Dnes je streda 4. augusta 2021, meniny má Dominik(a), zajtra Hortenzia. Význam mien.

Aktuality

Dovolenka ženského lekára MUDr. Jankovského v Smoleniciach od 22.12. 2020 - 6.1. 2021

Dovolenka ženského lekára MUDr. Jankovského v Smoleniciach od 22.12. 2020 - 6.1. 2021

Ženský lekár MUDr. Jankovský v Smoleniciach oznamuje ženám pacientkám, že od 22. 12. 2020 do  6.1. 2021 nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Novák na Polilinike Družba.

Do 21. decembra 2020 ( aj od 7.1. 2021 ) sa treba objednať na vyšetrenie aj predpis liekov telefonicky na č. 033/ 5586 225

Dovolenka obvodného lekára MUDr. J. Padúcha od 28.12. - 31. 12. 2020

Dovolenka obvodného lekára MUDr. J. Padúcha od 28.12. - 31. 12. 2020

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že od 28.12. do 31. 12. 2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Výzva Západoslovenská distribučná

Výzva Západoslovenská distribučná

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 15.01.2021.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

 

Štatistické zisťovanie

Štatistické zisťovanie

Obec Horné Orešany obdržala oznámenie od Štatistického úradu v Trnave, že v termíne od 7. decembra 2020 do 11. januára 2022 sa uskutoční v našej obci štatistické zisťovanie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ: www.statistics.sk, alebo telefonicky na č. 033/5566 215, Ing. Monika Ďurechová.

Nový cestovný poriadok Bratislava - Trstín - Chtelnica

Nový cestovný poriadok Bratislava - Trstín - Chtelnica

Nový cestovný poriadok Bratislava - Trstín - Chtelnica platný od 13. decembra 2020 (odkaz)

 

Oznam:Autobusove spoje

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 7. 12. 2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 7. 12. 2020

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 7. 12. 2020, t. j. v pondelok v KD v Horných Orešanoch s nasledovným programom:

 

Program

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 21.09.2020
 5. Návrh na úpravu rozpočtu č.3/2020
 6. Návrh na schválenie Dodatku č.2 k VZN č.5/2015 o miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území obce Horné Orešany
 7. Návrh na schválenie VZN č.1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského klubu detí, na dieťa školského stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horné Orešany v územnej pôsobnosti obce Horné Orešany
 8. Správa hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
 9. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
 10. Diskusia
 11. Záver

Nahlásenie stavu vodomerov - Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie stavu vodomerov - Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. žiada vzhľadom na mimoriadnu situáciu ohľadom pandémie COVID-19 s cieľom predísť sociálnym kontaktom o súčinnosť pri nahlásení stavu vodomeru.

Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami.

Do 31.12.2020 môžu nahlásiť stav na oddelenie fakturácie spôsobmi:

 • telefonicky na čísla:
  • 0910 553 427
  • 033 59 66 137
  • 033 59 66 127
  • 033 59 66 139
 • zaslaním SMS na vyššie uvedené čísla, kde uvediete stav a číslo vodomeru
 • emailom na adresu vodomer@tavos.sk  

Zákazníkom, ktorí stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31.12.2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

Dňa 27. 11. 2020 - pošta Horné Orešany zatvorená

Dňa 27. 11. 2020 - pošta Horné Orešany zatvorená

Oznamujeme občanom, že dňa 27. 11. 2020, t. j. v piatok bude Pošta v Horných Orešanoch z prevádzkových dôvodov zatvorená.

Počas uzatvorenia pošty zrealizuje podaj zásielok Pošta Smolenice.

Autobusová doprava - predĺženie prázdninového režimu

Autobusová doprava - predĺženie prázdninového režimu

Od 27.11.2020 (piatok od 22:00) do 30.11.2020 (pondelok do 4:00)

z dôvodu uzávierky cesty II/502 medzi Bratislavou a Svätým Jurom,

budú spoje  vedené po obchádzkovej trase.

Zastávky:

- Bratislava, Vajnorský potok bude premiestnená na zastávku MHD, Rybničná

- Svätý Jur, Šúr bude zrušená bez náhrady

- Svätý Jur, Na Pažiti bude v smere do Bratislavy zrušená bez náhrady

Nahlásenie nefunkčnosti verejného osvetlenia

Nahlásenie nefunkčnosti verejného osvetlenia

Obecný úrad v Horných Orešanoch prosí občanov, ktorí majú vedomosť o nefunkčnosti verejného osvetlenia v našej obci, aby to nahlásili pracovníčkam OcÚ v termíne do 18. novembra 2020 telefonicky na mobilné. č. 0911 388 565 alebo 0911 266 060.