Dnes je piatok 14. mája 2021, meniny má Bonifác, zajtra Žofia. Význam mien.

ZÁPIS detí do materskej školy na šk. rok 2021 / 2022

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horné Orešany na základe § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 03.05.2021-14.05.2021 v čase od 8.00hod. do 15.00hod. v budove materskej školy.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pošlite elektronickou formou (od 01.05.2021) na webstránke: https://mshorneoresany.edupage.org/, vytlačenú a potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o očkovaní prineste do MŠ od 03.05.2021-14.05.2021.

Alebo:

Písomnú žiadosť si môžete prevziať v materskej škole a po vyplnení a potvrdení o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o očkovaní odovzdať v stanovenom termíne. Na zápis si treba priniesť rodný list dieťaťa.

Ďalšie podmienky prijímania, ktoré sa budú uplatňovať v prípade, ak počet evidovaných žiadostí na predprimárne vzdelávanie bude vyšší ako voľná kapacita materskej školy:

deti narodené do 31.08.2018,
deti, ktorých rodičia podali žiadosť o predprimárne vzdelávanie v materskej škole v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch,
deti, ktorých súrodenec už navštevuje materskú školu,
deti, ktoré sú v starostlivosti jedného zákonného zástupcu.

Do materskej školy sa prijímajú deti, ktoré majú vytvorené základné hygienické a sebaobslužné návyky (pýta sa na WC, vie si umyť ruky s vyhrnutými rukávmi, vie sa samostatne najesť a napiť z pohára, vie sa aspoň čiastočne obliecť, obuť).

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy a určení adaptačného pobytu bude rodičom odovzdané do 15. júna 2021.

Každý rodič je povinný si toto rozhodnutie prevziať v stanovenom termíne.

Ďalšie aktuality