Dnes je nedeľa 20. septembra 2020, meniny má Ľuboslav(a), zajtra Matúš. Význam mien.

Aktuality

TAVOS odpovede na časté otázky

TAVOS odpovede na časté otázky

Odpovede na časté otázky našich zákazníkov ohľadom fakturácie TAVOS časté otázky

Ďalšie informácie: www.tavos.sk

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 11.6.2020

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 11.6.2020

Dňa 11. 6. 2020, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Nové opatrenia platiace od 10.6.2020

Nové opatrenia platiace od 10.6.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia:

Rúška 

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 10. júna 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou - kompletné opatrenie v PDF, 09 Jún 2020 16:38

Domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény

- kompletné opatrenie v PDF, 09 Jún 2020 16:38

Prevádzky a podujatia

Zariadenia pre deti a mládež, maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, zatvorenie maloobchodných prevádzok v nedeľu a sanitárny deň, zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 500 osôb.

- kompletné opatrenie v PDF, 09 Jún 2020 16:38

ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (nosenie rúšok, činnosť prevádzok obchodov a služieb, návštevy v nemocniciach, svadobné, pohrebné obrady a pod.)

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:uvz-sr-vetky-prijate-opatrenia-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19-nosenie-ruok-innos-prevadzok-obchodov-a-sluieb-navtevy-v-nemocniciach-svadobne-pohrebne-obrady-a-pod

Aktualizované o zmeny pri prechode hraníc, pravidlá nosenia rúšok a podmienky činnosti prevádzok a organizácie hromadných podujatí.

Zberné miesto otvorené každú sobotu - jún

Zberné miesto otvorené každú sobotu - jún

Obecný úrad oznamuje občanom, že zberné miesto na vývoz haluzoviny a drobný stavebný odpad bude v mesiaci jún otvorené každú sobotu v čase od 9.00 - 13. 00 hod.

Od mesiaca júl bude otvorené prvú sobotu v mesiaci v čase od 9.00 - 13. 00 hod.

O zmene termínu budeme občanov vopred informovať.

V prípade nepriaznivého počasia bude zberné miesto zatvorené. Prosíme občanov, aby drobný stavebný odpad a haluzovinu vozili na zberné miesto len počas prevádzkových hodín. V ostatných dňoch bude zberné miesto uzamknuté. Obecný úrad upozorňuje občanov, že vývoz drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle platného VZN č. 5/2015 a to nasledovne: 

Sadzba poplatku za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín sa určuje vo výške 0,02 €.

Opis stavu vodomerov

Opis stavu vodomerov

Trnavská vodárenská spoločnosť vás informuje, že v mesiaci jún budú jej pracovníci realizovať odpočet meradiel na všetkých odberných miestach.

Odberateľov, ktorých v súvislosti s pretrvávajúcimi bezpečnostnými opatreniami v čase šírenia nákazy COVID19, alebo neprítomnosti v čase konania odpočtu nezastihnú, budú pracovníci TAVOSu informovať zanechaním oznamového lístka.

Prosíme preto týchto občanov o nahlásenie stavu meradla do 5 pracovných dní, najneskôr do 30.6.2020 podľa inštrukcií na ozname.

Odpočet bude vykonaný pre účely vystavenia vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie.

Výzva udržiavať pozemky v nezaburinenom stave

Výzva udržiavať pozemky v nezaburinenom stave

Obec Horné Orešany upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich vlastnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia  neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt takto zanedbaných pozemkov v našej obci, Vás týmto

v y z ý v a m e

k odstráneniu nežiaduceho stavu .Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré nám všetkým spôsobujú veľké zdravotné problémy.

Na výskyt zaburinených pozemkov v zastavanom území obce  Horné Orešany môžete upozorniť priamo Obecný úrad Horné Orešany, ktorý následne vyzve majiteľa pozemku k pokoseniu.

 

Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze.

 

Stolnotenisový krúžok pre deti a mládež

Stolnotenisový krúžok pre deti a mládež

Vážení športoví priatelia,

Kvôli pandémii Covid 19 sme nemohli začať stolnotenisový krúžok v Horných Orešanoch ako sme pôvodne plánovali. Avšak postupné uvoľňovanie opatrení dáva zelenú aj nášmu projektu pre deti a čoskoro začíname. Krúžok je určený pre deti z Horných Orešian. Takže ak máte doma dieťa, ktoré baví šport, predovšetkým stolný tenis, tak neváhajte a prihláste ho čo najskôr.

Deti budú každý tretí/štvrtý týždeň trénovať pod dohľadom bývalej reprezentantky ČSSR a viacnásobnej majsterky SR v stolnom tenise p. Gabriely Mišíkovej-Navarovej, raz do mesiaca pod dohľadom Jána Krupanského – bývalého hráča 2. ligy a niečo sa naučia aj od nás Betonárov. Svoje nadobudnuté zručnosti a skúsenosti budú môcť zúročiť na rôznych turnajoch v SR a aj v ČR a Rakúsku. Na tréningy si treba so sebou priniesť vhodnú športovú obuv a stolnotenisovú raketu. Viac informácii nájdete na priamom linku - http://stolnotenisovyturnaj.eu/detsky-kruzok/informacie-o-stolnotenisovom-kruzku

NEZABUDNITE, OFICIÁLNE ZAČÍNAME 7. SEPTEMBRA 2020 V MIESTNOM KULTÚRNOM DOME !! AK SA SITUÁCIA ÚPLNE UVOĽNÍ A BUDE VÁS DOSŤ, ZAČNEME NEOFICIÁLNE AJ SKȎR

Triedenie odpadu

Triedenie odpadu

Náklady na triedený zber recyklovateľného odpadu hradí organizácia zodpovednosti výrobcov. 

Spracovanie recyklovateľného odpadu správnym spôsobom umožňuje jeho opätovné využitie na výrobu nových produktov ako: 10 časopisov = 1 krabica na TV, 5 pohárov = 1 váza, 30 plastových fliaš = 1 flísová bunda, 670 hliníkových plechoviek = 1 rám na bicykel, 2 nápojové kartóny = 1 m2 papierových utierok

Recyklovaním pomáhate:

 • šetriť materiál a prírodné zdroje
 • znížiť emisie CO2
 • znížiť spaľovanie zvyškového odpadu
 • k pozitívnemu vplyvu na skleníkový efekt
 • ušetriť svoje financie

Leták v PDF

Od nedele 10.05.2020 bude autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime

Od nedele 10.05.2020 bude autobusová doprava prevádzkovaná v prázdninovom režime

Prímestká autobusová doprava prechádza od nedele 10.05.2020 do režimu „pracovný deň, školské prázdniny“.

Naďalej platí podmienka pre cestujúcu verejnosť, že cestujúci v hromadnej doprave musia mať prekrytie tváre, resp. ochranu dýchacích ciest.

Ďalej je vhodné:

 • maximálne uprednostniť bezhotovostné platby, čím bude minimalizovaný kontakt pri hotovostnej platbe,
 • maximálne využívať možnosti e-shopu na  nabíjanie čipovej dopravnej karty,
 • upozorniť cestujúcich, o dostupnosti kreditu, ktorý nie je možné požiť ihneď a je nutné počkať  24 hod. a dopravná karta sa aktivuje prvým priložením  k palubnému počítaču v autobuse

Platenie daní a komunálneho odpadu za rok 2020

Platenie daní a komunálneho odpadu za rok 2020

Obecný úrad v Horných Orešanoch oznamuje  všetkým občanom, že od 01.05.2020 sa vyberá daň v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Výmeru dane za rok 2020 pre zaplatenie cez internet banking si požiadajte mailom (duchonova@horneoresany.sk). Prípadne je dane možné zaplatiť počas úradných hodín na obecnom úrade:

Pondelok  od 08:00 do 11:00
Utorok od 08:00 do 11:00
Streda od 14:00 do 17:00
Štvrtok  - nestránkový deň
Piatok od 08:00 do 11:00


Vývoz komunálneho odpadu (TKO):

 • domácnosť 1 - 4 osoby: 1ks 120 L nádoba
 • domácnosť 5 - 8 osôb: 2 ks 120 L nádoba (resp.:1x240L)
 • domácnosť nad 8 osôb: 3 ks 120 L nádoby (resp.:1x240L + 1x120L))
 • ak domácnosť používa viac nádob ako je pridelené podľa počtu osôb: vývoz ďalšej 120 L nádoby: 30 € / rok