Dnes je pondelok 20. januára 2020, meniny má Dalibor, zajtra Vincent. Význam mien.

Zasadnutie OZ dňa 24. 9. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. 9.  2018, t. j. v pondelok o 19.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 16. 07. 2018
 5. Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti v m. č. Majdánske od spoločnosti Chemolak, a. s. Smolenice
 6. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Horné Orešany na roky 2018 – 2022   
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod – Martin Plichta
 8. Návrh na schválenie žiadosti o FNP so zameraním na podporu „ WIFI pre Teba“, kód výzvy OPII – 2018/7/1-DOP     
 9. Úprava rozpočtu 4/2018
 10. Návrh na schválenie Dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného obecného  úradu
 11. Diskusia
 12. Záver

Ďalšie aktuality