Dnes je piatok 7. októbra 2022, meniny má Eliška, zajtra Brigita. Význam mien.

Verejné vyhlášky

Názov VeľkosťDátum 
Verejné vyhlášky 2022
application/pdf  Verejná vyhláška
Splašková kanalizácia II. etapa v Obci Dolné Orešany
437 kB28. 9. 8:10
application/pdf  Verejná vyhláška
stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu Rekreačná chata
2.68 MB14. 9. 14:34
application/pdf  Verejná vyhláška
Kolaudačné rozhodnutie
534 kB23. 8. 8:06
application/pdf  Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti dňa 17. 8. 2022
Chemolak Smolenice - SKLÁDKA SMUTNÁ II, Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky- zaslanie správy o hodnotení. Správa bude k nahliadnutiu verejnosti na OÚ v Horných Orešanoch v termíne od 25. 7. 2022 do 25. 8. 2022 počas úradných hodín.
125 kB24. 7. 18:30
application/pdf  Pozemkové úpravy v k. ú. Horné Orešany
Návrh usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav, lokalita Holý vrch a Dolné Pole
344 kB13. 7. 9:08
application/pdf  Ochranné pásma Letiska Boleráz/Štefan Banič
908 kB21. 6. 13:09
Verejné vyhlášky 2021
application/pdf  verejná vyhláška - pozvánka
520 kB16. 7. 2021
application/pdf  Protokol č. 05109/2020 o odovzdaní pozemkov pod stavbami
Slovenský pozemkový fond odovzdáva Obci Horné Orešany vlastníctvo
303 kB18. 1. 2021
application/pdf  Rozhodnutie SIŽP Nitra
1.62 MB18. 1. 2021
Verejné vyhlášky 2020
application/pdf  Voľba na funkciu hlavný kontrolór obce H. Orešany
347 kB4. 3. 2020
Verejné vyhlášky 2019
application/pdf  Rozhodnutie ( Verejná vyhláška )
scválenie návrhu programu o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019 - 2028
3.79 MB21. 10. 2019
application/pdf  Verejná vyhláška Schválenie návrhu programu starostlivosti o lesy
pre Lesný celok Majdán 2019 2028 / lehota predĺžená do 30.9.
779 kB16. 9. 2019
Verejné vyhlášky 2018
application/pdf  Verejná vyhláška, výzva/oznámenie o vstupe
216 kB17. 1. 2018
Verejné vyhlášky 2017
application/pdf  Verejná vyhláška, prerokovanie ÚPN 02/2016
182 kB19. 5. 2017
Verejné vyhlášky 2016
application/pdf  SPP, a. s. - Oznam pre verejnosť
271 kB11. 7. 2016
Verejné vyhlášky 2015
application/pdf  Vyhlásenie verejnej ponuky
246 kB18. 8. 2015
Verejné vyhlášky 2013
application/pdf  Verejná vyhláška - zmeny a doplnky 01/2012 ÚPN obce Horné Orešany
565 kB17. 4. 2013
Verejné vyhlášky 2011
application/pdf  Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou Skládka priemyselných odpadov SMUTNÁ
3.82 MB14. 12. 2011