Dnes je štvrtok 18. júla 2024, meniny má Kamila, zajtra Dušana.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Horné Orešany

Úradná tabuľa

Program odpadového hospodárstva TTSK na roky 2021 – 2025

Výzva na zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente

Rôzne 3. 7. 14:05
Program odpadového hospodárstva TTSK na roky 2021 – 2025

Oznámenie o strategickom dokumente

Rôzne 3. 7. 14:04
VZN č. 1 - 2024

ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni

Verejná vyhláška- Výzva

Odstránenie drevín, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení

Verejné vyhlášky 17. 5. 11:14
Zobraziť úradnú tabuľu ›››

Aktuality

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Korčekovej v Suchej nad Parnou

Detská lekárka v Suchej nad Parnou MUDr. Korčeková  oznamuje, že od 22. 7. 2024 do 2. 08. 2024 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje detská lekárka MUDr.  Benkovská v Smoleniciach. 

application/pdf Hornoorešan - číslo 2/2024

Hornoorešan - číslo 2/2024 Súbor na stiahnutie (PDF): Hornoorešan - číslo 2/2024 (kategória: Hornoorešan)

Knižnica počas letných prázdnin

Knižnica počas letných prázdnin

Knižnica Horné Orešany oznamuje, že počas letných prázdnin je otvorená v stredu od 17:00 do 19:00.

Neváhajte a príďte si požičať knihu na spríjemnenie letných chvíľ. Registrácia a zapožičanie je zdarma.

Online zoznam kníh (priebežne sa dopĺňa): www.horneoresany.sk/kniznica

Ponuka práce - učiteľ/ učiteľka v materskej škole (Obec Dlhá)

Ponuka práce - učiteľ/ učiteľka v materskej škole (Obec Dlhá)

Ponuka práce na hlavný pracovný pomer v materskej škole v obci Dlhá.

čítať celú správu

Cesta k vodníkovi 2024

Cesta k vodníkovi 2024

Komisia kultúry a športu pozýva všetky deti, mládež a rodičov na tradičnú Cestu k vodníkovi. Akcia sa uskutoční v sobotné popoludnie 20.7. 2024 v čase od 15:00 so začiatkom pri kultúrnom dome. Cesta bude otvorená do 17:00 (posledný štart 16:45).

Na ceste bude pre deti pripravených viacero športových a zábavných stanovíšť. Smerom k priehrade sa stretnete so zábavnými maskotmi. Na záver čaká na deti vecný darček.

Pokračovať budeme od 17:30 na ihrisku, kde bude pre deti pripravená diskotéka a v spolupráci s barom Pod orechom od 18:00 živá hudba.

Deti sa tiež môžu tešiť na penu od dobrovoľných hasičov, skákacie hrady a maľovanie na tvár.

Srdečne vás pozývame.

Na podujatí sa bude vyhotovovať obrazový záznam, ktorý môže byť určený na propagačné účely.

Ponuka pre deti - Babička, čítaj mi

Ponuka pre deti - Babička, čítaj mi

Milé deti, rodičia, starí rodičia, v spolupráci so ZŠ a MŠ Horné Orešany, s oz LOMOZ o.z. a JDS miesta organizácia Horné Orešany sme si pre vás pripravili podujatie s názvom LETNÁ ČITÁREŇ - Babička čítaj mi.

Pozývame Vás, prvé dva prázdninové utorky tj. 2.7 a 9.7.2024 od 9:00 hod., do areálu ZŠ s MŠ Horné Orešany, kde vám najskôr babička prečíta knižku alebo rozprávku a potom s Ivkou budeme pokračovať v Tvorivých dielňach a spoločných hrách.

Nezabudnite si so sebou zobrať deku a dostatok tekutín.

Tešíme sa na Vás.

Súťaž vo varení hovädzieho gulášu - Orešanský gulášmajster

Súťaž vo varení hovädzieho gulášu - Orešanský gulášmajster

TJ ISKRA Horné Orešany v spolupráci s miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska Horné Orešany a obecným úradom Horné Orešany vás pozývajú na Súťaž vo varení hovädzieho gulášu!

V sobotu 3. augusta od 14:00 na štadióne TJ ISKRA v Horných Orešanoch.

Verejná ochutnávka je naplánovaná medzi 18.00 až 19.00. Vyhodnotenie o 19.30 a následne tanečná zábava do 2:00 hod.

Bližšie informácie na plagáte a u organizátorov (0908678255).

Darček je prichystaný pre každý team a vecné ceny pre najlepších.

Zberné miesto otvorené v sobotu 6.júla, v stredu 10.júla 2024 - zatvorené

Zberné miesto otvorené v sobotu 6.júla, v stredu 10.júla 2024 - zatvorené

Zberné miesto na vývoz haluzoviny, dreveného odpadu a drobného stavebného odpadu (v primeranom množstve na jednu osobu) bude otvorené v sobotu 6.7.2024 v čase od 9:00 do 13:00 a v stredu 10.7.2024 v čase od 14:00 do 17:00.

čítať celú správu

application/pdf Program odpadového hospodárstva TTSK na roky 2021 – 2025

Úradná tabuľa, kategória: Rôzne

Výzva na zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente

application/pdf Program odpadového hospodárstva TTSK na roky 2021 – 2025

Úradná tabuľa, kategória: Rôzne

Oznámenie o strategickom dokumente

Odstavenie potoka na Dolnom konci - Orešanský náhon

Odstavenie potoka na Dolnom konci - Orešanský náhon

Obecný úrad v spolupráci s SVP oznamuje občanom, že od štvrtku 11.7.2024, 17.00 hod. bude odstavený potok na Dolnom konci - Orešanský náhon, z dôvodu čistenia. Žiadame všetkých občanov v danej lokalite, aby si vyčistili korytá na svojich pozemkoch, cez ktoré preteká potok, a zabránili tak aj prípadným záplavám a znehodnocovaniu cudzieho majetku. Tento bude odstavený do soboty 13.7.2024, 20.00 hod.

Čo patrí do kontajnerov na textil a šatstvo?

Čo patrí do kontajnerov na textil a šatstvo?

Spoločnosť Ekocharita upozornila, že eviduje zvýšené, priam až extrémne množstvo odpadového a znehodnoteného šatstva a textilu v zberových kontajneroch.

čítať celú správu

Ochrana úrody pred požiarmi

Ochrana úrody pred požiarmi

Vážení občania!

Blíži sa obdobie, počas ktorého vzniká väčšie množstvo požiarov – obdobie zberu úrody. Pri samotných žatevných prácach vznikajú riziká, ktoré sú príčinou vzniku požiarov, pričom sú ovplyvnené najmä konaním fyzických osôb a to či už vedomým alebo nevedomým konaním.

Za účelom zníženia škôd spôsobených požiarmi, Vás upozorňujeme na dodržiavanie niektorých hlavných zásad:

  • dodržiavanie zákazu fajčenia,
  • zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov,
  • zákaz zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • zabezpečiť prednostný zber dozretých obilnín najmä pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov,
  • v prípade zistenia požiaru, ktorý nemôžete sami uhasiť, okamžite privolajte najbližšiu hasičskú jednotku alebo ohláste požiar na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, linka tiesňového volania 150 alebo 112.

Porušenie týchto zásad je považované za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, pri ktorom môže byť uložená pokuta fyzickej osobe - občanovi až do výšky 331,- €.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave

application/pdf VZN č. 1 - 2024

Úradná tabuľa, kategória: Všeobecné záväzné nariadenia

ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni