Dnes je utorok 29. novembra 2022, meniny má Vratko, zajtra Ondrej, Andrej.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Horné Orešany

Aktuality

Opis stavu vodomerov

Opis stavu vodomerov

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že od 28.11. 2022 a počas celého týždňa  budú pracovníci spoločnosti odpisovať stavy vodomerov. Žiadame občanov, ktorí sa nebudú zdržiavať doma, aby stavy vodomerov opísali a ponechali na viditeľnom mieste.

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2022

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.11.2022

POZVÁNKA

V zmysle zákona o obecnom zriadení týmto

zvolávam

  u s t a n o v u j ú c e

zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  28. 11. 2022,

t. j. v pondelok o 18.00 hod.

v kultúrnom dome v Horných Orešanoch

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
  1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
  3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému starostovi          
  4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
  5. Príhovor novozvoleného starostu
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 3. Voľba  mandátovej a volebnej komisie 
 4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
 5. Poverenie zástupcu starostu obce
 6. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ   
 7. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov   
 8. Návrh na zriadenie komisií OZ
 9. Voľba predsedu a členov komisií
 10. Určenie platu starostu obce
 11. Diskusia
 12. Záver

Jarmila Petrovičová
starostka obce

Dňa 28.11.2022 (pondelok) pošta zatvorená

Dňa 28.11.2022 (pondelok) pošta zatvorená

Oznamujeme občanom, že dňa 28.11. 2022, t. j. v pondelok bude Pošta v Horných Orešanoch z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Podaj zásielok Vám zrealizuje pošta Trnava 1.

application/pdf Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Úradná tabuľa, kategória: Verejné vyhlášky

stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu Rekreačná chata

Výskyt líšky v intraviláne

Výskyt líšky v intraviláne

V intraviláne obce sa vyskytla líška. Ak by ste ju znovu videli pri vašich príbytkoch, kontaktuje poľovnícke združenie Podhora Horné Orešany.

application/pdf Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s.

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. Súbor na stiahnutie (PDF): Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. (kategória: Rôzne)

ZSD, a. s. vyzýva vlastníkov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 15. 01. 2023

application/pdf Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania

Úradná tabuľa, kategória: Verejné vyhlášky

Vodovod IBV NIVA II - Horné Orešany vetva B6 -1

Dňa 18.11.2022 obecný úrad zatvorený

Dňa 18.11.2022 obecný úrad zatvorený

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 18.11.2022, t. j. v piatok bude obecný úrad zatvorený.

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha

Dovolenka obvodného lekára MUDr. Juraja Padúcha

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch, oznamuje občanom, že dňa 18. 11. 2022, t. j. v piatok nebude ordinovať. 

application/pdf REFERENDUM 2023

Úradná tabuľa, kategória: Voľby

Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda, ktoré sa bude konať dňa 21. 1. 2023

Stolnotenisový turnaj - 17. Hornoorešanská betónovačka

Stolnotenisový turnaj - 17. Hornoorešanská betónovačka

Betonári - neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s OÚ Horné Orešany Vás pozývajú na Medzinárodný stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov – 17. HORNOOREŠANSKÁ BETÓNOVAČKA, ktorý sa uskutoční dňa 12. novembra v sobotu o 8:00 v miestnom kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Ide o celodennú akciu, finálové súboje sa odohrajú medzi 19:00 – 20:00 hodinou. Pre všetkých hráčov a priaznivcov stolného tenisu je pripravené občerstvenie a bufet.

Neváhajte a príďte povzbudiť domácich stolnotenisových hráčov Betonárov a aj bežcov z BK Viktoria, ktorí sa predstavia na našom turnaji po prvýkrát. Srdečne vás všetkých pozývame! Viac informácií o turnaji nájdete na stránke turnaja - www.stolnotenisovyturnaj.eu

Futbalové zápasy TJ Iskra - BESTRENT CUP

Futbalové zápasy TJ Iskra - BESTRENT CUP

3. kolo BESTRENT CUP ObFZ Trnava

Sobota, 5. 11., 13.30

= TJ Iskra Horné Orešany - TJ Veľké Kostoľany

Zberné miesto 5. 11. 2022 otvorené

Zberné miesto 5. 11. 2022 otvorené

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 5.11. 2022, t. j. v sobotu bude o t v o r e n é zberné miesto na vývoz haluzoviny a stavebnej sute v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod.