Dnes je piatok 23. februára 2018, meniny má Roman(a), zajtra Matej. Význam mien.

Aktuality

Knižnica zatvorená dňa 26.1. a 27. 1. 2018

Knižnica zatvorená dňa 26.1. a 27. 1. 2018

Obecný úrad oznamuje návštevníkom miestnej knižnice, že dňa 26. a 27. januára 2018, t. j. v piatok a v sobotu bude knižnica v Horných Orešanoch zatvorená.

Dňa 25. 1. 2018 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Dňa 25. 1. 2018 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 25. 1. 2018, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov a VKM.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Ponuka práce

Chemolak, a. s. Smolenice obsadzuje  voľné pracovné miesto operátor výroby - navažovač s nástupom ihneď. Spoločnosť poskytne novému zamestnancovi náborový príspevok vo výške 500,- €. Požiadavky uchádzačov: Stredné odborné vzdelanie ukončené záverečnou skúškou ( výučný list ). Bližšie pracovné a mzdové podmienky vám budú poskytnuté na personálnom odbore spoločnosti Chemolak, a. s., resp. telefonicky 5560544.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.1.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-3/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov -  40 ks jaseňov, 30 ks jelšeo, 2 ks čerešne - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1949/125 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu hrozby pádu na miestnu komunikáciu.

Obec Malženice ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.1.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. MAL-3/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov -  10 ks topoľov a 11 ks jelší - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 596, 314 a 595/1 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu ohrozenia bezpečnosti obyvateľov.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

 

Opis stavu elktromerov

Opis stavu elktromerov

Západoslovenská distribičná spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že v termíne  od 18. 1. 2018 do 26.1.2018 bude pracovník spoločnosti ZSE opisovať stavy elktromerov. Žiadame občanov, ktorí sa nebdú zdržiavať v uvedenom termíne doma, aby stavy elektromerov opísali a ponechali na viditeľnom mieste.

Dovolenka obvodného lekára dňa 18., 19.1. 2018

Dovolenka obvodného lekára dňa 18., 19.1. 2018

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že v dňoch 18. a 19. januára 2018, t. j. vo štvrtok a v piatok nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky

Slávnostné odovzdávanie hasičskej techniky

Dňa 18. januára 2018 o 16. 15 hod. sa uskutoční pred KD v Horných Orešanoch slávnostné odovzdávanie hasičského vozidla TATRA 148, ktorú nám odovzdá prezident HaZZ SR gen. Alexander Nejedlý. Zároveň bude vozidlo posvätené vdp. farárom Milanom Červeňanským.

Výstup na Slepý vrch

Výstup na Slepý vrch

Komisia kultúry a športu organizuje dňa 30.12.2017 pre všetkých vyznávačov pohybu výstup na Slepý vrch. Spoločný zraz je o 11:00 na námestíčku medzi kostolom a kultúrnym domom. Občerstvenie si treba zabezpečiť podľa vlastných potrieb.

Pozvánka na kapustnicu dňa 28. decembra 2017 ( vo štvrtok )

Pozvánka na  kapustnicu dňa 28. decembra 2017 ( vo štvrtok )

Obecný úrad v Horných Orešanoch pozýva všetkých občanov na novoročnú kapustnicu, ktorá sa bude podávať v Kultúrnom dome v Horných Orešanoch dňa 28. decembra 2017 (vo štvrtok) o 17.00 hod. Nebude chýbať varené vínko a hudobné vystúpenie skupiny KAŠUBOVCI.
Srdečne všetkých pozývame!
 

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov

Obecný úrad v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že počas vianočných sviatkov budú  úradné hodiny nasledovne:

21., 22. 12. 2017 ( štvrtok, piatok ) - zatvorené

25. 12. 2017 - 1. sviatok vianočný

26. 12. 2017 - 2. sviatok vianočný

27. 12. 2017 - od 8. 00 hod. do 12. 00 hod.

28. 12. 2017 - zatvorené

29. 12. 2017 - zatvorené

02. 01. 2018 - od 8.00 hod. - do 12. 00 hod.