Dnes je pondelok 26. júna 2017, meniny má Adriána, zajtra Ladislav(a). Význam mien.

Aktuality

Dňa 18. 5. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 18. 5. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 18. 5. 2017, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Oslava dňa matiek

Oslava dňa matiek

Komisia kultúry pri obecnom úrade v Horných Orešanoch v spolupráci so starostkou obce, základnou a materskou školou Vás pozýva na kultúrne podujatie pri príležitosti dňa Matiek, ktoré sa uskutoční v nedeľu 14. mája 2017 o 15:00 hod. v kultúrnom dome. V programe vstúpia deti z MŠ a ZŠ v Horných Orešanoch. Príďte sa zabaviť a spolu s nami osláviť sviatok všetkých matiek.

Zasadnutie OZ dňa 15. 5. 2017

Zasadnutie OZ dňa 15. 5. 2017

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. 05.  2017, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

  1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu OZ
  4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 28. 3. 2017
  5. Úprava priestranstva pri kostole
  6. Úprava rozpočtu 3/2017
  7. Diskusia
  8. Záver

Stavanie mája

Stavanie mája

Obecný úrad Horné Orešany pozýva občanov na slávnostné stavanie mája, ktoré sa uskutoční dňa 1. mája o 17. 00 hod. pri kultúrnom dome. Pripravené bude malé občerstvenie. Všetkých srdečne pozývame.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.4.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. HOR-84/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 3 ks duby - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 2014/20 v k. ú Horné Orešany vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a ohrozenia nehutelnosti navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Dňa 20. 4. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Dňa 20. 4. 2017 (štvrtok) - separovaný zber plastov a papiera

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 20. 4. 2017, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov a papiera.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Zber biologicky rozložiteľných odpadov

Zber biologicky rozložiteľných odpadov

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v rámci jarného upratovania sa v termíne : od 4. apríla 2017 do 24. apríla 2017 uskutoční ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH ODPADOV, t. j. konárov z orezávky stromov a kríkov.

Občania môžu tento odpad v uvedenom termíne umiestniť na Lázni pri rodinnom dome A. Miša č. d.  261.  Žiadame Vás, aby ste využili túto možnosť likvidácie biologicky rozložiteľných odpadov, čím zamedzíte nepovalenému zneškodneniu, spaľovaniu alebo vytváraniu nelegálnych skládok.

Upozorňujeme občanov, že je zakázané na skládku umiestňovať biologický odpad ako je:

TRÁVA, LÍSTIE, BURINA A KVETY Z ČREPNÍKOV!

Hornoorešanská betónovačka

Hornoorešanská betónovačka

Vážení občania a športoví priatelia !

Neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s STK Elastik a OÚ Horné Orešany Vás pozývajú na medzinárodný stolnotenisový turnaj štvorčlenných družstiev – 7. HORNOOREŠANSKÁ BETÓNOVAČKA, ktorý sa uskutoční dňa 22. apríla v sobotu o 9:00 v kultúrnom dome. Ide o celodennú akciu, finálové súboje sa odohrajú medzi 18. a 19. hodinou.

Turnaja sa zúčastní 12 družstiev:

1 Horné Orešany - A (SVK)
2 Horné Orešany - B (SVK)
3 Amatéri z Bachovej Bratislava (SVK)
4 Malackí Sparťani (SVK)
5 FIT KID Hurbanovo (SVK)
6 Vištuk (SVK)
7 Pezinok (SVK)
8 Petrovjané (CZE)
9 Ostrožská Nová Ves (CZE)
10 Angern (AUT)
11 Špačince (SVK)
12  Vietnam BA (VIE)

Neváhajte a príďte povzbudiť domácich stolnotenisových hráčov. Pre všetkých hráčov a fanúšikov je pripravené občerstvenie a bufet. Tešíme sa na Vašu účasť!

Zájazd na Gardenia Agrokomplex Nitra

Zájazd na Gardenia Agrokomplex Nitra

SČK miestny spolok Horné Orešany usporiada pre svojich členov, ale aj pre priateľov jednodňový zájazd na Gardenia Agrokomplex Nitra dňa 22.4.2017 t.j. sobota s odchodom autobusu o 8,00 hod. od CBA Horné Orešany . SČK miestny spolok Horné Orešany zabezpečí dopravu pre všetkých záujemcov. Cena dopravy pre členov SČK je zdarma a pre rodinných príslušníkov a priateľov je 8 € osoba .Vstupné 4 € na výstavu si každý záujemca uhradí sám pri pokladni. Záujemcovia na Gardeniu sa môžu prihlásiť najneskôr do 01.4.2017 u pani Kataríny Pagáčovej /Uličnej /osobne po prípadne telefonicky na tel. č 0905/400217.

Podtitul: 21. ročník medzinárodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov i kvetov a životného prostredia.

Podeľme sa!

Podeľme sa!

V nedeľu 2. apríla sa uskutoční už druhý ročník charitatívneho podujatia s názvom Pôstna polievka. Aj tento rok sa podujatie uskutoční v kultúrnom dome. Podujatie bude prebiehať v časoch po svätých omšiach od 9:00-14:00. Okrem polievky sa môžete tešiť aj na výstavu tradičnej, Hornoorešanskej, Veľkonočnej výzdoby s názvom "Orešanské všeličo." Deti si môžu prísť upliesť korbáče. Srdečne všetkých pozývame, otvorte svoje srdcia. V tomto roku je  výťažok  určený do  centra v Ružomberku, ktoré poskytuje pomoc a prístrešie matkám,rodinám, tehotným ženám v núdzi. Tešíme sa na vás.  Modlitby matiek a otcov, FÚ, klub KDH a OÚ.