Dnes je piatok 31. marca 2023, meniny má Benjamín, zajtra Hugo.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Horné Orešany

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - ELSPOL - SK, s. r .o .

Zabezpečenie dodávky elektrickej energie

Verejné vyhlášky pred 6 hodinami
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Obec Horné Orešany vyhlasuje v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p. výberové konanie na obsadenie pracovného miesta : účtovník/účtovníčka obce

Rôzne včera 14:44
Verejná vyhláška

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby " Vodovod IBV NIVA II - Horné Orešany - vetva B6-1"

Verejné vyhlášky 28. 2. 15:05
Návrh VZN č. 1/2023

ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do materskej školy, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole

Zobraziť úradnú tabuľu ›››

Aktuality

application/pdf Verejná vyhláška - ELSPOL - SK, s. r .o .

Úradná tabuľa, kategória: Verejné vyhlášky

Zabezpečenie dodávky elektrickej energie

FOTO: Pôstna polievka 2023

V nedeľu 26. marca sa v kultúrnom dome uskutočnil piaty ročník benefičnej akcie s názvom "Pôstna polievka", ktorej súčasťou bol aj Veľkonočný trh.
Výťažok podujatia sa tento rok použije na vytvorenie domova pre rodiny v núdzi v Bratislave a v Košiciach. Foto: M.M., M.B.

application/pdf Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta

Úradná tabuľa, kategória: Rôzne

Obec Horné Orešany vyhlasuje v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p. výberové konanie na obsadenie pracovného miesta : účtovník/účtovníčka obce

Dňa 31. marca 2023 - pošta zatvorená

Dňa 31. marca 2023 - pošta zatvorená

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 31. marca 2023, t.j. v piatok bude POŠTA v Horných Orešanoch zatvorená.

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu od 27.3.2023

Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu od 27.3.2023

Obecný úrad Horné Orešany organizuje zber elektroodpadu od 27.3. 2023 do 17.4. 2023 (na dvore OcÚ, počas úradných hodín).

Zbiera sa:

 • nerozobraté elektrické zariadenia používané v domácnosti - televízory, mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, myši, tlačiarne a pod.
 • nerozobraté chladničky a mrazničky
 • nepoškodené žiarivky, neónové trubice
 • nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články a pod.

Je dôležité neodovzdávať odpad podomovým zberačom kovu, elektro a iného odpadu. Tento odpad sa nezapočítava celkovej úrovne vytriedenia odpadu v obci (čím menej vytriedené, tým je väčší poplatok do envirofondu za tonu). Často krát končí niekde za dedinou bez kovových častí.

V rovnakom termíne bude prebiehať aj zber nebezpečného odpadu.

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu od 27.3.2023

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu od 27.3.2023

Obecný úrad Horné Orešany organizuje zber nebezpečného odpadu od 27.3. 2023 do 17.4. 2023 (na dvore OcÚ, počas úradných hodín).

Odpad je nutné správne vytriediť a odpad s obsahom tekutých látok dobre uzatvoriť!

Zberá sa:

 • Obaly od nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob: farby (syntetické, acetónové,...), spreje, riedidlá,...
 • Tekuté nebezpečné látky (dobre uzatvorené): farby (syntetické, acetónové,...), lepidlá, riedidlá, živice,...
 • Oleje (dobre uzatvorené): motorové, prevodové, hydraulické, mazacie oleje...

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej nádobe, označenej názvom látky!

 

Obaly s obsahom tekutých látok musia byť zaistené tak, aby pri ich preprave a manipulácii s nimi nedošlo k vyliatiu ich obsahu.

V rovnakom termíne bude prebiehať aj zber elektronického odpadu.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ v Horných Orešanoch

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ v Horných Orešanoch

Obec Horné Orešany v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov o výberovom konaní na vymenovanie riaditeľa školy a zákona NR SR č. 552/2023 z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje  

V Ý B E R O V É     K O N A N I E

  na obsadenie funkcie

Riaditeľ  Základnej školy s materskou školou Horné Orešany.

čítať celú správu

Zberné miesto otvorené - sobota, streda

Zberné miesto otvorené - sobota, streda

Obecný úrad oznamuje občanom, že zberné miesto na vývoz haluzoviny, dreveného odpadu a drobný stavebný odpad bude v jarných mesiacoch otvorené v sobotu v čase od 9.00 - 13.00 hod.v stredu v čase od 14:00 do 17:00 hod. O zmene termínu budeme občanov vopred informovať.

V prípade nepriaznivého počasia bude zberné miesto zatvorené. Prosíme občanov, aby drobný stavebný odpad, haluzovinu a drevený odpad vozili na zberné miesto len počas prevádzkových hodín. V ostatných dňoch bude zberné miesto uzamknuté. Obecný úrad upozorňuje občanov, že vývoz drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle platného VZN č. 5/2015 a to nasledovne: Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje vo výške 0,02 €.

​Zberá sa:

 • haluzovina, konáre z orezávky stromov a kríkov
 • rozobratý drevený nábytok bez molitánu, plastov, skla
 • staré palety, menšie dosky
 • drobný stavebný odpad

Pôstna polievka 2023

Pôstna polievka 2023

Miestny klub KDH a farské spoločenstvo v spolupráci s obecným úradom Vás pozývajú na benefičnú akciu - Pôstna polievka a orešanský veľkonočný trh v nedeľu 26. Marca 2023 od 9:00  do 14:00 hod v KD Horné Orešany. Všetci ste vítaní.

Orešanská koštofka - XXXIV. ročník ochutnávky vín

Orešanská koštofka - XXXIV. ročník ochutnávky vín

Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci s Obecným úradom Horné Orešany organizujú XXXIV. ročník ochutnávky vín, ktorý sa bude konať v sobotu 15. apríla 2022 v miestnom kultúrnom dome.

čítať celú správu

Opis stavu plynomerov 16. a 17. marca 2023

Opis stavu plynomerov 16. a 17. marca 2023

Obecný úrad oznamuje občanom, že v dňoch 16. a 17. marca 2023 t. j. štvrtok a v piatok, budú pracovníci spoločnosti SPP, a. s. opisovať stavy plynomerov. Prosíme občanov, aby sprístupnili skrinky plynomerov k odpisu.

Pošta Horné Orešany 15.3.2023 zatvorená, 16.3.2023 upravené hodiny

Pošta Horné Orešany 15.3.2023 zatvorená, 16.3.2023 upravené hodiny

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 15.3.2023, t.j. v stredu bude Pošta v Horných Orešanoch zatvorená.

Dňa 16.3.2023, t. j. vo štvrtok bude pošta otvorená nasledovne: 8.00-13.00, 14.00-17.00

 

Odber noviniek webu na e-mail

Odber noviniek webu na e-mail

Po prihlásení vašej e-mailovej adresy máte možnosť odoberať novinky webu priamo do vašej schránky.

Po prihlásení a autorizácii vašej e-mailovej adresy vám budú chodiť automaticky generované e-maily, keď bude na web pridaná aktualita, galéria, súbor alebo upozornenie pred termínom z kalendára.

- odber noviniek

FOTO: Fašiangová zábava a pochovávanie basy 2023

V nedeľu 19.februára sme pochovali FidliBasu. Ďakujeme všetkým organizátorom, účinkujúcim a každému, kto sa prišiel s nami zabaviť.

application/pdf Verejná vyhláška

Úradná tabuľa, kategória: Verejné vyhlášky

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby " Vodovod IBV NIVA II - Horné Orešany - vetva B6-1"