Dnes je sobota 18. septembra 2021, meniny má Eugénia, zajtra Konštantín. Význam mien.

Aktuality

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 29.10.2020

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 29.10.2020

Dňa 29. 10. 2020, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Výzva pre zdravotníkov k celoplošnému testovaniu COVID - 19

Výzva pre zdravotníkov k celoplošnému testovaniu COVID - 19

Na základe požiadavky Trnavského samosprávneho kraja sa Obecný úrad Horné Orešany obracia na zdravotníkov so žiadosťou o prihlásenie sa ako zdravotníckeho personálu pre testovanie na COVID - 19 v odberných miestach. Vzhľadom na časovú tieseň prosíme zdravotníkov, aby sa prihlásili na obecnom úrade telefonicky na č. 5588109, 55883080911 276 069 do 28. 10. 2020, t. j. do stredy rána do 8. 00 hod. 

Tlačová správa – elektronické sčítanie domov a bytov

Tlačová správa – elektronické sčítanie domov a bytov

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov.

Tlačová správa (PDF)

Hľadáme dobrovoľníkov k výkonu celoplošného testovania

Hľadáme dobrovoľníkov k výkonu celoplošného testovania

Dobrovoľníci budú pomáhať pri organizácii, nie testovaní.

Jedinou podmienkou dobrovoľnej pomoci je vek od 18 do 50 rokov.

Prihlásiť sa môžete e-mailom na adresu horneoresany@horneoresany.sk alebo telefonicky na telefónne č. 0901 797 959 alebo 0911 388 565. 

Pri nahlasovaní sa, prosíme, o uvedenie informácií v rozsahu - meno, priezvisko, telefón, emial. Ich uvedením nám dávate zároveň súhlas so spracovaním osobných údajov: Obec Horné Orešany ako prevádzkovateľ osobných údajov, týmto informuje dobrovoľníkov, ako dotknuté osoby, o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, na účel poskytnutia osobných údajov tretím stranám, teda Ministerstvu obrany Slovenskej republiky v súvislosti so zabezpečením a organizáciou pomoci pri celoslovenskom testovaní. Za týmto účelom môžete byť kontaktovaní na Vami uvedených kontaktných údajoch na základe príslušných zákonov. 

Ďakujeme

INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID-19

INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU NA COVID-19

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra 2020 a 6. až 8. novembra 2020, vždy od piatka do nedele. Celoplošné testovanie pomôže zachytiť skryté ohniská nákazy a spomaliť šírenie vírusu, vďaka čomu získajú naši lekári čas a priestor na to, aby sa postarali o chorých. Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný stav, ale teda pomôžeme ochrániť aj svojich blízkych a ľudí v širšom okolí.

 

Viac informácií TU.

 

Oznam Trnavskej vodárenskej spoločnosti - Odstávka pitnej vody

Oznam Trnavskej vodárenskej spoločnosti - Odstávka pitnej vody

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že dňa 16.10.2020, t,j, dnes od 23.00 hod. do 6.00 hod. rannej bude odstávka pitnej vody v celej obci z dôvodu poruchy na vodovodnom zriadení. 

Nočná odstávka sa bude opakovať až do odstránenia poruchy.

Obec Horné Orešany vyzýva občanov

Obec Horné Orešany vyzýva občanov

Obecný úrad  vyzýva občanov, aby si vyčistili odtokové rúry pod mostami a priekopy pred svojimi nehnuteľnosťami. V prípade nerešpektovania tejto výzvy budú mosty, ktoré znemožňujú plynulý odtok zrážkovej vody odstránené. 

Úradné hodiny Obecného úradu Horné Orešany počas pandémie COVID - 19 v termíne od 14. 10. 2020

Úradné hodiny Obecného úradu Horné Orešany počas pandémie COVID - 19 v termíne od 14. 10. 2020

Úradné hodiny Obecného úradu Horné Orešany počas pandémie COVID-19  v termíne od 14.10.2020:

 • Pondelok – od  8.00 – 11.00 hod.
 • Utorok – od   8.00 – 11.00 hod.
 • Streda – od 13.00 – 17.00 hod.
 • Štvrtok – nestránkový deň
 • Piatok – od 8.00 –  11.00 hod.

Prosíme, v súrnych prípadoch volajte na uvedené  telefónne čísla:

 • 0911 266 060 p. Borutová (matrika)
 • 0911 388 565 p. Sasková (evidencia obyvateľstva)
 • 0901 797 959 Ing. Duchoňová (dane, hrobové miesta)

Zber objemového komunálneho odpadu od 16.10 do 26.10. 2020

Zber objemového komunálneho odpadu od 16.10 do 26.10. 2020

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v termíne od 16. 10. 2020 do 26. 10. 2020 búdú v našej obci postupne rozmiestnené kontajnery na zber objemového komunálneho odpadu (iba odpad, ktorý nie je možné separovať)

 

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

Od 16. 10. 2020 do 19. 10. 2020

 • na Hornom záhumní pri p. Lisickom
 • pri telefónnej ústredni
 • na parkovisku pri kostole
 • na Rajčianke pri p. Hirnerovi
 • pri hasičskej zbrojnici
 • v m. č. Majdánske na námestí

od 23. 10. 2020 do 26. 10. 2020

 • na Dolnom záhumní
 • pri telefónnej ústredni
 • na parkovisku pri kostole
 • na Rajčianke pri DREVOXE
 • pri TRAFOSTANICI ( železiarstvo )
 • na  Majdáne

 Do kontajnera patrí:

zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, periny, sanita a pod.

 

 PRÍSNY ZÁKAZ vyhadzovať do kontajnerov:

 • plasty a papier ( separovaný zber v obci mesačne – modrý kontajner sa papier,. Plastové vrecia, žlté nádoby – plasty )
 • sklo – kontajnery v obci
 • železo, kovový odpad – zberné suroviny
 • elektrospotrebiče – zber v obci 2 x ročne vo dvore OcÚ
 • pneumatiky – pneuservis
 • biologický odpad ako sú konáre, prerezávky stromov a kríkov, burinu, trávu, lístie, haluzovinu a pod. – zberné miesto, otvorené 1. sobotu v mesiaci
 • drobný stavebný odpad (tehla, betón) – zberné miesto, otvorené 1. sobotu v mesiaci

Žiadame občanov o spoluprácu a dodržanie čistoty okolo kontajnerov!

 

Do VKK je možné dávať komunálny odpad z domácností v primeranom množstve na jednotlivú domácnosť, ktorý iným spôsobom nie je možné separovať.

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  05.10.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-211/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks ihličňana na pozemku registra "C" parc. č . 593/6 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti a bezpečnosti cestnej premávky.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešany.