Dnes je pondelok 25. mája 2020, meniny má Urban, zajtra Dušan. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

application/pdf Zámer predať nehnuteľný majetok - Ing. Marko Novák

Súbor na stiahnutie (PDF): Zámer predať nehnuteľný majetok - Ing. Marko Novák (kategória: Zámery)

Predaj nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

application/pdf Dodatok k uzneseniu č. 08/1.OZ/2020

Súbor na stiahnutie (PDF): Dodatok k uzneseniu č. 08/1.OZ/2020 (kategória: Uznesenia OZ)

application/pdf Malokarpatský posol 2020/05

Malokarpatský posol 2020/05 Súbor na stiahnutie (PDF): Malokarpatský posol 2020/05 (kategória: Malokarpatský posol)

Triedenie odpadu

Triedenie odpadu

Náklady na triedený zber recyklovateľného odpadu hradí organizácia zodpovednosti výrobcov. 

Spracovanie recyklovateľného odpadu správnym spôsobom umožňuje jeho opätovné využitie na výrobu nových produktov ako: 10 časopisov = 1 krabica na TV, 5 pohárov = 1 váza, 30 plastových fliaš = 1 flísová bunda, 670 hliníkových plechoviek = 1 rám na bicykel, 2 nápojové kartóny = 1 m2 papierových utierok

Recyklovaním pomáhate:

 • šetriť materiál a prírodné zdroje
 • znížiť emisie CO2
 • znížiť spaľovanie zvyškového odpadu
 • k pozitívnemu vplyvu na skleníkový efekt
 • ušetriť svoje financie

Leták v PDF

Od nedele 10.05.2020 bude autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime

Od nedele 10.05.2020 bude autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime

Prímestká autobusová doprava prechádza od nedele 10.05.2020 do režimu „pracovný deň, školské prázdniny“.

Naďalej platí podmienka pre cestujúcu verejnosť, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.

Ďalej je vhodné:

 • maximálne uprednostniť bezhotovostné platby, čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
 • maximálne využívať možnosti e-shopu na  nabíjanie čipovej dopravnej karty,
 • upozorniť cestujúcich, o dostupnosti kreditu, ktorý nie je možné požiť ihneď a je nutné počkať  24 hod. a dopravná karta sa aktivuje prvým priložením  k palubnému počítaču v autobuse

application/pdf Podmienky pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu

Podmienky pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu Súbor na stiahnutie (PDF): Podmienky pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu (kategória: Rôzne)

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., TAVOS

Platenie daní a komunálneho odpadu za rok 2020

Platenie daní a komunálneho odpadu za rok 2020

Obecný úrad v Horných Orešanoch oznamuje  všetkým občanom, že od 01.05.2020 sa vyberá daň v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Výmeru dane za rok 2020 pre zaplatenie cez internet banking si požiadajte mailom (duchonova@horneoresany.sk). Prípadne je dane možné zaplatiť počas úradných hodín na obecnom úrade:

Pondelok  od 08:00 do 11:00
Utorok od 08:00 do 11:00
Streda od 14:00 do 17:00
Štvrtok  - nestránkový deň
Piatok od 08:00 do 11:00


Vývoz komunálneho odpadu (TKO):

 • domácnosť 1 - 4 osoby: 1ks 120 L nádoba
 • domácnosť 5 - 5 osôb: 2 ks 120 L nádoba (resp.:1x240L)
 • domácnosť nad 8 osôb: 3 ks 120 L nádoby (resp.:1x240L + 1x120L))
 • ak domácnosť používa viac nádob ako je pridelené podľa počtu osôb: vývoz ďalšej 120 L nádoby: 30 € / rok

application/pdf Dodatok k uzneseniu č. 45/2.OZ/2020

Dodatok k uzneseniu č. 45/2.OZ/2020 Súbor na stiahnutie (PDF): Dodatok k uzneseniu č. 45/2.OZ/2020 (kategória: Uznesenia OZ)

application/pdf Dodatok k Zápisnici č. 2

Dodatok k Zápisnici č. 2 Súbor na stiahnutie (PDF): Dodatok k Zápisnici č. 2 (kategória: Zápisnice zo zasadnutia OZ)

Otváracie hodiny: POŠTA Horné Orešany

Otváracie hodiny: POŠTA Horné Orešany
Pondelok:   07:30 – 13:00, 14:00 - 15:00
Utorok: 07:30 – 12:00
Streda: 07:30 – 13:00, 14:00 - 17:00
Štvrtok: 07:30 – 13:00, 14:00 - 15:00
Piatok: 07:30 – 13:00, 14:00 - 15:00

 

V čase od 9:00 do 11:00 je povolený vstup IBA osobám nad 65 rokov.

