Dnes je štvrtok 25. februára 2021, meniny má Frederik(a), zajtra Viktor. Význam mien.

Aktuality

Oznam ZŠ s MŠ

Oznam ZŠ s MŠ

MŠ a ŠKD pre kritickú infraštruktúru nebude od pondelka 8.2.2021 v prevádzke až do odvolania.

Vážení rodičia, vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 78/2021 je okres Trnava v súlade s COVID automatom zaradený v štvrtom stupni varovania. Na základe rozhodnutia ministra školstva a RÚVZ budú školy v obciach zaradených do štvrtého stupňa od pondelka 8. februára zatvorené.

Vyučovanie  bude naďalej prebiehať dištančným spôsobom.

Materská škola a školský klub detí od uvedeného dátumu, 8.2.2021, nebudú k dispozícii ani pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre až do odvolania.

čítať celú správu

Testovanie na COVID-19 6.2.- 7.2.2021 - 8:00 – 17:00

Testovanie na COVID-19 6.2.- 7.2.2021 - 8:00 – 17:00

V sobotu a nedeľu, 06.02. - 07.02. 2021 prebehne v Horných Orešanoch testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19, bezplatne na odberných miestach Kultúrny dom - H. Orešany 239 (vstup od pošty, východ od LIV a starej fary).

 

Výsledky testovania:

Z celkového počtu 1053 testovaných bolo 5 pozitívnych - 0,47%

  Negatívni Pozitívni Spolu testov 
 sobota, 6.2.2021 646 5 651 
 nedeľa, 7.2.2021 402 0 402 
  1048 5 1053 
čítať celú správu

Testovanie na COVID-19, 30.1. - 31.1. 2021

Testovanie na COVID-19, 30.1. - 31.1. 2021

V sobotu a nedeľu, 30.1. - 31.1. 2021 prebehne v Horných Orešanoch testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19, bezplatne na odberných miestach Kultúrny dom - H. Orešany 239 (vstup od pošty, východ od LIV a starej fary).

 

Výsledky testovania:

Z celkového počtu 1105 testovaných bolo 8 pozitívnych - 0,72%

  Negatívni Pozitívni Spolu testov 
 sobota, 30.1.2021 717 3 720 
 nedeľa, 31.1.2021 380 5 385 
  1097 8 1105 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri zabezpečovaní a priebehu testovania a aj všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili skríningového antigénového testovania. Ďakujeme tiež za trpezlivosť a zodpovedné správanie.

čítať celú správu

Daň z nehnuteľností, daň za psa

Daň z nehnuteľností, daň za psa

Ak ste v roku 2020 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, príp. ste uskutočnili iné zmeny v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti (napr. zmena druhu pozemku, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné povolenie a pod.), je potrebné podať Priznanie k dnai z nehnuteľností.

Zákonná lehota na podanie priznania je do 31. januára 2021. Tento deň pripadá na nedeľu, posledný možný termín je teda 1. februára 2021.

čítať celú správu

Testovanie COVID-19

Testovanie COVID-19

Počas testovania v sobotu a nedeľu si budete môcť overiť, či sa pred odberným miestom tvoria rady. Vstupuje sa cez hlavný vchod od pošty.

www.horneoresany.sk/a/978/testovanie-na-covid_19,-23.1.-_-24.1.-2021

 

Výsledky testovania:

Z celkového počtu 1103 testovaných bolo 9 pozitívnych - 0,82%

  Negatívni Pozitívni Spolu testov 
 sobota, 23.1.2021 795 9 804 
 nedeľa, 24.1.2021 299 0 299 
  1094 9 1103 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri zabezpečovaní a priebehu testovania a aj všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili skríningového antigénového testovania. Ďakujeme tiež za trpezlivosť a zodpovedné správanie.

Separovaný zber - plasty, TetraPaky, plechovky, konzervy - štvrtok, 21.1.2021

Separovaný zber - plasty, TetraPaky, plechovky, konzervy - štvrtok, 21.1.2021

Dňa 21. 1. 2021, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber - plasty, vypláchnuté TetraPaky, plechovky, konzervy od potravín.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

- PET fľaše a plechovky je nutné pred vložením do vreca zošliapnuť
- VKM, plechovky a konzervy vypláchnuť

 

Bezplatná aplikácia na vývoz odpadov Vylož smeti

Čo patrí do separovaného zberu? (Pre zväčšenie kliknite na obrázok)

Testovanie na COVID-19, 23.1. - 24.1. 2021

Testovanie na COVID-19, 23.1. - 24.1. 2021

V sobotu a nedeľu, 23.1. - 24.1. 2021 prebehne v Horných Orešanoch testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19, bezplatne na odberných miestach Kultúrny dom - H. Orešany 239 (vstup od pošty, východ od LIV a starej fary).

Treba k testovaniu:

  • občiansky preukaz (resp. kartičku poistenca)
  • mobilné číslo alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom)               

Otestovať sa je možné, v časoch od 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, 17:30 - 20:00
(posledný odber 19:45).

Výnimka z testovania:

  • mládež do 15 rokov a seniori nad 65 rokov
  • ľudia, ktorí v posledných 90 dňoch prekonali ochorenie covid-19 a lekár im o tom vystaví potvrdenie
čítať celú správu

Opis stavu elektromerov

Opis stavu elektromerov

Západoslovenská distribučná spoločnosť, a. s. oznamuje občanom, že v termíne od 19. 1. do 27. 1. 2021 bude poverený pracovník odpisovať stavy elektromerov v domácnostiach. Počas koronakrízy pracovník nebude vstupovať do domácností, preto žiadame občanov, aby stavy elektromerov opísali a umiestnili na viditeľné miesto (do okna, poštovej schránky). Stav elektrometra je možné nahlásiť aj na tel. čísle 0950 757 130, prípadne je možné odoslať fotku elektrometra na email: odpocty.tt@gmail.com. Všetky tieto stavy budú akceptované.

Známky na smetné nádoby

Známky na smetné nádoby

V priebehu mesiaca február a marec je potrebné uhradiť komunálny odpad za rok 2021 na obecnom úrade v Horných Orešanoch, kde zároveň občania obdržia nálepku na smetnú nádobu.

Občania, ktorí nebudú mať poplatok za komunálny odpad do 01. apríla 2021 uhradený (čiže neobdržia známku na smetnú nádobu), nebude im smetná nádoba vyvezená. V mesiaci január 2021 nie je možné vykonať úhradu za komunálny odpad z dôvodu pandémie  COVID - 19.

Obmedzená prevádzka Obecného úradu v Horných Orešanoch

Obmedzená  prevádzka Obecného úradu  v Horných  Orešanoch

V súvislosti s COVID – 19 sa snažíme správať zodpovedne a na Obecnom úrade v Horných Orešanoch vybavujeme osobne len súrne prípady až do odvolania. V súrnych prípadoch ( vybavenie pohrebu ) volajte na t. č.:

0911 266 060

0911 388 565

Písomnosti určené do podateľne vhoďte do poštovej schránky umiestnenej pri vchode obecného úradu ( na ľavej strane pri bránke ).