Dnes je utorok 16. augusta 2022, meniny má Leonard, zajtra Milica. Význam mien.

Aktuality

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  4.11.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-228/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks borovice na pozemku registra "C" parc. č . 568/1 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  ohrozovania majetku.

čítať celú správu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25. 10. 2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25. 10. 2021

V zmysle zákona o obecnom zriadení, starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. 10. 2021, t. j. v pondelok o 18. 00 hod. v KD v Horných Orešanoch.       

Program

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu  zasadnutia
 4. Delegovanie člena Rady školy v Horných Orešanoch
 5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Orešany č.3/2021 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Horné Orešany – schvaľovanie
 6. Diskusia
 7. Záver

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  30.9.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-206/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka na pozemku registra "C" parc. č . 467 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  ohrozovania majetku. 

čítať celú správu

Zber elektronického odpadu od 18. 10. do 18. 11. 2021

Zber elektronického odpadu od 18. 10. do 18. 11. 2021

V termíne od 18. 10. 2021 do 18. 11. 2021 sa uskutoční v  obci  Horné Orešany zber elektro-odpadu. Žiadame občanov, aby uvedený odpad priniesli do dvora obecného úradu počas úradných hodín.

Pondelok:  7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 - 12:00

 

Zberať sa budú nasledovné druhy odpadov:

 • Elektroodpad (chladničky, mrazničky, pračky, počítače, televízory, ventilátory, mikrovlnné rúry)
 • Elektrické radiátory
 • Batérie a akumulátory

Upozorňujeme  občanom, že je potrebné sa vopred ohlásiť u pracovníčok obecného úradu, za účelom odomknutia brány.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  30.9.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-202/2021 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smreka na pozemku registra "C" parc. č . 1580/331 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  ohrozovania majetku. 

čítať celú správu

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa  30.9.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa,  konanie č.  HOR-194/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka pichľavého na pozemku registra "C" parc. č . 247/1 v k. ú Horné Orešany z dôvodu  ohrozovania priľahlej nehnuteľnosti a bezpečnosti inžinierskych sietí.  

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešany.

Zberné miesto otvorené dňa 02.10.2021

Zberné miesto otvorené dňa 02.10.2021

Obecný úrad  oznamuje občanom, že dňa 02.10.2021, t. j. v sobotu bude otvorené  zberné miesto na haluzovinu a drobný stavebný odpad v čase od 09:00 do 13:00 hod.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 9. 2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. 9. 2021

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  27.09.2021, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

čítať celú správu

Rekonštrukcia autobusovej zastávky na Dolnom konci.

Rekonštrukcia autobusovej zastávky na Dolnom konci.

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že od 25. 9. 2021, t. j. od soboty do 5. 11. 2021 bude autobusová zastávka na Dolnom konci pri súpisnom čísle 138 z dôvodu rekonštrukcie posunutá k rodinnému domu so súpisným číslom 144. Uvedená zastávka je označená dopravnou značkou a platí len pre jeden smer na Dolné Orešany. Zastávka od Dolných Orešian smerom do Horných Orešian zostáva nezmenená pri s. č. 85.

Dovolenka očnej lekárky v Smoleniciach

Dovolenka očnej lekárky v Smoleniciach

Očná lekárka v Smoleniciach MUDr. Štipanicová, oznamuje občanom, že od 24. 9. 2021  do 01. 10. 2021 nebude ordinovať z dôvodu dovolenky.