Dnes je sobota 18. septembra 2021, meniny má Eugénia, zajtra Konštantín. Význam mien.

Aktuality

Zberné miesto otvorené každú sobotu

Zberné miesto otvorené každú sobotu

Obecný úrad oznamuje občanom, že zberné miesto na vývoz haluzoviny a drobný stavebný odpad bude v mesiacoch apríl máj otvorené každú sobotu v čase od 9.00 - 13. 00 hod. O zmene termínu budeme občanov vopred informovať.

čítať celú správu

Upozornenie na vývoz komunálneho odpadu od 20. 4. 2021

Upozornenie na vývoz komunálneho odpadu od 20. 4. 2021

Obecný úrad upozorňuje občanov, ktorí si do dnešného dňa nezaplatili poplatok za komunálny odpad, teda neobdržali nálepku, ktorú je potrebné nalepiť na smetnú nádobu, nebudú im tieto nádoby vyvezené.

Očkovanie psov proti besnote dňa 17. 4. 2021

Očkovanie psov proti besnote dňa 17. 4. 2021

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 17.4. 2021, t. j. v sobotu sa uskutoční v našej obci povinné očkovanie psov proti besnote v čase od 10. 30 hod.  do 11. 00 hod.  na Lázni. Poplatok za očkovanie je 8,00 €. 

Testovanie na COVID-19 17.4.2021 v čase od 8:00 - 16:00

Testovanie na COVID-19 17.4.2021 v čase od 8:00 - 16:00

V sobotu 17.4. 2021 prebehne v Horných Orešanoch testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19, bezplatne na odberných miestach Kultúrny dom - H. Orešany 239 (vstup od pošty, východ od LIV a starej fary).

VýsledkyVýsledky testovania: Otestovaných bolo 909 ľudí. Pozitívnych testov 0.

čítať celú správu

Separovaný zber - plasty, TetraPaky, plechovky, konzervy - štvrtok, 15.4.2021

Separovaný zber - plasty, TetraPaky, plechovky, konzervy - štvrtok, 15.4.2021

Dňa 15. 4. 2021, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber - plasty, vypláchnuté TetraPaky, plechovky, konzervy od potravín.

čítať celú správu

Testovanie na COVID-19 10.4.2021 v čase od 8:00 - 16:00

Testovanie na COVID-19 10.4.2021 v čase od 8:00 - 16:00

V sobotu 10.04. 2021 prebehne v Horných Orešanoch testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19, bezplatne na odberných miestach Kultúrny dom - H. Orešany 239 (vstup od pošty, východ od LIV a starej fary).

VýsledkyVýsledky testovania: Otestovaných bolo1002 ľudí. Pozitívnych testov 0.

čítať celú správu

Testovanie na COVID-19 3.4.2021 v čase od 8:00 - 16:00

Testovanie na COVID-19 3.4.2021 v čase od 8:00 - 16:00

V sobotu 3.4. 2021 prebehne v Horných Orešanoch testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19, bezplatne na odberných miestach Kultúrny dom - H. Orešany 239 (vstup od pošty, východ od LIV a starej fary).

VýsledkyVýsledky testovania: Otestovaných bolo1002 ľudí, z toho boli 2 pozitívni.

čítať celú správu

Zber nebezpečného odpadu od 6. 4. do 6. 5. 2021

Zber nebezpečného odpadu od 6. 4. do 6. 5. 2021

Obecný úrad Horné Orešany organizuje zber nebezpečného odpadu od 6.4.2021 do 6.5.2021 (na dvore OcÚ, počas úradnych hodín).

Medzi nebezpečný  odpad patrí: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tlačiarenske farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami.

čítať celú správu

Zber elektornického odpadu od 06.04.2021 do 06.05.2021

Zber elektornického odpadu od 06.04.2021 do 06.05.2021

Obecný úrad Horné Orešany organizuje zber elektronického odpadu od 6.4.2021 do 6.5.2021.

Medzi elektronický odpad patria staré televízory, rádiá, chladničky, mrazničky, mikrovlnky, práčky, vysávače, rýchlovarné kanvice, počítače, sporáky a pod.. Tento elektornický odpad môžete priniesť na obecný úrad v úradné hodiny a to:

Pondelok : 08:00 - 11:00
Utorok: 08:00 - 11:00
Streda: 13:00 - 17:00

čítať celú správu

Zber objemového komunálneho odpadu od 09.04.2021 do 19.04. 2021

Zber objemového komunálneho odpadu od 09.04.2021 do 19.04. 2021

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v termíne od 09.04.2021 do 19.04.2021 búdú v našej obci postupne rozmiestnené kontajnery na zber objemového komunálneho odpadu (iba odpad, ktorý nie je možné separovať) - v primeranom množstve na jednotlivú domácnosť

 

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

Od 09.04.2021 do 12.04.2021

 • na Hornom záhumní pri p. Lisickom
 • pri telefónnej ústredni
 • na parkovisku pri kostole
 • na Rajčianke pri p. Hirnerovi
 • pri hasičskej zbrojnici
 • v m. č. Majdánske na námestí

od 16.04.2021 do 19.04.2021

 • na Dolnom záhumní
 • pri telefónnej ústredni
 • na parkovisku pri kostole
 • na Rajčianke pri DREVOXE
 • pri TRAFOSTANICI ( železiarstvo )
 • na  Majdáne

 Do kontajnera patrí:

zárubne, dvere, rozobratý nábytok, staré okná, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitán, matrace, periny, sanita a pod.

 

 PRÍSNY ZÁKAZ vyhadzovať do kontajnerov:

 • plasty a papier ( separovaný zber v obci mesačne – modrý kontajner na papier,. Plastové vrecia, žlté nádoby – plasty )
 • sklo – kontajnery v obci
 • železo, kovový odpad – zberné suroviny
 • elektrospotrebiče – zber v obci 2 x ročne vo dvore OcÚ
 • pneumatiky – pneuservis
 • biologický odpad ako sú konáre, prerezávky stromov a kríkov, burinu, trávu, lístie, haluzovinu a pod. – zberné miesto, otvorené v mesiaci apríl a máj - každú sobotu počnúc  od 10.04.2021
 • drobný stavebný odpad (tehla, betón) – zberné miesto, otvorené 1. sobotu v mesiaci

 

Žiadame občanov o spoluprácu a dodržanie čistoty okolo kontajnerov!

 

Do VKK je možné dávať komunálny odpad z domácností v primeranom množstve na jednotlivú domácnosť, ktorý iným spôsobom nie je možné separovať.