Dnes je piatok 18. októbra 2019, meniny má Lukáš, zajtra Kristián. Význam mien.

Separovaný zber, vývoz odpadu

Harmonogram vývozov odpadov pre rok 2019

Separovaný zber druhotných surovín

Št., 24. január 2019
Št., 11. júl 2019
Št., 21. február 2019
Št., 8. august 2019
Št., 21. marec 2019
Št., 5. september 2019
Št., 18. apríl 2019
Št., 3. október 2019
Št., 16. máj 2019
Št., 31. október 2019
Št., 13. jún 2019
Št., 28. november 2019
 
Št., 26. december 2019

Odvoz komunálneho odpadu

 
Ut., 7. máj 2019
Ut., 10. september 2019
Ut., 15. január 2019
Ut., 21. máj 2019
Ut., 24. september 2019
Ut., 29. január 2019
Ut., 4. jún 2019
Ut., 8. október 2019
Ut., 12. február 2019
Ut., 18. jún 2019
Ut., 22. október 2019
Ut., 26. február 2019
Ut., 2. júl 2019
Ut., 5. november 2019
Ut., 12. marec 2019
Ut., 16. júl 2019
Ut., 19. november 2019
Ut., 26. marec 2019
Ut., 30. júl 2019
Ut., 3. december 2019
Ut., 9. apríl 2019
Ut., 13. august 2019
Ut., 17. december 2019
Ut., 23. apríl 2019
Ut., 27. august 2019
Ut., 31. december 2019

Vrecia a zberné nádoby z rodinných domov treba vyložiť v deň vývozu do 6,00 hod. tak, aby boli dostupné osádke zberového vozidla.

Ak termín vývozu pripadne na sviatok, zvozová spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu termínu vývozu odpadu alebo triedeného zberu!  Obec bude o prípadnej zmene včas informovaná!

 

PLASTY /vrecia, zberné nádoby/

Separovanie papiera
 

vrátane VKM - viacvrstvových kombinovaných materiálov a KOVOV v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, najmä:

 • PET fľaše od nápojov a jedlých olejov, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, VKM - tetrapakové krabice od mlieka a nápojov, plechovky od nápojov a konzervy od potravín. Pred vyhodením je vhodné ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum.
 • plastové tašky a fólie, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš

Do triedeného zberu nepatria:

 • pneumatiky, plastové obaly od motorového oleja a farieb, molitan, guma

 - PET fľaše je nutné pred vložením do vreca zošliapnuť
 - osádka zberového vozidla je oprávnená neprevziať vrecia alebo nevyprázdniť kontajner, v ktorom sa budú nachádzať iné odpady, ako sú povolené.

SKLO /zelené kontajnery a zvony/

Separovanie skla

Sklenené nádoby, obaly, fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov. Všetko bez farebného rozlíšenia.

Do triedeného zberu nepatria:

 • zrkadlá, keramika, varné sklo, autosklo, drôtom vystužené sklo, žiarivky

Umiestnenie:

 • parkovisko na Lázni (3x)
 • parkovisko pri Reštaurácii Koritár
 • ihrisko, športový areál
 • Bowling motel
 • 7 m3 kontajner vo dvore obecného úradu
 • potraviny Majdánske
 • námestie Majdánske

PAPIER /modré nádoby/

Separovaine papieria

v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch najmä:

 • noviny, časopisy, letáky, zošity, krabice, kartóny, papierove obaly, baliaci papier, katalógy, kalendáre bez pružín, knihy bez pevnej väzby

Do triedeného zberu nepatria:

 • nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, albumy, fotografie, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky z cigariet, kopírovací papier, termopapier a brúsny papier

Umiestnenie:

 • parkovisko na Láznni (3x)
 • dvor OcÚ
 • ZŠ s MŠ
 • pri Drevoxe (2x)
 • Dolné záhumnie
 • Majdánske

Kovy /drobný kovový odpad/

Kontajner na kovy
 • 1100 l červené kontajnery na drobný kovový odpad
 • napr. klince, drôty, profilová oceľ, farebné kovy, plechovky bez zvyšku pôvodného obsahu, kovové súčiastky, či starý kovový riad...

Nezberá sa:

 • kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, kovové obaly od nebezpečných látok (farieb, sprejov a pod.), veľké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu

Umiestnenie:

 • dvor OcÚ

Drobný elektroodpad a baterky

Zber elektroodpadu

Všetok drobný elektroodpad a baterky okrem monitorov, televízorov, žiariviek, výbojok je možné celoročne vhadzovať do červeného kontajnera.

Umiestnenie:

 • parkovisko na Lázni

Haluzovina - biologicky rozložitelný odpad

Bio odpad

 • zberné miesto na haluzoviny je umiestnené v areáli spoločnosti AGROLET
 • biologický odpad môžete priniesť:
  • stredu v čase  od 12. 00 hod. do 17. 00 hod.
  • a v sobotu od 9. 00 hod. do 13. 00 hod.
  • od júna každá prvá sobota v mesiaci
 • zberné miesto je určené pre vývoz haluzoviny, konárov z orezávky stromov a kríkov
 • viac informácií najdete na tomto odkaze

Drobný stavebný odpad

Zberné miesto je umiestnené v areáli spoločnosti AGROLET (bývalé JRD, vstup na zberné miesto je cez dolné záhumnie smerom k topoľom a cez most k areálu). Otvorené je každú prvú sobotu v mesiaci od 9. 00 hod. do  13. 00 hod. V prípade nepriaznivého počasia bude zberné miesto zatvorené. Prosíme občanov, aby odpad vozili na zberné miesto len počas prevádzkových hodín.

Vývoz drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle platného VZN č. 5/2015: Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje vo výške 0,020 €, ktoré treba uhradiť  do pokladne obecného úradu.

 

Použitý rastlinný oleja z domácností

Použitý rastlinný oleja z domácností

Obnosené šatsvo, textílie a obuv

 • Do nádob môžu občania umiestniť obnosené šatstvo,  textílie a obnosenú obuv, ktoré treba zviazať do igelitových mechov

Umiestnenie:

 • parkovisko na Lázni (4x)
 • pri Drevoxe

separovanie

ĎAKUJEME, ŽE SEPARUJETE ODPAD!

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 predstavuje 31,20 %.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z. z. § 4:

230,28 : 737, 96 x 100 = 31, 20 %.

Názov odpadu Množstvo v tonách
Papier a lepenka 51,31
Sklo   26,39
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 1,06
Biologicky rozložiteľný odpad 1,13
Šatstvo 8,05
Textil 2,97
Olej 1,12
obuv  1,09
Drevo zo štiepkovania 112,14
Plasty 25,02
Spolu 230,28