Dnes je piatok 20. mája 2022, meniny má Bernard, zajtra Zina. Význam mien.

Opatrenia krízového štábu

Vážení občania,

Obec Horné Orešany vyhlasuje v zmysle §8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov dňa 12. marca 2020 od 06:00 hod mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID – 19 spôsobeným korona vírusom SARS – CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Krízový štáb v Horných Orešanoch vydáva nasledovné opatrenia:

 1. Prerušenie prevádzky ZŠ s MŠ, školského klubu detí a jedálne v ZŠ s MŠ v Horných Orešanoch od 11.03. do odvolania
 2. Zrušenie všetkých spoločenských , športových, kultúrnych a iných hromadných podujatí až do odvolania
 3. Obmedziť prevádzku Obecného úradu – zamedzenie styku s verejnosťou
 4. Zvýšenie osobnej hygieny, umývanie rúk mydlom a vodou, prípadnej dezinfekčnými prostriedkami, pri kašlaní a kýchaní si zakrývať ústa a nos
 5. Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy a chrípky
 6. prísny zákaz stretávania sa detí na detskom ihrisku
 7. Zrušenie bohoslužieb v kostoloch až do odvolania
 8. príkaz podnikateľským subjektom, v ktorých prichádza ku koncentrácii ľudí (najmä obchody a reštaurácie) na potrebu pravidelnej dezinfekcie
 9. Nevyhľadávať miesta s vysokou hustotou Ľudí, dodržujte osobný odstup aspoň 1 m od iných osôb, nepodávajte ruku  pri pozdrave.
 10. V prípade príznakov respiračného ochorenia zostaňte doma a neprijímajte návštevy
 11. Návštevu u lekára vybavujte iba v súrnych prípadoch, lieky objednávajte telefonicky, budú Vám vydané na e-recepty.

 

O ďalších opatreniach a zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom úradnej tabule, webovej stránky obce a miestnym rozhlasom.

Ďalšie aktuality