Dnes je pondelok 4. decembra 2023, meniny má Barbora, zajtra Oto.

Aktuality

Komunitný plán sociálnych služieb obce Horné Orešany

Komunitný plán sociálnych služieb obce Horné Orešany

Vážení občania! V súčasnej dobe pripravujeme komunitný plán sociálnych služieb obce Horné Orešany, ktorého cieľom je vypracovať návrh na postupné dobudovanie systému sociálnych služieb, ktorý bude zodpovedať potrebám obyvateľov obce. Dotazník dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb čo najväčšiemu počtu obyvateľov obce Horné Orešany. Ďakujeme za spoluprácu.

Obecný úrad Horné Orešany,
Komisia sociálno – zdravotná pri obecnom úrade

Dotazník v tlačenej podobe nájdete na Obecnom úrade Horné Orešany a na miestnej pobočke Slovenskej pošty.

Optická sieť - Horné záhumnie

Optická sieť - Horné záhumnie

Od 23.11.2023 sa bude pracovať na ulici Horné záhumnie.

Technické otázky ohľadom výstavby a realizácie prác vám zodpovie firma TTL group, s.r.o., ktorú Slovak Telekom, a.s. splnomocnil na realizačné práce.

V zastúpení: Martin Rakovský 0901 751 248

Budovanie optickej siete je na základe platného územného rozhodnutia Vyst.HOR-113/2021/Pk-167.

Z dôvodu stiesnených pomerov prosíme občanov aby neparkovali automobily na krajnici. Práce začnú smerom od kostola po hornej strane. Po číslo domu 492 bude trasa vedená po oboch stranách.

Od 23.11.2023 začnú pracovníci tiež dokončovať práce a upravovať povrchy na Hlavnej ulici.

Odber noviniek webu na e-mail

Odber noviniek webu na e-mail

Po prihlásení vašej e-mailovej adresy máte možnosť odoberať novinky webu priamo do vašej schránky.

Po prihlásení a autorizácii vašej e-mailovej adresy vám budú chodiť automaticky generované e-maily, keď bude na web pridaná aktualita, galéria, súbor alebo upozornenie pred termínom z kalendára.

- odber noviniek

Odpočet stavu vodomerov

Odpočet stavu vodomerov

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanov, že v termíne od 20.11. do 30.11. 2023  budú zamestnanci spoločnosti vykonávať v obci Horné Orešany odpočet  stavov vodomerov.

Stav vodomeru je možné tiež nahlásiť prostredníctvom:

  • klientského portálu
  • alebo cez nahlasovací formulár na webovej stránke www.tavos.sk

v termíne do 31.12.2023.

Žiadame preto zákazníkov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky prekážky a predmety z poklopov a z vodomerných šácht, vyčerpali vodu zo šácht a umožnili bezpečný a voľný prístup k vodomeru. Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odpočtár zanechá oznam (odpočtový lístok), na ktorom bude uvedené telefónne číslo odpočtára a odberateľ/producent si môže dohodnúť nový termín odpočtu. Ak sa tak nestane v lehote do 5 dní odo dňa zanechania oznamu (odpočtového lístka), tak bude spotreba vody/produkcia odpadových vôd určená v zmysle všeobecných obchodných podmienok kvalifikovaným odhadom vo výške priemerného množstva dodanej vody a odvedených odpadových vôd za predchádzajúce fakturačné obdobie. Upozorňujeme, že v prípade reklamácií bude možné tieto uznať len na základe preukázania skutočného stavu meradla (fotografiou).

Podmienkou nahlásenia stavu vodomeru je čitateľná fotografia vodomeru s číslom vodomeru a stavom.

Dňa 21.11. a 23.11. 2023 - Pošta Horné Orešany zatvorená

Dňa 21.11. a 23.11. 2023 - Pošta Horné Orešany zatvorená

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 21.11. 2023, t. j. v utorok a 23.11. 2023, t. j. vo štvrtok bude Pošta v Horných Orešanoch zatvorená.

Zberné miesto otvorené v sobotu 18.11. a v stredu 22.11.2023

Zberné miesto otvorené v sobotu 18.11. a v stredu 22.11.2023

Zberné miesto na vývoz haluzoviny, dreveného odpadu a drobného stavebného odpadu (v primeranom množstve na jednu osobu) bude otvorené v sobotu 18.11.2023 v čase od 9:00 do 13:00 a v stredu 22.11.2023 v čase od 13.00 do 16.30 hodiny. 

čítať celú správu

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1.2024.

čítať celú správu

Vykurovacie obdobie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti

Vykurovacie obdobie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti

Vykurovacie obdobie patrí medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Nedodržiavanie, zanedbávanie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi a taktiež občianska nedisciplinovanosť a nedbalosť je hlavnou príčinou vzniku mimoriadnych udalosti.

čítať celú správu

Rekonštrukcia chodníka na Rajčanke

Rekonštrukcia chodníka na Rajčanke

V najbližších dňoch začne rekonštrukcia chodníka na Rajčanke, etapa 1. od autobusovej zastávky, smerom na Smolenice, po číslo domu 409 v dĺžke 280 m. Predmetný úsek je od cesty II/502 oddelený zeleným pásom a je ho možné realizovať aj pred modernizáciou cesty.

Vzhľadom na prebiehajúce stavebné práce žiadame občanov aj návštevníkov o zvýšenie pozornosti v tomto úseku.

Brigáda JDS Horné Orešany, dňa 9.11.2023

Brigáda JDS Horné Orešany, dňa 9.11.2023

Výbor JD v Horných Orešanoch  Vás pozýva na jesennú brigádu do parku na Lázni. Brigáda sa uskutoční vo štvrtok 9. novembra o 13.00 hodine. Budú sa čistiť záhony od suchých častí a pripravovať  dreviny na prezimovanie.