Dnes je streda 29. júna 2022, meniny má Peter a Pavol, Petra, zajtra Melánia. Význam mien.

SČK Horné Orešany

Osvedčenie

O registrácii Miestneho spolku SČK

Výkonná rada Územného spolku SČK v Trnave vydáva týmto dňom osvedčenie
o registrácii Miestneho spolku SČK Horné Orešany
ktorému sa podľa ust. čl. 18 ods. 1 písm. c/ Stanovy Slovenského Červeného Kríža
priznáva právna subjektivita.
Miestny spolok SČK v Horných Orešanoch, má IČO : 416 037,evidenčné číslo
Miestneho spolku SČK je :011
Toto osvedčenie o registrácii Miestneho spolku SČK je platné od 1.1. 2000.

V Trnave dňa 31.12. 1999                        Božena Belková

Členská základňa

SČKMiestny spolok SČK má ku dňu 25.11. 2009 141 členov. O aktivitách SČK pravidelne informujeme v časopise Hornoorešan. Každý rok sa snažíme získať nových členov, niektorí členovia sa odhlásia a taktiež nás opustia (smrť). Do 22.3. 2004 bola predsedníčka Oravcová Terézia. Od tohto dátumu až dodnes je predsedníčkou Chrvalová Eva.

V zložení členov výboru nastala zmena. Od 7.4. 2008 pracuje Miestny spolok SČK v Horných Orešanoch v tomto zložení:

 • predseda: Eva Chrvalová
 • podpredseda: Rozália Gažovičová
 • pokladník: Terézia Oravcová
 • člen výboru pre sociálnu činnosť: Katarína Uličná
 • člen výboru pre zdravotnícku činnosť: Marta Duchoňová
 • člen výboru pre humanitnú pomoc a pomoc pri katastrofách: Vincenzia Hofmanová
 • člen výboru pre prácu s deťmi a mládežou: Marta Rímešová
 • člen výboru pre oblasť BDK: Milada Obúlaná
 • člen výboru pre propagáciu a nábor: Anton Švončinár
 • revízor: Božena Vavrová
 • revízor: Iveta Hečková

Hlavná činnosť

Hlavná činnosť je darovanie krvi. Naša obec patrí medzi prvé v okrese , kde sa začal konať tzv. mobilný odber krvi. Je to veľká výhoda, pretože už nemusíme cestovať do Trnavy, ale odber sa uskutoční vždy v kultúrnom dome. Odber krvi sa organizuje trikrát do roka s počtom cca 60 darcov.

Mobilný odber krvi Darovanie krvi

Ostatná činnosť

V mesiaci marec – apríl navštevujeme našich občanov, ktorí dovŕšili 80 rokov a odovzdáme im malé darčeky. Materská škôlka je zapojená do zdravotníckej hry Evička. Základnej a Materskej škôlke sme pri príležitosti MDD odovzdali finančnú čiastku na zakúpenie malých darčekov a sladkostí. Taktiež finančnú čiastku venujeme Farskému úradu pri príležitosti akcie Mikulášske posedenie. V spolupráci s OÚ sa zúčastňujeme akcie Cesta k Vodníkovi, kde máme urobené jedno stanovište so zameraním na zdravotnícku pomoc. Pre mladých organizujeme diskotéky v KD.

Poďakovanie

Za získanie Zlatej plakety Mudr. Jánskeho Jána (za 40 – násobné bezpríspevkové darovanie krvi muži a 30 - násobné bezpríspevkové darovanie krvi ženy) z nášho spolku SČK odovzdávame malý darček. Mimoriadne poďakovanie patrí p. Róbertovi Rímešovi, ktorý získal Diamantovú plaketu Mudr. Jánskeho Jána za 80 - násobné bezpríspevkové darovanie krvi. V našom spolku SČK máme i viacerých mužov a ženy, ktorí obdržali Striebornú a Bronzovú plaketu Mudr. Jánskeho Jána. I týmto chcem v mene celého výboru poďakovať za darovanie krvi, ktorej je v našom zdravotníctve stále nedostatok.