Dnes je utorok 25. júna 2024, meniny má Tadeáš, zajtra Adriána.

Zasadnutie OZ v Horných Orešanoch, dňa 29.04.2024

V zmysle zákona o obecnom zriadení starosta obce zvoláva zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  29.04.2024, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 18.03.2024
 5. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/2024
 6. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 2/2024
 7. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horné Orešany – Envirofond       
 8. Doplnenie štúdie - žiadosť - Juraj Krajčovič a Ružena Krajčovičová o zmenu ÚP – plochy agroturistiky, parcely "C" 1591/118, 1591/120, 1591/121, 1591/122, 1778/26, 1778/28, 1790/16, 1790/17, 1790/18, 1800/15 a 1800/16
 9. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Matúš Benovič
 10. TJ Iskra Horné Orešany – žiadosť o predĺženie zmluvy o prenájme majetku obce
 11. Zberný dvor – priebežná informácia
 12. Vyhliadková veža „Troch chotárov“ - vzatie časti parcely do bezodplatného nájmu od Obce Boleráz na 1/3 spolu s Dolnými Orešanmi
 13. Diskusia
 14. Záver

Ďalšie aktuality