Dnes je nedeľa 5. apríla 2020, meniny má Miroslava, zajtra Irena. Význam mien.

Horné Orešany

Pohľad na Horné Orešany Vitajte v regióne Malých Karpát, vitajte v Horných Orešanoch. Obec Horné Orešany sa nachádza v západnej časti Trnavského okresu vzdialená 15 km od krajského mesta Trnavy a 48 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Kataster obce s výmerou 2157 ha patrí do malokarpatského regiónu, kde 52% územia tvoria lesy. Nad obcou sa nachádza Slepý vrch s 534,9 m.n.m. Medzi centrom obce a miestnou časťou Majdánske je vodná nádrž Horné Orešany. Obec má vidiecko – poľnohospodársky charakter, kde vedľa rastlinnej a živočíšnej výroby je významné aj vinohradníctvo, kde sa obec preslávila „Orešanským červeným“.

História

Polkoráb Štefan, O 257, V Horných Orešanoch, 1931,olej na plátne Horné Orešany sú písomne doložené v listine z r. 1296 ako Dious (v iných zdrojoch sa uvádza aj názov GYOWS). Potvrdzuje to Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. V roku 1390 sa už Orešany nazývajú Villa Nucum Theutonicalis, neskôr po nemecky Ober-Nussdorf, maďarsky Német Diós, alebo Felső Diós. Adminisatratívne boli Horné Orešany začlenené do Bratislavskej stolice, do okresu Trnava. Obec vznikla na okraji stráženého hraničného priesmyku. Na jeho druhej strane vznikli obce Plavecké Podhradie a Plavecký svätý Mikuláš. Týmto priesmykom prechádzala Via Magna - Veľká cesta alebo Via Bohemica - Česká cesta.

Aktuality

Nie je nám to jedno - Dohoda medzi Lesmi SR a samosprávami H. Orešany a Lošonec

Nie je nám to jedno - Dohoda medzi Lesmi SR a samosprávami H. Orešany a Lošonec

Klimatické zmeny čoraz viac vplývajú na každodenný život ľudí. Je preto na každom z nás, ako svojim dielom prispeje k ochrane životného prostredia. Sme preto veľmi radi, že sa obci Horné Orešany v spolupráci s obcou Lošonec podarilo po niekoľkomesačnom rokovaní podpísať dohodu s Lesmi SR, š.p., OZ Smolenice o citlivejšom a jemnejšom hospodárení v lesoch nášho mikroregiónu.

 

Pracovná ponuka - učiteľ 2. stupňa

Pracovná ponuka - učiteľ 2. stupňa

Vedenie ZŠ s MŠ Horné Orešany hľadá učiteľa/učiteľku na pozíciu učiteľ 2. stupňa s aprobáciou chémia – biológia, príp. geografia. Nástup v školskom roku 2020/2021.

Zápis do prvého ročníka a zápis detí do MŠ v Horných Orešanoch

Zápis do prvého ročníka a zápis detí do MŠ v Horných Orešanoch

Oznam ZŠ s MŠ Horné Orešany:

Zápis do prvého ročníka

Na základe usmernenia ministerstva školstva sme v tomto šk. roku pristúpili k elektronickému zápisu detí. Ten sa uskutoční od 1.4.2020 najneskôr do 30.4.2020 bez fyzickej účasti rodičov a detí. Rodičia, ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa do ZŠ Horné Orešany, musia vypísať tu priložené tlačivá a poslať ich na mail zuzana1.mruskovicova@gmail.com. Rodičia detí, ktoré navštevujú tunajšiu MŠ už dané formuláre odovzdali. Zápis bude vykonaný bez prítomnosti rodičov aj detí. O rozhodnutí o prijatí budete ako rodič informovaný tiež elektronicky, preto uvádzajte vo formulároch vaše e-mailové adresy.

Nakoľko chceme predchádzať šíreniu koronavírusu o prevzatí Rozhodnutia o prijatí, resp. zaplatení poplatku za pomôcky do 1. ročníka budeme informovať priebežne, keď bude lepšia situácia.

Zápis do 1. ročníka je povinný pre všetky deti, ktoré k 1.9.2020 dovŕšili 6. rok veku.

Dokumenty si stiahnite tu:

 

Zápis detí do Materskej školy v Horných Orešanoch

Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ bude od 30. apríla do 31. mája bez potvrdenia o zdravotnom stave. Žiadosť si môžete stiahnuť tu nižšie a vyplnenú odoslať na mshorneoresany@gmail.com

Výdaj kompostérov do domácností

Výdaj kompostérov do domácností

Obecný úrad oznamuje občanom, že kompostéry na biologický odpad si môžu dnes, v stredu 1.4.2020 vyzdvihnúť na obecnom úrade v úradných hodinách (v pôvodných priestoroch). Kompostéry sa vydávajú občanom s trvalým pobytom v obci Horné Orešany.  Upozorňujeme občanov, že je potrebné zabezpečiť si odvoz.

Zároveň vás chceme poprosiť o dodržiavanie obmedzení krízového štábu (povinnosť nosiť rúška, dodržiavať dvojmetrový rozstup v rade, obmedziť pohyb osôb starších ako 65 vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady).

Nové opatrenia krízového štábu zo dňa 30.03.2020

Nové opatrenia krízového štábu zo dňa 30.03.2020

Krízový štáb doplnil nasledovné opatrenia:

 • s účinnosťou od 30. marca 2020 od 06:00 hod do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín, lekárne, prevádzok verejného stravovania, čerpacej stanice pohonných hmôt a palív, pohrebných služieb, autoservisov a odťahových služieb a prevádzky záhradníctva a záhradnej techniky nariaďuje pre nakupujúcich a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:
  • vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami napr. rúško, šál, šatka, atď.,
  • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne na 2 metre,
  • počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
  • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické  opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
  • Nariaďuje sa prevádzkovateľom prevádzok umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 09:00 hod do 12:00 hod vstup iba osobám nad 65 rokov.

Chceme vás poprosiť o dodržiavanie všetkých zverejnených obmedzení. Len zodpovedným prístupom môžeme obmedziť túto šíriacu sa pandémiu. Je potrebné zostať doma a stretať sa len v nevyhnutných prípadoch. Vyhýbajte sa návštevám priestorov s väčším počtom ľudí, a vôbec návštevám ako takým.

Ochranné rúška - ďakujeme!

Ochranné rúška - ďakujeme!

Nápad šiť rúška prišiel v pondelok 16. marca, v čase, keď ešte nebolo povinné ich nosiť. Mali sme tak dostatok času sa pripraviť. A keďže máme v obci veľa obetavých žien, ktoré sa dali do dobrovoľníckeho šitia, tak sa nám to aj podarilo. Dobrovoľníčky spolu ušili viac ako 1200 ochranných rúšok! Menovite ďakujeme Milade Obúlanej, Blanke Brestovanskej, Ludmile Púchlej, Blanke Kuglerovej, Elene Novákovej, Kvetke Blažovej, Veronike Kvasňovskej, Jojke Benovičovej, Daniele Labaničovej, Zlatke Blahutovej, Martinke Belicovej, Štefke Čačkovej, Gabriele Blažovej, Vilke Chňapekovej, Zuzane Novákovej, Anke Rábarovej, Soni Lužákovej, pani Mrenovej a pani Malíškovej.

Tiež sa našlo veľa ochotných ľudí, ktorí našli doma rôzny materiál a podelili sa oň. Okrem bavlnenej látky bolo treba každú chvíľu zháňať niečo iné. Raz gumky, potom nitky či drôtik.

Všetkým ešte raz jedno veľké ĎAKUJEME!

Rúška najprv priebežne distribuovali pracovníci OcÚ občanom nad šesťdesiat rokov, neskôr si ich občania mohli a stále môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Nezabudnite si rúška pravidelne prať a žehliť na vysokú teplotu!

Chceme vás zároveň poprosiť o dodržiavanie všetkých zverejnených obmedzení. Len zodpovedným prístupom môžeme obmedziť túto šíriacu sa pandémiu.

M.B.

Zberné miesto otvorené 28. 3. 2020

Zberné miesto otvorené 28. 3. 2020

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 28. 3. 2020, t. j. v sobotu bude otvorené zberné miesto na haluzovinu v čase od 9.00 - 13.00 hod.

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz vyvážať haluzovinu a akýkoľvek biologický odpad k topoľkom, k potoku a do lesa. Občania, ktorí budú pristihnutí pri tomto čine bude im uložená bloková pokuta vo výške 165,-€

Nové opatrenia platiace od 25.3.2020

Nové opatrenia platiace od 25.3.2020

Vláda Slovenskej republiky prijala dňa 24. marca 2020 viaceré opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením koronavírusu:

 • Povinnosť nosiť rúška, ktoré zakrývajú nos a ústa všade mimo svojho bydliska
 • Dodržiavať dvojmetrový rozstup v rade (vonku aj vnútri)
 • Otváracie hodiny pre seniorov od 9.00 h do – 12.00 h. (65 a viac)
 • Seniori by mali čo najviac obmedziť pohyb mimo svojich bytov. Dôchodcovia majú vychádzať zo svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch. Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi a to aj s rodinnými príslušníkmi.
 • V nedeľu budú zatvorené potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá. Dôvod je oddych personálu a sanitárny deň.
 • Zákaz usporadúvania športových, spoločenských a kultúrnych podujatí do odvolania

Úrad verejného zdravotníctva zároveň dôrazne vyzýva osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady (napríklad za účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho zariadenia) v čase 9:00-12:00 hod. a aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu verejnou hromadnou dopravou.

Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva. 

Všetky opatrenia nájdete tu: www.korona.gov.sk

 

Otváracie hodiny: POŠTA Horné Orešany

Otváracie hodiny: POŠTA Horné Orešany

Pošta Horné Orešany bude v dňoch od 24.3.2020 do dovolania z dôvodu prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu otvorená nasledovne:

Pondelok:   08:00 – 12:00
Utorok: 08:00 – 11:00
Streda: 13:00 – 17:00
Štvrtok: 08:00 – 12:00
Piatok: 08:00 – 12:00

Ďakujeme za porozumenie,
Slovenská pošta, a.s.

 

Na poštu chodiť iba v nutnom prípade a vstupovať po jednom!

​OcÚ vyzýva občanov, aby na verejné miesta, t.j. lekár a lekáreň, obchody, pošta, obecný úrad a verejné dopravné prostriedky, nosili ochranné rúška.

Chceme vás poprosiť o dodržiavanie všetkých zverejnených obmedzení. Len zodpovedným prístupom môžeme obmedziť túto šíriacu sa pandémiu. Je potrebné zostať doma a stretať sa len v nevyhnutných prípadoch. Vyhýbajte sa návštevám priestorov s väčším počtom ľudí, a vôbec návštevám ako takým.

application/pdf Prerušenie distribúcie elektriny v m. č. Majdánske

Prerušenie distribúcie elektriny v m. č. Majdánske Súbor na stiahnutie (PDF): Prerušenie distribúcie elektriny v m. č. Majdánske (kategória: Rôzne)

Dňa 6.4. 2020 bude v chatovej oblasti m. č. Majdánske prerušená dodávka elektrickej energie

application/pdf Zápisnica č. 1

Zápisnica č. 1 Súbor na stiahnutie (PDF): Zápisnica č. 1 (kategória: Zápisnice zo zasadnutia OZ)

zo zasadnutia OZ dňa 03.03.2020

application/pdf Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky Súbor na stiahnutie (PDF): Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky (kategória: Rôzne)

v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

application/pdf Nové opatrenie úradu verejného zdravotníctva

Nové opatrenie úradu verejného zdravotníctva Súbor na stiahnutie (PDF): Nové opatrenie úradu verejného zdravotníctva (kategória: Rôzne)

od 19.3.2020 od 6:00 hod - karanténne opatrenia; ruší opatrenie zo dňa 12.3.2020

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 19.3.2020

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 19.3.2020

Dňa 19. 3. 2020, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

FOTO: Degustácia vín Horné Orešany 2020

Rovnako ako do minulého, jubilejného ročníka, bolo aj do tohto – v poradí už 31. ročníka, prihlásených 525 vzoriek vín, tentoraz od 152 vystavovateľov. Šampiónom bielych vín sa stal Tramín červený od vinárstva PEGAS Častá, ktoré rovnako získalo cenu za najlepšiu kolekciu vín. Šampión červených vín je Neronet Michala Sadloňa z Limbachu.
Najlepším orešanským červeným sa stal Dornfelder od Ľubomíra Nováka a najlepším orešanským bielym Sauvignon od Mariána Hégera.
Všetkým víťazom a oceneným gratulujeme. Kompletné výsledky môžete nájsť tu (PDF).

Orešanská koštofka je nateraz zrušená.V prípade náhradného termínu vás budeme informovať.
Foto: Marek Boháček

application/pdf Malokarpatský posol 2020/03

Malokarpatský posol 2020/03 Súbor na stiahnutie (PDF): Malokarpatský posol 2020/03 (kategória: Malokarpatský posol)

application/pdf Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Súbor na stiahnutie (PDF): Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (kategória: Plán kontrolnej činnosti)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

application/pdf Prerušenie distribúcie elektriny do domácností

Prerušenie distribúcie elektriny do domácností Súbor na stiahnutie (PDF): Prerušenie distribúcie elektriny do domácností (kategória: Rôzne)

Dňa 6. 4. 2020 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie do domácností v obci Horné Orešany podľa priloženého oznamu zo ZSD, a.s.