Dnes je nedeľa 28. novembra 2021, meniny má Henrieta, zajtra Vratko. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Horné orešany

Aktuality

Separovaný zber - plasty, TetraPaky, plechovky, konzervy a papier v modrých vreciach

Separovaný zber - plasty, TetraPaky, plechovky, konzervy a papier v modrých vreciach

Dňa 25. 11. 2021, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber - plasty, vypláchnuté TetraPaky, plechovky, konzervy od potravín a papier v modrých vreciach.

čítať celú správu

Lekáreň a ambulancia budú dňa 23.11.2021 ZAVTVORENÉ

Lekáreň a ambulancia budú dňa 23.11.2021 ZAVTVORENÉ

Všeobecný lekár MUDr. Padúch, oznamuje občanom, že dňa 23.11.2021 nebude ordinovať z dôvodu odstávky elektriny.

Zatvorená bude aj lekáreň.

application/pdf Vykurovacie obdobie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti

Vykurovacie obdobie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti Súbor na stiahnutie (PDF): Vykurovacie obdobie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti (kategória: Rôzne)

Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch.

application/pdf Výzva vlastníkov nehnuteľností

Výzva vlastníkov nehnuteľností Súbor na stiahnutie (PDF): Výzva vlastníkov nehnuteľností (kategória: Rôzne)

ZSD, a. s. vyzýva vlastníkov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31. 1. 2022

application/pdf Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23. 11. 2021

Úradná tabuľa, kategória: Rôzne

V uvedenom termíne budú bez dodávky elektrickej energie domácnosti v čase od 8.00 do 11.00 hod.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.11.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-230/2021 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks orecha na pozemku registra "C" parc. č . 545/2 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  ohrozovania inžinierskych sietí a zlého zdravotného stavu drevín.

čítať celú správu

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.11.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-234/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice na pozemku registra "C" parc. č . 370/1 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  ohrozovania inžinierskych sietí.

čítať celú správu

Zberné miesto otvorené dňa 06.11.2021

Zberné miesto otvorené dňa 06.11.2021

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 06.11.2021, t. j. v sobotu bude otvorené zberné miesto na haluzovinu a drobný stavebný odpad v čase od 09:00 do 13:00 hod.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  4.11.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-228/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice na pozemku registra "C" parc. č . 568/1 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  ohrozovania majetku.

čítať celú správu

application/pdf Hornoorešan - číslo 3/2021

Hornoorešan - číslo 3/2021 Súbor na stiahnutie (PDF): Hornoorešan - číslo 3/2021 (kategória: Hornoorešan)

application/pdf VZN č.3/2021 o urč.názvu ulíc a iných ver.priestranstiev

Úradná tabuľa, kategória: Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Orešany č. 3/2021 o určovaní názvu ulíc a iných verejný priestranstiev na území obce Horné Orešany

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25. 10. 2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25. 10. 2021

V zmysle zákona o obecnom zriadení, starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. 10. 2021, t. j. v pondelok o 18. 00 hod. v KD v Horných Orešanoch.       

Program

  1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
  3. Schválenie programu  zasadnutia
  4. Delegovanie člena Rady školy v Horných Orešanoch
  5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Orešany č.3/2021 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Horné Orešany – schvaľovanie
  6. Diskusia
  7. Záver

application/pdf Výzva na vykonanie deratizácie

Výzva na vykonanie deratizácie Súbor na stiahnutie (PDF): Výzva na vykonanie deratizácie (kategória: Rôzne)

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  30.9.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-206/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka na pozemku registra "C" parc. č . 467 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  ohrozovania majetku. 

čítať celú správu