Dnes je štvrtok 23. mája 2024, meniny má Želmíra, zajtra Ela.

Rôzne

Názov VeľkosťDátum 
Rôzne 2023
application/pdf  Výsledky výstavy vín H.Orešany 2023
Výsledky odbornej degustácie XXXIV. ročníka ochutnávky vín v Horných Orešanoch z 3.4.2023
965 kB4. 4. 2023
application/pdf  Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
Obec Horné Orešany vyhlasuje v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p. výberové konanie na obsadenie pracovného miesta : účtovník/účtovníčka obce
241 kB30. 3. 2023
application/pdf  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ v Horných
201 kB24. 3. 2023
application/pdf  Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole
5.05 MB6. 2. 2023
application/pdf  Prerušenie distribúcie elektriny dňa 3.02. 2023
Dňa 3.02.2023, t. j. v piatok v čase od 8.45 hod. do 14.30 hod. budú bez dodávky elektriny domácnosti uvedené v prílohe
167 kB30. 1. 2023
Rôzne 2022
application/pdf  Bezpečne pri adventnom venci
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave informuje
451 kB5. 12. 2022
application/pdf  Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s.
ZSD, a. s. vyzýva vlastníkov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 15. 01. 2023
288 kB22. 11. 2022
application/pdf  Vykurovacie obdobie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
645 kB11. 11. 2022
application/pdf  Výzva na vykonanie deratizácie
RÚVZ v Trnave vydalo výzvu na realizáciu deratizácie ( reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 24.10. 2022 do 27.11. 2022
406 kB10. 10. 2022
application/pdf  Vykurovacie obdobie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
1.39 MB27. 9. 2022
application/pdf  Zmeny cestovných poriadkov 2022/2023 - výzva na pripomienkovanie
784 kB12. 9. 2022
application/pdf  Záznám z verejného prerokovania zo dňa 17.08.2022
Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky Smutná II
247 kB23. 8. 2022
application/pdf  Opatrenia proti šíreniu COVID - 19
295 kB1. 8. 2022
application/pdf  Zoznam súpisných, orientačných čísiel a ulíc v Hor. Orešanoch
1.89 MB4. 7. 2022
application/pdf  Ochrana úrody pred požiarmi v roku 2022
Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov patrí nedbalosť a neopatrnosť dospelých, úmyselné zapálenie neznámou osobou a iné prevádzkovo – technické poruchy.
487 kB4. 7. 2022
application/pdf  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
ORH a ZZ v Trnave vyhlasuje od 27. 6. 2022, 9.00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava
314 kB24. 6. 2022
application/pdf  Protokol o skúške pitnej vody v m. č. Majdánske
Odber vzorky pitnej vody v Romanovom kúte a Žľabe
907 kB31. 5. 2022
application/pdf  CHemolak Smolenice - skládka smutná II, uzavretie
rekultivácia a monitorovanie skládky - správa o hodnotení navrhovanej činnosti
709 kB31. 5. 2022
application/pdf  Prerušenie distribúcie elektriny v m. č. Majdánske
Dňa 10. 5. 2022 v čase od 7,30 hod. do 16. 00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na určených odberných miestach v zmysle oznámenia ZSD, a. s.
377 kB20. 4. 2022
application/pdf  Oznámenie pre odberateľov pitnej vody
338 kB20. 4. 2022