Dnes je utorok 22. októbra 2019, meniny má Sergej, zajtra Alojzia. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Vodozádržné opatrenia, obnova potoka na Dolnom záhumní - diskusia pre verejnosť

Vodozádržné opatrenia, obnova potoka na  Dolnom záhumní - diskusia pre verejnosť

Vážení občania v obci je aktuálne rozpracovaný  návrh projektu pre komplexný manažment vody, ktorý je zverejnený na obecnej stránke.

V súvislosti s tým vás pozývame na besedu na tému vodozádržné opatrenia, možnosti zachytávania vody  krajine, prínosy a negatíva vodozádržných opatrení v praxi.

Táto téma súvisí aj s možnosťou obnovy potoka na  Dolnom záhumní.

Prednášajúci bude Ing. Juraj Hríb, ktorý aktuálne pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, odbor vodné stavby a vodohospodárstvo. Pôsobí ako projektant lesných a poľných ciest, vodných stavieb, protipovodňových a vodozádržných opatrení.

Beseda sa bude konať dňa 24 októbra od 19:30 do 21:00 v Loveckej reštaurácii u Korytára.

Všetkých vás srdečne pozývame.

application/pdf Rozhodnutie ( Verejná vyhláška )

Súbor na stiahnutie (PDF): Rozhodnutie ( Verejná vyhláška ) (kategória: Rôzne)

scválenie návrhu programu o lesy pre Lesný celok Majdán na obdobie rokov 2019 - 2028

Pamätník nenarodeným deťom

Pamätník nenarodeným deťom

Miestny klub KDH, spoločenstvo modlitieb matiek a otcov v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že dňa 27. októbra 2019  v nedeľu po 11.00 sv. omši bude na miestnom cintoríne slávnostne odhalený a požehnaný „Pamätník nenarodeným deťom“.

Srdečne Vás pozývame.

Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančne, alebo akýmkoľvek iným spôsobom sa podielali na realizácii tohto diela.

application/pdf Komplexný manažment vody v obci Horné Orešany

Komplexný manažment vody v obci Horné Orešany Súbor na stiahnutie (PDF): Komplexný manažment vody v obci Horné Orešany (kategória: Rôzne)

Vodozádržné opatrenia, Obnova Mladého potoka, Privádzač záložného zdroja vody, Program starostlivosti o lesy

Lampiónový sprievod

Lampiónový sprievod

Milí rodičia ,vážení občania,
nie je to tak dávno, keď lampiónové sprievody boli súčasťou osláv výročia Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva. Rozsvietené lampióny v rukách detí mali symbolizovať svetlú budúcnosť občanov socialistickej vlasti.

My si chceme pripomenúť 30. výročie nežnej revolúcie, ktorá nám priniesla slobodu a tiež dušičkovú atmosféru blížiacich sa sviatkov: Sviatok všetkých svätých a Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky).

Komisia kultúry a športu v spolupráci s obecným úradom týmto pozýva všetky deti a rodičov na Lampiónový sprievod, ktorý sa bude konať dňa 29.10.2019 (utorok) so štartom o 17:00 pri budove Základnej školy v Horných Orešanoch.

Ďalšie info na plagáte.

Dovolenka obvodného lekára dňa 18.10.2019

Dovolenka obvodného lekára dňa 18.10.2019

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 18. októbra 2019,

t.j. v piatok nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Rínek ľudovej muziky

Rínek ľudovej muziky

Opäť si dovoľujeme pozvať všetkých priaznivcov folklóru a veselosti na tradičný jesenný Rínek ľudovej muziky, ktorý sa bude konať v sobotu 19.10. 2019 o 17.00 hod v KD. Tento rok sa spolu vyberieme po okolitých dedinách s hosťami, bez ktorých si Rínek nemožno predstaviť – s Brezinkou, s Krupanmi, Čerešenkou a samozrejme so Zárubami. Skalní návštevníci už vedia, že sa môžu tešiť na hudobno – tanečné vystúpenie, skvelé jedlo, chutné vínko, na tanečnú školičku a prekvapenie večera. No a Beťárov s tanečníkmi zo súboru Vtáčnik z Prievidze privítame ako špeciálneho hosťa. Na stretnutie sa tešia členovia OZ FIDLICANTI a CĽH FidliCanti. 

Zberné miesto otvorené 19. 10. 2019

Zberné miesto otvorené 19. 10. 2019

Obecný úrad oznamuje občanom, že zberné miesto na haluzovinu a stavebnú suť bude otverené aj 19. októbra 2019, t. j. v sobotu od 9. 00 hod. - 13. 00 hod.

Posedenie pre dôchodcov dňa 21. októbra 2019

Posedenie pre dôchodcov dňa 21. októbra 2019

Obecný úrad v Horných Orešanoch pozýva všetkých dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším na posedenie do kultúrneho domu dňa 21. októbra 2019, t. j. v pondelok o 16. 00 hod, kde sme pre vás pripravili kultúrny program a občerstvenie.

application/pdf Malokarpatský posol 2019/10

Malokarpatský posol 2019/10 Súbor na stiahnutie (PDF): Malokarpatský posol 2019/10 (kategória: Malokarpatský posol)

application/pdf Hornoorešan - číslo 3/2019

Hornoorešan - číslo 3/2019 Súbor na stiahnutie (PDF): Hornoorešan - číslo 3/2019 (kategória: Hornoorešan)

Postup preberania drobného stavebného odpadu do Zberného miesta

Postup preberania drobného stavebného odpadu do Zberného miesta

Postup preberania drobného stavebného odpadu do zberného miesta v Horných Orešanoch nájdete na tomto odkaze

Vývoz drobného stavebného odpadu a BIO odpadu

Vývoz drobného stavebného odpadu a BIO odpadu

Zberné miesto na vývoz drobného stavebného odpadu a BIO odpadu (haluzoviny), umiestnené v areáli spoločnosti AGROLET (bývalé JRD, vstup na zberné miesto je cez dolné záhumnie smerom k topoľom a cez most k areálu) je otvorené každú prvú sobotu v mesiaci od 9. 00 hod. do  13. 00 hod. V prípade nepriaznivého počasia bude zberné miesto zatvorené. Prosíme občanov, aby odpad vozili na zberné miesto len počas prevádzkových hodín.

Vývoz drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle platného VZN č. 5/2015: Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje vo výške 0,020 €, ktoré treba uhradiť  do pokladne obecného úradu.

Zber objemového komunálneho odpadu v obci od 11. 10. 2019 do 15. 10. 2019

Zber objemového komunálneho odpadu v obci od 11. 10. 2019 do 15. 10. 2019

Oznamujeme občanom, že z dôvodu rekonštrukcie požiarnej zbrojnice bude kontajner na zber objemového komunálneho odpadu umiestnený na Dolnom záhumní - bývalý starý mlyn.