Dnes je sobota 20. júla 2024, meniny má Iľja, Eliáš, zajtra Daniel.

Aktuality

Výročná schôdza JDS MO, dňa 6. 2. 2024

Výročná schôdza JDS MO, dňa 6. 2. 2024

Výbor JDS MO v Horných Orešanoch pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 6. februára 2024 ( utorok ) o 14,00 hod. v KD.

Zároveň oznamujeme členom, aby si priniesli členský preukaz a príspevok na rok 2024 vo výške 8,- € .

                             

2% z daní z príjmov pre organizácie z Horných Orešian

2% z daní z príjmov pre organizácie z Horných Orešian

Zoznam poberateľov 2% z daní z príjmov nájdete na nižšie uvedenom linku oficiálnej stránky Notárskej komory Slovenskej republiky: https://www.notar.sk/prijimatelia/...

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Horné Orešany ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.1.2024 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. HOR-10/2024 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra „C“ parc. č. 114 v katastrálnom území Horné Orešany z dôvodu: „Orech je práchnivý, starý – ohrozuje susedný dom, autá a ľudí. “. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu: Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 91702 Trnava alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Horné Orešany.

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Korčekovej v Suchej nad Parnou

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Korčekovej v Suchej nad Parnou

Detská lekárka MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou oznamuje, že od 22.1. - 26.1. 2024 nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Kaderová v Smoleniciach.

Opis stavu elektromerov od 19.1. - 26.1. 2024

Opis stavu elektromerov od 19.1. - 26.1. 2024

Západoslovenská distribučná a.s. Trnava, oznamuje občanom, že od piatku, 19.1. do piatku, 26.1. 2024  bude poverený pracovník odpisovať stavy elektromerov v domácnostiach.

Žiadame o sprístupnenie odberného miesta. Stavy elektromerov na lístkoch  nebudú akceptované. Občania môžu poslať fotografiu elektromera na mail, alebo MMS.

Kontakt na odpočtára: tel. 0904 282 585, mail: odpocty.tt@gmail.com

Tvorivé dielne pri knižnici

Tvorivé dielne pri knižnici

Knižnica Horné Orešany pozýva všetky deti po sviatočno-vianočnej prestávke opäť na tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia v piatok 19. januára 2024 od 17.00 do 18.30 vo vestibule kultúrneho domu. Zábava, tvorenie na tému: Svet pod vodou.

Ak máte tip na knihu, ktorú by ste odporučili obstarať do knižničného fondu našej obecnej knižnice, môžete dať vedieť prostredníctvom emailu kniznica@horneoresany.sk. Vyplňte prosíme aj vaše celé meno.

Online zoznam kníh (priebežne sa dopĺňa): www.horneoresany.sk/kniznica

Knižnica je otvorená v stredu a v piatok v čase od 17:00 do 19.00. Registrácia a zapožičanie je zdarma.

Komunitný plán sociálnych služieb obce Horné Orešany

Komunitný plán sociálnych služieb obce Horné Orešany

Vážení občania! V súčasnej dobe pripravujeme komunitný plán sociálnych služieb obce Horné Orešany, ktorého cieľom je vypracovať návrh na postupné dobudovanie systému sociálnych služieb, ktorý bude zodpovedať potrebám obyvateľov obce. Dotazník dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb čo najväčšiemu počtu obyvateľov obce Horné Orešany. Ďakujeme za spoluprácu.

Obecný úrad Horné Orešany,
Komisia sociálno – zdravotná pri obecnom úrade

Dotazník v tlačenej podobe nájdete na Obecnom úrade Horné Orešany a na miestnej pobočke Slovenskej pošty.

Harmonogram vývozov odpadov pre rok 2024

Harmonogram vývozov odpadov pre rok 2024

 

Aktuálne možnosti separovania v obci: https://www.horneoresany.sk/separovany-zber,-vyvoz-odpadu

Bezplatná aplikácia na vývoz odpadov Vylož smeti

Daňové priznania za rok 2023

Daňové priznania za rok 2023

Vážení občania, nižšie prikladáme postup pri podávaní daňových priznaní za rok 2023, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach. Daňovníci, ktorým v roku 2023 vznikla daňová povinnosť, sú povinní do 31.01.2024 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

čítať celú správu