Dnes je pondelok 17. júna 2024, meniny má Adolf, zajtra Vratislav(a).

Wi-Fi pre teba

WiFi Horné Orešany

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre obec Horné Orešany

ITMS2014+: 311071T580

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Horné Orešany, Č.190, 919 03 Horné Orešany

Miesto realizácie: Obec Horné Orešany

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu.

 

  1. kabíny TJ 1
  2. kabíny TJ 2
  3. telocvičňa 
  4. hasičská zbrojnica
  5. kultúrny dom 1
  6. kultúrny dom 2
  7. zvonica
  8. obecný úrad (48,46624178 ; 17,43937969)
  9. autobusová zastávka
  10. park na Lázni

 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

WiFi pre teba Horné Orešany