Dnes je piatok 12. augusta 2022, meniny má Darina, zajtra Ľubomír. Význam mien.

Daňové priznania za rok 2021

Vážení občania, nižšie prikladáme postup pri podávaní daňových priznaní za rok 2021, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach. Daňovníci, ktorým v roku 2021 vznikla daňová povinnosť, sú povinní do 31.01.2022 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Povinnosť podať priznanie je povinný:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2021 (kúpou, darovaním) a táto zmena vlastníctva je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1.1.2022
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2021
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2021
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2021 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Priznanie môžete podať:

  • osobne
  • vhodiť do schránky pri vchode na obecný úrad
  • poslať poštou
  • cez e-schránku (musíte mať elektronický občiansky preukaz).

Žiadame občanov - študentov a pracujúcich mimo miesta trvalého pobytu, ktorí sa v mieste trvalého pobytu nezdržiavali/jú viac ako 90 dní, aby doručili na Obecný úrad v Horných Orešanoch doklady preukazujúce túto skutočnosť.

Daňové priznanie za psa:

  • podáva daňovník za psa staršieho ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Uhynutie psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné oznámiť.

Kontaktné údaje pre podanie daní:
Tel., fax: 033 / 55 88 308, mob.: 0901 / 797 959
Mail: duchonova@horneoresany.sk

Tlačivo priznania k miestnym daniam a poučenie: Ďanové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Detailnejšie informácie nájdete na: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1

Ďalšie aktuality