Dnes je utorok 7. júla 2020, meniny má Oliver, zajtra Ivan. Význam mien.

Aktuality

Nie je nám to jedno - Dohoda medzi Lesmi SR a samosprávami H. Orešany a Lošonec

Nie je nám to jedno - Dohoda medzi Lesmi SR a samosprávami H. Orešany a Lošonec

Klimatické zmeny čoraz viac vplývajú na každodenný život ľudí. Je preto na každom z nás, ako svojim dielom prispeje k ochrane životného prostredia. Sme preto veľmi radi, že sa obci Horné Orešany v spolupráci s obcou Lošonec podarilo po niekoľkomesačnom rokovaní podpísať dohodu s Lesmi SR, š.p., OZ Smolenice o citlivejšom a jemnejšom hospodárení v lesoch nášho mikroregiónu.

 

Pracovná ponuka - učiteľ 2. stupňa

Pracovná ponuka - učiteľ 2. stupňa

Vedenie ZŠ s MŠ Horné Orešany hľadá učiteľa/učiteľku na pozíciu učiteľ 2. stupňa s aprobáciou chémia – biológia, príp. geografia. Nástup v školskom roku 2020/2021.

Zápis do prvého ročníka a zápis detí do MŠ v Horných Orešanoch

Zápis do prvého ročníka a zápis detí do MŠ v Horných Orešanoch

Oznam ZŠ s MŠ Horné Orešany:

Zápis do prvého ročníka

Na základe usmernenia ministerstva školstva sme v tomto šk. roku pristúpili k elektronickému zápisu detí. Ten sa uskutoční od 1.4.2020 najneskôr do 30.4.2020 bez fyzickej účasti rodičov a detí. Rodičia, ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa do ZŠ Horné Orešany, musia vypísať tu priložené tlačivá a poslať ich na mail zuzana1.mruskovicova@gmail.com. Rodičia detí, ktoré navštevujú tunajšiu MŠ už dané formuláre odovzdali. Zápis bude vykonaný bez prítomnosti rodičov aj detí. O rozhodnutí o prijatí budete ako rodič informovaný tiež elektronicky, preto uvádzajte vo formulároch vaše e-mailové adresy.

Nakoľko chceme predchádzať šíreniu koronavírusu o prevzatí Rozhodnutia o prijatí, resp. zaplatení poplatku za pomôcky do 1. ročníka budeme informovať priebežne, keď bude lepšia situácia.

Zápis do 1. ročníka je povinný pre všetky deti, ktoré k 1.9.2020 dovŕšili 6. rok veku.

Dokumenty si stiahnite tu:

 

Zápis detí do Materskej školy v Horných Orešanoch

Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ bude od 30. apríla do 31. mája bez potvrdenia o zdravotnom stave. Žiadosť si môžete stiahnuť tu nižšie a vyplnenú odoslať na mshorneoresany@gmail.com

Výdaj kompostérov do domácností

Výdaj kompostérov do domácností

Obecný úrad oznamuje občanom, že kompostéry na biologický odpad si môžu dnes, v stredu 1.4.2020 vyzdvihnúť na obecnom úrade v úradných hodinách (v pôvodných priestoroch). Kompostéry sa vydávajú občanom s trvalým pobytom v obci Horné Orešany.  Upozorňujeme občanov, že je potrebné zabezpečiť si odvoz.

Zároveň vás chceme poprosiť o dodržiavanie obmedzení krízového štábu (povinnosť nosiť rúška, dodržiavať dvojmetrový rozstup v rade, obmedziť pohyb osôb starších ako 65 vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady).

Nové opatrenia krízového štábu zo dňa 30.03.2020

Nové opatrenia krízového štábu zo dňa 30.03.2020

Krízový štáb doplnil nasledovné opatrenia:

 • s účinnosťou od 30. marca 2020 od 06:00 hod do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín, lekárne, prevádzok verejného stravovania, čerpacej stanice pohonných hmôt a palív, pohrebných služieb, autoservisov a odťahových služieb a prevádzky záhradníctva a záhradnej techniky nariaďuje pre nakupujúcich a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:
  • vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami napr. rúško, šál, šatka, atď.,
  • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne na 2 metre,
  • počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
  • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické  opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
  • Nariaďuje sa prevádzkovateľom prevádzok umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 09:00 hod do 12:00 hod vstup iba osobám nad 65 rokov.

Chceme vás poprosiť o dodržiavanie všetkých zverejnených obmedzení. Len zodpovedným prístupom môžeme obmedziť túto šíriacu sa pandémiu. Je potrebné zostať doma a stretať sa len v nevyhnutných prípadoch. Vyhýbajte sa návštevám priestorov s väčším počtom ľudí, a vôbec návštevám ako takým.

Ochranné rúška - ďakujeme!

Ochranné rúška - ďakujeme!

