Dnes je štvrtok 18. júla 2024, meniny má Kamila, zajtra Dušana.

Separovaný zber, vývoz odpadu

Harmonogram vývozov odpadov pre rok 2024

verzia pre tlač 2024 (PDF)

 

Harmonogram vývozu:
plasty (+ tetrapaky, plechovky a konzervy) papier z domácností komunálny odpad

Rozmiestnenie 1100 L nádob:

obec Majdán

Ako separovať:

na cintoríne plasty sklo papier elektro kovy textil olej haluzovina, drevo stavebný odpad pneumatiky svetelné zdroje

 

Separovanie plastySeparovaný zber: plasty, VKM (TetraPaky), plechovky a konzervy

 
Št., 4. júl 2024
Št., 18. január 2024
Št., 1. august 2024 / aj papier
Št., 15. február 2024 / aj papier
Št., 29. august 2024
Št., 14. marec 2024
Št., 26. september 2024
Št., 11. apríl 2024
Št., 24. október 2024
Št., 9. máj 2024 / aj papier
Št., 21. november 2024 / aj papier
Št., 6. jún 2024
Št., 19. december 2024

- nádoby a vrecia vyložte najneskôr do 6:00 hod.!

- PET fľaše a plechovky je nutné pred vložením do vreca zošliapnuť
- VKM, plechovky a konzervy vypláchnuť

Informácie k separovaniu tvrdých plastov (prepravky, debničky, stoly, stoličky...)

 

Separovanie papieraVývoz papiera vo vreciach z domácností - viac informácií
(noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, menšie kartóny)

Štvrtok: 16.2. 2024, 11.5. 2024, 3.8. 2024, 23.11. 2024

 

Čo patrí do separovaného zberu?
Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Rozmiestnenie nádob na separovaný zber Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Separovanie Horné Orešany

Rozmiestnenie nádob - Majdán

Separovanie Horné Orešany

 

Odvoz komunálneho odpadu 2024

Komunálny odpad v obci Horné Orešany a Majdánske sa vyváža párny týždeň v stredu. Komunálny odpad v časti Majdán (za mostom) sa vyváža v nepárny týždeň  ako v Lošonci: Majdán smetné nádoby, veľkokapacitné kontajnery pri starej autobusovej zastávke.

 
St., 1. máj
St., 4. september
St., 10. január
St., 15. máj
St., 18. september
St., 24. január
St., 29. máj
St., 2. október
St., 7. február
St., 12. jún
St., 16. október
St., 21. február
St., 26. jún
St., 30. október
St., 6. marec
St., 10. júl
St., 13. november
St., 20. marec
St., 24. júl
St., 27. november
St., 3. apríl
St., 7. august
St., 11. december
St., 17. apríl
St., 21. august
St., 25. december

Vrecia a zberné nádoby z rodinných domov treba vyložiť v deň vývozu do 6,00 hod. tak, aby boli dostupné osádke zberového vozidla.

Ak termín vývozu pripadne na sviatok, zvozová spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu termínu vývozu odpadu alebo triedeného zberu!  Obec bude o prípadnej zmene včas informovaná!

Kalendár vývozov odpadov v aplikácií
Vylož smeti

 

Asekol SK

Triedený zber v obci financuje ASEKOL SK

 

Ako separovať na cintoríne - čo je možné separovať

Separovanie na cintorine
 

BIOODPAD - biologicky rozložiteľný odpad z cintorína

 • živé kvety, zemia z kvetín, chrizantémy, pokosená tráva, lístie, burina, malé konáriky
 • sklo, plasty, kvetináče, konáre, sviečky, plastové vence a iný komunálny odpad

SKLO

 • sklo zo svietnikov bez veľkého znečistenia
 • Plastové a kovové viečka ani podstavce, plastové kahance

PLASTY, KOVY

 • plastové obaly z kahancov s minimom vosku, neznečistené prázdne plastové kvetináče, umelé kvety a vence bez drôtov
 • kovové viečka z kahancov
 • veľmi znečistené kahance, plné kvetináče

KOMUNÁLNY ODPAD

 • odpad, ktorý nie je možné recyklovať - znečistený odpad, kombinovaný odpad (umelé vence a kvety s drôtom,...)
 • kvety, zemina, tráva,... sklo, plasty, kovy a iný odpad, ktorý je možné recyklovať

