Dnes je streda 24. apríla 2024, meniny má Juraj, zajtra Marek.

Dane, poplatky

 

Výmera dane za rok 2024
o možnosti pre vyžiadanie výmery vás budeme včas informovať

 

Daň za psa: 10,00 € / rok

Vývoz komunálneho odpadu (TKO) /Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2015/  
Pre poplatníkov - fyzické osoby (na osobu): 34,00 € / rok

   - domácnosť 1 - 4 osoby: 1ks 120 L nádoba
   - domácnosť 5 - 8 osôb: 2 ks 120 L nádoba (resp.:1x240L)
   - domácnosť nad 8 osôb: 3 ks 120 L nádoby (resp.:1x240L + 1x120L))
   /počet nádob - VZN 2/2016/

   - vývoz ďalšej 120 L nádoby, ak nepostačuje podľa počtu osôb: 60,00 € / rok
   - označené 120 L vrece (jednorázovo vyprodukovaný odpad): 3,00 € / vrece

   
Vývoz KO – chalupa, chata (na chalupu, chatu): 34,00 € / rok
   
Pre poplatníkov - právnické osoby:  
   Pri objeme zbernej nádoby 120 L
   Pri objeme zbernej nádoby 240 L
   Pri objeme zbernej nádoby 1100 L
220,00 € / rok
340,00 € / rok
880,00 € / rok
   
Poplatok za kilogram drobných stavebných odpadov
(zberné miesto, VZN 5/2015 - $4, ods. 1, c)
0,04 € / Kg
   
Poplatok za novú smetnú nádobu (120 L, čierna): 33,00 €
Poplatok za novú smetnú nádobu (240 L, žltá): 42,00 €

Vyhlásenie v miestnom rozhlase: *1 3,00 €

(predaj zeleniny, ovocia a výpestkov; predaj potravín; predaj hydiny; predaj textilu a obuvi; predaj priemyselného tovaru; vyhlásenie o službe a pod.)

*1 - od poplatkov sú oslobodené organizácie a združenia so sídlom v obci Horné Orešany, Základná škola s Materskou školou Horné Orešany, straty a nálezy, smútočné oznamy.

Firmy a pracovné ponuky: (ponuka práce, brigáda, otvorenie prevádzky, iná ponuka komerčného charakteru...)
       Vyhlásenie v miestnom rozhlase: 8,00 €
       Uverejnenie oznamu na webe obce: *2 30,00 €
       Uverejnenie oznamu na webe obce *2 + sociálna sieť: 40,00 €

*2 - sekcia aktuality na 30 dní

Obecný úrad si vyhradzuje právo nezverejniť oznam bez udania dôvodu.


Užívanie verejného priestranstva za m2:
 
0,33 - 1,00 €
(VZN 4/2015)
Trhovisko v KD a pred KD, jednorázovo: 7,00 €
Daň za ubytovanie na osobu a prenocovanie 0,50 €
Daň za nevýherné hracie prístroje na prístroj a rok 67,00 €
Daň za predajné automaty na automat a rok 66,00 €
   
Potvrdenie o trvalom pobyte: 5,00 €
Overenie podpisu: 2,00 €
Overenie listiny 1 strana: 2,00 €
Vystavenie matričného dokladu: 5,00 €

Kopírovanie: Čiernobiele: 0,15 € / A4 0,30 € / A3
  Farebne: 0,40€ / A4 -

Žiadosť o rozkopávku, podláčku MK – zelený pás: 80,00 €
Žiadosť o rozkopávku, podláčku MK – spevnená MK: 80,00 €

Poplatky za 1-hrob na 10 rokov: 15,00 €
Poplatky za 2-hrob na 10 rokov: 30,00 €
Poplatky za 3-hrob na 10 rokov: 45,00 €
Detský hrob na 10 rokov: 10,00 €
Urna: 6,00 €
   
   
Rybárske lístky: info