Nápad šiť rúška prišiel v pondelok 16. marca, v čase, keď ešte nebolo povinné ich nosiť. Mali sme tak dostatok času sa pripraviť. A keďže máme v obci veľa obetavých žien, ktoré sa dali do dobrovoľníckeho šitia, tak sa nám to aj podarilo. Dobrovoľníčky spolu ušili viac ako 1200 ochranných rúšok! Menovite ďakujeme Milade Obúlanej, Blanke Brestovanskej, Ludmile Púchlej, Blanke Kuglerovej, Elene Novákovej, Kvetke Blažovej, Veronike Kvasňovskej, Jojke Benovičovej, Daniele Labaničovej, Zlatke Blahutovej, Martinke Belicovej, Štefke Čačkovej, Gabriele Blažovej, Vilke Chňapekovej, Zuzane Novákovej, Anke Rábarovej, Soni Lužákovej, pani Mrenovej a pani Malíškovej.

Tiež sa našlo veľa ochotných ľudí, ktorí našli doma rôzny materiál a podelili sa oň. Okrem bavlnenej látky bolo treba každú chvíľu zháňať niečo iné. Raz gumky, potom nitky či drôtik.

Všetkým ešte raz jedno veľké ĎAKUJEME!

Rúška najprv priebežne distribuovali pracovníci OcÚ občanom nad šesťdesiat rokov, neskôr si ich občania mohli a stále môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Nezabudnite si rúška pravidelne prať a žehliť na vysokú teplotu!

Chceme vás zároveň poprosiť o dodržiavanie všetkých zverejnených obmedzení. Len zodpovedným prístupom môžeme obmedziť túto šíriacu sa pandémiu.

M.B.

Zberné miesto otvorené 28. 3. 2020

Zberné miesto otvorené 28. 3. 2020

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 28. 3. 2020, t. j. v sobotu bude otvorené zberné miesto na haluzovinu a drobný stavebný odpad v čase od 9.00 - 13.00 hod.

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz vyvážať haluzovinu a akýkoľvek biologický odpad k topoľkom, k potoku a do lesa. Občania, ktorí budú pristihnutí pri tomto čine bude im uložená bloková pokuta vo výške 165,-€

 

V prípade nepriaznivého počasia bude zberné miesto zatvorené. Prosíme občanov, aby drobný stavebný odpad a haluzovinu vozili na zberné miesto len počas prevádzkových hodín. V ostatných dňoch bude zberné miesto uzamknuté. Obecný úrad upozorňuje občanov, že vývoz drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle platného VZN č. 5/2015 a to nasledovne: 

Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje vo výške 0,02 €.

Nové opatrenia platiace od 25.3.2020

Nové opatrenia platiace od 25.3.2020

Vláda Slovenskej republiky prijala dňa 24. marca 2020 viaceré opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením koronavírusu:

 • Povinnosť nosiť rúška, ktoré zakrývajú nos a ústa všade mimo svojho bydliska
 • Dodržiavať dvojmetrový rozstup v rade (vonku aj vnútri)
 • Otváracie hodiny pre seniorov od 9.00 h do – 12.00 h. (65 a viac)
 • Seniori by mali čo najviac obmedziť pohyb mimo svojich bytov. Dôchodcovia majú vychádzať zo svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch. Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi a to aj s rodinnými príslušníkmi.
 • V nedeľu budú zatvorené potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá. Dôvod je oddych personálu a sanitárny deň.
 • Zákaz usporadúvania športových, spoločenských a kultúrnych podujatí do odvolania

Úrad verejného zdravotníctva zároveň dôrazne vyzýva osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady (napríklad za účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho zariadenia) v čase 9:00-12:00 hod. a aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu verejnou hromadnou dopravou.

Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva. 

Všetky opatrenia nájdete tu: www.korona.gov.sk

 

Otváracie hodiny: POŠTA Horné Orešany

Otváracie hodiny: POŠTA Horné Orešany

Pošta Horné Orešany bude v dňoch od 24.3.2020 do dovolania z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu otvorená nasledovne:

Pondelok:   08:00 – 12:00
Utorok: 08:00 – 11:00
Streda: 13:00 – 17:00
Štvrtok: 08:00 – 12:00
Piatok: 08:00 – 12:00

Ďakujeme za porozumenie,
Slovenská pošta, a.s.

 

Na poštu chodiť iba v nutnom prípade a vstupovať po jednom!

​OcÚ vyzýva občanov, aby na verejné miesta, t.j. lekár a lekáreň, obchody, pošta, obecný úrad a verejné dopravné prostriedky, nosili ochranné rúška.

Chceme vás poprosiť o dodržiavanie všetkých zverejnených obmedzení. Len zodpovedným prístupom môžeme obmedziť túto šíriacu sa pandémiu. Je potrebné zostať doma a stretať sa len v nevyhnutných prípadoch. Vyhýbajte sa návštevám priestorov s väčším počtom ľudí, a vôbec návštevám ako takým.

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 19.3.2020

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 19.3.2020

Dňa 19. 3. 2020, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....