Dnes je pondelok 20. augusta 2018, meniny má Anabela, zajtra Jana. Význam mien.

Aktuality

Zasadnutie OZ dňa 16. 7. 2018

Zasadnutie OZ dňa 16. 7. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. 7.  2018,t. j. v pondelok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 25.06. 2018
 5. Návrh na úväzok starostu obce Horné Orešany pre volebné obdobie 2018 - 2022
 6. Návrh na počet poslancov OZ pre volebné obdobie 2018 - 2022   
 7. Návrh na počet volebných obvodov pre komunálne voľby v r. 2018     
 8. Diskusia
 9. Záver

Dňa 12. 7. 2018 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Dňa 12. 7. 2018 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 12. 7. 2018, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov a VKM.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Letné Lomoz kino 2018

Letné Lomoz kino 2018

Občianske združenie Lomoz srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov na premietanie dvoch celovečerných filmov, „Vo veľkom štýle“ a „Alibi na mieru“, ktoré sa uskutoční v sobotu 28. júla 2018 o 20:30 v areáli ihriska v Horných Orešanoch.

V prípade nepriaznivého podujatia sa podujatie presúva do kultúrneho domu.

38. ročník behu „Cez hornoorešanské vŕšky“

38. ročník behu „Cez hornoorešanské vŕšky“

Bežecký klub Viktoria Horné Orešany v spolupráci s Obecným úradom a DHZ / dobrovoľným hasičským zborom / vás pozýva na 38. ročník behu „Cez hornoorešanské vŕšky“ – memoriál Františka Hečka, ktorý sa bude konať 30. júna t.j. v sobotu v areáli TJ Iskra Horné Orešany.

Začiatok podujatia sa uskutoční o 15,45 štartom najmladšej žiackej kategórie na 100m. Štart hlavných kategórií na 10300 m je naplánovaný na 17 hodinu. Aj tento rok bude vyhlásená kategória hornoorešancov a rodákov.

Po vyhlásení výsledkov bude o 20,00 hodine tradičná tanečná zábava a pripravené budú bufety s bohatým občerstvením. Cez prestávky bude prebiehať už 12. ročník súťaže štvorčlenných družstiev v preťahovaní lanom Strongmann Horné Orešany. Príďte povzbudiť všetkých bežcov a vychutnať si atmosféru veľkého bežeckého podujatia.

Viac info na www.bkviktoria.sk

Opis stavu vodomerov od 2. 07. 2018

Opis stavu vodomerov od 2. 07. 2018

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne od 2. 7. 2018, počas celého týždňa budú pracovníci vodárenskej spoločnosti opisovať stavy vodomerov. Občania, ktorí sa nebú zdržiavať doma prosíme, aby stavy vodomerov opísali a ponechali na viditeľnom mieste.

Zasadnutie OZ dňa 25. 6. 2016

Zasadnutie OZ dňa 25. 6. 2016

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. 6.  2018, t. j. v pondelok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 11.06. 2018
 5. Schválenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na II. polrok 2018
 6. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa OZ Fidlikanti  
 7. Schvaľovanie vecného bremena na pozemku p. č. 596 pre SPP – Distribúcia, a. s. Mlynské Nivy 44/B, Bratislava
 8. Schvaľovanie kúpy pozemkov pod miestnou komunikáciou – Dolné záhumnie
 9. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod –    Štefan Pašek
 10. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod – Martin Plichta
 11. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod – Andrej Horváth a manželka
 12. Úprava rozpočtu na rok 2018 – č. 3/2018
 13. Diskusia
 14. Záver

Dovolenka obvodného lekára od 10. 7. - 27. 7. 2018

Dovolenka obvodného lekára od 10. 7. - 27. 7. 2018

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že v termíne od 10. 7. 2018 do 27. 7. 2018 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Dňa 14. 6. 2018 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Dňa 14. 6. 2018 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 14. 6. 2018, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov a VKM.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.06.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.06.2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. 6. 2018, t.j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 26.3. 2018
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2017
 6. Správa nezávislého audítora za rok 2017
 7. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany         
 8. Schválenie použitia rezervného fondu podľa záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2017    
 9. Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa OZ FidliCanti
 10. Schvaľovanie vecného bremena na pozemku p. č. 596 pre SPP – Distribúcia, a. s. Mlynské Nivy 44/B, Bratislava
 11. Schvaľovanie kúpy pozemkov pod miestnou komunikáciou – Dolné záhumnie
 12. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod – Štefan Pašek
 13. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce na žiadateľa o prevod – Martin Plichta
 14. Schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod – Andrej Horváth a manželka
 15. Stanovisko k jednotlivým pozemkovým úpravám v k. ú. Horné Orešany
 16. Diskusia
 17. Záver

26. 6. 2018 (utorok) - mobilný odber krvi

26. 6. 2018 (utorok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 26. 6. 2018, t. j. v utorok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom