Dnes je piatok 10. apríla 2020, meniny má Igor, zajtra Július. Význam mien.

Dane, poplatky

Daň za psa: 5,00 € / rok
   
Vývoz komunálneho odpadu (TKO)  
Pre poplatníkov - fyzické osoby (na osobu) 23,00 € / rok
   - domácnosť 1 - 4 osoby: 1ks 120 L nádoba
   - domácnosť 5 - 7 osôb: 2 ks 120 L nádoba (resp.:1x240L)
   - domácnosť nad 8 osôb: 3 ks 120 L nádoby (resp.:1x240L + 1x120L))
   - vývoz ďalšej 120 L nádoby, ak nepostačuje pridelená podľa počtu osôb: 30 € / rok
   Vývoz KO – chalupa, chata (na chalupu, chatu): 23,00 € / rok
   
Pre poplatníkov - právnické osoby:  
   Pri objeme zbernej nádoby 120 L
   Pri objeme zbernej nádoby 240 L
   Pri objeme zbernej nádoby 1100 L
166 € / rok
244 € / rok
455 € / rok
   
Poplatok za novú KUKA nádobu: 25,00 €
Vyhlasovanie v miestnom rozhlase: 1,40 €
Užívanie verejného priestranstva za m2:
 
0,33 - 1,00 €
(VZN 4/2015)
Trhovisko v KD a pred KD za hodinu: 5,00 €
Daň za ubytovanie na osobu a prenocovanie 0,50 €
Daň za nevýherné hracie prístroje na prístroj a rok 67,00 €
Daň za predajné automaty na automat a rok 66,00 €
   
Potvrdenie o trvalom pobyte: 5,00 €
Overenie podpisu: 2,00 €
Overenie listiny 1 strana: 2,00 €
Poplatok za fotokópiu jednej strany listiny formát A4: 0,10 €
   
Vystavenie matričného dokladu: 5,00 €
   
Rybársky lístok ročný: 7,00 €
Rybársky lístok 3 - ročný: 17,00 €
   
Žiadosť o rozkopávku, podláčku MK – zelený pás: 80,00 €
Žiadosť o rozkopávku, podláčku MK – spevnená MK: 80,00 €
   
Poplatky za 1-hrob na 10 rokov: 15,00 €
Poplatky za 2-hrob na 10 rokov: 30,00 €
Poplatky za 3-hrob na 10 rokov: 45,00 €
Detský hrob na 10 rokov: 10,00 €
Urna: 6,00 €