Dnes je sobota 23. januára 2021, meniny má Miloš, zajtra Timotej. Význam mien.

Návrh pomenovania ulíc v obci

Zriadená názvoslovná komisia, viac krát zasadala, prechádzala okrem potrebnej legislatívy staré mapy, historické názvy jednotlivých oblastí obce a okolia, ako aj všetku dostupnú dokumentáciu, ktorá s témou súvisela, a uzniesla na tomto návrhu (prílohy nižšie)

Komisia pri tvorbe tohto návrhu v prvom rade dbala na zachovanie historických a zaužívaných názvov ako Hoštáky alebo Dolné Záhumnie. Následne niektoré návrhy sú spojené s oblasťou, v ktorej sa ulica nachádza, napr. Ohlajty alebo Hliníky. V neposlednom rade sme chceli vzdať aj úctu slávnym rodákom alebo občanom, ako bol napr. František Héger.

Návrh sa ďalej bude musieť dať posúdiť na jazykovedný ústav a následne bude potrebné pripraviť VZN, ktoré bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo.

Vašimi pripomienkami sa bude zaoberať komisia a prijme k ním stanovisko.

Ak máte k zverejnenému návrhu akékoľvek pripomienky, pošlite ich najneskôr do 31.1.2021 buď emailom na duchonova@horneoresany.sk, alebo ich doručte v papierovej podobe do poštovej schránky obecného úradu.

​Prílohy

Horné Orešany – obec

 1. Hlavná ulica
 2. Ulica Ohlajty
 3. Ulica Horné záhumnie
 4. Ulica Dolné záhumnie
 5. Ulica sv. Floriána
 6. Družstevná ulica
 7. Pekárska ulica
 8. Športová ulica
 9. Potočná ulica
 10. Ulica Františka Petrašoviča
 11. Krátka ulica
 12. Ulica Františka Bezroučka
 13. Ulica Stará domovina
 14. Ulica Nová domovina
 15. Trnavská ulica
 16. Dolná ulica
 17. Kláštorná ulica
 18. Ulica Lázeň
 19. Ulica Panšula
 20. Kamenná ulica
 21. Ulica Hoštáky
 22. Kostolná ulica
 23. Ulica k vinohradom
 24. Ulica Františka Hégera
 25. Ulica Golnog
 26. Ulica Rajčanka
 27. Ulica pod starou farou
 28. Ulica Hliníky
 29. Ulica stará cesta
 30. Priehradná ulica
 31. Námestie sv. Jána Nepomuckého
 32. Park sv. Vendelína

Horné Orešany – Majdánske

 1. Ulica Píla
 2. Ulica Na cechu
 3. Ulica Starý cech
 4. Ulica pod vŕškami
 5. Ulica pod Žľabom
 6. Ulica Rybnikárka
 7. Ulica Rajná
 8. Ulica záhradky
 9. Ulica pod Vápenkou
 10. Ulica Majdán
 11. Ulica rybáreň
 12. Palfyho námestie

Ďalšie aktuality