Dnes je sobota 18. septembra 2021, meniny má Eugénia, zajtra Konštantín. Význam mien.

Aktuality

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Kaderovej v Smoleniciach

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Kaderovej v Smoleniciach

Detská lekárka MUDr. Kaderová v Smoleniciach oznamuje rodičom detí, že dňa 7. 7. 2021, t.j. v stredu nebude z technických príčin ordinovať. Ďalej oznamuje, že v termíne od 12. 7. do 16. 7. 2021 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude detská lekárka MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou. 

Integrovaný dopravný systém - zmeny

Integrovaný dopravný systém - zmeny

ZMENY OD JÚLA 2021

Vážení cestujúci, odo dňa 01. 07. 2021, štvrtok, príde v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) k mnohým zmenám a úpravám.

Aktuálne zmeny: www.idsbk.sk/zmeny2021

Obec Horné Orešany bola začlenená do integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

 • Obec Horné Orešany je zaradená do novej zóny 560
 • Do obce Horné Orešany premáva regionálna autobusová linka 576
čítať celú správu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28. 6. 2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28. 6. 2021

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  28.06.2021,t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch. 

   

  Program

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 30.03.2021
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2020
 6. Správa nezávislého audítora   za rok 2020
 7. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany
 8. Schválenie použitia rezervného fondu podľa záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2020
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na II. polrok  2021
 10. Schválenie  prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod Milan Straška a manželka Anna Strašková
 11. Schválenie  prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod Eva Husárová
 12. Schválenie spôsobu prenájmu nehnuteľného majetku obce -OZ Ober Nussdorf o.z.parc.č. 1429/1, 1433/1, 1436/1 registra „C“ a parc.č.1423/12 registra „E“
 13. Schválenie  prenájmu nehnuteľného majetku obce -OZ Ober Nussdorf o.z.parc.č.1629/1
 14. Diskusia
 15. Záver

Dovolenka obvodného lekára MUDr. J. Padúcha od 28.06.-02.07.2021

Dovolenka obvodného lekára MUDr. J. Padúcha od 28.06.-02.07.2021

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že od 28.06.-02.07.2021 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude ambulancia v Suchej nad Parnou.

Zberné miesto otvorené každú prvú sobotu v mesiaci

Zberné miesto otvorené každú prvú sobotu v mesiaci

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 12. 6. 2021 ( sobota ) bude zberné miesto na vývoz haluzoviny a stavebnej sute zatvorený. Zberné miesto bude otvorené každú prvú sobotu v kalendárnom mesiaci.  O zmene prevádzkových  hodín budeme občanom informovať. 

Vývoz žumpových vôd fekálnym vozidlom

Vývoz žumpových vôd fekálnym vozidlom

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. ponúka občanom vývoz žumpových vôd fekálnym vozidlom v cene: 60 € s DPH – jeden vývoz.

Objednávky môžete posielať na mailovú adresu: objednavkydoprava@tavos.sk alebo telefonicky na číslo: 033/5966153 v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00.

čítať celú správu

Dňa 11.6.2021 očkovanie v KD

Dňa 11.6.2021 očkovanie v KD

Obecný úrad Horné Orešny oznamuje občanom, ktorí sa prihlásili na očkovanie proti ochoreniu COVID - 19 na obecnom úrade, že očkovanie sa uskutoční dňa 11. 6. 2021, t. j. v piatok o 8. 45 hod. v KD Horné Orešany. 

Opis stavu vodomerov

Opis stavu vodomerov

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. oznamuje občanom, že od 14. 6. 2021 bude pracovník spoločnosti opisovať stavy vodomerov. Prosíme občanov, ktorí sa nebudú zdržiavať doma, aby stavy vodomerov opísali a ponechali na viditeľnom mieste. 

Testovanie na COVID-19 21.05.2021 v čase od 14:00 - 20:00 v Dolných Orešanoch

Testovanie na COVID-19 21.05.2021 v čase od 14:00 - 20:00 v Dolných Orešanoch

Občania Horných Orešian, ktorí potrebujú test na COVID-19 sa môžu ísť otestovať do Dolných Orešian dňa 21.05.2021, t. j. v piatok v čase od 14:00 - 20:00 v kultúrnom dome.

 

Vývoz plastov v m.č. Majdánske - sobota, 15.5.2021

Vývoz plastov v m.č. Majdánske - sobota, 15.5.2021

Obecný úrad oznamuje občanom, že v m.č. Majdánske sa vývoz plastov a papiera z technických príčin uskutoční dňa 15.05.2021, t.j. v sobotu v dopoludňajších hodinách.