Dnes je sobota 20. júla 2024, meniny má Iľja, Eliáš, zajtra Daniel.

Aktuality

Pozvánka na medzinárodný detský stolnotenisový turnaj

Pozvánka na medzinárodný detský stolnotenisový turnaj

O.Z. Betonári Vás pozývajú na 10. Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční 24. februára 2024 (sobota) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce neregistrované deti a mládež do 18 rokov. Bude sa súťažiť v štyroch vekových kategóriách (deti od 6 do 9 rokov, deti od 10 do 12 rokov, mládež od 13 do 15 rokov, mládež od 16 do 18 rokov) a prví štyria najlepší v každej kategórii si odnesú krásne trofeje. Pre všetky deti je pripravené bohaté občerstvenie. Čaká vás pohoda a príjemná atmosféra

Viac informácií nájdete na nasledovnom linku - https://stolnotenisovyturnaj.eu/detsky-turnaj/informacie--prihlasovanie

Optická sieť - Mlynárska, Panšula, Lázeň, Kostolná, Kamenná, K vinohradom

Optická sieť - Mlynárska, Panšula, Lázeň, Kostolná, Kamenná, K vinohradom

Od 1.3.2024 sa bude pracovať na uliciach Mlynárska, Panšula, Lázeň, Kostolná, Kamenná, K vinohradom.

Technické otázky ohľadom výstavby a realizácie prác vám zodpovie firma TTL group, s.r.o., ktorú Slovak Telekom, a.s. splnomocnil na realizačné práce.

V zastúpení: Martin Rakovský 0901 751 248

Budovanie optickej siete je na základe platného územného rozhodnutia Vyst.HOR-113/2021/Pk-167.

Buďme ohľaduplní k ostatným

Buďme ohľaduplní k ostatným

Počas ranných alebo poobedných hodín býva situácia pri škole ako teraz. Osobné auto má problém prejsť, a to nehovoríme o záchranných zložkách!

Miesta na zastavenie je na strane pri škole dostatok, len občas treba prejsť zopár metrov navyše.

Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. (§23, Zákon 8/2009 Z.z. (o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov))

Odber noviniek webu na e-mail

Odber noviniek webu na e-mail

Po prihlásení vašej e-mailovej adresy máte možnosť odoberať novinky webu priamo do vašej schránky.

Po prihlásení a autorizácii vašej e-mailovej adresy vám budú chodiť automaticky generované e-maily, keď bude na web pridaná aktualita, galéria, súbor alebo upozornenie pred termínom z kalendára.

- odber noviniek

Premietanie Orešanského rínku 2023

Premietanie Orešanského rínku 2023

Pozývame vás na premietanie minuloročného Orešanského rínku - Tažký je, tažký, kamen mlynársky, ktorý odohrali FidliCanti minulý rok v októbri.

Premietanie sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu, v pondelok 19. februára, 17:00.

Oznam JDS MO Horné Orešany

Oznam JDS MO Horné Orešany

Výbor JD MO v Horných Orešanoch Vás pozýva na divadelné predstavenie "Pravda", ktoré sa uskutoční dňa 3.apríla 2024 o 19.00 hod. v KD v Smoleniciach. Príspevok na vstupné je 10 eur, zvyšok hradí miestna organizácia.  Doprava je individuálna.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť 15.2. t.j. vo štvrtok o 10,00hod. v KD v Horných Orešanoch.

Farské oznamy na 6. nedeľu v cezročnom období

Farské oznamy na 6. nedeľu v cezročnom období

Z dôvodu nefunkčnosti servera fara.sk prinášame farské oznamy.

Pochovávanie basy 2024

Pochovávanie basy 2024

OcÚ Horné Orešany a OZ FidliCanti Vás i tento rok srdečne pozývajú na veselú rozlúčku s fašiangami. V nedeľu 11. februára bude náš kultúrny dom opäť patriť zábave, hudbe a fašiangovým dobrotám. Začíname o 16. hodine, kedy sa Vám svojím vystúpením predstavia DFS Čerešenka a CĽH FidliCanti. Po kultúrnom programe bude už tradične nasledovať pochovávanie basy, ktorým symbolicky vstúpime do pôstneho obdobia.

Ešte raz srdečne pozývame a tešíme sa na spoločne strávený "konec fašang" v našej obci.

Na podujatí sa bude vyhotovovať obrazový záznam, ktorý môže byť určený na propagačné účely.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.2.2024 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. HOR-32/2024 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks vŕby rastúcej na pozemku registra „C“ parc. č. 172/2 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu: Kmeň stromu spolu s koreňmi poškodzujú betónové skruže na studni a zároveň aj základy betónového plotu. Konáre stromu pri vetroch sa lámu- malé aj veľké, ohrozujú majetok, ľudí, autá a aj susedov pozemok. Strom je vysoký, ohrozuje strechu domu. Počas kvitnutia vypúšťa do ovzdušia čiastočky alergénov; spôsobuje alergiu majiteľom i ostatným obyvateľom v okruhu stromu.“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešan

Maškarný ples 2024

Maškarný ples 2024

Milé deti, rodičia, starí rodičia!
Komisia kultúry, športu a vzdelávania vás pozýva na prvý ročník obecného Maškarného plesu, ktorý sa uskutoční v sobotu 3. februára od 16.00 hod. v priestoroch kultúrneho domu.

Nezabudnite doma masku a príďte sa s nami zabaviť.

V piatok, 2. februára budú pri obecnej knižnici tvorivé dielne s témou Maškarný ples, a spoločne sa budú vytvárať ozdoby.

Tešíme sa na vás!

Na podujatí sa bude vyhotovovať obrazový záznam, ktorý môže byť určený na propagačné účely.