Dnes je pondelok 29. novembra 2021, meniny má Vratko, zajtra Ondrej, Andrej. Význam mien.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25. 10. 2021

V zmysle zákona o obecnom zriadení, starostka obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. 10. 2021, t. j. v pondelok o 18. 00 hod. v KD v Horných Orešanoch.       

Program

  1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
  3. Schválenie programu  zasadnutia
  4. Delegovanie člena Rady školy v Horných Orešanoch
  5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Orešany č.3/2021 o určení názvu ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Horné Orešany – schvaľovanie
  6. Diskusia
  7. Záver

Ďalšie aktuality