Dnes je pondelok 4. decembra 2023, meniny má Barbora, zajtra Oto.

Odpočet stavu vodomerov

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanov, že v termíne od 20.11. do 30.11. 2023  budú zamestnanci spoločnosti vykonávať v obci Horné Orešany odpočet  stavov vodomerov.

Stav vodomeru je možné tiež nahlásiť prostredníctvom:

  • klientského portálu
  • alebo cez nahlasovací formulár na webovej stránke www.tavos.sk

v termíne do 31.12.2023.

Žiadame preto zákazníkov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky prekážky a predmety z poklopov a z vodomerných šácht, vyčerpali vodu zo šácht a umožnili bezpečný a voľný prístup k vodomeru. Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odpočtár zanechá oznam (odpočtový lístok), na ktorom bude uvedené telefónne číslo odpočtára a odberateľ/producent si môže dohodnúť nový termín odpočtu. Ak sa tak nestane v lehote do 5 dní odo dňa zanechania oznamu (odpočtového lístka), tak bude spotreba vody/produkcia odpadových vôd určená v zmysle všeobecných obchodných podmienok kvalifikovaným odhadom vo výške priemerného množstva dodanej vody a odvedených odpadových vôd za predchádzajúce fakturačné obdobie. Upozorňujeme, že v prípade reklamácií bude možné tieto uznať len na základe preukázania skutočného stavu meradla (fotografiou).

Podmienkou nahlásenia stavu vodomeru je čitateľná fotografia vodomeru s číslom vodomeru a stavom.

Ďalšie aktuality