Dnes je pondelok 21. septembra 2020, meniny má Matúš, zajtra Móric. Význam mien.

Aktuality

Zber elektroodpadu od 27.1 - 07. 02. 2020

Zber elektroodpadu od 27.1 - 07. 02. 2020

V termíne od 27. 1. 2020 do 07. 02. 2020 sa uskutoční v  obci  Horné Orešany zber elektro-odpadu. Žiadame občanov, aby uvedený odpad priniesli do dvora obecného úradu počas úradných hodín. 
Zberať sa budú nasledovné druhy odpadov:
• Elektroodpad  ( chladničky, mrazničky, pračky, počítače, televízory)
• Elektrické radiátory, ventilátory
• Mikrovlnné rúry
• Batérie a akumulátory

 

Wifi pre teba

Wifi pre teba

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach kominutného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmového internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Výška poskytnutého NFP: 14 250 €

Dovolenka obvodného lekára

Dovolenka obvodného lekára

Obvodný lekár doktor Padúch oznamuje občanom, že v dňoch 27. a 28. januára, t. j. pondelok a utorok, nebude ordinovať.

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 23.1.2020

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 23.1.2020

Dňa 23. 1. 2020, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona .71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  16.12.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-314/2019 o vydanie súhlasu na výrub krovitých porastov čerešne, jaseňa, javora, šípky a trnky na ploche o výmere 1554 m2 na pozemku registra "C" parc. č . 700/10 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  rekultivácie pozemku a následnej výsadby ovocných stromov a viniča.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na dresu: mecirova@soutt.sk.

 

Odber noviniek webu na e-mail

Odber noviniek webu na e-mail

Po prihlásení vašej e-mailovej adresy máte možnosť odoberať novinky webu priamo do vašej schránky.

Po prihlásení a autorizácii vašej e-mailovej adresy vám budú chodiť automaticky generované e-maily, keď bude na web pridaná aktualita, galéria alebo súbor.

odber noviniek

Opis stavu elektromerov

Opis stavu elektromerov

Západoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že od 20. 1. 2020 do 25. 1. 2020 bude poverený pracovník spoločnosti odpisovať stavy elektromerov. Žiadame občanov, ktorí sa nebudú zdržiavať v domácnostiach, aby stavy elektromerov opísali a ponechali na viditeľnom mieste.

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou

Dovolenka detskej lekárky v Suchej nad Parnou

Detská lekárka MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou oznamuje matkám detí, že od 20. 01. - 24. 01. 2020 nebude ordinovať. Zastupovať bude detská lekárka MUDr. Kaderová v Smoleniciach.

Kompostéry do domácností

Kompostéry do domácností

Obecný úrad oznamuje občanom, že   kompostéry na biologický odpad si môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade, toho času v telocvični Základnej školy v Horných Orešanoch len KAŽDÚ STREDU v úradných hodinách. Kompostéry sa vydávajú občanom s trvalým pobytom v obci Horné Orešany.  Upozorňujeme občanov, že je potrebné zabezpečiť si odvoz.

Zmena v programovej skladbe

Zmena v programovej skladbe

VTR komunikačné systémy oznamujú občanom, že bola vykonaná zmena v programovej skladbe. Je preto potrebné spustiť automatické ladenie.