Dnes je streda 25. novembra 2020, meniny má Katarína, zajtra Kornel. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Horné orešany

Úradná tabuľa

Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 6. a 9. 11. 2020

V termíne 6. 11. a 9. 11. 2020 budú bez dodávky elektrickej energie domácnosti uvedené v prílohe listu ZSD, a.s.

Rôzne 30. 10. 11:32
Stanovisko k výsledku štátnej odbornej kontroly

Kontrola v subjekte AGROLET, spol. s. r. o. spôsobené aplikáciou hnoja v auguste 2020

Rôzne 27. 10. 13:23
Zber objemového komunálneho odpadu od 16.10 do 26.10. 2020

V termíne od 16.10. 2020 do 26. 10 2020 budú v našej obci postupne rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber objemového komunálneho odpadu podľa usmernení v prílohe.

Rôzne 9. 10. 11:29
Zobraziť úradnú tabuľu ›››

Aktuality

Autobusová doprava - predĺženie prázdninového režimu

Autobusová doprava - predĺženie prázdninového režimu

Od 27.11.2020 (piatok od 22:00) do 30.11.2020 (pondelok do 4:00)

z dôvodu uzávierky cesty II/502 medzi Bratislavou a Svätým Jurom,

budú spoje  vedené po obchádzkovej trase.

Zastávky:

- Bratislava, Vajnorský potok bude premiestnená na zastávku MHD, Rybničná

- Svätý Jur, Šúr bude zrušená bez náhrady

- Svätý Jur, Na Pažiti bude v smere do Bratislavy zrušená bez náhrady

application/pdf Malokarpatský posol 2020/11

Malokarpatský posol 2020/11 Súbor na stiahnutie (PDF): Malokarpatský posol 2020/11 (kategória: Malokarpatský posol)

Nahlásenie nefunkčnosti verejného osvetlenia

Nahlásenie nefunkčnosti verejného osvetlenia

Obecný úrad v Horných Orešanoch prosí občanov, ktorí majú vedomosť o nefunkčnosti verejného osvetlenia v našej obci, aby to nahlásili pracovníčkam OcÚ v termíne do 18. novembra 2020 telefonicky na mobilné. č. 0911 388 565 alebo 0911 266 060.

Dňa 16.11.2020 obecný úrad zatvorený.

Dňa 16.11.2020 obecný úrad zatvorený.

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 16. novembra 2020, t.j. v pondelok bude obecný úrad zatvorený. V súrnych prípadoch (úmrtie v rodine) volajte na t. č. 0911 266 060, alebo 0911 388 565.

Informácia o novom spôsobe vývozu komunálneho odpadu od 1.1. 2021

Informácia o novom spôsobe vývozu komunálneho odpadu od 1.1. 2021

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v týchto dňoch obdrží každá domácnosť do svojich schránok dôležité informácie o novom spôsobe vývozu komunálneho odpadu spolu s prehlásením o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu. Obecný úrad žiada občanov, aby prehlásenie vyplnili a doručili do poštovej schránky obecného úradu, ktorá je umiestnená pri vstupe do budovy obecného úradu najneskôr do 30. novembra 2020. Zároveň vyzývame občanov, ktorí si do dnešného dňa nevyzdvihli kompostér, aby tak vykonali v priebehu mesiaca november, najneskôr do 15. decembra 2020.

leták odpady (JPG)

 ​ 

Zberné miesto otvorené 7. 11. 2020

Zberné miesto otvorené 7. 11. 2020

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 7. 11. 2020, t. j. v sobotu bude otvorené zberné miesto na haluzovinu a drobný stavebný odpad v čase od 9.00 - 13.00 hod.

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz vyvážať haluzovinu a akýkoľvek biologický odpad k topoľkom, k potoku a do lesa. Občania, ktorí budú pristihnutí pri tomto čine bude im uložená bloková pokuta vo výške 165,-€

Obecný úrad upozorňuje občanov, že vývoz drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle platného VZN č. 5/2015 a to nasledovne: 

Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje vo výške 0,02 €.

MUDr. Erik Jankovský gynekologická ambulancia – dovolenka

MUDr. Erik Jankovský gynekologická ambulancia – dovolenka

MUDr. Erik Jankovský gynekologická ambulancia Smolenice oznamuje svojím pacientkam, že v dňoch od 02. 11. do 09. 11. 2020 nebude ordinovať. Pacientky sa môžu telefonicky objednávať od 10.11./utorka/ Súrne prípady zastupuje MUDr. Novák ambulancia Trnava.

