Dnes je streda 27. októbra 2021, meniny má Sabína, zajtra Dobromila, Kevin. Význam mien.

Separovaný zber, vývoz odpadu

Harmonogram vývozov odpadov pre rok 2021

verzia pre tlač (PDF)

 

Harmonogram vývozu:
plasty (+ tetrapaky, plechovky a konzervy) papier z domácností komunálny odpad

Rozmiestnenie 1100 L nádob:

obec Majdán

Ako separovať:

plasty sklo papier elektro kovy textil olej haluzovina stavebný odpad pneumatiky svetelné zdroje

 

Separovanie plastySeparovaný zber: plasty, VKM (TetraPaky), plechovky a konzervy

 
Št., 8. júl 2021
Št., 21. január 2021
Št., 5. august 2021
Št., 18. február 2021
Št., 2. september 2021
Št., 18. marec 2021
Št., 30. september 2021
Št., 15. apríl 2021
Št., 28. október 2021
Št., 13. máj 2021
Št., 25. november 2021
Št., 10. jún 2021
Št., 23. december 2021

- PET fľaše a plechovky je nutné pred vložením do vreca zošliapnuť
- VKM, plechovky a konzervy vypláchnuť

 

Separovanie papieraVývoz papiera vo vreciach z domácností - viac informácií
(noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, menšie kartóny)

Štvrtok: 13.5. 2021, 8.7. 2021, 2.9. 2021, 25.11. 2021

 

Čo patrí do separovaného zberu?
Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Rozmiestnenie nádob na separovaný zber Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Separovany zber

Rozmiestnenie nádob - Majdán

Separovany zber

 

Odvoz komunálneho odpadu 2021

Komunálny odpad v obci Horné Orešany a Majdánske sa vyváža párny týždeň v utorok. Komunálny odpad v časti Majdán (za mostom) sa vyváža v nepárny týždeň  ako v Lošonci: Majdán smetné nádoby, veľkokapacitné kontajnery pri starej autobusovej zastávke.

 
Ut., 4. máj
Ut., 7. september
Ut., 12. január
Ut., 18. máj
Ut., 21. september
Ut., 26. január
Ut., 1. jún
Ut., 5. október
Ut., 9. február
Ut., 15. jún
Ut., 19. október
Ut., 23. február
Ut., 29. jún
Ut., 2. november
Ut., 9. marec
Ut., 13. júl
Ut., 16. november
Ut., 23. marec
Ut., 27. júl
Ut., 30. november
Ut., 6. apríl
Ut., 10. august
Ut., 14. december
Ut., 20. apríl
Ut., 24. august
Ut., 28. december

Vrecia a zberné nádoby z rodinných domov treba vyložiť v deň vývozu do 6,00 hod. tak, aby boli dostupné osádke zberového vozidla.

Ak termín vývozu pripadne na sviatok, zvozová spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu termínu vývozu odpadu alebo triedeného zberu!  Obec bude o prípadnej zmene včas informovaná!

Kalendár vývozov odpadov v aplikácií
Vylož smeti

 

Asekol SK

Triedený zber v obci financuje ASEKOL SK

 

PLASTY, TetraPaky (VKM), plechovky, konzervy /vrecia, zberné nádoby/

Separovanie papiera
 
 • PET fľaše od nápojov a jedlých olejov, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom,
 • VKM - tetrapakové krabice od mlieka a nápojov,
 • plechovky od nápojov a konzervy od potravínPred vyhodením je potrebné ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum.
 • plastové tašky a fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie

Do triedeného zberu nepatria:

 • pneumatiky, plastové obaly od motorového oleja a farieb, molitan, guma, plastové podlahové krytiny,
 • silne znečistené alebo plné tetrapakové krabice,
 • plné konzervy a plastové fľaše, polystyren,
 • plastové obaly znečistené nebezpečnými látkami - farbami, lakmi, ropnými produktmi a pod.

 - PET fľaše je nutné pred vložením do vreca zošliapnuť
 - osádka zberového vozidla je oprávnená neprevziať vrecia alebo nevyprázdniť kontajner, v ktorom sa budú nachádzať iné odpady, ako sú povolené.

 

SKLO /zelené kontajnery a zvony/

Separovanie skla
 • Sklenené nádoby, obaly, fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy,
 • okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov
 • všetko bez farebného rozlíšenia.

Do triedeného zberu nepatria:

 • zrkadlá, keramika, porcelán, varné sklo, autosklo, drôtom vystužené sklo,
 • žiarovky, žiarivky, neónové trubice, teplomery

Umiestnenie:

 • pod Všivavcom
 • pri Drevoxe (2x)
 • pri telefónnej ústredni
 • parkovisko na Lázni (3x)
 • dvor OcÚ (7 m3 kontajner)
 • parkovisko pri kostole
 • vchod od areálu TJ
 • Dolné záhumnie (parkovisko loveckej reštaurácie)
 • Dolné záhumnie (pri bývalom mlyne)
 • Horné záhumnie (križovatka na hlavnú)
 • námestie Majdánske (2x)
 • krčma Majdánske
 • Majdán - za mostom

 

PAPIER /modré nádoby/

Vývoz papiera je v párny týždeň v utorok ako sa vyváža zmesový komunálny odpad.

