Dnes je štvrtok 23. mája 2024, meniny má Želmíra, zajtra Ela.

Filiálka SVD v Horných Orešanoch

Ľudovít HotváthMalokarpatská vinohradnícka oblasť uzatvára sa hornoorešanskými vinicami, ktoré sa preslávili výborným červeným vínom. Obec Horné Orešany leží v mimoriadne výhodnej polohe. S jednej strany tečú do nej z horského úbočia pásy vinohradov, ktorých tu je140 kat. jutár a z druhej strany rozprestiera sa pred ňou široká trnavská rovina s celým svojim bohatstvom. Veru, máloktorá obec má pohromade hory, vinohrady a žírnu rovinu! Naša cesta viedla do domu povedomého družstevníka Ľudovíta Horvátha , predsedu miestneho Vinohradníckeho spolku a správcu filiálky SVD v Hor. Orešanoch. Je to tvrdý gazda, usilovný i pri svojej sedemdesiatke, ktorý by mohol slúžiť za vzor mnohým mladým ľuďom dneška. Vojnové udalosti ho pripravili o mnohé veci, ale nezlomili jeho vôľu usilovať sa zveľadiť svoje hospodárstvo. Ako vzorný družstevník snaží sa držať miestne družstvá na úrovni aby v ničom nazaostaly. Je členom Úverného družstva od roku 1907, jeho činovníkom od roku 1927 a predsedom od roku 1944. Predsedom Vinárskeho spolku je od roku 1929 a správcom filiálky SVD od roku 1936. Úverné družstvo a družstevní vinohradníci tu pracujú v úzkej spolupráci. Úverné družstvo vybudovalo pod svojou novou budovou vínne pivnice, ktoré prenajalo SVD a okrem toho celý výkup hrozna a vína deje sa cez úverné družstvo, ktoré vypláca orešanským družstevníkom každoročne značné sumy poukázané SVD. Priemerne sa tu dorobí, ako nás informuje predseda Horváth, 1500 hl vína ročite a dopredá sa 20 vagónov hrozna. Vinohradníkov členov spolku je tu 100. Sú to nielen vinohradníci, lebo z toho by Hornoorešania nevyžili. Vinohradník v tejto obci je zároveň roľníkom, čo je vlastne jeho hlavným povolaním. Všetkých majiteľov viníc je tuná 270, ktorí jednotlivé obrábajú výmery od 50 siah do 3 kat honov. Chuť po vinohradoch stále rastie, lebo ešte sú tu plochy, ktoré by sa mohli vysadiť vinohradom. Rozvoj a rentabilitu viníc tu veľmi napomohlo SVD, ktoré vykupovaním vinohradníckych produktov umožnilo ďalší hospodársky zvrast vinohradníkov a zbavilo ich starosti, čo robiť s vínom , ktoré sa nemíňalo a len ukladalo do pivníc. Dnes obrábaťel vína v Horných Orešanoch nehľadí s obavami do budúcnosti, lebo vie, že Pezinské SVD vytrhne ho z každej zlej situácie a preto mu dôveruje.

Filiálka SVD Horné OrešanyVinohradnícka robota je v Horných Orešanoch odlišná od roboty v iných dedinách, lebo strmé stráne, na ktorých sa rozprestierajú vinohrady, majú osobité nároky. Hornoorešančan musí úzkostlivo dbať na to, aby mu dažde a vody vôbec nevymleli vinicu, najmä vo vyšších polohách a preto musí osobitným spôsobom predchádzať takejto nehode. Robí sa to prehlbovaním zvláštnych jamôk okolo koreňa. Nuž víno z takejto vinice je ozaj zaslúžené.
Prv než sme opustili predsedu Horvátha, dozvedeli sme sa niečo o vyplácaní uvoľnených vkladov. I v tejto činnosti je zapriahnutý. Má veľa na starosti, neponosuje sa, lebo družstevníctvo robí rád a s chuťou. Z Úverného družstva prichádza domov večer o 24.hod., lebo nerád má za sebou reštancie. A jeho usilovnosť cítia všetci družstevníci, vinohradníci. Treba si len želať, aby takýchto luďí bolo čím viac.

Slovenské vinohradnícke družstvo, pamätnica 1936-1946