Dnes je pondelok 20. januára 2020, meniny má Dalibor, zajtra Vincent. Význam mien.

Zasadnutie OZ dňa 16. 7. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. 7.  2018,t. j. v pondelok o 18.00 hod.
v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

Program:

  1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu OZ
  4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 25.06. 2018
  5. Návrh na úväzok starostu obce Horné Orešany pre volebné obdobie 2018 - 2022
  6. Návrh na počet poslancov OZ pre volebné obdobie 2018 - 2022   
  7. Návrh na počet volebných obvodov pre komunálne voľby v r. 2018     
  8. Diskusia
  9. Záver

Ďalšie aktuality