Dnes je sobota 18. januára 2020, meniny má Bohdana, zajtra Drahomíra. Význam mien.

Aktuality

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 3.10.2019

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 3.10.2019

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 3. 10. 2019, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Zber objemového komunálneho odpadu v obci

Zber objemového komunálneho odpadu v obci

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že  v termíne  od 11. 10. 2019 do 15. 10. 2019 budú v našej obci  rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na zber objemového komunálneho odpadu.

 

 

 
Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

 • na Hornom záhumní
 • pri telefónnej ústredni
 • na parkovisku pri kostole
 • na Rajčianke pri DREVOXE
 • pri hasičskej zbrojnici
 • v m. č. Majdánske na námestí

Do kontajnera patrí:
zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, periny, sanita a pod.

Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nedávali:
plasty a papier, sklo, železo, kovový odpad, elektrospotrebiče, pneumatiky a biologický odpad ako sú konáre, prerezávky stromov a kríkov, burinu, trávu, lístie, haluzovinu a pod.

 

Žiadame občanov o spoluprácu a dodržanie čistoty okolo kontajnerov!

Dňa 26. 9. 2019 - pošta zatvorená

Dňa 26. 9. 2019 - pošta zatvorená

Oznamujeme občanom, že dňa 26. 9. 2019, t. j. vo štvrtok bude Pošta v Horných Orešanoch zatvorená.

10. 10. 2019 (štvrtok) - mobilný odber krvi

10. 10. 2019 (štvrtok) - mobilný odber krvi

SČK MO v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že sa dňa 10. 10. 2019, t. j. vo štvrtok od 8:00 do 10:00 hod. uskutoční v KD mobilný odber krvi.

Darovanie krvi: odporúčania pred odberom

Opis stavu vodomerov od 30. septembra 2019

Opis stavu vodomerov od 30. septembra 2019

TAVOS, a. s. oznamuje občanom, že od 30. septembra 2019 budú pracovníci spoločnosti opisovať stavy vodomerov. Žiadame občanov, ktorí sa nebudú zdržiavať doma, aby stavy vodomerov opísali a ponechali na viditeľnom mieste.

Zasadnutie OZ dňa 9. 9. 2019

Zasadnutie OZ dňa 9. 9. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9. 09.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 19. 08. 2019
 5. Schválenie prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľa Západoslovenská distribučná,   a. s. , Čulenova č. 6, Bratislava
 6. Schválenie zmluvy o zriadení vecných bremien v prospech Západoslovenská distribučná, a. s.,  Čulenova č. 6, Bratislava
 7. Návrh na schválenie spôsobu prevodu majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod: Peter Hečko a manž. Martina Hečková
 8. Žiadosť – vyjadrenie  k uzneseniu OZ č. 13/1.OZ/2019 a návrh na opätovné prejednanie žiadosti
 9. Žiadosť – výzva na uzatvorenie nájomnej zmluvy a úhrady ušlého nájomného
 10. Návrh na otvorenie Územného plánu obce Horné Orešany
 11. Diskusia
 12. Záver

Vývoz drobného stavebného odpadu

Vývoz drobného stavebného odpadu

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že zriadila zberné miesto na zber drobného stavebného odpadu, ktoré je umiestnené v areáli spoločnosti AGROLET.

Zberné miesto  bude v prevádzke:  od 07. septembra 2019, t. j. od soboty a bude  zabezpečené a kontrolované pracovníkmi obecného úradu.
Otvorené bude každú  prvú  sobotu  v mesiaci od 9. 00 hod. do  13. 00 hod.
                    

V prípade nepriaznivého počasia bude zberné miesto zatvorené. Prosíme občanov, aby drobný stavebný odpad vozili na zberné miesto len počas prevádzkových hodín. V ostatných dňoch bude zberné miesto uzamknuté. Upozorňujeme občanov, že vstup na zberné miesto je cez Dolné záhumnie smerom k topoľom a cez most k areálu bývalého JRD. Obecný úrad upozorňuje občanov, že  vývoz drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle platného VZN č. 5/2015 a to nasledovne:
Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje vo výške 0,020 €.

Dočasná zmena pracoviska Obecného úradu v Horných Orešanoch

Dočasná zmena pracoviska Obecného úradu v Horných Orešanoch

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v dňoch 11., 12., a 13. septembra 2019, t. j. v stredu, štvrtok a v piatok bude obecný úrad zatvorený z dôvodu rekonštrukcie a sťahovania. Od 16. septembra 2019, t. j. od pondelka bude  obecný úrad vybavovať stránky v  riadnych  úradných  hodinách  v priestoroch základnej školy v telocvični - v spoločenskej miestnosti. Vchod do dočasných priestorov obecného úradu bude zo zadného vchodu budovy telocvične

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 5.9.2019

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 5.9.2019

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 5. 9. 2019, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Dovolenka obvodného lekára dňa 30. 8. 2019

Dovolenka obvodného lekára dňa 30. 8. 2019

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 30. 8. 2019, t. j. v piatok nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.