetrnými spôsobmi ,ktoré chránia životné prostredie s minimálnymi zásahmi do krajiny.  Zo začiatku výsadby sme mali zmiešané pocity ale po ukončení úžasný pocit z kvalitného diela a dobre vykonanej práce . Ak sa výsadbový materiál dobre zakorení, tak tento projekt nebude tešiť len nás a obyvateľov našej obce ale zostane Zelenou  oázou pre  návštevníkov hlavne pre budúce generácie.

 

Alej Alej Alej Alej

 

Zelená aleja je dokončená

Keď sme takto pred rokom začali s prípravou projektu vybudovania aleje ku Kláštoru Najsvätejšej Bohorodičky – klauzúrneho rádu benediktínok, ešte sme netušili, koľko času a energie to zaberie.

Dnes už máme svoj pilotný projekt v oblasti obnovy alejí, remízok a medzí za sebou. Preto by som rád poďakoval všetkým, ktorí prispeli k jeho realizácii. Predovšetkým Miestnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov Horné Orešany, ktorí nás zobrali s projektom pod svoje krídla a bez ktorých by projekt nebolo možné podať. Veľké poďakovanie patrí aj komunite Benediktínok v Horných Orešanoch, Farskému úradu Horné Orešany a obci Horné Orešany, ktorí poskytli svoje pozemky na vytvorenie tohto verejného priestoru a pomoc pri realizácii.  V neposlednom rade by sme chceli poďakovať firme GreenLine, starostke obce H.Orešany, o.z. LOMOZ, Lesom SR- odštepný závod Smolenice ďalej Štefanovi Pašekovi, Paľkovi Krutému, za požičanie náradia a Romanovi Hodulíkovi, Tomášovi Štibranému, Bohumilovi Rábarovi a Františkovi Belicovi za dopravu, a  všetkým dobrovoľníkom.

Proces realizácie aleje so sebou priniesol aj ďalší zrod. Založili sme o.z. Ober Nussdorf, ktoré nám umožní získavať finančné zdroje na realizáciu projektov priamo. Ak Vás náš projekt zaujal, radi Vás privítame pri realizácii ďalších.

Zelená aleja, ktorá dnes končí cca 100 metrov za kláštorom v celkovej dĺžke cca 400 m a ktorú by sme v budúcnosti radi predĺžili až po bolerázsky chotár si pýtala vhodné pomenovanie, a to sa ponúklo prostredníctvom kláštora samé. Preto sme sa rozhodli, pomenovať ju Alej sv. Benedikta.

 

Poďakovanie patrí  Nadácii Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s.,  za podporu projektu, poskytnutie finančných prostriedkov v rámci programu Zelené oázy.