PLASTY, TetraPaky (VKM), plechovky, konzervy /vrecia, zberné nádoby/

Separovanie papiera
 
 • PET fľaše od nápojov a jedlých olejov, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom,
 • VKM - tetrapakové krabice od mlieka a nápojov,
 • plechovky od nápojov a konzervy od potravínPred vyhodením je potrebné ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum.
 • plastové tašky a fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie

Do triedeného zberu nepatria:

 • pneumatiky, plastové obaly od motorového oleja a farieb, molitan, guma, plastové podlahové krytiny,
 • silne znečistené alebo plné tetrapakové krabice,
 • plné konzervy a plastové fľaše, polystyren,
 • plastové obaly znečistené nebezpečnými látkami - farbami, lakmi, ropnými produktmi a pod.

 - PET fľaše je nutné pred vložením do vreca zošliapnuť
 - osádka zberového vozidla je oprávnená neprevziať vrecia alebo nevyprázdniť kontajner, v ktorom sa budú nachádzať iné odpady, ako sú povolené.

 

SKLO /zelené kontajnery a zvony/

Separovanie skla
 • sklenené nádoby, obaly, fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy,
 • okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov
 • všetko bez farebného rozlíšenia

Do triedeného zberu nepatria:

 • zrkadlá, keramika, porcelán, varné sklo, autosklo, drôtom vystužené sklo,
 • žiarovky, žiarivky, neónové trubice, teplomery

Umiestnenie:

 • pod Všivavcom
 • pri Drevoxe (2x)
 • pri telefónnej ústredni
 • parkovisko na Lázni (3x)
 • dvor OcÚ (7 m3 kontajner)
 • parkovisko pri kostole
 • vchod od areálu TJ
 • Dolné záhumnie (parkovisko loveckej reštaurácie)
 • Dolné záhumnie (pri bývalom mlyne)
 • Horné záhumnie (križovatka na hlavnú)
 • námestie Majdánske (2x)
 • krčma Majdánske
 • Majdán - za mostom

 

PAPIER /modré nádoby/

Vývoz papiera je v stredu ako sa vyváža zmesový komunálny odpad.

Separovaine papieria
 • noviny, časopisy, letáky, zošity, krabice, kartóny, papierove obaly, baliaci papier,
 • katalógy, kalendáre bez pružín, knihy bez pevnej väzby

Do triedeného zberu nepatria:

 • papier znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod., musí byť zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod.
 • nápojové kartóny, albumy, fotografie, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky z cigariet, kopírovací papier, termopapier, brúsny papier, vreckovky a zakladače

Umiestnenie:

 • Stará cesta (pod Všivavcom) (2x)
 • Rajčanka, križovatka so Za potokom (pri Drevoxe) (2x)
 • Nová domovina (pri telefónnej ústredni) (2x)
 • Nová domovina (pri bytovkách)
 • parkovisko na Láznni (3x)
 • dvor OcÚ
 • Námestie p. Márie (parkovisko pri kostole)
 • Lázeň (zdravotné stredisko)
 • Športová ul. (vchod od areálu TJ)
 • Športová ul. (pri hasičskej zbrojnici)
 • Dolné záhumnie (parkovisko pri loveckej reštaurácií)
 • Dolné záhumnie (pri bývalom mlyne)
 • Horné záhumnie (križovatka na hlavnú)
 • Pálffyho námestie (Majdánske) (2x)
 • Pálffyho námestie (krčma)
 • Ul. Majdan (za mostom)

 

Kovy /drobný kovový odpad/

Kontajner na kovy
 • klince, drôty, profilová oceľ, farebné kovy, plechovky bez zvyšku pôvodného obsahu, kovové súčiastky či starý kovový riad...

Nezberá sa:

 • kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, kovové obaly od nebezpečných látok (farieb, sprejov a pod.), veľké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu

Umiestnenie:

 • dvor OcÚ

 

Drobný elektroodpad a baterky

Zber elektroodpadu
 • všetok drobný elektroodpad a baterky
 • okrem monitorov, televízorov, žiariviek, výbojok je možné celoročne vhadzovať do červeného kontajnera

Umiestnenie:

 • parkovisko na Lázni

Elektroodpad

Zber elektroodpadu
 • televízory, monitory, práčky, chladničky, rádiá, vysávače,...

Umiestnenie:

 • Dvor OcÚ

Obnosené šatstvo, textílie a obuv

 • obnosené oblečenie, bytový textil a obnosená obuv, opasky, kabelky
 • zviazať do igelitových mechov

Do triedeného zberu nepatria:

 • paplóny, vankúše, záclony, koberce
 • znečistené a poškodené odevy, zatuchnuté, navlhnuté

Umiestnenie:

 • parkovisko na Lázni (4x)
 • pri Drevoxe
 • Pálffyho námestie (Majdan)

Použitý rastlinný olej z domácností

Použitý rastlinný oleja z domácností
 • použitý kuchynský olej

Umiestnenie:

 • dvor obecného úradu
 • Rajčanka – križovatka s ul. Za potokom (Drevox)
 • Nová domovina (tel. ústredňa)
 • Horné záhumnie – križovatka s ul. Sv. Floriána
 • Pálffyho námestie (Majdan)

Haluzovina - biologicky rozložiteľný odpad, drevo (zberný dvor v areáli AGROLET)

Bio odpad

 

 • haluzovina, konáre z orezávky stromov a kríkov
 • rozobratý drevený nábytok bez molitánu, plastov, skla
 • staré palety, menšie dosky
 • tráva, lístie, burina, korene zo stromov a akýkoľvek iný odpad
 • biologický odpad môžete priniesť:
  • V mesiaci marec - apríl
   - každú sobotu
   v čase od 9.00 - 13.00 hod.
   - v stredu v čase od 14.00 - 17.00 hod.
  • Od mesiaca máj prvú sobotu v mesiaci v čase od 9.00 - 13.00 hod.
  • V mesiaci máj aj v stredu v čase od 14.00 - 17.00 hod.

Drobný stavebný odpad

Stavebný odpadZberné miesto je umiestnené v areáli spoločnosti AGROLET (bývalé JRD, vstup na zberné miesto je cez dolné záhumnie smerom k topoľom a cez most k areálu). Otvorené je rovnako ako miesto na haluzovinu. Prosíme občanov, aby odpad vozili na zberné miesto len počas prevádzkových hodín.

Vývoz drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle platného VZN č. 5/2015: Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje vo výške 0,020 € (VZN 5/2015), ktoré treba uhradiť  do pokladne obecného úradu.

 

Staré pneumatiky

Staré pneumatiky, recyklovanie, sepatovaniePneumatiky z automobilov patria medzi nebezpečný odpad a je povinný odobrať ich bezplatne ktorýkoľvek pneuservis alebo predajňa pneumatík! Prípadne kontaktujte obecný úrad.

 

 

Svetelné zdroje

Separovanie žiaroviek
Pre zväčšenie kliknite na obrázok

 • kompaktné úsporné žiarovky, výbojky, LED svetelné zdroje
 • klasické žiarovky, reflektorové žiarovky, halogénové žiarovky, lineárne žiarovky

Umiestnenie:

 • dvor OcÚ (malá žltá nádoba)

 

 

separovanie

ĎAKUJEME, ŽE SEPARUJETE ODPAD!

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 je 51,29%

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa zákona č.329/2018 Z.z.§4:
332,22 / 647,67 x 100 = 51,29% (vyseparovaný odpad / všetok odpad)

Sadzba za uloženie odpadu na skládku: 15 € / tona
(v závislosti od úrovne vytriedenia odpadov: 50% - 60%)

 

Je dôležité neodovzdávať odpad podomovým zberačom kovu, elektro a iného odpadu. Tento odpad sa nezapočítava celkovej úrovne vytriedenia odpadu v obci (čím menej vytriedené, tým je väčší poplatok do envirofondu za tonu). Často krát končí niekde za dedinou bez kovových častí. Takýto zberači odpadu musia byť zaregistrovaný na Úseku štátnej správy odpadového hospodárstva a tiež mať platné živnostenské oprávnenie na nakladanie s odpadmi.