Dnes je streda 19. decembra 2018, meniny má Judita, zajtra Dagmara. Význam mien.

Aktuality

Ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 3.12. 2018

Ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 3.12. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 03. 12.  2018, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
  a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  b) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do Obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení
  c) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
  d) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  e) Vystúpenie starostky
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 3. Zriadenie a voľba  mandátovej a volebnej komisie 
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátnej komisie
 5. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolať a viesť zasadnutia OZ   
 6. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
 7. Návrh na zriadenie komisií
 8. Návrh na zvolenie predsedov komisií
 9. Diskusia
 10. Záver

Prasacie hody, dňa 24.11. 2018 v KD Horné Orešany

Prasacie hody, dňa 24.11. 2018 v KD Horné Orešany

Dobrovoľný hasický zbor v Horných Orešanoch v spolupráci s obecným úradom pozýva občanov na tradičné prasacie hody, ktoré sa budú konať dňa 24. novembra 2018, t. j. v sobotu od 10. 00 hod. v kultúrnom dome. Príďte ochutnať domáce zabíjačkové špeciality a posedieť si s priateľmi pri poháriku a tónoch hudby.

6.Detská betónovačka

6.Detská betónovačkaBetonári - Neregistrovaní stolnotenisoví hráči pozývajú deti a mládež ako i rodičov a trénerov na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj ”6. Detská betónovačka”, ktorý sa uskutoční 17. novembra 2018 (sobota) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce neregistrované deti a mládež do 16 rokov (bez licencií). Pre troch najlepších v dvoch kategóriách (6-12 a 13-15) sú pripravené poháre + vecné ceny a občerstvenie. Na turnaj sa treba vopred prihlásiť. Priveďte prosím svoje začínajúce talenty na detský turnaj. Čaká vás pohoda a príjemná atmosféra :-) Viac informácií nájdete na nasledovnom linku http://stolnotenisovyturnaj.eu/minibetonovacka/informacie-o-turnaji

6. 11. 2018 (utorok) - mobilný odber krvi

6. 11. 2018 (utorok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 6. 11. 2018, t. j. v utorok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Predaj husacej masti a drobov dňa 20.10. 2018

Reštauračné zariadenie Slovenský Grob oznamuje občanom, že dňa 20. októbra 2018, t. j. v sobotu o 8, 30 bude pred KD v Horných Orešanoch predávať husaciu masť v 0,7 dcl pohároch a husacie droby.

Posedenie s dôchodcami dňa 22. 10. 2018 v KD

Posedenie s dôchodcami dňa 22. 10. 2018 v KD

Obecný úrad Horné Orešany pozýva dôchodcov na posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 22. októbra 2018, t. j. v pondelok o 15. 00 hod. do KD v Horných Orešanoch. Pozvaní sú dochodcovia vo veku od 62 rokov a starší. Pripravili sme pre Vás kultúrny program a občerstvenie. Príďte sa zabaviť a zaspomínať v kruhu svojich priateľov.

Orešanský (prí)hodový rínek

Orešanský (prí)hodový rínek

Jeseň v Horných Orešanoch je už neodmysliteľne spojená s Rínkom ľudovej muziky. Tento rok sa bude konať 20. októbra v Kultúrnom dome v Horných Orešanoch.  Hudobno-dramatické predstavenie s názvom „Orešanské (prí)hody“ vystrieda bujará zábava, tanečné školičky aj bohatý sprievodný program v spojení s dobrým jedlom a výborným orešanským vínkom presne tak, ako po iné roky. Okrem skalných hostí – ľudových zoskupení z okolia - k nám tentokrát zavítajú hostia z Moravy, Cimbalová muzika Rozsocháč zo Strážnice a ľudová hudba súboru Kopaničiar, ktorá  naisto roztancuje každé nohy v sále. Večer korunujeme premiérou videoklipu k piesni JA z najnovšieho CD FidliCantov – album nepomenovaný. O zábavu a pohodu určite nebude núdza. Stretneme sa na prvom medzinárodnom rínku, priatelia, všetci ste srdečne vítaní!!!

Zber objemového komunálneho odpadu v obci od 19. 10. - 26. 10. 2018

Zber objemového komunálneho odpadu v obci od 19. 10. - 26. 10. 2018

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že  v termíne  od 19. 10. 2018 do 26. 10. 2018 budú v obci Horné Orešany rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber  objemového komunálneho odpadu. Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

• na Hornom záhumní
• pri telefónnej ústredni
• na parkovisku pri kostole
• na Rajčianke pri DREVOXE
• pri hasičskej zbrojnici
• v m. č. Majdánske na námestí

Do kontajnera patrí:
zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, periny, sanita a pod.

Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nedávali:
plasty a papier, sklo, železo, kovový odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a biologický odpad ako sú konáre, prerezávky stromov a kríkov, burinu, trávu, lístie, haluzovinu a pod.


Žiadame občanov o spoluprácu a dodržanie čistoty okolo kontajnerov!

 

Dovolenka obvodného lekára dňa 10.10.2018

Dovolenka obvodného lekára dňa 10.10.2018

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 10. októbra 2018, t. j. v stredu nebude ordinovať.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.9.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. HOR-312/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka - rastúceho na pozemku registra "C" v katastrálnom území Dolné Orešany parc. č. 727/1  z dôvodu poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.