Dnes je pondelok 17. júna 2024, meniny má Adolf, zajtra Vratislav(a).

Chránený areál Všivavec

Chránený areál Všivavec

Rozloha: 34,11 ha

Hlav84ik jarn7Od roku 1992 chránené xerotermné (teplomilné a suchomilné) spoločenstvá rastlín a živočíchov na juhovýchodnom okraji Malých Karpát. Na lúkach sa z chránených druhov vyskytuje hlaváčik jarný. Svahy nad potokom sú pokryté dubovo-brestovo-jaseňovými lesmi, s hojným výskytom cesnaku medvedieho. Na odlesnenej časti územia sa vyskytujú umelé skalné odkryvy, ktoré vznikli nepovolenou ťažbou dolomitu. Zaujímavosťou sú aj 1 až 1,5 m vysoké mraveniská mravcov rodu Formica a sírovodíkový prameň (vajcovka, smadlavka).
Chránený areál Všivavec je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a platí tu štvrtý stupeň ochrany.

Všivavec

 

Chránený areál

Chránený areál (skratka CHA) je kategória chránených území. Je to lokalita spravidla s výmerou do 1 000 ha, na ktorej sú biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu alebo ktorá je biotopom druhu európskeho významu alebo biotopom druhu národného významu a kde priaznivý stav týchto biotopov záleží na obhospodarovaní človekom. (sk.wikipedia.org)

Chránená krajinná oblasť (CHKO)

Rozsiahlejšie územie s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny. Na území CHKO platí druhý stupeň ochrany.

Viac informácií: Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR

 

Všivavec