Dnes je pondelok 4. decembra 2023, meniny má Barbora, zajtra Oto.

Wi-Fi pre teba

WiFi Horné Orešany

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre obec Horné Orešany

ITMS2014+: 311071T580

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Horné Orešany, Č.190, 919 03 Horné Orešany

Miesto realizácie: Obec Horné Orešany

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

  1. kabíny TJ (48,46293372 ; 17,44202971)
  2. telocvičňa (48,46498973 ; 17,4412787)
  3. hasičská zbrojnica (48,46259223 ; 17,43913293)
  4. stĺp (48,45841948 ; 17,43057668)
  5. kultúrny dom (48,46679311 ; 17,43913293)
  6. dom smútku (48,46682512 ; 17,43668675)
  7. obecný úrad (48,46624178 ; 17,43937969)
  8. stĺp (48,47318089 ; 17,43386775)
  9. stĺp (48,46638406 ; 17,40255699)
  10. stĺp (48,46931488 ; 17,4008739)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 3.6.2019.  

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk