Dnes je sobota 18. septembra 2021, meniny má Eugénia, zajtra Konštantín. Význam mien.

Aktuality

Futbalové zápasy TJ Iskra Horné Orešany - október

Futbalové zápasy TJ Iskra Horné Orešany - október
 • Odložený - TJ Iskra H. Orešany - TJ Iskra Holíč
 • Odložený - 04.10. - FK H. Krupá - TJ Iskra - H. Orešany
 • 11.10. 14:30 - TJ Iskra H. Orešany - TJ Družst. Zvončín
 • 18.10. 14:00 - OFK Mokrý Háj - TJ Iskra H. Orešany
 • 25.10. 14:00 - TJ Iskra H. Orešany - PFK Piešťany

sportnet.sme.sk/futbalnet/k/tj-iskra-horne-oresany

Upozorňujeme zároveň všetkých fanúšikov, že domáce zápasy sa z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie odohrajú bez divákov. V uvedených časoch nebude umožnený vstup ľudí do areálu TJ.

https://www.facebook.com/TJ-ISKRA-Horné-Orešany-210104829002547/

 

Jesenná deratizácia

Jesenná deratizácia

VÝZVA

RÚVZ vyzýva vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 1.10.2020 do 15.11.2020.

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 1.10.2020

Separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM - štvrtok, 1.10.2020

Dňa 1. 10. 2020, t. j. vo štvrtok sa uskutoční v našej obci separovaný zber plastov, tetrapakov, VKM.

Rozmiestnenie nádob (sklo, papier, elektroodpad, šatstvo, ...) a viac informácií o separovaní nájdete na tomto odkaze.

Kompletný harmonogram vývozu odpadu: www.horneoresany.sk/....

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Kaderovej v Smoleniciach

Dovolenka detskej lekárky MUDr. Kaderovej v Smoleniciach

Detská lekárka v Smoleniciach MUDr. Kaderová oznamuje rodičom detí, že od 28. 9. 2020 do 2. 10. 2020 nebude ordinovať. Zastupovať bude detská lekárka MUDr. Korčeková v Suchej nad Parnou. 

Výdaj kompostérov do domácností

Výdaj kompostérov do domácností

Obec Horné Orešany informuje občanov, ktorí si nevyzdvihli kompostér, že kompostéry na biologický odpad je potrebné si vyzdvihnúť počas úradných hodín na OcÚ Horné Orešany. Platí pre rodinné domy so súpisným číslom (aj bez trvalého pobytu, neplatí pre chaty).

Dňa 21. 9. 2020 obecný úrad zatvorený

Dňa 21. 9. 2020 obecný úrad zatvorený

Obec Horné Orešany oznamuje občanom, že dňa 21. 9. 2020, t. j. v pondelok bude obecný úrad zatvorený z dôvodu školenia pracovníčok.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21. 9. 2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 21. 9. 2020

V zmysle zákona o obecnom zriadení starostka obce zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  21. 9.  2020, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.   

   

     Program

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 22.06.2020
 5. Úprava rozpočtu 2/2020
 6. Schválenie prevodu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemnej komunikácie v miestnej časti Majdánske  - Trnavský samosprávny kraj
 7. Žiadosť o schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ing. Marek Korytár, PhD.
 8. Žiadosť o zámenu častí pozemkov a kúpu časti pozemku – Alexandra Adamcová, Martin Pinček
 9. Návrh na schválenie udelenia čestného občianstva obce Horné Orešany Mons. Miloslavovi Mrvovi
 10. Návrh na schválenie udelenia čestného občianstva obce Horné Orešany in memoriam prof. Doc. Ing. Dr. Františkovi Hégerovi, PhP.
 11. Odsúhlasenie predprojektovej štúdie vodozádržných opatrení
 12. Návrh na schválenie vypracovania PD na rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie v časti obce IBV-NIVA II
 13. Vymenovanie komisie na pomenovanie ulíc v obci
 14. Návrh na vyradenie z evidencie hasičského vozidla AVIA
 15. Diskusia
 16. Záver

Platenie daní a komunálneho odpadu za rok 2020

Platenie daní a komunálneho odpadu za rok 2020

Obecný úrad v Horných Orešanoch oznamuje občanom, ktorí ešte nezaplatili dane a poplatok za odpady v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že je tak možné urobiť prostredníctvom internet bankingu, alebo osobne na obecnom úrade.

Výmeru dane za rok 2020 pre zaplatenie cez internet banking si požiadajte mailom (duchonova@horneoresany.sk). Prípadne je dane možné zaplatiť počas úradných hodín na obecnom úrade:

Pondelok: 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Utorok: 7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Streda: 7:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 – 13:00


Vývoz komunálneho odpadu (TKO):

 • domácnosť 1 - 4 osoby: 1ks 120 L nádoba
 • domácnosť 5 - 8 osôb: 2 ks 120 L nádoba (resp.:1x240L)
 • domácnosť nad 8 osôb: 3 ks 120 L nádoby (resp.:1x240L + 1x120L))
 • ak domácnosť používa viac nádob ako je pridelené podľa počtu osôb: vývoz ďalšej 120 L nádoby: 30 € / rok