Na poštu vstupovať po jednom.

application/pdf Uznesenia OZ zo dňa 27. 4. 2020

Uznesenia OZ zo dňa 27. 4. 2020 Súbor na stiahnutie (PDF): Uznesenia OZ zo dňa 27. 4. 2020 (kategória: Uznesenia OZ)

Zber objemového komunálneho odpadu v obci

Zber objemového komunálneho odpadu v obci

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že  v termíne  od 24.04. 2020 do 04. 05. 2020 budú v našej obci  rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber objemového komunálneho odpadu.

Do kontajnera je možné dávať komunálny odpad z domácností v primeranom množstve na jednotlivú domácnosť, ktorý iným spôsobom nie je možné separovať.

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

Od 24.04.2020 do 27.04.2020

 • na Hornom záhumní pri p. Lisickom
 • pri telefónnej ústredni
 • na parkovisku pri kostole
 • na Rajčianke pri p. Hirnerovi
 • pri hasičskej zbrojnici
 • v m. č. Majdánske na námestí

Od 30.04.2020 do 04.05.2020

 • na Dolnom záhumní
 • pri telefónnej ústredni
 • na parkovisku pri kostole
 • na Rajčianke pri DREVOXE
 • pri TRAFOSTANICI (železiarstvo)
 • na Majdáne

Do kontajnera patrí:
zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, periny, sanita a pod.

Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nedávali:
plasty a papier, sklo, železo, kovový odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a biologický odpad ako sú konáre, prerezávky stromov a kríkov, burinu, trávu, lístie, haluzovinu a pod.

 

Žiadame občanov o spoluprácu a dodržanie čistoty okolo kontajnerov!

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 4. 2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 4. 2020

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  27. 4.  2020, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program: 

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 03.03.2020 
 5. Úprava rozpočtu 1/2020
 6. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 16/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020 
 7. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 18/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020  
 8. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 19/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020 
 9. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 20/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020 
 10. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č.27/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020
 11. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č.25/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020 
 12. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č.26/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020 
 13. Žiadosť o zmenu územného plánu a zaradenie parc.č.700/165 do ÚPN obce na výstavbu rodinného domu – Michal Burský
 14. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 34/1.OZ/2020 zo dňa 3.3. 2020 
 15. Diskusia
 16. Záver

Povinné nosenie rúšok

Povinné nosenie rúšok

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 00:00 do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:

 • detí do 2 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb
 • osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenost' od iných osôb minimálne 20 metrov,
 • osôb nežijúcich v spločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.

Brigáda v parku na Lázni dňa 21. 4. 2020

Brigáda v parku na Lázni dňa 21. 4. 2020

Obecný úrad oznamuje študentom a občanom, že dňa 21. apríla, t. j. v utorok od 9.00 hod. sa bude konať brigáda na Lázni v parku, kde sa vykoná odburinenie kvetinových záhonov. Prineste si so sebou malé nožíky, alebo motičky a vedrá. Obecný úrad sa teší na vašu účasť. 

Zberné miesto otvorené každú sobotu

Zberné miesto otvorené každú sobotu

Obecný úrad oznamuje občanom, že zberné miesto na vývoz haluzoviny a drobný stavebný odpad bude v mesiacoch apríl - máj otvorené každú sobotu v čase od 9.00 - 13. 00 hod. O zmene termínu budeme občanov vopred informovať.

V prípade nepriaznivého počasia bude zberné miesto zatvorené. Prosíme občanov, aby drobný stavebný odpad a haluzovinu vozili na zberné miesto len počas prevádzkových hodín. V ostatných dňoch bude zberné miesto uzamknuté. Obecný úrad upozorňuje občanov, že vývoz drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle platného VZN č. 5/2015 a to nasledovne: 

Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje vo výške 0,02 €.

Zároveň vás chceme poprosiť o dodržiavanie obmedzení krízového štábu (povinnosť nosiť rúška, dodržiavať dvojmetrový rozstup v rade, obmedziť pohyb osôb starších ako 65 vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady).

Odstavenie potoka na Dolnom konci

Odstavenie potoka na Dolnom konci

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 16.4.2020 od 17.00 hod. (štvrtok) bude odstavený potok na Dolnom konci od s.č.51 po s.č.113 z dôvodu čistenia a betónovania. Prosíme všetkých občanov v danej lokalite, aby si vyčistili korytá na svojich pozemkoch, cez ktoré preteká potok. Tento bude odstavený do 19.4.2020, t. j. do nedele do 20.00 hod. 

application/pdf Malokarpatský posol 2020/04

Malokarpatský posol 2020/04 Súbor na stiahnutie (PDF): Malokarpatský posol 2020/04 (kategória: Malokarpatský posol)