Dnes je štvrtok 1. októbra 2020, meniny má Arnold, zajtra Levoslav. Význam mien.

Aktuality

Zasadnutie OZ dňa 28. 10. 2019

Zasadnutie OZ dňa 28. 10. 2019

V zmysle zákona o obecnom zriadení týmto zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.10. 2019, t. j. v pondelok o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Horných Orešanoch.

 

Program:

 1. Otvorenie obecného zastupiteľstva
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Kontrola plnenia uznesení zo dňa 9. 09. 2019 
 5. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Hečko a manželka Martina
 6. Návrh na prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Západoslovenská distribučná a. s.,  Čulenova č. 6, Bratislava
 7. Schválenie spôsobu predaja nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Trnavský samosprávny kraj – cesta do m. č.  Majdánske  
 8. Návrh na schválenie: Komplexný manažment vody v záujme trvalo udržateľného rozvoja obce
 9. Diskusia
 10. Záver

  

Zberné miesto dňa 2. 11. 2019 zatvorené

Zberné miesto dňa 2. 11. 2019 zatvorené

Obecný úrad Horné Orešany oznamuje občanom, že zberné miesto na haluzovinu a stavebnú suť bude otvorené dňa 26. 10. 2019 v čase od 9.00 - 13.00 hod. a dňa 2. 11. 2019 bude zberné miesto zatvorené.

Vodozádržné opatrenia, obnova potoka na Dolnom záhumní - diskusia pre verejnosť

Vodozádržné opatrenia, obnova potoka na Dolnom záhumní - diskusia pre verejnosť

Vážení občania v obci je aktuálne rozpracovaný  návrh projektu pre komplexný manažment vody, ktorý je zverejnený na obecnej stránke.

V súvislosti s tým vás pozývame na besedu na tému vodozádržné opatrenia, možnosti zachytávania vody  krajine, prínosy a negatíva vodozádržných opatrení v praxi.

Táto téma súvisí aj s možnosťou obnovy potoka na  Dolnom záhumní.

Prednášajúci bude Ing. Juraj Hríb, ktorý aktuálne pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, odbor vodné stavby a vodohospodárstvo. Pôsobí ako projektant lesných a poľných ciest, vodných stavieb, protipovodňových a vodozádržných opatrení.

Beseda sa bude konať dňa 24 októbra od 19:30 do 21:00 v Loveckej reštaurácii u Korytára.

Všetkých vás srdečne pozývame.

Pamätník nenarodeným deťom

Pamätník nenarodeným deťom

Miestny klub KDH, spoločenstvo modlitieb matiek a otcov v Horných Orešanoch oznamuje občanom, že dňa 27. októbra 2019  v nedeľu po 11.00 sv. omši bude na miestnom cintoríne slávnostne odhalený a požehnaný „Pamätník nenarodeným deťom“.

Srdečne Vás pozývame.

Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančne, alebo akýmkoľvek iným spôsobom sa podielali na realizácii tohto diela.

Lampiónový sprievod

Lampiónový sprievod

Milí rodičia ,vážení občania,
nie je to tak dávno, keď lampiónové sprievody boli súčasťou osláv výročia Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva. Rozsvietené lampióny v rukách detí mali symbolizovať svetlú budúcnosť občanov socialistickej vlasti.

My si chceme pripomenúť 30. výročie nežnej revolúcie, ktorá nám priniesla slobodu a tiež dušičkovú atmosféru blížiacich sa sviatkov: Sviatok všetkých svätých a Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky).

Komisia kultúry a športu v spolupráci s obecným úradom týmto pozýva všetky deti a rodičov na Lampiónový sprievod, ktorý sa bude konať dňa 29.10.2019 (utorok) so štartom o 17:00 pri budove Základnej školy v Horných Orešanoch.

Ďalšie info na plagáte.

Dovolenka obvodného lekára dňa 18.10.2019

Dovolenka obvodného lekára dňa 18.10.2019

Obvodný lekár MUDr. Juraj Padúch oznamuje občanom, že dňa 18. októbra 2019,

t.j. v piatok nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Janíková v Suchej nad Parnou.

Rínek ľudovej muziky

Rínek ľudovej muziky

Opäť si dovoľujeme pozvať všetkých priaznivcov folklóru a veselosti na tradičný jesenný Rínek ľudovej muziky, ktorý sa bude konať v sobotu 19.10. 2019 o 17.00 hod v KD. Tento rok sa spolu vyberieme po okolitých dedinách s hosťami, bez ktorých si Rínek nemožno predstaviť – s Brezinkou, s Krupanmi, Čerešenkou a samozrejme so Zárubami. Skalní návštevníci už vedia, že sa môžu tešiť na hudobno – tanečné vystúpenie, skvelé jedlo, chutné vínko, na tanečnú školičku a prekvapenie večera. No a Beťárov s tanečníkmi zo súboru Vtáčnik z Prievidze privítame ako špeciálneho hosťa. Na stretnutie sa tešia členovia OZ FIDLICANTI a CĽH FidliCanti. 

Zberné miesto otvorené 19. 10. 2019

Zberné miesto otvorené 19. 10. 2019

Obecný úrad oznamuje občanom, že zberné miesto na haluzovinu a stavebnú suť bude otverené aj 19. októbra 2019, t. j. v sobotu od 9. 00 hod. - 13. 00 hod.

Posedenie pre dôchodcov dňa 21. októbra 2019

Posedenie pre dôchodcov dňa 21. októbra 2019

Obecný úrad v Horných Orešanoch pozýva všetkých dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším na posedenie do kultúrneho domu dňa 21. októbra 2019, t. j. v pondelok o 16. 00 hod, kde sme pre vás pripravili kultúrny program a občerstvenie.

Postup preberania drobného stavebného odpadu do Zberného miesta

Postup preberania drobného stavebného odpadu do Zberného miesta

Postup preberania drobného stavebného odpadu do zberného miesta v Horných Orešanoch nájdete na tomto odkaze