Dnes je pondelok 17. júna 2024, meniny má Adolf, zajtra Vratislav(a).

Aktuality

Povinné očkovanie psov

Povinné očkovanie psov

Oznamujeme občanom, že dňa 20. apríla, t. j. v sobotu, sa vykoná povinné očkovanie psov proti besnote v čase od 9:00 - 9:30 hod. na Lázni.

Poplatok za psa je 10 €.

Tvorivé dielne pri knižnici - Deň zeme

Tvorivé dielne pri knižnici - Deň zeme

Knižnica Horné Orešany vás pozýva na posledné Tvorivé dielne tejto vydarenej 2. série, ktoré sa uskutočnia v piatok 5. apríla 2024 od 17.00 do 18.30 vo vestibule kultúrneho domu. Tvorenie bude venované našej planéte Zem a tomu, aby sme si ju viac vážili a chránili. Preto neváhajte a príďte.

Knižnica je otvorená v stredu a v piatok v čase od 17:00 do 19.00. Registrácia a zapožičanie je zdarma.

Ošetrovanie repky olejnej

Ošetrovanie repky olejnej

Spoločnosť Agrolet oznamuje, že v podvečerných hodinách 13.4.2024 a 14.4.2024 bude ošetrovať repku olejnú.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.4.2024 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. HOR-84/2024 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 1 ks orecha, rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 495/2 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu: „Hrozby pádu stromu na miestnu komunikáciu, spôsobenie úrazu prechádzajúcim osobám a spôsobenie škody na súkromnom majetku.“ Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo  elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešany

Kosenie cintorína – prosba o súčinnosť

Kosenie cintorína – prosba o súčinnosť

V najbližších dňoch bude v našej obci prebiehať kosenie zelených plôch cintorína a aj uličiek medzi hrobmi.

Žiadame občanov aby kvôli bezpečnosti odstránili popadané sklenené svietniky (zelený kontajner na sklo).

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!

Pošta zatvorená - 11.04.2024

Pošta zatvorená - 11.04.2024

Dňa 11.04.2024, t. j. vo štvrtok bude pošta z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Ďakujeme za pochopenie

Stolnotenisový turnaj - 20. Hornoorešanská betónovačka

Stolnotenisový turnaj - 20. Hornoorešanská betónovačka

Vážení občania a športoví priatelia !

O.Z. Betonári Horné Orešany v spolupráci Trnavským samosprávnym krajom a OÚ Horné Orešany Vás pozývajú na medzinárodný stolnotenisový turnaj štvorčlenných družstiev – 20. HORNOOREŠANSKÁ BETÓNOVAČKA, ktorý sa uskutoční dňa 13. mája 2024 v sobotu o 8:00 v kultúrnom dome. Ide o celodennú akciu, posledná sa odohrajú medzi 18. a 19. hodinou.

Turnaja sa zúčastní 13 družstiev.

Neváhajte a príďte povzbudiť naše tri domáce tímy. Tešíme sa na Vašu účasť J

Výsledky druhého kola prezidentských volieb 2024

Výsledky druhého kola prezidentských volieb 2024 v obci Horné Orešany.

Volebná účasť 69,46%.

 

Zber objemového komunálneho odpadu od 12.-15.4.2024

Zber objemového komunálneho odpadu od 12.-15.4.2024

Oznamujeme občanom, že v termíne 12. - 15. 4. 2024 búdú v našej obci rozmiestnené kontajnery na zber objemového komunálneho odpadu (iba odpad, ktorý nie je možné separovať) - v primeranom množstve na jednu domácnosť.

Do kontajnerov je zakázané dávať drevo, plasty (informácie k separovaniu tvrdých plastov), kovy, sklo, elektroodpad, pneumatiky a iný odpad, ktorý je možné recyklovať.

Drevený nábytok bez molitánu, plastov, skla (skrine, police, regály, stoličky, stoly,...), staré palety, dosky, ... je možné podobne ako haluzovinu, či drobný stavebný odpad nosiť na zberné miesto!

čítať celú správu

Pozvánka TJ Iskra

Pozvánka TJ Iskra

Milí fanúšikovia TJ Iskra, už najbližší víkend nás čaká bohatá futbalová nádielka domácich zápasov. Svoje prvé zápasy jarnej časti odohrajú mladší žiaci U13 a mladšia prípravka U9.

A - mužstvo privíta v sobotu 6. apríla o 15:30 TJ Družstevník Zvončín.

Kompletný program zápasov prikladáme na priloženom plagáte.

Tešíme sa na vašu návštevu, na vašu podporu. Čaká vás vynovený areál TJ ISKRA, bufet TJ ISKRA s rozšírenou ponukou, no pevne veríme že hlavne kvalitné výkony našich hráčov a dobrá atmosféra!