Dnes je streda 24. apríla 2024, meniny má Juraj, zajtra Marek.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Horné Orešany

Úradná tabuľa

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horné Orešany na I. polrok 2024

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľby do EÚ

Adresa na dorečenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do OVK pre voľby do Európskeho parlamentu

Voľby 14. 3. 12:02
Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Voľby prezidenta SR v r. 2024

Voľby 29. 1. 13:25
Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia

Chemolak a.s. Smolenice, prevádzka Skládka odpadov Smutná II

Verejné vyhlášky 29. 1. 10:02
Skládka priemyselných odpadov SMUTNÁ II a biodegradačná plocha

zverejnenie údajov a informácií podľa § 11 zákona o IPKZ, výzva dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania

Zobraziť úradnú tabuľu ›››

Aktuality

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha- 26.4. 2024

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha- 26.4. 2024

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 26.4.2024, t.j. v piatok nebude ordinovať. Zastupuje ambulancia lekára v Suchej nad Parnou.

Zatvorená bude aj lekáreň.

AKTUALIZÁCIA: Spoločná obecná brigáda NOVÝ TERMÍN sobota, 27.4.2024

AKTUALIZÁCIA: Spoločná obecná brigáda NOVÝ TERMÍN sobota, 27.4.2024

 

Obecný úrad Horné Orešany vás spolu so miestnymi združeniami, klubmi a spolkami pozýva na spoločnú obecnú brigádu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme v sobotu 27. apríla 2024.

Spoločné stretnutie je o 8:30 na parkovisku na Námestí Panny Márie, kde sa môžete pridať k jednotlivým združeniam, ktoré si už predbežne zadefinovali úlohy. Pripravené sú aj vrecia na odpad a zabezpečený pitný režim.

Cca od 11:30 bude pri KD krátke spoločné stretnutie s občerstvením. #zakrajsieoresany

Tešíme sa na vás!

Stavanie mája 2024

Stavanie mája 2024

Obecný úrad v spolupráci so Základnou školou Horné Orešany, Poľovníckym združením PODHORA, Slovenským zväzom záhradkárov – miestna organizácia Horné Orešany, DHZ Horné Orešany a komisiou kultúry športu a vzdelávania vás pozývajú na stavanie MÁJA, ktoré sa uskutoční v utorok 30. apríla 2024, o 17.00 hod. pred kultúrnym domom. Pripravené bude  občerstvenie a chutný guláš.

Od 18:00 vystúpi v hudobnom programe skupina Sebi band.

Tešíme sa na spoločné stretnutie!

application/pdf Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 24.4.2024

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 24.4.2024 Súbor na stiahnutie (PDF): Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 24.4.2024 (kategória: Rôzne)

V uvedenom termíne bude prerušená dodávka elektrickej energie do domácností podľa prílohy z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

Zberné miesto - apríl 2024

Zberné miesto - apríl 2024

Zberné miesto na vývoz haluzoviny, dreveného odpadu a drobného stavebného odpadu (v primeranom množstve na jednu osobu) bude v mesiaci apríl otvorené:

 • v sobotu 6.4.2024 v čase od 9:00 do 13:00
 • v stredu 10.4.2024 v čase od 14.00 do 17.00
 • v sobotu 20.4.2024 v čase od 9:00 do 13:00
 • v stredu 24.4.2024 v čase od 14:00 do 17:00
 • v sobotu 27.4.2024 v čase od 9:00 do 13:00
čítať celú správu

Povinné očkovanie psov

Povinné očkovanie psov

Oznamujeme občanom, že dňa 20. apríla, t. j. v sobotu, sa vykoná povinné očkovanie psov proti besnote v čase od 9:00 - 9:30 hod. na Lázni.

Poplatok za psa je 10 €.

application/pdf Hornoorešan - číslo 1/2024

Hornoorešan - číslo 1/2024 Súbor na stiahnutie (PDF): Hornoorešan - číslo 1/2024 (kategória: Hornoorešan)

Futbalové zápasy TJ Iskra

Futbalové zápasy TJ Iskra

TJ Iskra Horné Orešany vás pozýva na majstrovské futbalové zápasy.

 • Sobota,  20. apríla
  • 10:30, MŽ-U13: TJ Iskra - TJ Družstevník Zvončín (A)
  • 12:00, Prípravka-U9: TJ Iskra - ŠK Slávia Zeleneč
  • 16:00, Dorast-U19: TJ Iskra - TJ Družstevník Chtelnica
 • Nedeľa, 21. apríla
  • 10:00, Prípravka-U11: TJ Iskra - OŠK Križovany nad Dudváhom
  • 13:30, Žiaci-U15: TJ Iskra - ŠK RAPID Hrnčiarovce nad Parnou
  • 16:00, A mužstvo, VII. liga TJ Iskra - TJ Družstevník Siladice

Tvorivé dielne pri knižnici - Deň zeme

Tvorivé dielne pri knižnici - Deň zeme

Knižnica Horné Orešany vás pozýva na posledné Tvorivé dielne tejto vydarenej 2. série, ktoré sa uskutočnia v piatok 5. apríla 2024 od 17.00 do 18.30 vo vestibule kultúrneho domu. Tvorenie bude venované našej planéte Zem a tomu, aby sme si ju viac vážili a chránili. Preto neváhajte a príďte.

Knižnica je otvorená v stredu a v piatok v čase od 17:00 do 19.00. Registrácia a zapožičanie je zdarma.

