Dnes je streda 27. októbra 2021, meniny má Sabína, zajtra Dobromila, Kevin. Význam mien.

Dane, poplatky

 

Výmeru dane za rok 2021 pre zaplatenie cez internet banking si budete môcť požiadať cez mail.

 

Daň za psa: 5,00 € / rok
   
Vývoz komunálneho odpadu (TKO)  
Pre poplatníkov - fyzické osoby (na osobu): 28,00 € / rok

   - domácnosť 1 - 4 osoby: 1ks 120 L nádoba
   - domácnosť 5 - 8 osôb: 2 ks 120 L nádoba (resp.:1x240L)
   - domácnosť nad 8 osôb: 3 ks 120 L nádoby (resp.:1x240L + 1x120L))
   /VZN 2/2016/

   - vývoz ďalšej 120 L nádoby, ak nepostačuje podľa počtu osôb: 50 € / rok
   - označené 120 L vrece (jednorázovo vyprodukovaný odpad): 2,5 € / vrece

   
Vývoz KO – chalupa, chata (na chalupu, chatu): 28,00 € / rok
   
Pre poplatníkov - právnické osoby:  
   Pri objeme zbernej nádoby 120 L
   Pri objeme zbernej nádoby 240 L
   Pri objeme zbernej nádoby 1100 L
198 € / rok
308 € / rok
796 € / rok
   
Poplatok za kilogram drobných stavebných odpadov
(zberné miesto)
0,02 € / KG
   
Poplatok za novú KUKA nádobu: 28,00 €
Vyhlasovanie v miestnom rozhlase: 1,40 €
Užívanie verejného priestranstva za m2:
 
0,33 - 1,00 €
(VZN 4/2015)
Trhovisko v KD a pred KD za hodinu: 5,00 €
Daň za ubytovanie na osobu a prenocovanie 0,50 €
Daň za nevýherné hracie prístroje na prístroj a rok 67,00 €
Daň za predajné automaty na automat a rok 66,00 €
   
Potvrdenie o trvalom pobyte: 5,00 €
Overenie podpisu: 2,00 €
Overenie listiny 1 strana: 2,00 €
Poplatok za fotokópiu jednej strany listiny formát A4: 0,10 €
   
Vystavenie matričného dokladu: 5,00 €
   
Rybársky lístok ročný: 7,00 €
Rybársky lístok 3 - ročný: 17,00 €
   
Žiadosť o rozkopávku, podláčku MK – zelený pás: 80,00 €
Žiadosť o rozkopávku, podláčku MK – spevnená MK: 80,00 €
   
Poplatky za 1-hrob na 10 rokov: 15,00 €
Poplatky za 2-hrob na 10 rokov: 30,00 €
Poplatky za 3-hrob na 10 rokov: 45,00 €
Detský hrob na 10 rokov: 10,00 €
Urna: 6,00 €