Dnes je streda 25. novembra 2020, meniny má Katarína, zajtra Kornel. Význam mien.

Separovaný zber, vývoz odpadu

Harmonogram vývozov odpadov pre rok 2020

Separovaný zber druhotných surovín

Št., 23. január 2020
Št., 9. júl 2020
Št., 20. február 2020
Št., 6. august 2020
Št., 19. marec 2020
Št., 3. september 2020
Št., 16. apríl 2020
Št., 1. október 2020
Št., 14. máj 2020
Št., 29. október 2020
Št., 11. jún 2020
Št., 26. november 2020
 
Št., 24. december 2020

Čo patrí do separovaného zberu? (leták v PDF)

Odvoz komunálneho odpadu

 
Ut., 5. máj 2020
Ut., 8. september 2020
Ut., 14. január 2020
Ut., 19. máj 2020
Ut., 22. september 2020
Ut., 28. január 2020
Ut., 2. jún 2020
Ut., 6. október 2020
Ut., 11. február 2020
Ut., 16. jún 2020
Ut., 20. október 2020
Ut., 25. február 2020
Ut., 30. jún 2020
Ut., 3. november 2020
Ut., 10. marec 2020
Ut., 14. júl 2020
Ut., 17. november 2020
Ut., 24. marec 2020
Ut., 28. júl 2020
Ut., 1. december 2020
Ut., 7. apríl 2020
Ut., 11. august 2020
Ut., 15. december 2020
Ut., 21. apríl 2020
Ut., 25. august 2020
Ut., 29. december 2020

Vrecia a zberné nádoby z rodinných domov treba vyložiť v deň vývozu do 6,00 hod. tak, aby boli dostupné osádke zberového vozidla.

Ak termín vývozu pripadne na sviatok, zvozová spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu termínu vývozu odpadu alebo triedeného zberu!  Obec bude o prípadnej zmene včas informovaná!

 

Asekol SK

Triedený zber v obci financuje ASEKOL SK

 

Rozmiestnenie nádob na separovaný zber

Pre zväčšenie kliknite na obrázok

Separovany zber

PLASTY /vrecia, zberné nádoby/

Separovanie papiera
 

vrátane VKM - viacvrstvových kombinovaných materiálov a KOVOV v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, najmä:

 • PET fľaše od nápojov a jedlých olejov, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, VKM - tetrapakové krabice od mlieka a nápojov, plechovky od nápojov a konzervy od potravín. Pred vyhodením je vhodné ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum.
 • plastové tašky a fólie, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš

Do triedeného zberu nepatria:

 • pneumatiky, plastové obaly od motorového oleja a farieb, molitan, guma, plastové podlahové krytiny, silne znečistené alebo plné tetrapakové krabice, plné konzervy a plastové fľaše, polystyren a plastové obaly znečistené nebezpečnými látkami - farbami, lakmi, ropnými produktmi a pod.

 - PET fľaše je nutné pred vložením do vreca zošliapnuť
 - osádka zberového vozidla je oprávnená neprevziať vrecia alebo nevyprázdniť kontajner, v ktorom sa budú nachádzať iné odpady, ako sú povolené.

SKLO /zelené kontajnery a zvony/

Separovanie skla

Sklenené nádoby, obaly, fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov. Všetko bez farebného rozlíšenia.

Do triedeného zberu nepatria:

 • zrkadlá, keramika, porcelán, varné sklo, autosklo, drôtom vystužené sklo, žiarovky, žiarivky, neónové trubice, teplomery

Umiestnenie:

 • pod Všivavcom
 • pri Drevoxe
 • pri telefónnej ústredni
 • parkovisko na Lázni (3x)
 • dvor OcÚ (7 m3 kontajner)
 • vchod od areálu TJ
 • Dolné záhumnie (parkovisko loveckej reštaurácie)
 • Dolné záhumnie (pri bývalom mlyne)
 • Horné záhumnie (križovatka na hlavnú)
 • Bowling motel
 • potraviny Majdánske
 • námestie Majdánske

PAPIER /modré nádoby/

Separovaine papieria

v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch najmä:

 • noviny, časopisy, letáky, zošity, krabice, kartóny, papierove obaly, baliaci papier, katalógy, kalendáre bez pružín, knihy bez pevnej väzby

Do triedeného zberu nepatria:

 • nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, albumy, fotografie, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky z cigariet, kopírovací papier, termopapier, brúsny papier, vreckovky a zakladače či iný papier obsahujúci kovové či plastové časti

Umiestnenie:

 • pod Všivavcom
 • pri Drevoxe (2x)
 • pri telefónnej ústredni
 • parkovisko na Láznni (3x)
 • dvor OcÚ
 • vchod od areálu TJ
 • Dolné záhumnie (pri bývalom mlyne)
 • Dolné záhumnie (parkovisko loveckej reštaurácie)
 • Horné záhumnie (križovatka na hlavnú)
 • Majdánske

Kovy /drobný kovový odpad/

Kontajner na kovy
 • 1100 l červené kontajnery na drobný kovový odpad
 • napr. klince, drôty, profilová oceľ, farebné kovy, plechovky bez zvyšku pôvodného obsahu, kovové súčiastky, či starý kovový riad...

Nezberá sa:

 • kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, kovové obaly od nebezpečných látok (farieb, sprejov a pod.), veľké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu

Umiestnenie:

 • dvor OcÚ

Drobný elektroodpad a baterky

Zber elektroodpadu

Všetok drobný elektroodpad a baterky okrem monitorov, televízorov, žiariviek, výbojok je možné celoročne vhadzovať do červeného kontajnera.

Umiestnenie:

 • parkovisko na Lázni

Haluzovina - biologicky rozložiteľný odpad

Bio odpad

 • zberné miesto na haluzoviny je umiestnené v areáli spoločnosti AGROLET
 • biologický odpad môžete priniesť:
  • V mesiaci jún každú sobotu v čase od 9.00 - 13.00 hod.
  • Od mesiaca júl prvú sobotu v mesiaci v čase od 9.00 - 13. 00 hod.
  • V jarných mesiacoch (o otvorení zberného miesta budeme vopred informovať)
   • v stredu v čase  od 12. 00 hod. do 17. 00 hod.
   • v sobotu od 9. 00 hod. do 13. 00 hod.
 • zberné miesto je určené pre vývoz haluzoviny, konárov z orezávky stromov a kríkov
 • viac informácií najdete na tomto odkaze
 • postup preberania drobného stavebného odpadu

Drobný stavebný odpad

Zberné miesto je umiestnené v areáli spoločnosti AGROLET (bývalé JRD, vstup na zberné miesto je cez dolné záhumnie smerom k topoľom a cez most k areálu). Otvorené je každú prvú sobotu v mesiaci od 9. 00 hod. do  13. 00 hod. V prípade nepriaznivého počasia bude zberné miesto zatvorené. Prosíme občanov, aby odpad vozili na zberné miesto len počas prevádzkových hodín.

Vývoz drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle platného VZN č. 5/2015: Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje vo výške 0,020 €, ktoré treba uhradiť  do pokladne obecného úradu.

 

Použitý rastlinný oleja z domácností

Použitý rastlinný oleja z domácností

Obnosené šatstvo, textílie a obuv

 • Do nádob môžu občania umiestniť obnosené šatstvo,  textílie a obnosenú obuv, ktoré treba zviazať do igelitových mechov

Do triedeného zberu nepatria:

 • paplóny, vankúše, záclony, koberce
 • znečistené a poškodené odevy

Umiestnenie:

 • parkovisko na Lázni (4x)
 • pri Drevoxe

Pneumatiky z automobilov patria medzi nebezpečný odpad a je povinný odobrať ich bezplatne ktorýkoľvek pneuservis alebo predajňa pneumatík!

 

 

separovanie

ĎAKUJEME, ŽE SEPARUJETE ODPAD!

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 predstavuje 30,56 %.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z. z. § 4:

217,54 : 711,77 x 100 = 30, 56 %.

 

Názov odpadu Množstvo v tonách
Papier a lepenka 62,01
Sklo 34,50
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 0,31
Obaly z kovu 0,75
Kovy 0,58
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 0,76
Biologicky rozložiteľný odpad 105,00
Šatstvo 3,58
Textil 0,58
Olej 0,93
Plasty 6,91
Elektro 1,32
Ostatné 0,33
SPOLU 217,54