Dnes je nedeľa 15. septembra 2019, meniny má Jolana, zajtra Ľudmila. Význam mien.

Aktuality

Očkovanie psov proti besnote a čipovanie psov

Očkovanie psov proti besnote a čipovanie psov

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 27. 4. 2019, t. j. v sobotu v čase od 08:15 - 08:45 hod.  sa uskutoční na Lázni povinné ochranné očkovanie psov proti besnote a zároveň čipovanie psov. Cena očkovania jedného psa je 5,- € a cena čipovania jedného psa je tiež 5,- €.

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že v zmysle z. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach volebného práva v znení neskorších predpisov bude v týchto dňoch do každej domácnosti doručené oznámenie o čase a mieste konania volieb do európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25. mája 2019, t. j. v sobotu v čase od 7. 00 hod. do 22. 00 hod v Základnej škole v Horných Orešanoch. 

Dovolenka obvodné lekára od 2. 5. - 7. 5. 2019

Dovolenka obvodné lekára od 2. 5. - 7. 5. 2019

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že od 2.5. do 7. 5. 2019 nebude ordinovať. Zastovpavať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Dňa 18.4.2019 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Dňa 18.4.2019 (štvrtok) - separovaný zber, tetrapakov, VKM

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 18. 4. 2019, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov a VKM.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Výročná schôdza SČK

Výročná schôdza SČK

Slovenský červený kríž, miestny spolok Horné Orešany pozíva všetkých členov a darcov krvi na výročnú členskú schôdzu do kultúrneho domu, ktorá sa bude konať v nedeľu, 14. apríla 2019 o 15.00 hod.

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 14.4.2019

Čiastkové zmeny cestovných poriadkov platné od 14.4.2019

102425 Bratislava-Trstín-Chtelnica, IDS BK 576

Spoj č.30 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Chtelnica,nám. o 14:41 hod.

Spoj č.32 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Doľany o 15:28 hod.

Spoj č.34 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Chtelnica,nám. o 15:41 hod.

Spoj č.36 – posunutý o 10 min. neskôr, s odchodom Doľany o 16:28 hod

Spoj č.4 – pridané zastavovanie aj na zast. Vinosady, Modranská ul.

PDF Bratislava - Trstín - Chtelnica - kompletný cestovný poriadok

Zasadnutie OZ dňa 15.4.2019

Zasadnutie OZ dňa 15.4.2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. 04.  2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 25. 2. 2019 
 5. Návrh na schválenie spôsobu prevodu  majetku vo vlastníctve obce na žiadateľov o prevod   – Paulína Blažová, Dana Sedláková, Dáša Chovanová
 6. Schválenie nájmu nebytových priestorov a hracej plochy v prospech záujemcu TJ Iskra Horné Orešany
 7. Návrh na schválenie VZN č.3/2019, ktorým sa stanovuje spôsob prijímania detí do MŠ, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, v školskom klube detí a v školskej jedálni
 8. Návrh na schválenie VZN č. 4/2019 o pamätihodnostiach obce Horné Orešany
 9. Návrh na schválenie projektu „Rekonštrukcia zastávky na ceste II/502 v km 45,5 vľavo“
 10. Návrh na úpravu rozpočtu č.1/2019
 11. Žiadosť o zriadenie vecného bremena - LiV – EPI, s. r. o. Bratislava
 12. Žiadosť – Pavol Benovič
 13. Diskusia
 14. Záver

Kontakt na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do EÚ v r. 2019

Kontakt na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do EÚ v r. 2019

Jana Sasková, e-mail: ocuhoresany@stonline.sk, tel. kontakt: + 421 33 55 88 109, 33 55 88 308, mobil: 0911 388 565

11. Hornoorešanská betónovačka - stolnotenisový turnaj

11. Hornoorešanská betónovačka - stolnotenisový turnaj

Vážení občania a športoví priatelia !

Betonári - neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s STK Elastik a OÚ Horné Orešany Vás pozývajú na medzinárodný stolnotenisový turnaj štvorčlenných družstiev – 11. HORNOOREŠANSKÁ BETÓNOVAČKA, ktorý sa uskutoční dňa 13. apríla 2019 v sobotu o 9:00 v kultúrnom dome. Ide o celodennú akciu, finálové súboje sa odohrajú medzi 18. a 19. hodinou. / http://stolnotenisovyturnaj.eu

Voľby prezidenta SR, dňa 30. 3. 2019

Voľby prezidenta SR, dňa 30. 3. 2019

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje, že v zmysle zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva sa voľby prezidenta Slovenskej republiky budú konať dňa 30. marca 2019, t. j.  v sobotu  v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny v kultúrnom dome  v Horných Orešanoch.
V obci sú vytvorené 2 volebné okrsky:

Volebný okrsok č. 1 – KD Horné Orešany, tanečná  sála 

                                    od súpisného čísla 1 po súpisné  číslo 400   

Volebný okrsok č. 2 –  KD Horné Orešany, zrkadlová sála    
                                      od súpisného čísla  401 po súpisné číslo 950

Zároveň upozorňujeme voličov, aby si nezabudli so sebou zobrať občiansky preukaz!