Dnes je piatok 2. júna 2023, meniny má Xénia, zajtra Karolína.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Horné Orešany

Úradná tabuľa

VZN č.2/2023

Vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2020 ÚPN obce Horné Orešany

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

" Rekonštrukcia chodníka v obci Horné Orešany - II. etapa"

Verejné vyhlášky v pondelok 8:54
Návrh VZN č. 2 - 2023

Vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2020 Územného plánu obce Horné Orešany

Príloha c.2 k VZN c.2-2023

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

Príloha c.1 k VZN c.2-2023

Záväzná časť Územného plánu obce Horné Orešany v znení Zmien a doplnkov 03/2020

Verejná vyhláška

Oznámenie o spojení územného a stavebného konania a o začatí spojeného konania - Rekreačná chata v k. ú. Horné Orešany

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 3.5. a 4.5. 2023

V dňoch 3. a 4. 5., t. j. v stredu a štvrtok budú v čase od 8.00 do 18.30 hod. bez dodávky elektriny domácnosti so súp. číslami uvedené v prílohe.

Rôzne 2. 5. 9:16
Zobraziť úradnú tabuľu ›››

Aktuality

application/pdf VZN č.2/2023

Úradná tabuľa, kategória: Všeobecné záväzné nariadenia

Vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2020 ÚPN obce Horné Orešany

FOTO: Medzinárodný deň detí 2023

V sobotu 27.5.2023 sa v spolupráci s DHZ Horné Orešany pri príležitosti 110 výročia založenia zboru uskutočnila oslava Medzinárodného dňa detí.

application/pdf Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Úradná tabuľa, kategória: Verejné vyhlášky

" Rekonštrukcia chodníka v obci Horné Orešany - II. etapa"

Futbalové zápasy TJ Iskra

Futbalové zápasy TJ Iskra

Výbor TJ Iskra vás pozýva na majstrovské futbalové zápasy.

 • sobota 27. 05. 2023 o 10:00 hod. prípravka U 9 na ihrisku TJ FC Kátlovce
 • sobota 27. 05. 2023 o 10:45 hod. starší žiaci U 15 na ihrisku MTK Leopoldov
 • nedeľa 28. 05. 2023 o 09:30 hod. prípravka U 11 doma proti TJ Družstevník Brestovany
 • nedeľa 28. 05. 2023 o 13:30 hod. mladší žiaci U 13 doma proti FK Slávia Trnava
 • nedeľa 28. 05. 2023 o 17:00 hod. A mužstvo doma proti ŠK Slávia Zeleneč. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29. 5. 2023

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29. 5. 2023

V zmysle zákona o obecnom zriadení starosta obce zvoláva  zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  29. 05. 2023, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

čítať celú správu

Medzinárodný deň detí 2023

Medzinárodný deň detí 2023

Komisia kultúry športu a vzdelávania, Obecný úrad Horné Orešany a Dobrovoľný hasičský zbor Horné Orešany pozývajú všetky deti na oslavy Medzinárodného dňa detí 2023.

Okrem tradičných súťaží, skákacich hradov, diskotéky, sú pripravené aj sútaže a atrakcie s hasičskou tematikou.

application/pdf Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch: 2.,5.,7.,9. 6.2023

Súbor na stiahnutie (PDF): Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch: 2.,5.,7.,9. 6.2023 (kategória: Rôzne)

V uvedených dňoch bude prerušená dodávka elektrickej energie do domácností podľa priloženej prílohy

Odpočet stavu vodomerov v termíne do 30.6.2023

Odpočet stavu vodomerov v termíne do 30.6.2023

TAVOS, a.s.  oznamuje, že od 9.5.2023 -30.6.2023 bude prebiehať realizácia odpočtov vodomerov zamestnancami. 

TAVOS, a. s. žiada  zákazníkov, aby odstránili všetky prekážky a predmety z poklopov a z vodomerných šácht, vyčerpali vodu zo šácht a umožnili bezpečný a voľný prístup k vodomeru.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odpočtár zanechá oznam (odpočtový lístok), na ktorom bude uvedené telefónne číslo odpočtára a odberateľ/producent si môže dohodnúť nový termín odpočtu. Ak sa tak nestane v lehote do 5 dní odo dňa zanechania oznamu (odpočtového lístka) tak bude spotreba vody/produkcia odpadových vôd určená v zmysle všeobecných obchodných podmienok kvalifikovaným odhadom vo výške priemerného množstva dodanej vody a odvedených odpadových vôd za predchádzajúce fakturačné obdobie. Upozorňujeme, že v prípade reklamácií bude možné  tieto uznať len na základe preukázania skutočného stavu meradla (fotografiou).

Stav vodomeru je možné tiež nahlásiť prostredníctvom:

– klientského portálu

– alebo na e-mail: vodomer@tavos.skinfo@tavos.sk

Podmienkou nahlásenia stavu vodomeru je čitateľná fotografia vodomeru s číslom vodomeru a stavom.

FOTO: Fotografie z Dňa matiek 2023

Druhá májová nedeľa patrila najmä všetkým mamám a starým mamám, ktoré oslavovali svoj sviatok. Presne na Deň matiek - 14. mája popoludní - sme sa zišli v kultúrnom dome na milom podujatí, ktoré pre mamičky zorganizovala Základná škola s materskou školou Horné Orešany a Komisia kultúry, športu a vzdelávania pri obecnom úrade. V kultúrnom programe vystúpili šikovní škôlkari i školáci. Svojím tancom, piesňami i básňami vyčarili úsmevy aj zopár slzičiek na tvárach svojich mám, babičiek a ostatných členov rodiny.
Milé mamy, ďakujeme za vašu lásku, dobrotivosť, obetu, za vašu prácu. Ďakujeme, že vás máme!
Foto: K. Obúlaná, K. Pagáčová

Zberné miesto - otváracie hodiny od mája

Zberné miesto - otváracie hodiny od mája

Zberné miesto na vývoz haluzoviny, dreveného odpadu a drobného stavebného odpadu bude od mesiaca máj otvorené každú prvú sobotu v mesiaci (9:00 - 13:00).

V máji aj v stredu v čase od 14:00 do 17:00 hod. 

O zmene termínu budeme občanov vopred informovať. V prípade nepriaznivého počasia bude zberné miesto zatvorené.

​Zberá sa:

 • haluzovina, konáre z orezávky stromov a kríkov (nie tráva alebo lístie)
 • rozobratý drevený nábytok bez molitánu, plastov, skla
 • staré palety, menšie dosky
 • drobný stavebný odpad

FOTO: Tvorivé dielne a beseda s autorkou

V poradí šieste, a v tomto prvom zimno-jarnom kole posledné, tvorivé dielne pre deti v rámci projektu oživenia knižnice - Knižnica pre všetkých boli spojené aj s besedou s autorkou detských knižiek, rodáčkou Andreou Gregušovou. Andrejka deťom prečítala svoju úspešnú knihu Gréta, podľa ktorej mohli deti vidieť aj predstavenie v Divadle Jána Palárika v Trnave. Na tvorivých dielňach deti tematicky vytvárali morský svet spolu s veľrybou Grétou.
Dielničky pri knižnici vznikli aj preto, aby sa zvýšil záujem najmenších čitateľov, ich rodičov a starých rodičov o knihy a vytvoril sa priestor na trávenie voľného času, čo sa určite podarilo. Priniesli nám viacero nových čitateľov a členov obecnej knižnice, za čo predovšetkým ďakujeme Ivke a Miške, ktoré tvorivé dielne viedli.

Ak máte tip na knihu, ktorú by ste odporučili obstarať do knižničného fondu našej obecnej knižnice, môžete nám dať vedieť prostredníctvom emailu kniznica@horneoresany.sk. Vyplňte prosíme aj vaše celé meno.

application/pdf Návrh VZN č. 2 - 2023

Úradná tabuľa, kategória: Územný plán obce

Vyhlásenie Záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2020 Územného plánu obce Horné Orešany

application/pdf Príloha c.2 k VZN c.2-2023

Úradná tabuľa, kategória: Územný plán obce

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

application/pdf Príloha c.1 k VZN c.2-2023

Úradná tabuľa, kategória: Územný plán obce

Záväzná časť Územného plánu obce Horné Orešany v znení Zmien a doplnkov 03/2020

Ochrana lesov pred požiarmi - oznam Okresného riaditeľstva HaZZ v Trnave

Ochrana lesov pred požiarmi - oznam Okresného riaditeľstva HaZZ v Trnave

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave informuje občanov o základných povinnostiach, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode:

 • nezakladať oheň na miestach, kde je to zakázané, alebo kde by sa mohol rozšíriť
 • využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné
 • neodhadzovať neuhasené cigarety
 • nedovoľovať deťom hry so zápalkami
 • rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa
 • v prípade spozorovania požiaru volať tieňovú linku 112, 150, alebo požiar ohlásiť na najbližšiu ohlasovňu požiarov, či už v obci alebo u správcu lesa.

Upozorňujeme občanov, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov, používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu je zakázané.

Za porušenie je možné fyzickej osobe uložiť pokutu až do výšky 331,- €.

Straty a nálezy: pánsky bicykel

Straty a nálezy: pánsky bicykel

Na Lázni sa našiel pánsky bicykel. Majiteľ môže kontaktovať obecný úrad.

Foto ilustračné.