Dnes je štvrtok 29. septembra 2022, meniny má Michal, Michaela, zajtra Jarolím. Význam mien.

Oznam ZŠ: dotácie na stravu v šk. roku 2021/2022

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákonov o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré menia podmienky dotácii na stravu v ŠJ.

 

Od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ
  • doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

Zákonný zástupca, v ktorého starostlivosti dieťa je, musí k poskytnutiu dotácií na stravu nevyhnutne predložiť:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.  (vyhlásenie je v prílohe)

Zákonný zástupca dieťaťa prinesie potrebné dokumenty vedúcej školskej jedálne pani Szabovej v období do 23.7.2021 do 14:00 hod a najneskôr  v piatok 6. augusta 2021 do 12:00 hod. 

Ďalšie aktuality