Dnes je streda 26. januára 2022, meniny má Tamara, zajtra Bohuš. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Horné Orešany

Covid 19

Aktuality

Zubná ambulancia Smolenice prijíma nových pacientov

Zubná ambulancia Smolenice prijíma nových pacientov

Zubná ambulancia v Smoleniciach príjme nových pacientov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť a objednať na ošetrenie na tel. č. 0910 321 359.

Opis stavu elektromerov

Opis stavu elektromerov

Zpadoslovenská distribučná spoločnosť v Trnave oznamuje občanom, že od 19. 1. do 27. 1. 2022 bude poverený pracovník odpisovať stavy elektromerov v domácnostiach. Žiadame občanov o sprístupnenie odberového miesta. V prípade neprítomnosti prosíme nechať lístok s menom a stavom elektromera na viditeľnom mieste. 

Zber vianočných stromčekov

Zber vianočných stromčekov

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že živé vianočné stromčeky určené na likvidáciu môžete priniesť odzdobené pred areál základnej školy na vyznačené miesto v termíne do 31. januára 2022.

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Korčekovej v Suchej nad Parnou

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Korčekovej v Suchej nad Parnou

Detská lekárka MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou oznamuje rodičom detí, že od 17. 1. do 21. 1. 2022 nebude ordinovať. Zastupovať bude detská lekárka MUDr. Kaderová v Smoleniciach.

Vývoz odpadu na rok 2022

Vývoz odpadu na rok 2022

Kalendár vývozu komunálneho odpadu, separovaného odpadu (žlté vrecia a nádoby: plasty, tetrapaky, plechovky a konzervy) a papiera v modrých vreciach.

Harmonogram a informácie o separovaní: www.horneoresany.sk/separovany-zber,-vyvoz-odpadu

 

Daňové priznania za rok 2021

Daňové priznania za rok 2021

Vážení občania, nižšie prikladáme postup pri podávaní daňových priznaní za rok 2021, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach. Daňovníci, ktorým v roku 2021 vznikla daňová povinnosť, sú povinní do 31.01.2022 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

čítať celú správu

Očkovanie 3. dávkou vakcíny dňa 13. 1. 2022

Očkovanie 3. dávkou vakcíny dňa 13. 1. 2022

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, ktorí sa prihlásili na očkovanie proti COVID - 19  na OcÚ, že očkovanie sa uskutoční dňa 13. januára 2022, t. j. vo štvrtok  o 13. 00 hod. v KD v Horných Orešanoch. Upozorňujeme zaregistrovaných občanov, aby nereagovali na SMS správy s iným termínom očkovania.

Zmena v programovom rastry káblovej televízie

Zmena v programovom rastry káblovej televízie

VTR - kominikačné systémy, prevádzkovanie káblovej televízie oznamuje občanom, že boli vykonané zmeny v programovom rastry, z tohto dôvodu je potrebné preladiť televízne príjmače automatickým ladením. 

application/pdf Hornoorešan - číslo 4/2021

Hornoorešan - číslo 4/2021 Súbor na stiahnutie (PDF): Hornoorešan - číslo 4/2021 (kategória: Hornoorešan)

Obecný úrad Horné Orešany

Obecný úrad Horné Orešany

Úradné hodiny počas vianočných sviatkov:

 • 23.12.2021 - zatvorené 24.12.2021 - sviatok
 • 25.12.2021 - 1.sviatok vianočný
 • 26.12.2021 - 2.sviatok vianočný
 • 27.12.2021 - od 08.00 hod. - do 12.00 hod.
 • 28.12.2021 - zatvorené
 • 29.12.2021 - od 08.00 hdo. - do 12.00 hod.
 • 30.12.2021 - zatvorené
 • 31.12.2021 - zatvorené
 • 01.01.2022 - sviatok
 • 02.01.2022 - nedeľa
 • 03.01.2022 - od 08.00 hod. - do 12.00 hod.
 • 04.01.2022 - zatvorené
 • 05.01.2022 - od 08.00 hod. - do 12.00 hod.
 • 06.01.2022 - sviatok
 • 07.01.2022 - zatvorené

V súrnych prípadoch volajte na t.č. 0911 266 060 alebo 0911 388 565. 

Očkovanie 3. dávkou vakcíny

Očkovanie 3. dávkou vakcíny

Obec Horné Orešany v spolupráci s obvodným lekárom MUDr. Jurajom Padúchom zabezpečili v našej obci očkovanie proti COVID – 19 treťou  dávkou vakcíny. Očkovanie sa uskutoční v januári 2022 v kultúrnom dome v Horných  Orešanoch. Aktuálny termín Vám oznámime prostredníctvom miestneho rozhlasu a web stránky obce. V prípade záujmu je potrebné telefonicky kontaktovať pracovníčky obecného úradu na tel. číslach: 0911 388 565, 0911 266 0600901 797 959 do 31. 12 . 2021, kde je potrebné nahlásiť nasledovné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia, rodné číslo
 • Telefónny kontakt
 • Zdravotnú poisťovňu
 • Informáciu, ak ide o imobilnú osobu

Občania, ktorí majú záujem o očkovanie prvou a druhou dávkou vakcíny sa môžu taktiež nahlásiť. Prosíme občanov, aby využili túto možnosť a prihlásili sa na očkovanie, ktoré bude priamo v našej obci.

application/pdf VZN č.4 2021

Úradná tabuľa, kategória: Všeobecné záväzné nariadenia

O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany v územnej pôsobnosti Obce Horné Orešany

application/pdf Vykurovacie obdobie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti

Vykurovacie obdobie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti Súbor na stiahnutie (PDF): Vykurovacie obdobie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti (kategória: Rôzne)

Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch.

application/pdf Výzva vlastníkov nehnuteľností

Výzva vlastníkov nehnuteľností Súbor na stiahnutie (PDF): Výzva vlastníkov nehnuteľností (kategória: Rôzne)

ZSD, a. s. vyzýva vlastníkov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31. 1. 2022