Separovaine papieria
 • noviny, časopisy, letáky, zošity, krabice, kartóny, papierove obaly, baliaci papier,
 • katalógy, kalendáre bez pružín, knihy bez pevnej väzby

Do triedeného zberu nepatria:

 • papier znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod., musí byť zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod.
 • nápojové kartóny, albumy, fotografie, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky z cigariet, kopírovací papier, termopapier, brúsny papier, vreckovky a zakladače

Umiestnenie:

 • pod Všivavcom
 • pri Drevoxe (2x)
 • pri telefónnej ústredni
 • parkovisko na Láznni (3x)
 • dvor OcÚ
 • parkovisko pri kostole
 • zdravotné stredisko
 • vchod od areálu TJ
 • Dolné záhumnie (parkovisko loveckej reštaurácie)
 • Dolné záhumnie (pri bývalom mlyne)
 • Horné záhumnie (križovatka na hlavnú)
 • námestie Majdánske (2x)
 • krčma Majdánske
 • Majdán - za mostom

 

Kovy /drobný kovový odpad/

Kontajner na kovy
 • klince, drôty, profilová oceľ, farebné kovy, plechovky bez zvyšku pôvodného obsahu, kovové súčiastky, či starý kovový riad...

Nezberá sa:

 • kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, kovové obaly od nebezpečných látok (farieb, sprejov a pod.), veľké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu

Umiestnenie:

 • dvor OcÚ

 

Drobný elektroodpad a baterky

Zber elektroodpadu
 • všetok drobný elektroodpad a baterky
 • okrem monitorov, televízorov, žiariviek, výbojok je možné celoročne vhadzovať do červeného kontajnera

Umiestnenie:

 • parkovisko na Lázni

 

Obnosené šatstvo, textílie a obuv

 • obnosené šatstvo, textílie a obnosená obuv
 • zviazať do igelitových mechov

Do triedeného zberu nepatria:

 • paplóny, vankúše, záclony, koberce
 • znečistené a poškodené odevy

Umiestnenie:

 • parkovisko na Lázni (4x)
 • pri Drevoxe

Použitý rastlinný olej z domácností

Použitý rastlinný oleja z domácností
 • použitý kuchynský olej

Umiestnenie

 • dvor OcÚ

Haluzovina - biologicky rozložiteľný odpad (v areáli AGROLET)

Bio odpad

 • zber haluzoviny, konárov z orezávky stromov a kríkov
 • tráva, lístie, burina, korene zo stromov a akýkoľvek iný odpad
 • biologický odpad môžete priniesť:
  • V mesiaci apríl a máj každú sobotu v čase od 9.00 - 13.00 hod.
  • Od mesiaca jún prvú sobotu v mesiaci v čase od 9.00 - 13.00 hod.

Drobný stavebný odpad

Stavebný odpadZberné miesto je umiestnené v areáli spoločnosti AGROLET (bývalé JRD, vstup na zberné miesto je cez dolné záhumnie smerom k topoľom a cez most k areálu). Otvorené je rovnako ako miesto na haluzovinu. Prosíme občanov, aby odpad vozili na zberné miesto len počas prevádzkových hodín.

Vývoz drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle platného VZN č. 5/2015: Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje vo výške 0,020 €, ktoré treba uhradiť  do pokladne obecného úradu.

 

Staré pneumatiky

Staré pneumatiky, recyklovanie, sepatovaniePneumatiky z automobilov patria medzi nebezpečný odpad a je povinný odobrať ich bezplatne ktorýkoľvek pneuservis alebo predajňa pneumatík! Prípadne kontaktujte obecný úrad.

 

 

Svetelné zdroje

Separovanie žiaroviek
Pre zväčšenie kliknite na obrázok

 • kompaktné úsporné žiarovky, výbojky, LED svetelné zdroje
 • klasické žiarovky, reflektorové žiarovky, halogénové žiarovky, lineárne žiarovky

Umiestnenie

 • chodba OcÚ

 

 

separovanie

ĎAKUJEME, ŽE SEPARUJETE ODPAD!

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 predstavuje 30,20%.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z. z. §4:

233,21 : 772,34 x 100 = 30,20%.

 

Názov odpadu Množstvo v tonách
Papier a lepenka 63,35
Sklo 36,74
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 1,06
Obaly z kovu 1,47
Biologicky rozložiteľný kuchynský a rešt. odpad 0,30
Biologicky rozložiteľný odpad 110,17
Šatstvo 5,25
Textil 0,82
Olej 0,52
Plasty 8,30
Elektro 5,23
SPOLU 233,21