Dnes je nedeľa 17. októbra 2021, meniny má Hedviga, zajtra Lukáš. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Horné orešany

Aktuality

application/pdf Výzva na vykonanie deratizácie

Súbor na stiahnutie (PDF): Výzva na vykonanie deratizácie (kategória: Rôzne)

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  30.9.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-206/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka na pozemku registra "C" parc. č . 467 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  ohrozovania majetku. 

čítať celú správu

Zber elektronického odpadu od 18. 10. do 18. 11. 2021

Zber elektronického odpadu od 18. 10. do 18. 11. 2021

V termíne od 18. 10. 2021 do 18. 11. 2021 sa uskutoční v  obci  Horné Orešany zber elektro-odpadu. Žiadame občanov, aby uvedený odpad priniesli do dvora obecného úradu počas úradných hodín.

Pondelok:  7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 - 12:00

 

Zberať sa budú nasledovné druhy odpadov:

  • Elektroodpad (chladničky, mrazničky, pračky, počítače, televízory, ventilátory, mikrovlnné rúry)
  • Elektrické radiátory
  • Batérie a akumulátory

Upozorňujeme  občanom, že je potrebné sa vopred ohlásiť u pracovníčok obecného úradu, za účelom odomknutia brány.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  30.9.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-202/2021 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka na pozemku registra "C" parc. č . 1580/331 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  ohrozovania majetku. 

čítať celú správu

application/pdf Návrh VZN č. 3/2021

Úradná tabuľa, kategória: Všeobecné záväzné nariadenia

o určovaní názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Horné Orešany

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  30.9.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-194/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka pichľavého na pozemku registra "C" parc. č . 247/1 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti a bezpečnosti inžinierskych sietí.  

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešany.

Zberné miesto otvorené dňa 02.10.2021

Zberné miesto otvorené dňa 02.10.2021

Obecný úrad  oznamuje občanom, že dňa 02.10.2021, t. j. v sobotu bude otvorené  zberné miesto na haluzovinu a drobný stavebný odpad v čase od 09:00 do 13:00 hod.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 9. 2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 9. 2021

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  27.09.2021, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

čítať celú správu

Rekonštrukcia autobusovej zastávky na Dolnom konci.

Rekonštrukcia autobusovej zastávky na Dolnom konci.

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že od 25. 9. 2021, t. j. od soboty do 5. 11. 2021 bude autobusová zastávka na Dolnom konci pri súpisnom čísle 138 z dôvodu rekonštrukcie posunutá k rodinnému domu so súpisným číslom 144. Uvedená zastávka je označená dopravnou značkou a platí len pre jeden smer na Dolné Orešany. Zastávka od Dolných Orešian smerom do Horných Orešian zostáva nezmenená pri s. č. 85.

Dovolenka očnej lekárky v Smoleniciach

Dovolenka očnej lekárky  v Smoleniciach

Očná lekárka v Smoleniciach MUDr. Štipanicová, oznamuje občanom, že od 24. 9. 2021  do 01. 10. 2021 nebude ordinovať z dôvodu dovolenky. 

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Kaderovej v Smoleniciach

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Kaderovej v Smoleniciach

Detská lekárka MUDr. Kaderová v Smoleniciach oznamuje matkám detí, že v dňoch 23. 9. a 24. 9. 2021, t. j. vo štvrtok a v piatok nebude ordinovať. Zastupovať bude detská lekárka MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou. 

FOTO: Rozlúčka s prázdninami

Komisia kultúry a športu pripravila pre všetky deti na 1. septembra, deň Ústavy SR, športové popoludnie – rozlúčku s prázdninami. Deti súťažili v piatich disciplínach – futbalový tréning, skákanie v mechu, nosenie a hádzanie loptičky, lukostreľba a hádzanie granátom. Tiež sa mohli povoziť na koňoch a vyskúšať si airsoftové pištole. Všetky súťažiace deti si vyžrebovali darček a na záver im hasiči pripravili malú penovú party. Ďakujeme členom kultúrnej komisie a dobrovoľníkom, ktorí pomohli toto podujatie zabezpečiť. Foto: M.Boháček

application/pdf Návrh VZN č. 3/2021

Úradná tabuľa, kategória: Všeobecné záväzné nariadenia

o určovaní návzu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Horné Orešany