Dnes je štvrtok 15. apríla 2021, meniny má Fedor, zajtra Dana, Danica. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Horné orešany

Aktuality

Testovanie na COVID-19 17.4.2021 v čase od 8:00 - 16:00

Testovanie na COVID-19 17.4.2021 v čase od 8:00 - 16:00

V sobotu 17.4. 2021 prebehne v Horných Orešanoch testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19, bezplatne na odberných miestach Kultúrny dom - H. Orešany 239 (vstup od pošty, východ od LIV a starej fary).

Testovanie je povinné pre žiakov  8. a 9. ročníka Základnej školy, rodičov žiakov Základnej školy a Materskej školy, učiteľov Základnej a Materskej školy.

čítať celú správu

Dňa 15. 4. 2021 - pošta Horné Orešany zatvorená

Dňa 15. 4. 2021 - pošta Horné Orešany zatvorená

Oznamujeme občanom, že dňa 15. 4. 2021, t. j. vo štvrtok bude Pošta v Horných Orešanoch z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Počas uzatvorenia pošty zrealizuje podaj zásielok Pošta Smolenice.

Separovaný zber - plasty, TetraPaky, plechovky, konzervy - štvrtok, 15.4.2021

Separovaný zber - plasty, TetraPaky, plechovky, konzervy - štvrtok, 15.4.2021

Dňa 15. 4. 2021, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber - plasty, vypláchnuté TetraPaky, plechovky, konzervy od potravín.

čítať celú správu

Zberné miesto otvorené každú sobotu

Zberné miesto otvorené každú sobotu

Obecný úrad oznamuje občanom, že zberné miesto na vývoz haluzoviny a drobný stavebný odpad bude v mesiacoch apríl máj otvorené každú sobotu v čase od 9.00 - 13. 00 hod. O zmene termínu budeme občanov vopred informovať.

čítať celú správu

Testovanie na COVID-19 10.4.2021 v čase od 8:00 - 16:00

Testovanie na COVID-19 10.4.2021 v čase od 8:00 - 16:00

V sobotu 10.04. 2021 prebehne v Horných Orešanoch testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19, bezplatne na odberných miestach Kultúrny dom - H. Orešany 239 (vstup od pošty, východ od LIV a starej fary).

VýsledkyVýsledky testovania: Otestovaných bolo1002 ľudí. Pozitívnych testov 0.

čítať celú správu

application/pdf Malokarpatský posol 2021 / 1

Malokarpatský posol 2021 / 1 Súbor na stiahnutie (PDF): Malokarpatský posol 2021 / 1 (kategória: Malokarpatský posol)

Testovanie na COVID-19 3.4.2021 v čase od 8:00 - 16:00

Testovanie na COVID-19 3.4.2021 v čase od 8:00 - 16:00

V sobotu 3.4. 2021 prebehne v Horných Orešanoch testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19, bezplatne na odberných miestach Kultúrny dom - H. Orešany 239 (vstup od pošty, východ od LIV a starej fary).

VýsledkyVýsledky testovania: Otestovaných bolo1002 ľudí, z toho boli 2 pozitívni.

čítať celú správu

Zber nebezpečného odpadu od 6. 4. do 6. 5. 2021

Zber nebezpečného odpadu od 6. 4. do 6. 5. 2021

Obecný úrad Horné Orešany organizuje zber nebezpečného odpadu od 6.4.2021 do 6.5.2021 (na dvore OcÚ, počas úradnych hodín).

Medzi nebezpečný  odpad patrí: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tlačiarenske farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami.

čítať celú správu

Zber elektornického odpadu od 06.04.2021 do 06.05.2021

Zber elektornického odpadu od 06.04.2021 do 06.05.2021

Obecný úrad Horné Orešany organizuje zber elektronického odpadu od 6.4.2021 do 6.5.2021.

Medzi elektronický odpad patria staré televízory, rádiá, chladničky, mrazničky, mikrovlnky, práčky, vysávače, rýchlovarné kanvice, počítače, sporáky a pod.. Tento elektornický odpad môžete priniesť na obecný úrad v úradné hodiny a to:

Pondelok : 08:00 - 11:00
Utorok: 08:00 - 11:00
Streda: 13:00 - 17:00

čítať celú správu

Zber objemového komunálneho odpadu od 09.04.2021 do 19.04. 2021

Zber objemového komunálneho odpadu od 09.04.2021 do 19.04. 2021

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v termíne od 09.04.2021 do 19.04.2021 búdú v našej obci postupne rozmiestnené kontajnery na zber objemového komunálneho odpadu (iba odpad, ktorý nie je možné separovať) - v primeranom množstve na jednotlivú domácnosť

 

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

Od 09.04.2021 do 12.04.2021

 • na Hornom záhumní pri p. Lisickom
 • pri telefónnej ústredni
 • na parkovisku pri kostole
 • na Rajčianke pri p. Hirnerovi
 • pri hasičskej zbrojnici
 • v m. č. Majdánske na námestí

od 16.04.2021 do 19.04.2021

 • na Dolnom záhumní
 • pri telefónnej ústredni
 • na parkovisku pri kostole
 • na Rajčianke pri DREVOXE
 • pri TRAFOSTANICI ( železiarstvo )
 • na  Majdáne

 Do kontajnera patrí:

zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, periny, sanita a pod.

 

 PRÍSNY ZÁKAZ vyhadzovať do kontajnerov:

 • plasty a papier ( separovaný zber v obci mesačne – modrý kontajner na papier,. Plastové vrecia, žlté nádoby – plasty )
 • sklo – kontajnery v obci
 • železo, kovový odpad – zberné suroviny
 • elektrospotrebiče – zber v obci 2 x ročne vo dvore OcÚ
 • pneumatiky – pneuservis
 • biologický odpad ako sú konáre, prerezávky stromov a kríkov, burinu, trávu, lístie, haluzovinu a pod. – zberné miesto, otvorené v mesiaci apríl a máj - každú sobotu počnúc  od 10.04.2021
 • drobný stavebný odpad (tehla, betón) – zberné miesto, otvorené 1. sobotu v mesiaci

 

Žiadame občanov o spoluprácu a dodržanie čistoty okolo kontajnerov!

 

Do VKK je možné dávať komunálny odpad z domácností v primeranom množstve na jednotlivú domácnosť, ktorý iným spôsobom nie je možné separovať.

 

Zaplatenie poplatku za komunálny odpad za rok 2021

Zaplatenie poplatku za komunálny odpad za rok 2021

Obecný úrad Horné Orešany  upozorňuje občanov, ktorí doposiaľ nemajú zaplatený poplatok za komunálny odpad na r. 2021, aby tak urobili 31.03.2021, t. j. dnes v čase od 13:00 - 17:00. hod. na obecnom úrade.

application/pdf Výzva na vykonanie deratizácie

Výzva na vykonanie deratizácie Súbor na stiahnutie (PDF): Výzva na vykonanie deratizácie (kategória: Rôzne)

RÚVZ v Trnave vyzýva všetky povinné objekty na vykonanie deratizácie v termíne od 08. 04. do 17. 05. 2021

application/pdf Úroveň triedenia komunálneho odpadu za rok 2020

Úradná tabuľa, kategória: Rôzne

V zmysle § 4 zákona č. 329/2008 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov obec Horné Orešany dosiahla v r. 2020 úroveň vytriedenia na úrovni 30, 20%

application/pdf Chemolak Smolenice - skládka smutná II.

Úradná tabuľa, kategória: Zámery

Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky