Dnes je piatok 25. júna 2021, meniny má Tadeáš, zajtra Adriána. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Horné orešany

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28. 6. 2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28. 6. 2021

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  28.06.2021,t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch. 

   

  Program

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 30.03.2021
 5. Správa hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Horné Orešany za rok 2020
 6. Správa nezávislého audítora   za rok 2020
 7. Schválenie záverečného účtu obce Horné Orešany
 8. Schválenie použitia rezervného fondu podľa záverečného účtu obce Horné Orešany za rok 2020
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na II. polrok  2021
 10. Schválenie  prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod Milan Straška a manželka Anna Strašková
 11. Schválenie  prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod Eva Husárová
 12. Schválenie spôsobu prenájmu nehnuteľného majetku obce -OZ Ober Nussdorf o.z.parc.č. 1429/1, 1433/1, 1436/1 registra „C“ a parc.č.1423/12 registra „E“
 13. Schválenie  prenájmu nehnuteľného majetku obce -OZ Ober Nussdorf o.z.parc.č.1629/1
 14. Diskusia
 15. Záver

Dovolenka obvodného lekára MUDr. J. Padúcha od 28.06.-02.07.2021

Dovolenka obvodného lekára MUDr. J. Padúcha od 28.06.-02.07.2021

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že od 28.06.-02.07.2021 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude ambulancia v Suchej nad Parnou.

Zberné miesto otvorené každú prvú sobotu v mesiaci

Zberné miesto otvorené každú prvú sobotu v mesiaci

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 12. 6. 2021 ( sobota ) bude zberné miesto na vývoz haluzoviny a stavebnej sute zatvorený. Zberné miesto bude otvorené každú prvú sobotu v kalendárnom mesiaci.  O zmene prevádzkových  hodín budeme občanom informovať. 

Vývoz žumpových vôd fekálnym vozidlom

Vývoz žumpových vôd fekálnym vozidlom

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. ponúka občanom vývoz žumpových vôd fekálnym vozidlom v cene: 60 € s DPH – jeden vývoz.

Objednávky môžete posielať na mailovú adresu: objednavkydoprava@tavos.sk alebo telefonicky na číslo: 033/5966153 v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00.

čítať celú správu

Dňa 11.6.2021 očkovanie v KD

Dňa 11.6.2021 očkovanie v KD

Obecný úrad Horné Orešny oznamuje občanom, ktorí sa prihlásili na očkovanie proti ochoreniu COVID - 19 na obecnom úrade, že očkovanie sa uskutoční dňa 11. 6. 2021, t. j. v piatok o 8. 45 hod. v KD Horné Orešany. 

Opis stavu vodomerov

Opis stavu vodomerov

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. oznamuje občanom, že od 14. 6. 2021 bude pracovník spoločnosti opisovať stavy vodomerov. Prosíme občanov, ktorí sa nebudú zdržiavať doma, aby stavy vodomerov opísali a ponechali na viditeľnom mieste. 

application/pdf Prerušenie distribúcie elektriny dňa 27. 05. 2021

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 27. 05. 2021 Súbor na stiahnutie (PDF): Prerušenie distribúcie elektriny dňa 27. 05. 2021 (kategória: Rôzne)

V uvedenom termíne bude prerušená dodávka elektrickej energie do domácností v čase od 7.30 hod. do 14. 30 hod. podľa súpisných čísiel uvedených v prílohe

Testovanie na COVID-19 21.05.2021 v čase od 14:00 - 20:00 v Dolných Orešanoch

Testovanie na COVID-19 21.05.2021 v čase od 14:00 - 20:00 v Dolných Orešanoch

Občania Horných Orešian, ktorí potrebujú test na COVID-19 sa môžu ísť otestovať do Dolných Orešian dňa 21.05.2021, t. j. v piatok v čase od 14:00 - 20:00 v kultúrnom dome.

 

Vývoz plastov v m.č. Majdánske - sobota, 15.5.2021

Vývoz plastov v m.č. Majdánske - sobota, 15.5.2021

Obecný úrad oznamuje občanom, že v m.č. Majdánske sa vývoz plastov a papiera z technických príčin uskutoční dňa 15.05.2021, t.j. v sobotu v dopoludňajších hodinách.

 

Dňa 15. mája 2021 zberné miesto zatvorené

Dňa 15. mája 2021 zberné miesto zatvorené

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 15. mája 2021, t. j. v sobotu bude zberné miesto na vývoz haluzoviny a stavebného odpadu zatvorené z dôvodu nepriaznivého počasia.

Testovanie na COVID-19 15.05.2021 v čase od 8:00 - 12:00

Testovanie na COVID-19 15.05.2021 v čase od 8:00 - 12:00

V sobotu 15.05. 2021 prebehne v Horných Orešanoch testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Čas testovania: 15.05.2021 sobota - 08:00 - 12:00 (12:00 posledný odber)

VýsledkyVýsledky testovania: Otestovaných bolo 423 ľudí. Pozitívnych testov 0.

čítať celú správu

FOTO: Požehnanie obnovenej sochy sv. Floriána

Na spomienku sv. Floriána, patróna hasičov, bola dňa 4. mája požehnaná obnovená socha sv. Floriána pri hlavnej ceste. Pri tejto príležitosti sa po sv. omši konala malá slávnosť, za prítomnosti našich hasičov, ktorú posvätil pán farár vdp. Milan Červenanský. Sochu sv. Floriána zreštauroval Mgr. Art. Peter Gregvorek. Projekt bol finančne hradený z rozpočtu obce.
Sochu sv. Floriána dal postaviť Jozef Kondrla v roku 1810.
Statika pamiatky so základmi bola v nevyhovujúcom stave, v blízkej dobe jej hrozilo zrútenie. Viac o reštaurovaní sa môžete dočítať tu.

foto: M. Korch, M. Boháček

application/pdf Zámer predaja nehnuteľného majetku

Úradná tabuľa, kategória: Zámery predaja majetku

Obec má zámer predať pozemok z dôvodu hodných osobitného zreteľa

application/pdf Zámer predaja nehnuteľného majetku

Úradná tabuľa, kategória: Zámery predaja majetku

Obec má zámer predať pozemok z dôvodu hodných osobitného zreteľa