Dnes je utorok 16. júla 2019, meniny má Drahomír, zajtra Bohuslav. Význam mien.

Aktuality

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 14.4.2019

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 14.4.2019

102425 Bratislava-Trstín-Chtelnica, IDS BK 576

Spoj č.30 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Chtelnica,nám. o 14:41 hod.

Spoj č.32 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Doľany o 15:28 hod.

Spoj č.34 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Chtelnica,nám. o 15:41 hod.

Spoj č.36 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Doľany o 16:28 hod

Spoj č.4 – pridané zastavovanie aj na zast. Vinosady, Modranská ul.

PDF Bratislava - Trstín - Chtelnica - kompletný cestovný poriadok

Zasadnutie OZ dňa 15.4.2019

Zasadnutie OZ dňa 15.4.2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. 04.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 25. 2. 2019 
 5. Návrh na schválenie spôsobu prevodu  majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod   – Paulína Blažová, Dana Sedláková, Dáša Chovanová
 6. Schválenie nájmu nebytových priestorov a hracej plochy v prospech záujemcu TJ Iskra Horné Orešany
 7. Návrh na schválenie VZN č.3/2019, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v školskom klube detí a v školskej jedálni
 8. Návrh na schválenie VZN č. 4/2019 o pamätihodnostiach obce Horné Orešany
 9. Návrh na schválenie projektu „Rekonštrukcia zastávky na ceste II/502 v km 45,5 vľavo“
 10. Návrh na úpravu rozpočtu č.1/2019
 11. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - LiV – EPI, s. r. o. Bratislava
 12. Žiadosť – Pavol Benovič
 13. Diskusia
 14. Záver

Kontakt na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do EÚ v r. 2019

Kontakt na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do EÚ v r. 2019

Jana Sasková, e-mail: ocuhoresany@stonline.sk, tel. kontakt: + 421 33 55 88 109, 33 55 88 308, mobil: 0911 388 565

11. Hornoorešanská betónovačka - stolnotenisový turnaj

11. Hornoorešanská betónovačka - stolnotenisový turnaj

Vážení občania a športoví priatelia !

Betonári - neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s STK Elastik a OÚ Horné Orešany Vás pozývajú na medzinárodný stolnotenisový turnaj štvorčlenných družstiev – 11. HORNOOREŠANSKÁ BETÓNOVAČKA, ktorý sa uskutoční dňa 13. apríla 2019 v sobotu o 9:00 v kultúrnom dome. Ide o celodennú akciu, finálové súboje sa odohrajú medzi 18. a 19. hodinou. / http://stolnotenisovyturnaj.eu

Voľby prezidenta SR, dňa 30. 3. 2019

Voľby prezidenta SR, dňa 30. 3. 2019

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje, že v zmysle zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva sa voľby prezidenta Slovenskej republiky budú konať dňa 30. marca 2019, t. j.  v sobotu  v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny v kultúrnom dome  v Horných Orešanoch.
V obci sú vytvorené 2 volebné okrsky:

Volebný okrsok č. 1 – KD Horné Orešany, tanečná  sála 

                                    od súpisného čísla 1 po súpisné  číslo 400   

Volebný okrsok č. 2 –  KD Horné Orešany, zrkadlová sála    
                                      od súpisného čísla  401 po súpisné číslo 950

Zároveň upozorňujeme voličov, aby si nezabudli so sebou zobrať občiansky preukaz!

Opis stavu vodomerov od 1. apríla 2019

Opis stavu vodomerov od 1. apríla 2019

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že v termíne od 1. apríla 2019 budú pracovníci spoločnosti opisovať stavy vodomerov. Žiadame občanov, ktorí sa nebudú zdržiavať doma, aby stavy vodomerov opísali a ponechali na viditeľnom mieste.

Zber objemového komunálneho odpadu v obci

Zber objemového komunálneho odpadu v obci

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že  v termíne od 5. 4. 2019 do 15. 4. 2019 budú v našej obci postupne rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber objemového komunálneho odpadu.

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

Od 5.4. 2019 do 8. 4. 2019

 • na Hornom záhumní pri p. Lisickom
 • pri telefónnej ústredni
 • na parkovisku pri kostole
 • na Rajčianke pri p. Hirnerovi
 • pri hasičskej zbrojnici
 • v m. č. Majdánske na námestí

od 12. 4. 2019 do 15. 4. 2019

 • na Dolnom záhumní
 • pri telefónnej ústredni
 • na parkovisku pri kostole
 • na Rajčianke pri DREVOXE
 • pri TRAFOSTANICI (železiarstvo)
 • na  Majdáne

Do kontajnera patrí:
zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, periny, sanita a pod.

PRÍSNY ZÁKAZ!
vhadzovať do kontajnerov komunálny odpad z podnikania ( plasty - prepravky, tvrdené plasty a sedačky z automobilov, pneumatiky, ... ), biologický odpad ako sú konáre, prerezávky stromov a kríkov, burinu,  trávu, lístie, haluzovinu a pod. V prípade porušenia tohto zákazu bude uložená pokuta.

Deň zdravia

Deň zdravia

Obecný úrad v spolupráci s Regionálnym úradom verejneho zdravotníctva v Trnave Vás pozývajú na "Deň zdravia", ktoré sa uskutoční vo štvrtok, dňa 4.apríla 2019 od 8:00 hod do 11:00 hod v KD v Horných Orešanoch, kde bude zabezpečené meranie tlaku, krvi, meranie cholesterolu, cukru a poradenstvo zdravej výživy a taktiež poradenstvo i pre seniorov.

Srdečne pozývame všetky vekové kategórie !

Pôstna polievka

Pôstna polievka

V nedeľu 31. marca sa uskutoční štvrtý ročník charitatívneho podujatia s názvom Pôstna polievka. Polievka sa bude podávať v KD v Horných Orešanoch od 9.oo do 14.oo hod. Vymeň obed doma za polievku, čaj, kávu, koláčik v spoločenstve. Súčasťou bude Veľkonočný predajný trh.
V tomto roku sa výťažok použije na dva účely - na Centrum pre deti a rodiny Dominika, ktoré poskytuje starostlivosť deťom, ktorých doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo narušená a na dokončenie Krízového centra Vincentínum v Košiciach – Šaci, ktoré umožní dôstojný život ďalším trom rodinám.

Podstatou podujatia je: delím sa, nedávam almužnu, ale to, čo si odopriem

Tešíme sa na vás -  Modlitby matiek a otcov, FÚ, klub KDH a OcÚ Horné Orešany.

Zber elektroodpadu od 25.3 - 30. 04. 2019

Zber elektroodpadu od 25.3 - 30. 04. 2019

V termíne od 25. 3. 2019 do 30. 04. 2019 sa uskutoční v  obci  Horné Orešany zber elektro-odpadu. Žiadame občanov, aby uvedený odpad priniesli do dvora obecného úradu počas úradných hodín.

Upozorňujeme občanov, aby elektro-odpad nevykladali pred rodinné domy ako to bolo v minulosti zvykom!

Zberať sa budú nasledovné druhy odpadov:

 • Elektroodpad (chladničky, mrazničky, pračky, počítače, televízory)
 • Elektrické radiátory, ventilátory
 • Mikrovlnné rúry
 • Batérie a akumulátory
 • Motorové oleje