Dnes je štvrtok 23. mája 2024, meniny má Želmíra, zajtra Ela.

Verejné vyhlášky

Názov VeľkosťDátum 
Verejné vyhlášky 2024
application/pdf  Verejná vyhláška- Výzva
Odstránenie drevín, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení
126 kBv piatok 11:14
application/pdf  Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia
Chemolak a.s. Smolenice, prevádzka Skládka odpadov Smutná II
648 kB29. 1. 10:02
application/pdf  Skládka priemyselných odpadov SMUTNÁ II a biodegradačná plocha
zverejnenie údajov a informácií podľa § 11 zákona o IPKZ, výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania
790 kB29. 1. 9:36
application/pdf  Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia
Chemolak a.s. Smolenice, prevádzka Skládka odpadov Smutná II
1.61 MB29. 1. 9:35
Verejné vyhlášky 2023
application/pdf  Zmeny a doplnky územného plánu obce Horné Orešany
204 kB13. 12. 2023
application/pdf  Zásady umiestnenia nových pozemkov - jednoduché pozemkové úpravy
Oznámenie platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole
71 kB13. 12. 2023
application/pdf  Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie
Povolenie užívania stavby - Stavebník ZSD, a. s., zastúpená ELSPOL - SK, s. r. o. Bratislava
680 kB3. 10. 2023
application/pdf  Zásady umiestnenia nových pozemkov - jednoduché pozemkové úpravy
Zverejnenie návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole
70 kB20. 9. 2023
application/pdf  Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavba L.13.0302.18.0007TA_Horné Orešany VN 217, odb.TS10, VNK
457 kB23. 8. 2023
application/pdf  Verejná vyhláška
Mgr. Mária Babinčáková - zmena stavby rekreačnej chaty prístavbou
1.5 MB27. 6. 2023
application/pdf  Verejná vyhláška
IBV OHLAJTY Horné Orešany, Komunikácia
417 kB27. 6. 2023
application/pdf  Verejná vyhláška - Rozhodnutie
" Rekonštrukcia chodníka v obci Horné Orešany - II. etapa"
527 kB29. 5. 2023
application/pdf  Verejná vyhláška
Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania - Rekreačná chata v k. ú. Horné Orešany
548 kB5. 5. 2023
application/pdf  Verejná vyhláška
Oznámenie miesta uloženia zásielky
103 kB24. 4. 2023
application/pdf  Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
124 kB12. 4. 2023
application/pdf  Verejná vyhláška - ELSPOL - SK, s. r .o .
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie
293 kB31. 3. 2023
application/pdf  Verejná vyhláška - výzva/oznámenie o vstupe
267 kB30. 3. 2023
application/pdf  Verejná vyhláška
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby " Vodovod IBV NIVA II - Horné Orešany - vetva B6-1"
3.54 MB28. 2. 2023
application/pdf  Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole
435 kB3. 2. 2023
application/pdf  Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
Vodovod IBV NIVA II - Horné Orešany vetva B6 -1
306 kB3. 2. 2023
« predošlá | 1 2 3 | ďalšia »