Dnes je piatok 21. februára 2020, meniny má Eleonóra, zajtra Etela. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Zberné miesto otvorené od 7. 3. 2020

Obecný úrad oznamuje občanom, že zberné miesto na drobný stavebný odpad a haluzovinu, ktoré je umiestnené v areáli spoločnosti AGROLET bude znovu otvorené od 7.3. 2020 ( sobota ) a následne každú prvú sobotu v mesiaci od 9.00 hod do 13.00 hod. a bude zabezpečené a kontrolované pracovníkmi obecného úradu. V prípade nepriaznivého počasia bude zberné miesto zatvorené. Prosíme občanov, aby drobný stavebný odpad a haluzovinu vozili na zberné miesto len počas prevádzkových hodín. V ostatných dňoch bude zberné miesto uzamknuté. Obecný úrad upozorňuje občanov, že vývoz drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle platného VZN č. 5/2015 a to nasledovne: 

Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje vo výške 0,20 €.

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 20.2.2020

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 20.2.2020

Dňa 20. 2. 2020, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Pochovávanie basy dňa 22. februára 2020, sobota

Pochovávanie basy dňa 22. februára 2020, sobota

Fašiangové radovánky, plesanie a hodovanie sa blíži ku koncu. V sobotu, 22. februára 2020 ich zavŕšime na fašiangovej zábave v KD, ktorá začne o 17.00 a vyvrcholí pochovaním Fidlibasy.

V programe vystúpia FidliCanti: divadlo „Funebráci idú do neba“ a Klub country tancov OREGON z D. Orešian.

Srdečne vás pozýva a o pohostenie i dobrú náladu sa postará OcÚ v spolupráci s OZ FicliCanti.
 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  16.12.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-314/2019 o vydanie súhlasu na výrub krovitých porastov čerešne, jaseňa, javora, šípky a trnky na ploche o výmere 1554 m2 na pozemku registra "C" parc. č . 700/10 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  rekultivácie pozemku a následnej výsadby ovocných stromov a viniča.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešany.

application/pdf Prerušenie distribúcie elektriny do domácností

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností Súbor na stiahnutie (PDF): Prerušenie distribúcie elektriny do domácností (kategória: Rôzne)

Dňa 25. 2. 2020 v čase od 10.00hod. do 12.00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie do domácností v obci Horné Orešany podľa priloženého oznamu zo ZSD, a.s.

application/pdf Socha sv. Floriána s podstavcom, r. 1810

Socha sv. Floriána s podstavcom, r. 1810 Súbor na stiahnutie (PDF): Socha sv. Floriána s podstavcom, r. 1810 (kategória: Rôzne)

Priebeh reštaurovania

application/pdf Malokarpatský posol 2020/02

Malokarpatský posol 2020/02 Súbor na stiahnutie (PDF): Malokarpatský posol 2020/02 (kategória: Malokarpatský posol)

Zber elektroodpadu od 27.1 - 07. 02. 2020

Zber elektroodpadu od 27.1 - 07. 02. 2020

V termíne od 27. 1. 2020 do 07. 02. 2020 sa uskutoční v  obci  Horné Orešany zber elektro-odpadu. Žiadame občanov, aby uvedený odpad priniesli do dvora obecného úradu počas úradných hodín. 
Zberať sa budú nasledovné druhy odpadov:
• Elektroodpad  ( chladničky, mrazničky, pračky, počítače, televízory)
• Elektrické radiátory, ventilátory
• Mikrovlnné rúry
• Batérie a akumulátory

 

application/pdf Ďakovný list

Ďakovný list Súbor na stiahnutie (PDF): Ďakovný list (kategória: Rôzne)

Poďakovanie ľudovej hudbe FIDLICANTI za kultúrne obohatenie

application/pdf OZNAM - TAVOS, a. s.

 OZNAM - TAVOS, a. s.   Súbor na stiahnutie (PDF): OZNAM - TAVOS, a. s. (kategória: Rôzne)

Oznámenie o zmene spôsobu fakturácie za dodávku pitnej vody

Wifi pre teba

Wifi pre teba

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach kominutného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmového internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Výška poskytnutého NFP: 14 250 €

Dovolenka obvodného lekára

Dovolenka obvodného lekára

Obvodný lekár doktor Padúch oznamuje občanom, že v dňoch 27. a 28. januára, t. j. pondelok a utorok, nebude ordinovať.

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 23.1.2020

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 23.1.2020

Dňa 23. 1. 2020, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona .71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  16.12.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-314/2019 o vydanie súhlasu na výrub krovitých porastov čerešne, jaseňa, javora, šípky a trnky na ploche o výmere 1554 m2 na pozemku registra "C" parc. č . 700/10 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  rekultivácie pozemku a následnej výsadby ovocných stromov a viniča.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na dresu: mecirova@soutt.sk.

 

Odber noviniek webu na e-mail

Odber noviniek webu na e-mail

Po prihlásení vašej e-mailovej adresy máte možnosť odoberať novinky webu priamo do vašej schránky.

Po prihlásení a autorizácii vašej e-mailovej adresy vám budú chodiť automaticky generované e-maily, keď bude na web pridaná aktualita, galéria alebo súbor.

odber noviniek

application/pdf Zámer predaja nehnuteľného majetku

Súbor na stiahnutie (PDF): Zámer predaja nehnuteľného majetku (kategória: Zámery)

FOTO: Novoročná kapustnica 2019

Dňa 28. 12. 2019 obecný úrad v Horných Orešanoch v spolupráci s kultúrnou komisiou pripravili pre občanov občanov novoročnú kapustnicu. Vychutnať ste si mohli príjemnú vianočnú atmosféru so svojimi priateľmi a rodinnými príslušníkmi pri varenom vínku a kapustnici.
O hudobný program sa postarala hudobná skupina DAVID BAND.