Nahlásenie stavu vodomerov - Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie stavu vodomerov - Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. žiada vzhľadom na mimoriadnu situáciu ohľadom pandémie COVID-19 s cieľom predísť sociálnym kontaktom o súčinnosť pri nahlásení stavu vodomeru.

Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami.

Do 31.12.2020 môžu nahlásiť stav na oddelenie fakturácie spôsobmi:

 • telefonicky na čísla:
  • 0910 553 427
  • 033 59 66 137
  • 033 59 66 127
  • 033 59 66 139
 • zaslaním SMS na vyššie uvedené čísla, kde uvediete stav a číslo vodomeru
 • emailom na adresu vodomer@tavos.sk  

Zákazníkom, ktorí stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31.12.2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

Testovanie COVID-19

Testovanie COVID-19

Počas testovania v sobotu a nedeľu si budete môcť overiť, či sa pred odberným miestom tvoria rady. Vstupuje sa cez hlavný vchod od pošty.

Navrhované termíny podľa čísiel domov, v rámci prevencie tvorenia radov: https://www.horneoresany.sk/a/948/plosne-testovanie-na-covid_19-v-nasej-obci

Online prenos je ukončený.

Testovanie pokračuje do 22:00 (21:30 posledný odber).

 

application/pdf Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 6. a 9. 11. 2020

Úradná tabuľa, kategória: Rôzne

V termíne 6. 11. a 9. 11. 2020 budú bez dodávky elektrickej energie domácnosti uvedené v prílohe listu ZSD, a.s.

Vysielanie z odberného miesta

Vysielanie z odberného miesta

Počas testovania v sobotu a nedeľu si budete môcť overiť, či sa pred odberným miestom tvoria rady. Vstupuje sa cez hlavný vchod od pošty. Vysielanie bude na https://www.facebook.com/horneoresanyhttps://www.horneoresany.sk/

Navrhované termíny podľa čísiel domov, v rámci prevencie tvorenia radov: https://www.horneoresany.sk/a/948/plosne-testovanie-na-covid_19-v-nasej-obci

Plošné testovanie na COVID-19 v našej obci

Plošné testovanie na COVID-19 v našej obci

V sobotu a nedeľu, 31.10. - 1.11. 2020 budeme mať možnosť dať sa otestovať v rámci akcie "Spoločná zodpovednosť" na prítomnosť ochorenia COVID-19, bezplatne na dvoch odberných miestach Kultúrny dom - Horné Orešany 239 (vstup od pošty, východ od LIV a starej fary).

 

Treba k testovaniu:

 • Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
 • Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca
 • Všetci občania:  mobilné číslo  alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom )           

Otestovať sa je možné ktorýkoľvek deň,
v časoch od 7:00 - 12:00, 13:00 - 18:00, 18:30 - 21:30 (posledný odber).

Pre ľudí s negatívnym testom, neplatí zákaz vychádzania od pondelka 2.novembra (2.11. -  8.11.).

 

Navrhované termíny podľa čísiel domov, v rámci prevencie tvorenia radov:

Testovanie COVID-19

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a čas, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas a iný deň.

Ďalšie informácie o testovaní TU.

 

application/pdf Stanovisko k výsledku štátnej odbornej kontroly

Úradná tabuľa, kategória: Rôzne

Kontrola v subjekte AGROLET, spol. s. r. o. spôsobené aplikáciou hnoja v auguste 2020

application/pdf Malokarpatský posol 2020/10

Malokarpatský posol 2020/10 Súbor na stiahnutie (PDF): Malokarpatský posol 2020/10 (kategória: Malokarpatský posol)

FOTO: Tretí povodňový stupeň, október 2020

V posledných dňoch padlo na našom území nadpriemerné množstvo zrážok. Hladina potoka Parná dosahovala 14.10. 2020 tretí povodňový stupeň. Na vodomernej stanici na Majdánskom bolo namerané 106 cm. Vďaka monitorovaniu toku a priebežného čistenia zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku, Dobrovoľného hasičského zboru Horné Orešany a obecného úradu Horné Orešany sa Parnú podarilo udržať vo svojom koryte.
Foto: Martin Korch, Marek Boháček

application/pdf Hornoorešan - číslo 3/2020

Hornoorešan - číslo 3/2020 Súbor na stiahnutie (PDF): Hornoorešan - číslo 3/2020 (kategória: Hornoorešan)

application/pdf Zber objemového komunálneho odpadu od 16.10 do 26.10. 2020

Úradná tabuľa, kategória: Rôzne

V termíne od 16.10. 2020 do 26. 10 2020 budú v našej obci postupne rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber objemového komunálneho odpadu podľa usmernení v prílohe.