FOTO: Jubilejná 20-ta Hornoorešanská betónovačka

V sobotu sa v kultúrnom dome odohral v poradí už dvadsiaty tímový turnaj štvorčelných družstiev v stolnom tenise. Po prvýkrát zvíťazil tím AST Košice, pred druhým domácim tímom Betonári Horné Orešany „A“. Tretí skončili Pincez z Bratislavy a na štvrtom mieste sa umiestnili Amatéri z Bachledovej. Celkovo sa turnaja zúčastnilo trinásť družstiev, medzi ktorými boli aj naše „B“ a „C“.
Ďakujeme našim amatérskym stolnotenistom za krásny výsledok a reprezentáciu našej obce na domácom turnaji, kde sa zúčastnili tímy z celého Slovenska. Turnaj prostredníctvom participatívneho rozpočtu podporil Trnavský samosprávny kraj.

Ošetrovanie repky olejnej

Ošetrovanie repky olejnej

Spoločnosť Agrolet oznamuje, že v podvečerných hodinách 13.4.2024 a 14.4.2024 bude ošetrovať repku olejnú.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.4.2024 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. HOR-84/2024 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 1 ks orecha, rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 495/2 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu: „Hrozby pádu stromu na miestnu komunikáciu, spôsobenie úrazu prechádzajúcim osobám a spôsobenie škody na súkromnom majetku.“ Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo  elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešany

Kosenie cintorína – prosba o súčinnosť

Kosenie cintorína – prosba o súčinnosť

V najbližších dňoch bude v našej obci prebiehať kosenie zelených plôch cintorína a aj uličiek medzi hrobmi.

Žiadame občanov aby kvôli bezpečnosti odstránili popadané sklenené svietniky (zelený kontajner na sklo).

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!

FOTO: 79. výročie oslobodenia obce

V piatok, 5 apríla, sme si krátkou pietnou spomienkou pripomenuli spolu so základnou školou deň oslobodenia našej obce počas II. svetovej vojny. V utorok, 2. apríla 2024 uplynulo 79. rokov od ukončenia vojny v Horných Orešanoch.
Žiaci deviatej triedy si podľa zápisu klubu vojenskej histórie Trnavská posádka, ktorého autorom je Mgr. M. Ostrovský, pripravili príspevok o oslobodzovacích bojoch v našej obci, ktoré sa v roku 1945 odohrali počas veľkonočných sviatkov.
Znovu po roku sme sa stretli, aby sme si pripomenuli udalosti, ktorým vďačíme za slobodu, a vyjadrili úctu tým, ktorí bojovali za to, aby ďalšie generácie žili v slobodnej krajine.

FOTO: Mobilný odber krvi, marec 2024

Prvý tohtoročný mobilný odber krvi sa konal koncom marca. Prišlo 27 darcov, z čoho bolo päť prvodarcov, čo je veľmi potešujúca správa.
Ďalší odber v kultúrnom dome je naplánovaný na utorok 24. septembra 2024.
Tešíme sa na vás a vopred vám ďakujeme že pomáhate zachrániť životy!

FOTO: Orešanská koštofka 2024

Do tohto ročníka sa zapojilo 126 vystavovateľov zo 46 miest a obcí zo Slovenska a Moravy. Spolu bolo hodnotených 436 vzoriek, pričom tradične prevládali biele vína (271 vzoriek), nasledovali červené, ružové a ovocné.
Najlepšiu kolekciu vín dodalo vinárstvo Víno Černý z Hlohovca, titul šampión bielych suchých vín poputuje do Modry k vinárovi Miroslavovi Dudovi, šampióna červených vín dodal Jaroslav Uher z Veľkého Grobu a titulom najlepšie orešanské červené bola ohodnotená Nitria od Miroslava Nováka.

FOTO: Deň zdravia 2024

Po dlhej prestávke sme znovu v našej obci zorganizovali spolu s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave Deň zdravia. Teší nás, že vám vaše zdravia nie je ľahostajné a viac ako tri desiatky občanov, prevažne seniorov ste prišli si dať spraviť základné vyšetrenia a vypočuť rady na zmenu životosprávy, stravy. Napríklad vysoký krvný tlak je možné upraviť zmenou stravovania, zvýšením pohybovej aktivity a podobne.
V stredu, 20. marca, sa robili v kultúrnom dome vyšetrenia cholesterolu, glukózy, meranie tlaku krvi. Meranie % množstva telesného tuku, anamnestické vyšetrenia a vyšetrenia na meranie indexu telesnej hmotnosti a centrálnej obezity. Poskytovalo sa tiež odborné poradenstvo k nameraným hodnotám a zhodnotenie flexibilného a fixného rizika. Individuálne poradenstvo s odporúčaním optimálnych zmien vo výžive, vo fyzickej aktivite a v nefarmakologickom ovplyvňovaní tlaku krvi.

application/pdf Oznámenie o začatí obstarávania

Súbor na stiahnutie (PDF): Oznámenie o začatí obstarávania (kategória: Rôzne)

Zmien a doplnkov 04/2024 Územného plánu obce Horné Orešany

application/pdf Voľby prezidenta 2024 - I. kolo, zápisnica OVK 2

Súbor na stiahnutie (PDF): Voľby prezidenta 2024 - I. kolo, zápisnica OVK 2 (kategória: Voľby)

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovanie vo voľbách prezidenta SR Horné Orešany