Dnes je sobota 23. januára 2021, meniny má Miloš, zajtra Timotej. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Horné orešany

Aktuality

Dňa 21. 1. 2021 - pošta Horné Orešany zatvorená

Dňa 21. 1. 2021 -  pošta Horné Orešany zatvorená

Oznamujeme občanom, že dňa 21. 1. 2021, t. j. vo štvrtok bude Pošta v Horných Orešanoch z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Počas uzatvorenia pošty zrealizuje podaj zásielok Pošta Smolenice.

Separovaný zber - plasty, TetraPaky, plechovky, konzervy - štvrtok, 21.1.2021

Separovaný zber - plasty, TetraPaky, plechovky, konzervy - štvrtok, 21.1.2021

Dňa 21. 1. 2021, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber - plasty, vypláchnuté TetraPaky, plechovky, konzervy od potravín.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

- PET fľaše a plechovky je nutné pred vložením do vreca zošliapnuť
- VKM, plechovky a konzervy vypláchnuť

 

Bezplatná aplikácia na vývoz odpadov Vylož smeti

Čo patrí do separovaného zberu? (Pre zväčšenie kliknite na obrázok)

Testovanie na COVID-19, 23.1. - 24.1. 2021

Testovanie na COVID-19, 23.1. - 24.1. 2021

V sobotu a nedeľu, 23.1. - 24.1. 2021 prebehne v Horných Orešanoch testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19, bezplatne na odberných miestach Kultúrny dom - H. Orešany 239 (vstup od pošty, východ od LIV a starej fary).

Treba k testovaniu:

  • občiansky preukaz (resp. kartičku poistenca)
  • mobilné číslo alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom)               

Otestovať sa je možné, v časoch od 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, 17:30 - 20:00
(posledný odber 19:45).

Výnimka z testovania:

  • mládež do 15 rokov a seniori nad 65 rokov
  • ľudia, ktorí v posledných 90 dňoch prekonali ochorenie covid-19 a lekár im o tom vystaví potvrdenie

 

Navrhované termíny podľa čísiel domov, v rámci prevencie tvorenia radov:

Testovanie harmonogram

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a čas, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas a iný deň.

Počas testovania sa bude vysielať cez internet priestor pred kultúrnym domom.

Opis stavu elektromerov

Opis stavu elektromerov

Západoslovenská distribučná spoločnosť, a. s. oznamuje občanom, že v termíne od 19. 1. do 27. 1. 2021 bude poverený pracovník odpisovať stavy elektromerov v domácnostiach. Počas koronakrízy pracovník nebude vstupovať do domácností, preto žiadame občanov, aby stavy elektromerov opísali a umiestnili na viditeľné miesto (do okna, poštovej schránky). Stav elektrometra je možné nahlásiť aj na tel. čísle 0950 757 130, prípadne je možné odoslať fotku elektrometra na email: odpocty.tt@gmail.com. Všetky tieto stavy budú akceptované.

application/pdf Protokol č. 05109/2020 o odovzdaní pozemkov pod stavbami

Úradná tabuľa, kategória: Verejné vyhlášky

Slovenský pozemkový fond odovzdáva Obci Horné Orešany vlastníctvo

Známky na smetné nádoby

Známky na smetné nádoby

V priebehu mesiaca február a marec je potrebné uhradiť komunálny odpad za rok 2021 na obecnom úrade v Horných Orešanoch, kde zároveň občania obdržia nálepku na smetnú nádobu.

Občania, ktorí nebudú mať poplatok za komunálny odpad do 01. apríla 2021 uhradený (čiže neobdržia známku na smetnú nádobu), nebude im smetná nádoba vyvezená. V mesiaci január 2021 nie je možné vykonať úhradu za komunálny odpad z dôvodu pandémie  COVID - 19.

Obmedzená prevádzka Obecného úradu v Horných Orešanoch

Obmedzená  prevádzka Obecného úradu  v Horných  Orešanoch

V súvislosti s COVID – 19 sa snažíme správať zodpovedne a na Obecnom úrade v Horných Orešanoch vybavujeme osobne len súrne prípady až do odvolania. V súrnych prípadoch ( vybavenie pohrebu ) volajte na t. č.:

0911 266 060

0911 388 565

Písomnosti určené do podateľne vhoďte do poštovej schránky umiestnenej pri vchode obecného úradu ( na ľavej strane pri bránke ).

Likvidácia vianočných stromčekov

Likvidácia vianočných stromčekov

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že živé vianočné stromčeky určené na likvidáciu môžete priniesť pred areál základnej školy na vyznačené miesto v termíne do 17. januára 2021.

Zdravotné stredisko a lekáreň v pondelok 4.1. 2021 zatvorené

Zdravotné stredisko a lekáreň v pondelok 4.1. 2021 zatvorené

Z dôvodu očkovania personálu ambulancie a lekárne bude 4.1. 2021 zatvorené. Zastupuje MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

application/pdf Malokarpatský posol 2020/12

Malokarpatský posol 2020/12 Súbor na stiahnutie (PDF): Malokarpatský posol 2020/12 (kategória: Malokarpatský posol)

Otváracie hodiny pošty - 30.12. a 31. 12. 2020

Otváracie hodiny pošty - 30.12. a 31. 12. 2020

Vedúca pošty v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že pošta bude dňa 30.12. a 31. 12. 2020 otvorená nasledovne:

  • 30.12. 2020, streda: od 7.30 - 10.00 hod., 14.00 - 17.00 hod.
  • 31.12. 2020, štvrtok od 7.30 - 11.00 hod.

application/pdf Hornoorešan - číslo 4/2020

Hornoorešan - číslo 4/2020 Súbor na stiahnutie (PDF): Hornoorešan - číslo 4/2020 (kategória: Hornoorešan)

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Kaderovej 28.12.2020 - 30.12.2020

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Kaderovej 28.12.2020 - 30.12.2020

Detská lekárka MUDr. Kaderová v Smoleniciach oznamuje občanom, že od 28.12. do 30. 12. 2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou.

application/pdf Štatistické zisťovanie v domácnostiach od 7. 12. 2020

Úradná tabuľa, kategória: Rôzne

V termíne od 7.12.2020 do 11. 1. 2022 sa uskutoční v našej obci štatistické zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov v zmysle vyhlášky SR č. 292/2020