Dnes je utorok 16. augusta 2022, meniny má Leonard, zajtra Milica. Význam mien.

Aktuality

Výzva Západoslovenská distribučná

Výzva Západoslovenská distribučná

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.1. 2022.

čítať celú správu

Opis stavu vodomerov

Opis stavu vodomerov

Trnavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že od 7. decembra 2021, počas celého týždňa budú pracovníci spoločnosti opisovať stavy vodomerov. Prosíme občanom, ktorí sa nebudú zdržiavať doma, aby stavy vodomerov opísali a ponechai na viditeľnom mieste. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 6. 12. 2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 6. 12. 2021

V zmysle zákona o obecnom zriadení, starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 6. 12. 2021, t. j. v pondelok o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

čítať celú správu

Lekáreň Orešanka a ambulancia MUDr. J. Padúcha zatvorená

Lekáreň  Orešanka a ambulancia MUDr. J. Padúcha zatvorená

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že v dňoch 6, 7, a 8. 12. 2021, t. j. v pondelok, utorok a v stredu  nebude ordinovať z dôvodu inventúry v lekárni Orešanka, ktorá bude taktiež zatvorená. Zastupovať bude zdravotnícke  zariadenie v Suchej nad Parnou. 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.12.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-263/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha na pozemku registra "C" parc. č . 360 v k. ú Horné Orešany z dôvodu   zlého zdravotného stavu dreviny.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešany.

 

Separovaný zber - plasty, TetraPaky, plechovky, konzervy a papier v modrých vreciach

Separovaný zber - plasty, TetraPaky, plechovky, konzervy a papier v modrých vreciach

Dňa 25. 11. 2021, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber - plasty, vypláchnuté TetraPaky, plechovky, konzervy od potravín a papier v modrých vreciach.

čítať celú správu

Lekáreň a ambulancia budú dňa 23.11.2021 ZAVTVORENÉ

Lekáreň a ambulancia budú dňa 23.11.2021 ZAVTVORENÉ

Všeobecný lekár MUDr. Padúch, oznamuje občanom, že dňa 23.11.2021 nebude ordinovať z dôvodu odstávky elektriny.

Zatvorená bude aj lekáreň.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.11.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-230/2021 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks orecha na pozemku registra "C" parc. č . 545/2 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  ohrozovania inžinierskych sietí a zlého zdravotného stavu drevín.

čítať celú správu

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.11.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-234/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice na pozemku registra "C" parc. č . 370/1 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  ohrozovania inžinierskych sietí.

čítať celú správu

Zberné miesto otvorené dňa 06.11.2021

Zberné miesto otvorené dňa 06.11.2021

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 06.11.2021, t. j. v sobotu bude otvorené zberné miesto na haluzovinu a drobný stavebný odpad v čase od 09:00 do 13:00 hod.