Dnes je utorok 2. júna 2020, meniny má Xénia, zajtra Karolína. Význam mien.

Zasadnutie OZ dňa 26. 3. 2018

V zmysle zákona o obecnom zriadení týmto zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. 3.  2018,t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.


Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu OZ
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 26.2. 2018
 5. Informácia starostky obce o náhradníkovi poslankyne
 6. Voľba člena komisie verejného poriadku a ŽP
 7. Voľba predsedu finančnej komisie
 8. Návrh na schválenie prenájmu priestorov vo vlastníctve obce  pre OZ FidliCanti
 9. Návrh na schválenie žiadosti o NFP so zameraním na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice zo štátneho rozpočtu MV SR
 10. Úprava rozpočtu 2/2018 – dofinancovanie prístavby MŠ
 11. Diskusia
 12. Záver

Ďalšie aktuality