Dnes je nedeľa 28. februára 2021, meniny má Zlatica, zajtra Radomír. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Horné orešany

Aktuality

Opis stavu plynomerov 2021

Opis stavu plynomerov 2021

Slovesnká pošta, a. s. oznamuje občanom, že od 1. 3. 2021 do 20.3. 2021 budú pracovníci pošty opisovať stavy plynomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili skrinky plynomerov k odpisu.

Testovanie na COVID-19 27.02.- 28.02.2021

Testovanie na COVID-19 27.02.- 28.02.2021

V sobotu a nedeľu, 27.02. - 28.02. 2021 prebehne v Horných Orešanoch testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19, bezplatne na odberných miestach Kultúrny dom - H. Orešany 239 (vstup od pošty, východ od LIV a starej fary).

čítať celú správu

Platenie daní a komunálneho odpadu za rok 2021

Platenie daní a komunálneho odpadu za rok 2021

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že od 22.02.2021 je možné platiť poplatok za komunálny odpad a daň z nehnuteľností za rok 2021.

Vyberať sa bude každý pondelok a utorok v čase od 08:00 -11:00 a každú stredu od 13:00 - 17:00 hod.

Výmeru dane a komunálného odpadu za rok 2021 pre zaplatenie cez internet banking si požiadajte mailom (duchonova@horneoresany.sk).

 

V priebehu mesiaca február a marec je potrebné uhradiť komunálny odpad za rok 2021 na obecnom úrade v Horných Orešanoch, kde zároveň občania obdržia nálepku na smetnú nádobu.

Od 1. apríla 2021 budú vyvážané len smetné nádoby označené nálepkou.

Testovanie na COVID-19 20.02.- 21.02.2021

Testovanie na COVID-19 20.02.- 21.02.2021

V sobotu a nedeľu, 20.02. - 21.02. 2021 prebehne v Horných Orešanoch testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19, bezplatne na odberných miestach Kultúrny dom - H. Orešany 239 (vstup od pošty, východ od LIV a starej fary).

Výsledky testovania

Za sobotu a nedeľu bolo otestovaných spolu 1048 ľudí. Z toho bolo 6 testov pozitívnych, pozitivita bola 0,57%.

  Negatívni Pozitívni Spolu
Sobota 671 3 674
Nedeľa 371 3 374
  1042 6 1048
čítať celú správu

Separovaný zber - plasty, TetraPaky, plechovky, konzervy - štvrtok, 18.2.2021

Separovaný zber - plasty, TetraPaky, plechovky, konzervy - štvrtok, 18.2.2021

Dňa 18. 2. 2021, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber - plasty, vypláchnuté TetraPaky, plechovky, konzervy od potravín.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

- PET fľaše a plechovky je nutné pred vložením do vreca zošliapnuť
- VKM, plechovky a konzervy vypláchnuť

 

Bezplatná aplikácia na vývoz odpadov Vylož smeti

Čo patrí do separovaného zberu? (Pre zväčšenie kliknite na obrázok)

Výberové konanie riadidteľa(ky) Materskej školy vo Zvončíne

Výberové konanie riadidteľa(ky) Materskej školy vo Zvončíne

V zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa(ky) Materskej školy,

Zvončín 83, 919 01 s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2021.

čítať celú správu

Výdaj kompostérov dňa 17.februára

Výdaj kompostérov dňa 17.februára

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 17. februára, t. j. v stredu od 08:00 do 17:00 hodiny sa budú vo dvore obecného úradu vydávať kompostéry.

Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú kompostér, aby si ho vyzdvihli.

 

Dovolenka obvodného lekára MUDr. J. Padúcha 22.-23.02.2021

Dovolenka obvodného lekára MUDr. J. Padúcha 22.-23.02.2021

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že v dňoch 22.-23.02.2021 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude lekár v Suchej nad Parnou.

Sčítanie obyvateľov 15.2.-31.3.2021

Sčítanie obyvateľov 15.2.-31.3.2021

Na Slovensku bude prvý krát prebiehať sčítanie obyvateľov elektronicky. V od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021 sa občan sčíta sám, vyplnením elektronického formulára. Asistované sčítanie sa bude realizovať v termíne medzi 01. 04. a 31. 10. 2021.

Kedy prebieha sčítanie?

  • Plne elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční v termíne od 15.2. do 31.3. 2021
  • Asistované sčítanie obyvateľov sa uskutoční v termíne od 1.4. do 31.10. 2021

Kto sa sčítava?

Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Za neplnoletého obyvateľa má povinnosť sčítania jeho právny zástupca.

čítať celú správu

MŠ a ŠKD od pondelka 15.2.2021 v prevádzke pre kritickú infraštruktúru

MŠ a ŠKD od pondelka 15.2.2021 v prevádzke pre kritickú infraštruktúru

Na základe rozhodnutia RÚVZ Trnava bude od pondelka 15. februára 2021 opäť obnovená prevádzka školského klubu detí a materskej školy pri ZŠ s MŠ Horné Orešany pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre alebo pre rodičov, ktorých povaha práce ju neumožňuje vykonávať z domu.

čítať celú správu

application/pdf Protokol č. 05109/2020 o odovzdaní pozemkov pod stavbami

Úradná tabuľa, kategória: Verejné vyhlášky

Slovenský pozemkový fond odovzdáva Obci Horné Orešany vlastníctvo

application/pdf Malokarpatský posol 2020/12

Malokarpatský posol 2020/12 Súbor na stiahnutie (PDF): Malokarpatský posol 2020/12 (kategória: Malokarpatský posol)

application/pdf Hornoorešan - číslo 4/2020

Hornoorešan - číslo 4/2020 Súbor na stiahnutie (PDF): Hornoorešan - číslo 4/2020 (kategória: Hornoorešan)